Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Zatrudnianie pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Nabór na stanowisko pomocnicze - czy wymaga publikacji w BIP

Nabór na stanowisko pomocnicze - czy wymaga publikacji w BIP

Konieczność zamieszczenia informacji w BIP m.in. o naborze na wolne stanowisko w placówce samorządowej dotyczy sytuacji, w których przepisy odrębne tak stanowią. Ustawa o pracownikach samorządowych wprost wskazuje jedynie, że nabór na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, wymaga zamieszczenia informacji w BIP. Sprawdź, czy to znaczy, że szkoła nie musi publikować w BIP informacji o naborze na stanowiska pomocnicze i obsługi. 

Zawarcie umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego

Zawarcie umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego

Choroba może pokrzyżować nie tylko plany osobiste, lecz też zawodowe np. gdy w planowanym dniu podpisania umowy o pracę kandydat do pracy jest na zwolnieniu lekarskim. Sprawdź, czy przyszły pracownik może nawiązać stosunek pracy w czasie choroby.

Zmiana stanowiska a limit umów o pracę na czas określony

Pytanie: Pracownica był zatrudniona przez 24 miesiące na stanowisku sprzątaczki. Czy, aby kolejna umowa nie przekształciła się w umowę o pracę  na czas nieokreślony, można zatrudnić tę osobę na innym stanowisku? Czy zmiana stanowiska przerywa limit umów o pracę na czas określony? 

Zmiana warunków pracy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Przeniesienie pracownika samorządowego – do kilku jednostek równocześnie?

Pytanie: Czy można przenieść pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym do trzech jednostek samorządowych?

Awans ze stanowiska pomocy administracyjnej na stanowisko referenta

Pytanie: Czy istnieje możliwość zmiany stanowiska pracy z pomocy administracyjnej na referenta?  

Przeniesienie pracownika w wieku przedemerytalnym na inne stanowisko

Pytanie: W związku z likwidacją jednego stanowiska sprzątaczki planujemy przeniesienie pracownicy na inne stanowisko.  Osoba ta za rok nabędzie prawo do emerytury. Czy okres ochrony przedemerytalnej uniemożliwia takie przeniesienie?

Zwalnianie pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Jakie konsekwencje za niewykonanie polecenia służbowego

Jakie konsekwencje za niewykonanie polecenia służbowego

Niewykonanie polecenia służbowego przez pracownika niepedagogicznego jest poważnym naruszeniem obowiązków pracowniczych. Sprawdzamy, jakie konsekwencje należy wyciągnąć względem tego pracownika.

9e1c7e539a20b058953941d64545dc506356ad17-xlarge (1)

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – jak ustalić

W zależności od czasu trwania zatrudnienia różny może być okres wypowiedzenia umowy o pracę. Sprawdź, czy o długości okresu wypowiedzenia decyduje staż pracy w dniu wręczenia wypowiedzenia czy dniu zakończenia umowy i skorzystaj z kalkulatora okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Zwalnianie pracowników samorządowych

Zwalnianie i zmiana warunków pracy pracowników niepedagogicznych

Sprawdź, jak zgodnie z prawem rozwiązać i modyfikować stosunki pracy pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Dowiedz się, jak prawidłowo ustalić obowiązujący pracownika okres wypowiedzenia oraz zakończenie jego biegu. Poznaj dwa sposoby zmiany warunków pracy.

Stosunek pracy pracowników niepedagogicznych - inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

7612177422176553b31597c18ec718d9db60e4da-original

Zmiana na stanowisku kierownika gospodarczego - podpowiadamy jak prawidłowo przekazać obowiązki

W sytuacji zmiany na stanowisku kierownika gospodarczego należy zorganizować przekazanie obowiązków przez osobę ustępującą – osobie obejmującej stanowisko. Żaden  przepis prawa nie precyzuje w jaki sposób i w jakiej formie ma nastąpić przekazanie – zależy to od decyzji dyrektora szkoły oraz zakresu czynności przypisanych do tego stanowiska w danej szkole. Przedstawiamy przykładowy protokół zdawczo-odbiorczy, który pomoże sprawnie i prawidłowo wywiązać się z zadania.

Skutki wyroku skazującego pracownika samorządowego

Pytanie: Dostaliśmy zawiadomienie o skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu naszego pracownika obsługi za czyn z art. 178a § 1 k.k. Czy zawiadomienie to rodzi jakieś konsekwencje dla stosunku pracy tego pracownika?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel