Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja kadrowa w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów

Akta osoboweCzytaj więcej porad »

Kontynuacja prowadzenia akt osobowych – jak gromadzić dokumenty

Pytanie: Gdzie w aktach osobowych należy umieścić orzeczenie lekarskie po badaniach wstępnych i informację z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w przypadku kontynuacji prowadzenia dokumentacji pracowniczej? 

Wykorzystanie dokumentów z poprzedniej teczki akt osobowych w nowej dokumentacji pracowniczej

Pytanie: Czy w związku z ponownym zatrudnieniem tego samego pracownika, którego poprzednie akta osobowe nie mogą być kontynuowane, można skopiować część dokumentów, które pracownik miałby ponownie złożyć i wpiąć je do nowych akt?

Przekazanie akt osobowych nauczyciela przeniesionego do innej gminy

Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony do innej placówki, która podlega innemu organowi prowadzącemu. Czy mamy przekazać akta osobowe nauczyciela do tej placówki? 

Świadectwo pracyCzytaj więcej porad »

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – zapis w świadectwie pracy

Pytanie: Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Co należy wpisać w pkt 4 świadectwa pracy? 

Termin wydania świadectwa pracy, gdy stosunek pracy ustaje w sobotę

Pytanie: Stosunek pracy nauczyciela ustaje w sobotę 29 lutego 2020 r. Kiedy należy wydać świadectwo pracy?

Oznaczenie komornika w świadectwie pracy

Pytanie: Czy w świadectwie pracy, w rubryce dotyczącej informacji o zajęciu komorniczym, możemy podać imię i nazwisko komornika oraz adres jego kancelarii? 

Inne dokumenty kadroweCzytaj więcej porad »

Lista obecności pracowników – co powinna zawierać

Pytanie: Jakie informacje powinna zawierać lista obecności pracowników niepedagogicznych?

Ewidencja czasu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy

Pytanie: Czy w przypadku zadaniowego systemu czasu pracy należy ewidencjonować tylko nieobecności w pracy? 

Miejsce przechowywania innej dokumentacji pracowniczej niż akta osobowe

Pytanie: Czy, po zakończeniu stosunku pracy, akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza tworzą całość, czy też inne dokumenty kadrowe (ewidencja czasu pracy, listy wypłaconego wynagrodzenia, karty ewidencji przydziału odzieży roboczej) należy przechowywać osobno? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel