Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Płace w oświacie - inne zagadnienia

Jak zakwalifikować dotację celową na zakup sprzętu do nauki zdalnej

Pytanie: Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej gmina winna wypłacić dotację celową dla niepublicznych jednostek oświaty prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego? Chodzi o dotację w związku z dofinansowaniem na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli?

Jak zakwalifikować dotację celową na zakup sprzętu do nauki zdalnej

Pytanie: Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej gmina winna wypłacić dotację celową dla niepublicznych jednostek oświaty prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego? Chodzi o dotację w związku z dofinansowaniem na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli?

Ekwiwalent za odzież roboczą w czasie nauki zdalnej

Pytanie: Czy nauczycielom, którzy pracują zdalnie z domu, należy wypłacać ekwiwalent za odzież roboczą?

PPK w szkołach samorządowych – obowiązki dyrektora

PPK w szkołach samorządowych – obowiązki dyrektora

Do 26 marca 2021 roku  dyrektor szkoły musi dokonać wyboru instytucji finansowej i zawrzeć umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK). Wcześniej jednak przeprowadza konsultacje związkowe oraz musi zrealizować obowiązki informacyjne wobec pracowników. Sprawdź, jakie działania i w jakim terminie powinien podjąć dyrektor szkoły tworząc i prowadząc PPK w placówce oświatowej.  

Umowa o PPK w szkole - kto podpisuje 

Pytanie: Czy wójt, burmistrz, prezydent miasta może podpisać w imieniu dyrektora szkoły umowę od na PPK?

Rezygnacja z PPK przez wszystkich pracowników szkoły prowadzonej przez JST

Pytanie: Wszyscy pracownicy szkoły publicznej samorządowej złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat na Pracowniczy plan kapitałowy. Czy musimy w tej sytuacji zawrzeć umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK?

96bea216c998cf5cca0fca994cce16df6af0317e-xlarge (1)

Sposoby na zmianę stawki wynagrodzenia w okresie epidemii

Pracodawca, bez porozumienia z pracownikiem, nie może z dnia na dzień sam zdecydować o obniżeniu wynagrodzenia tej osoby, niezależnie od przyczyn (np. epidemia koronawirusa). Wolno mu natomiast wręczyć podwładnemu wypowiedzenie zmieniające, w którym zaproponuje nową stawkę – będzie ona obowiązywać po okresie wypowiedzenia.

Spożytkowanie środków na doskonalenie zawodowe na inne cele

Pytanie: Czy środki zaplanowane z budżecie na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być w danym roku wydatkowane na inne cele statutowe szkoły, jeżeli na koniec roku nie zostaną w całości wykorzystane na dokształcanie nauczycieli?

Pożyczka z ZFŚS dla dyrektora placówki – kto zawiera umowę

Pytanie: Dyrektor placówki chciałby zaciągnąć pożyczkę ze środków ZFŚS. Kto powinien podpisać z nim umowę?

26c6498493753efdf4351e977d2af6d0f8bfe9c3-xlarge(1)

PPK w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych – terminarz

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), której rozpoczęcie stosowania w poszczególnych placówkach oświatowych uzależnione jest od tego, czy placówka ta jest placówką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych czy nie, a także ilu pracowników zatrudnia. Sprawdź, kiedy musisz utworzyć PPK w swojej placówce. 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel