Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja kadrowa w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów

Akta osoboweCzytaj więcej porad »

Usunięcie informacji o ukaraniu karą porządkową z akt osobowych

Pytanie: Nauczyciel otrzymał karę upomnienia i nagany, jednakże skutecznie odwołał się do sądu pracy. Czy z akt osobowych należy usunąć tylko dokument nakładający karę czy wszystkie dokumenty dotyczące przewinienia?

Świadectwa pracy od poprzednich pracodawców w aktach osobowych

Pytanie: W której części akt osobowych należy umieścić świadectwa pracy od poprzednich pracodawców, gdy zostają dostarczone po nawiązaniu stosunku pracy?

Wycofanie orzeczenia o niepełnosprawności z akt osobowych na podstawie przepisów RODO

Pytanie: Nauczyciel złożył pismo, w którym żąda usunięcia z akt osobowych orzeczenia o niepełnosprawności wskazując, że cofa zgodę na przetwarzanie danych o jego stanie zdrowia. Co powinien zrobić pracodawca?

Świadectwo pracyCzytaj więcej porad »

Informacja o urlopach szkoleniowych w świadectwie pracy

Pytanie: Czy okresy urlopów szkoleniowych udzielanych nauczycielowi należy wpisać do świadectwa pracy?

Stanowisko pracy nauczycieli w świadectwie pracy

Pytanie: Nauczyciel w okresie zatrudnienia pracował jako nauczyciel matematyki, a także przez okres dwóch lat jako nauczyciel bibliotekarz a także  jako nauczyciel wspomagający proces edukacji oraz zajęć rewalidacyjnych. Czy w świadectwie pracy w pkt. 3 w okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę wystarczy wpisać, że nauczyciel był zatrudniony na stanowisku nauczyciela czy też należy dokładnie podać w jakim okresie pracował na stanowisku nauczyciela matematyki, bibliotekarza, nauczyciela wspomagającego i zajęć rewalidacyjnych?

Dwie umowy w jednej szkole – ile świadectw pracy

Pytanie: Zatrudniamy pracownika na dwóch stanowiskach (kierownik administracyjny – pełny etat oraz intendent – ½ etatu). Obie umowy zostają rozwiązane tego samego dnia. Czy możemy wystawić jedno świadectwo pracy, wskazując w nim oba stanowiska i wymiary czasu pracy?  

Inne dokumenty kadroweCzytaj więcej porad »

Ewidencja czasu pracy nauczycieli w placówce niepublicznej

Pytanie: Czy pracodawca (szkoła niepubliczna) zobowiązany jest do prowadzenia comiesięcznej ewidencji czasu pracy nauczycieli i listy obecności, skoro czas pracy wpisany jest w dzienniku elektronicznym i potwierdzony wpisami nauczyciela?

50947efa9efaf3c53cdc360b6e3d53e865caa2f4-large

Zakres ewidencji czasu pracy nauczycieli

Nowe przepisy dotyczące ewidencji czasu pracy dotyczą także nauczycieli. Prowadząc jednak tę ewidencję w szkołach publicznych, należy uwzględnić specyfikę rozliczania czasu pracy wynikającą z Karty Nauczyciela. Sprawdź, jakie dokumenty powinny znaleźć się w ewidencji czasu pracy nauczycieli.

Strajk w ewidencji czasu pracy

Pytanie: Czy w ewidencji czasu pracy należy zamieścić informację o usprawiedliwionej nieobecności nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie strajku? Jeśli tak, to co taka informacja powinna zawierać?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel