Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja kadrowa w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów

Akta osoboweCzytaj więcej porad »

044a5e02fe57a649755eac5203f8ad1f46b4176a-xlarge

Informacja z KRK w aktach osobowych w świetle RODO

Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel musi przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego. Czy należy w aktach osobowych przechowywać przedłożoną informację, czy też – zgodnie z zasadą minimalizacji danych – sporządzić jedynie notatkę z treści dokumentu i ją zamieścić w aktach w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku przez nauczyciela? Sprawdźmy to.

Usunięcie informacji o ukaraniu karą porządkową z akt osobowych

Pytanie: Nauczyciel otrzymał karę upomnienia i nagany, jednakże skutecznie odwołał się do sądu pracy. Czy z akt osobowych należy usunąć tylko dokument nakładający karę czy wszystkie dokumenty dotyczące przewinienia?

Świadectwa pracy od poprzednich pracodawców w aktach osobowych

Pytanie: W której części akt osobowych należy umieścić świadectwa pracy od poprzednich pracodawców, gdy zostają dostarczone po nawiązaniu stosunku pracy?

Świadectwo pracyCzytaj więcej porad »

Informacja o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy

Pytanie: Pracownik ma zajęte wynagrodzenie na poczet należności niealimentacyjnych. Jakie informacje na temat tego zajęcia komorniczego należy zamieścić w świadectwie pracy?  

Informacja o dodatku na start w świadectwie pracy

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego po czym złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Czy informację o wypłacie świadczenia na start należy zamieścić w świadectwie pracy?

Zajęcia komornicze w świadectwie pracy – wszystkie czy tylko te realizowane

Pytanie: Pracownik  ma cztery zajęcia komornicze. Realizowane jest tylko jedno, ponieważ miesięczne wynagrodzenie nie pozwala na dokonywanie kolejnych potrąceń. Czy wypełniając   należy wpisać wszystkie zajęcia czy tylko to, które jest realizowane?

Inne dokumenty kadroweCzytaj więcej porad »

Dokumenty dotyczące niepłatnej usprawiedliwionej nieobecności w pracy – gdzie przechowywać

Pytanie: Gdzie należy umieścić dokumenty dotyczące udzielenia bezpłatnego zwolnienia od pracy na podstawie §1 rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy? 

Ewidencja czasu pracy nauczycieli w placówce niepublicznej

Pytanie: Czy pracodawca (szkoła niepubliczna) zobowiązany jest do prowadzenia comiesięcznej ewidencji czasu pracy nauczycieli i listy obecności, skoro czas pracy wpisany jest w dzienniku elektronicznym i potwierdzony wpisami nauczyciela?

50947efa9efaf3c53cdc360b6e3d53e865caa2f4-large

Zakres ewidencji czasu pracy nauczycieli

Nowe przepisy dotyczące ewidencji czasu pracy dotyczą także nauczycieli. Prowadząc jednak tę ewidencję w szkołach publicznych, należy uwzględnić specyfikę rozliczania czasu pracy wynikającą z Karty Nauczyciela. Sprawdź, jakie dokumenty powinny znaleźć się w ewidencji czasu pracy nauczycieli.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel