Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Widełkowy przedział zaszeregowania płacowego w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych

Pytanie: Czy w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych można po zmianie rozporządzenia od 1 stycznia 2018 r. widełkowo określać zaszeregowanie płacowe czy musi być zgodnie z rozporządzeniem tylko jedna kategoria przypisana do danego stanowiska?

Ustalanie maksymalnych stawek płacy zasadniczej dla pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Czy dyrektor szkoły, opracowując nowy regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, sam decyduje o maksymalnych kwotach wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania?

Uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich podczas pracy na stanowisku niepedagogicznym

Pytanie: Za zgodą organu prowadzącego zatrudniliśmy osobę niebędącą nauczycielem do nauki przedmiotu zawodowego na podstawie art.7 ustawy o systemie oświaty z wynagrodzeniem 2 707 zł (mgr bez przygotowania pedagogicznego - nauczyciel dyplomowany). W miesiącu lutym pracownik dostarczył dyplom ukończenia Podyplomowego Studium Pedagogicznego. Jakie wynagrodzenie zasadnicze powinien otrzymać w momencie kiedy uzyskał uprawnienia pedagogiczne?

Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Obniżenie premii regulaminowej w okresie choroby – czy zgodne z prawem

Pytanie: Czy prawidłowy jest zapis w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych, zgodnie z którym premia regulaminowa wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego, lecz pracownikowi, którego absencja chorobowa przekracza 5 dni w danym miesiącu wysokość premii zmniejsza się o 1% za każdy dzień absencji powyżej ww. limitu?

Okres pracy tymczasowej w stażu pracy uprawniającym do dodatku stażowego

Pytanie: Pracownik wykonywał pracę tymczasową – czy ten okres zalicza się do stażu pracy uprawniającego do wysługi lat?

Dodatek funkcyjny pracowników samorządowych po zmianie rozporządzenia płacowego

Pytanie: Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przewiduje dodatek funkcyjny tylko dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania. Czy w związku z tym można dalej wypłacać taki dodatek np. sekretarzowi i kierownikowi gospodarczemu, jeżeli wynika to z wewnętrznych regulacji placówki?

Nagroda jubileuszowa pracowników samorządowychCzytaj więcej porad »

Przyjęcie na staż praktykanta

30 szczególnych okresów wliczanych do stażu pracy

Oprócz zakończonych okresów zatrudnienia do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego wlicza się także inne szczególne okresy np. pracę na roli, okres służby wojskowej czy stażu z PUP. Sprawdź które okresy i na jakich zasadach trzeba zaliczyć do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.  

Świadczenie przedemerytalne a wcześniejsza nagroda jubileuszowa dla pracownika niepedagogicznego

Pytanie: Czy pracownikowi administracji należy wypłacić nagrodę jubileuszową, do której nabywa prawo w lipcu 2017 r. a 31 grudnia 2016 r. odchodzi na świadczenie przedemerytalne?

Okres zatrudnienia w rolniczej spółdzielni produkcyjnej w stażu pracowniczym

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny przedłożył świadectwo pracy członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej stwierdzające, że w okresie od 01.03.1998 do 31.08.2001 r. był zatrudniony jako członek spółdzielni. Czy okres ten należy zaliczyć do pracowniczego stażu pracy, od którego zależą dodatek za wysługę, nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego?

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych – inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia w przypadku choroby pracownika

Pytanie: Pracownik zatrudniony jest na pełny etat i za 16 dni grudnia otrzymał zasiłek chorobowy. Czy kwota wolna od zajęcia komorniczego (niealimentacyjnego) ulega zmianie, gdy pracownik przez część miesiąca choruje?

Stawka godzinowa z umowy zlecenia a minimalne wynagrodzenie za pracę

Pytanie: W grudniu zawarto umowę zlecenie i ustalono wynagrodzenie minimalne 2.000 zł. ze stawką godzinową 13 zł. Czy w umowie zlecenie poza ww. danymi należy podać ilość godzin do przepracowania w miesiącu? Jak należy obliczyć dokładny czas z minutami, żeby pracownik osiągnął minimalne wynagrodzenie za pracę, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. ?

Wysokość świadczeń po zmarłej pracownicy w przypadku jednej osoby uprawnionej

Pytanie: Po śmierci naszej pracownicy tylko jeden z jej synów je uprawniony do renty rodzinnej. Do wypłaty mamy odprawę pośmiertną i ekwiwalent za urlop. Czy świadczenia te należy wypłacić do połowy ich wysokości?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel