Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja kadrowa w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów

Akta osoboweCzytaj więcej porad »

Orzeczenia lekarskie w aktach osobowych – oryginał czy kopia?

Pytanie: Czy do teczki akt osobowych wkładamy oryginał orzeczenia lekarskiego (okresowego) czy jego kopie?

Treść pieczątki potwierdzającej zgodność dokumentów składanych do akt osobowych

Pytanie: Czy kopie dokumentów, które wkładamy do teczek akt osobowych powinny być opatrzone pieczątką "za zgodność z oryginałem" czy " zgodnie z przedłożonym dokumentem ".

Gromadzenie dokumentów związanych z przyznawaniem świadczeń ze stosunku pracy

Pytanie: Gdzie należy przechowywać dokumenty dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń ze stosunku pracy?

Świadectwo pracyCzytaj więcej porad »

Dodatkowa informacja do świadectwa pracy – komu ją przekazać

Pytanie: Czy informację do świadectwa pracy, o której mowa w art. 94(6) Kodeksu Pracy należy wydawać tylko  pracownikom zatrudnionym od 1 stycznia 2019 r. czy wszystkim pracownikom, którym kończy się stosunek pracy po tym dniu, bez względu na to kiedy byli zatrudnieni?

Korekta świadectwa pracy na wniosek pracownika

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o zmianę w świadectwie pracy. Czy należy wystawić nowe świadectwo pracy? Jeśli tak, to z jaką datą? Czy pracownik powinien zwrócić otrzymane świadectwo pracy?

Tryby rozwiązania stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Pytanie: Jaki tryb rozwiązania stosunku pracy należy wpisać w świadectwie pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania i jaką podstawę prawną?

Inne dokumenty kadroweCzytaj więcej porad »

Pisemna informacja o potrąceniu wynagrodzenia za strajk – czy wymagana

Pytanie: Czy nauczycielowi, który bierze udział w strajku należy wręczyć pisemną informację o potrąceniu wynagrodzenia w związku ze strajkiem oraz wpiąć ją do akt osobowych? Jeśli tak, to co powinna zawierać taka informacja?

ZUS RPA – okresy wykonywania pracy nauczycielskiej a zatrudnienie na podstawie prawa oświatowego

Pytanie: Czy w raporcie ZUS RPA w bloku III.F. okresy wykonywania pracy nauczycielskiej należy wykazywać okres pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie art.15 ustawy – Prawo oświatowe?

Dokumentacja ZUS – gdzie przechowywać

Pytanie: Czy dokumenty dotyczące ZUS np. zgłoszenie do ubezpieczenia pracownika i członków jego rodziny wpinamy do akt osobowych?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel