Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Termin wypłaty wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania szkoły

Pytanie: Jak prawidłowo powinny wyglądać zapis w regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych odnośnie terminu wypłaty wynagrodzenia? Czy prawidłowy jest zapis, że  "wypłata wynagrodzenia następuje w dniu dziesiątym danego miesiąca"?

Wynagrodzenie za czas dyżuru w czasie postoju

Pytanie: Pracownicy  obsługi zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy mają wyznaczone dyżury po 4 godziny dziennie. Jakie wynagrodzenie należy im wypłacać? 

Minimalne wynagrodzenie za pracę przy kilku umowach o pracę w tej samej placówce

Pytanie: Nauczyciel jest dodatkowo zatrudniony na podstawie odrębnej umowy na stanowisku niepedagogicznym. Jako nauczyciel osiąga wyższe wynagrodzenie niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Czy w takiej sytuacji w ramach drugiej, równoległej umowy na stanowisku niepedagogicznym także muszę zapewnić minimalne wynagrodzenie? 

Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Dodatek wyrównawczy pracownika w wieku przedemerytalnym – do kiedy wypłacać

Pytanie: Pracownikowi w wieku przedemerytalnym zmieniono stanowisko, co spowodowało zmniejszenie wynagrodzenia. Do kiedy należy wypłacać mu dodatek wyrównawczy, jeśli wiek emerytalny osiągnie 10 czerwca 2021 r.?

Brak uprawnionych do renty rodzinnej – co ze świadczeniami po zmarłym pracowniku

Pytanie: Pracownik szkoły (bezdzietny wdowiec) zmarł. Czy i komu należy wypłacić świadczenia ze stosunku pracy takie jak ekwiwalent za urlop, trzynastka i odprawa pośmiertna?  

Premia uznaniowa co miesiąc w stałej wysokości

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może przyznawać pracownikom samorządowym premię uznaniową co miesiąc w takiej samej wysokości?

Nagroda jubileuszowa pracowników samorządowychCzytaj więcej porad »

Udokumentowanie dodatkowego stażu pracy a prawo do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Na jakich zasadach należy wypłacić nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi, który w trakcie zatrudnienia dostarczył dodatkowe dokumenty potwierdzające pracowniczy staż pracy? W dniu dzisiejszym pracownik po podsumowaniu okresów zatrudnienia ma 20 lat i 7 miesięcy stażu pracy, a jest naszym pracownikiem od 12 lat. 

Dodatek stażowy w nagrodzie jubileuszowej pracownika samorządowego

Pytanie: Pracownik samorządowy 23 lipca nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej należy uwzględnić dodatek stażowy w wysokości 19 czy 20%?

Wysokość nagrody jubileuszowej przy zatrudnieniu na dwie umowy w szkole

Pytanie: W szkole jest zatrudniony pracownik samorządowy na dwóch stanowiskach pracy oraz na podstawie dwóch umów o pracę. Czy w związku z upływem okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej należy naliczyć nagrodę z obu stosunków pracy?

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych – inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Ogłoszenie kwarantanny po dniu pracy – co z wynagrodzeniem pracownika

Pytanie: Pracownik w dniu 10 grudnia 2020 r. świadczył pracę przez 8 godzin. Po jej zakończeniu okazało się, że został objęty kwarantanną od 10 do 19 grudnia 2020 r. Taka informacja widniała w PUE ZUS. Jak wobec tego rozliczyć ten dzień?

Czy za okres zwolnienia do sądu można otrzymać wynagrodzenie

Pytanie: Czy za czas zwolnienia do sądu (z uwagi na wezwanie w charakterze świadka) można wypłacić pracownikowi szkoły wynagrodzenie?

Ekwiwalent za odzież roboczą a okres zatrudnienia i wymiar etatu

Pytanie: Czy ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników szkoły należy pomniejszyć proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i wymiaru zatrudnienia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel