Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja kadrowa w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów

Akta osoboweCzytaj więcej porad »

Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem przez pracownika kadr

Pytanie: Czy pracownik kadr, który w ramach obowiązków prowadzi akta osobowe może potwierdzać dokumenty za zgodność z oryginałem, czy może to robić wyłącznie dyrektor szkoły? 

Kwestionariusz osobowy w aktach pracowniczych – który dokument w kolejności

Pytanie: Czy kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie może być pierwszym dokumentem w części A akt osobowych czy powinien znajdować się po dokumentach dotyczących ukończonych studiów i zakończonych okresach zatrudnienia?,

Wgląd organu prowadzącego szkołę w akta osobowe pracowników

Pytanie: Organ prowadzący zażądał wglądu do akt osobowych nauczycieli. Czy ma do tego prawo?

Świadectwo pracyCzytaj więcej porad »

Błąd w świadectwie pracy wykryty przez pracodawcę

Pytanie: Wystawiliśmy pracownikowi świadectwo pracy, w którym popełniliśmy błąd w okresach nieskładkowych. Pracownik nie zwrócił się o sprostowanie świadectwa pracy. Niezgodność zauważył ZUS. Czy trzeba poprawić błąd w świadectwie pracy, jeżeli pracownik nie wystąpił o jego sprostowanie?

Okres kwarantanny w świadectwie pracy

Pytanie: Czy okres kwarantanny wpisuje się do świadectwa pracy?

2f9218f3ee03714adc58330ec7427a501a7447fc-xlarge

Świadectwo pracy po likwidacji stanowiska pracy

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Sprawdź, czy w świadectwie pracy pracownika zwalnianego w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych zamieszcza się dodatkowe informacje dotyczące przyczyny rozwiązania umowy o pracę, w tym informację o wypłaconej odprawie.

Inne dokumenty kadroweCzytaj więcej porad »

123baf95c48763cc72bf023f5d2c3cdc5930325d-xlarge (1)

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy  

W trakcie rekrutacji dyrektor szkoły przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy. Sprawdź, jakie dane można pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie w szkole,  jak długo  należy je przechowywać oraz co zrobić z danymi osobowymi osób, które nie zostały przyjęte do pracy.  

Podpisywanie listy obecności w dniu, w którym pracownik jest na szkoleniu

Pytanie: Pracownik obsługi został oddelegowany na szkolenie podnoszące kwalifikacje służbowe. Szkolenie odbyło się w godzinach pracy, jednak w miejscu poza miejscem pracy. Czy pracownik w dniu szkolenia powinien złożyć podpis na liście obecności? Jak to zaznaczyć w ewidencji czasu pracy?

sprawdzanie dokumentów

Uniknij 9 błędów w regulaminie pracy

Regulamin pracy jest bardzo ważnym dokumentem, regulującym prawa i obowiązki dyrektora oraz innych pracowników szkoły. Nie rzadko jednak zapisy regulaminu są niezgodne z prawem bo np. niewłaściwie są określone zasady wypłacania wynagrodzenia czy przewidywane są kary pieniężne za inne przewinienia niż wprost wymienione w przepisach. Tego wszystkie robić nie wolno! Co jeszcze należy wiedzieć i jak zmienić zapisy na prawidłowe? Zapraszam do lektury!

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel