Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Ustalanie maksymalnych stawek płacy zasadniczej dla pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Czy dyrektor szkoły, opracowując nowy regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, sam decyduje o maksymalnych kwotach wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania?

Uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich podczas pracy na stanowisku niepedagogicznym

Pytanie: Za zgodą organu prowadzącego zatrudniliśmy osobę niebędącą nauczycielem do nauki przedmiotu zawodowego na podstawie art.7 ustawy o systemie oświaty z wynagrodzeniem 2 707 zł (mgr bez przygotowania pedagogicznego - nauczyciel dyplomowany). W miesiącu lutym pracownik dostarczył dyplom ukończenia Podyplomowego Studium Pedagogicznego. Jakie wynagrodzenie zasadnicze powinien otrzymać w momencie kiedy uzyskał uprawnienia pedagogiczne?

Zaszeregowanie płacowe pracowników administracji i obsługi

Pytanie: Czy nadal obowiązują tzw. kategorie zaszeregowania płacowego pracowników niepedagogicznych?

Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Okres pomiędzy zwolnieniem ze służby wojskowej a powrotem do pracy – wliczanie do stażu pracy

Pytanie: Pracownik zwrócił się z prośbą o wliczenie do stażu pracy okresu pomiędzy zwolnieniem ze służby wojskowej a dniem podjęcia pracy w szkole, w której pracował przed powołaniem. Nie jest to ani okres pracy ani okres służby wojskowej czy może zatem zostać wliczony do stażu pracy?

Dodatek motywacyjny nie dla asystenta nauczyciela

Pytanie: Pracownik zatrudniony jest na 12/26 z Karty Nauczyciela jako wychowawca świetlicy oraz 27/40 z Kodeksu pracy jako asystent nauczyciela. Czy dodatek motywacyjny przysługuje pracownikowi z tych dwóch umów o pracę.

Naliczanie nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi

Pytanie: W lipcu pracownik obsługi nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy. Wynagrodzenie zasadnicze w lipcu to 1 800, wysługa lat 360 zł, zaś premia w miesiącach: kwiecień - 150 zł, w maju - 100 zl, w czerwcu - 150 zł. Jaka będzie wysokość nagrody jubileuszowej?

Nagroda jubileuszowa pracowników samorządowychCzytaj więcej porad »

Świadczenie przedemerytalne a wcześniejsza nagroda jubileuszowa dla pracownika niepedagogicznego

Pytanie: Czy pracownikowi administracji należy wypłacić nagrodę jubileuszową, do której nabywa prawo w lipcu 2017 r. a 31 grudnia 2016 r. odchodzi na świadczenie przedemerytalne?

Okres zatrudnienia w rolniczej spółdzielni produkcyjnej w stażu pracowniczym

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny przedłożył świadectwo pracy członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej stwierdzające, że w okresie od 01.03.1998 do 31.08.2001 r. był zatrudniony jako członek spółdzielni. Czy okres ten należy zaliczyć do pracowniczego stażu pracy, od którego zależą dodatek za wysługę, nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego?

Długość stażu pracowniczego może być potwierdzona nie tylko świadectwem pracy

Pytanie: Czy do zaliczenia okresu zatrudnienia do nagrody jubileuszowej wystarczy dostarczone przez pracownika "świadectwo pracy" wystawione przez prywatnego pracodawcę, które zawiera 2 zdania - jedno informuje, że pracownik był zatrudniona od-do w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku sprzątaczki i podane jest wynagrodzenie, a w drugim zdaniu podana jest poprzednia nazwa firmy, w której pracownik był zatrudniony i podpis właściciela z pieczątką firmową? Czy kserokopia świadectwa potwierdzona przez zakład pracy, w którym pracownik pracował przed zatrudnieniem w szkole, może być potwierdzeniem stażu pracy?

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych – inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Podwyżka wynagrodzenia do minimalnego nie dyskryminuje pozostałych pracowników

Pytanie: Dwie pracownice naszej szkoły - sprzątaczka i pomoc kuchenna nie osiągają minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od stycznia 2017 r. Czy można im zwiększyć wynagrodzenie zasadnicze o brakującą kwotę, jeśli spowoduje to zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stosunku do osób zatrudnionych na takich samych stanowiskach?

Pracownik samorządowy otrzyma wynagrodzenie za godziny nadliczbowe bez dodatku

Pytanie: Pracownik samorządowy z uwagi na wynikającą konieczność pracował w niedzielę 4 godz., za co zażądała albo całego dnia wolnego, albo 200% wynagrodzenia za 8 godz. Dyrektor zaproponował wynagrodzenie za godz. nadliczbowe w wysokości 4 godz. x 100% z tytułu pracy w niedzielę lub do odebrania 4 godz. wolne na wniosek pracownika. Kto ma rację?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel