Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja kadrowa w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów

Akta osoboweCzytaj więcej porad »

Orzeczenia lekarskie w aktach osobowych – oryginał czy kopia?

Pytanie: Czy do teczki akt osobowych wkładamy oryginał orzeczenia lekarskiego (okresowego) czy jego kopie?

Treść pieczątki potwierdzającej zgodność dokumentów składanych do akt osobowych

Pytanie: Czy kopie dokumentów, które wkładamy do teczek akt osobowych powinny być opatrzone pieczątką "za zgodność z oryginałem" czy " zgodnie z przedłożonym dokumentem ".

Gromadzenie dokumentów związanych z przyznawaniem świadczeń ze stosunku pracy

Pytanie: Gdzie należy przechowywać dokumenty dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń ze stosunku pracy?

Świadectwo pracyCzytaj więcej porad »

Ustalenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i terminu na jej odbiór

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 1 marca do 16 maja 2019 r. Jakie daty należy zamieścić w informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej? Kiedy będzie można najwcześniej zniszczyć dokumentację?

Dodatkowa informacja do świadectwa pracy – komu ją przekazać

Pytanie: Czy informację do świadectwa pracy, o której mowa w art. 94(6) Kodeksu Pracy należy wydawać tylko  pracownikom zatrudnionym od 1 stycznia 2019 r. czy wszystkim pracownikom, którym kończy się stosunek pracy po tym dniu, bez względu na to kiedy byli zatrudnieni?

Korekta świadectwa pracy na wniosek pracownika

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o zmianę w świadectwie pracy. Czy należy wystawić nowe świadectwo pracy? Jeśli tak, to z jaką datą? Czy pracownik powinien zwrócić otrzymane świadectwo pracy?

Inne dokumenty kadroweCzytaj więcej porad »

50947efa9efaf3c53cdc360b6e3d53e865caa2f4-large

Zakres ewidencji czasu pracy nauczycieli

Nowe przepisy dotyczące ewidencji czasu pracy dotyczą także nauczycieli. Prowadząc jednak tę ewidencję w szkołach publicznych, należy uwzględnić specyfikę rozliczania czasu pracy wynikającą z Karty Nauczyciela. Sprawdź, jakie dokumenty powinny znaleźć się w ewidencji czasu pracy nauczycieli.

Strajk w ewidencji czasu pracy

Pytanie: Czy w ewidencji czasu pracy należy zamieścić informację o usprawiedliwionej nieobecności nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie strajku? Jeśli tak, to co taka informacja powinna zawierać?

Pisemna informacja o potrąceniu wynagrodzenia za strajk – czy wymagana

Pytanie: Czy nauczycielowi, który bierze udział w strajku należy wręczyć pisemną informację o potrąceniu wynagrodzenia w związku ze strajkiem oraz wpiąć ją do akt osobowych? Jeśli tak, to co powinna zawierać taka informacja?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel