Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja kadrowa w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów

Akta osoboweCzytaj więcej porad »

Wgląd organu prowadzącego szkołę w akta osobowe pracowników

Pytanie: Organ prowadzący zażądał wglądu do akt osobowych nauczycieli. Czy ma do tego prawo?

Kontynuacja prowadzenia akt osobowych – jak gromadzić dokumenty

Pytanie: Gdzie w aktach osobowych należy umieścić orzeczenie lekarskie po badaniach wstępnych i informację z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w przypadku kontynuacji prowadzenia dokumentacji pracowniczej? 

Wykorzystanie dokumentów z poprzedniej teczki akt osobowych w nowej dokumentacji pracowniczej

Pytanie: Czy w związku z ponownym zatrudnieniem tego samego pracownika, którego poprzednie akta osobowe nie mogą być kontynuowane, można skopiować część dokumentów, które pracownik miałby ponownie złożyć i wpiąć je do nowych akt?

Świadectwo pracyCzytaj więcej porad »

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – zapis w świadectwie pracy

Pytanie: Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Co należy wpisać w pkt 4 świadectwa pracy? 

Termin wydania świadectwa pracy, gdy stosunek pracy ustaje w sobotę

Pytanie: Stosunek pracy nauczyciela ustaje w sobotę 29 lutego 2020 r. Kiedy należy wydać świadectwo pracy?

Oznaczenie komornika w świadectwie pracy

Pytanie: Czy w świadectwie pracy, w rubryce dotyczącej informacji o zajęciu komorniczym, możemy podać imię i nazwisko komornika oraz adres jego kancelarii? 

Inne dokumenty kadroweCzytaj więcej porad »

Ewidencja pracy zdalnej w okresie epidemii

Pytanie: W jaki sposób zaewidencjonować pracę zdalną w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa?

Lista obecności pracowników – co powinna zawierać

Pytanie: Jakie informacje powinna zawierać lista obecności pracowników niepedagogicznych?

Ewidencja czasu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy

Pytanie: Czy w przypadku zadaniowego systemu czasu pracy należy ewidencjonować tylko nieobecności w pracy? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel