Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu wymaga nie tylko dużej wiedzy, lecz także śledzenia aktualnych zmian w przepisach prawnych. W ostatnich latach w tej kwestii bardzo dużo się zmienia, a w placówkach przybywa dzieci z orzeczeniami i opiniami. W tym miejscy znajdziesz informacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, jak postępować w sytuacji, gdy do przedszkola dostarczone zostanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak zorganizować rewalidację dla dziecka, a także wiele innych. Dodatkowo umieściliśmy tu również porady dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju.

Opinia zespołu WWR o funkcjonowaniu dziecka – czy jest wydawana na prośbę rodzica

Pytanie: Czy terapeuci pracujący w zespole wczesnego wspomagania rozwoju są zobligowani do wydawania w ciągu roku na prośbę rodzica opinii o funkcjonowaniu dziecka?

Indywidualne przygotowanie przedszkolne – czy może się odbywać w domu dziecka

Pytanie: Dziecko w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, mające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ma przyznane nauczanie indywidualne. Z zasady powinno odbywać się w domu dziecka. Z powodu epidemii nauczyciele odmawiają chodzenia do domu ze względu na bezpieczeństwo swoje i domowników. Rodzice wymagają przychodzenia do domu, ponieważ nie wyrażają zgody na nauczanie zdalne, przesyłania kart pracy ani przyprowadzania dziecka do szkoły na indywidualne zajęcia. Co w takiej sytuacji zrobić ?

Czy można odroczyć rozpoczęcie rocznego przygotowania przedszkolnego

Pytanie: Czy dziecko 5-letnie z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju może pozostać w grupie dzieci 5-letnich? Czy zgodnie z rocznikiem 2015 powinno rozpocząć roczne przygotowanie przedszkolne? Poradnia zaleca pozostawienie dziecka w grupie dzieci 5-letnich, rodzic dziecka również nie chce posłać dziecka do oddziału "0". Czy jest podstawa i jaka, aby dziecko nie rozpoczęło rocznego przygotowania przedszkolnego wraz z rówieśnikami?

Zajęcia specjalistyczne w przedszkolu niepublicznym – na jakiej podstawie opracować

Pytanie: Do niepublicznego przedszkola z oddziałem ogólnodostępnym rodzice zamierzają zapisać dziecko (5 lat) z niedowidzeniem i niedosłuchem. Jakie zajęcia specjalistyczne dziecku trzeba zapewnić i ile razy w tygodniu?

Badanie dziecka przez psychologa bez zgody rodziców

Pytanie: Czy mogę zlecić badanie dziecka przez psychologa w przedszkolu bez zgody rodziców, gdy ma zachowania agresywne w stosunku do dzieci i pań. Mam podejrzenie, że dziecko jest świadkiem przemocy domowej.

Roczne przygotowanie przedszkolne w domu – co z zajęciami rewalidacyjnymi

Pytanie: Rodzic dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu zamierza złożyć wniosek o zezwolenie na spełnianie tego obowiązku poza przedszkolem (edukacja domowa). Dziecko to posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy w takim wypadku przedszkole powinno organizować nadal dla tego dziecka zajęcia rewalidacyjne (np. w formie zdalnej)? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Sprawdź, w jakiej formie zorganizować rewalidację w szkole

Pytanie: Czy zajęcia rewalidacyjne w szkole ogólnodostępnej muszą być realizowane indywidualnie, czy mogą być prowadzone np. w dwuosobowej grupie, jeśli uczniowie mają wydane orzeczenia z tego samego względu (np. słabosłyszący albo Asperger) i w związku z tym bardzo podobne zalecenia?

Diagnoza przedmiotowa – czy jest obowiązkowa

Pytanie: Czy przeprowadzanie w szkole diagnozy przedmiotowej jest obligatoryjne?

WWR dziecka przedszkolnego w innej szkole

Pytanie: Czy dziecko realizujące wychowanie przedszkolne w innej placówce może uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania w innej szkole?

Zmiana przedszkola – czy trzeba przekazać orzeczenie lub opinię

Pytanie: Dziecko z orzeczeniem uczęszczające do przedszkola niepublicznego odchodzi do innej placówki. Jak należy postąpić z orzeczeniem o kształceniu specjalnym i opinią o wczesnym wspomaganiu. Czy w placówce pozostaje oryginał?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel