Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja kadrowa w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów

Akta osoboweCzytaj więcej porad »

Kwestionariusz osobowy w aktach pracowniczych – który dokument w kolejności

Pytanie: Czy kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie może być pierwszym dokumentem w części A akt osobowych czy powinien znajdować się po dokumentach dotyczących ukończonych studiów i zakończonych okresach zatrudnienia?,

Wgląd organu prowadzącego szkołę w akta osobowe pracowników

Pytanie: Organ prowadzący zażądał wglądu do akt osobowych nauczycieli. Czy ma do tego prawo?

Kontynuacja prowadzenia akt osobowych – jak gromadzić dokumenty

Pytanie: Gdzie w aktach osobowych należy umieścić orzeczenie lekarskie po badaniach wstępnych i informację z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w przypadku kontynuacji prowadzenia dokumentacji pracowniczej? 

Świadectwo pracyCzytaj więcej porad »

dokument

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron - podstawa prawna w świadectwie pracy

Podstawa prawna ustania zatrudnienia z inicjatywy nauczyciela jest uzależniona od tego, jak faktycznie doszło do rozwiązania umowy – czy nauczyciel złożył wypowiedzenie stosunku pracy czy też zawarto porozumienie stron. Nie ma możliwości, by jednocześnie było to jedno i drugie. Sprawdź, co wpisać w świadectwie pracy, m.in. gdy po dokonaniu wypowiedzenia ustalono wcześniejszy termin zakończenia stosunku pracy.

Wymiar wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy przy niepełnym etacie

Pytanie: Pracownik był zatrudniony od 1 stycznia do 31 lipca w wymiarze 0,5 etatu. Za ten okres nabył prawo do 8 dni urlopu. Urlop wykorzystywał przez 16 dni, po 4 godziny dzienne. Czy w świadectwie pracy należy wpisać, ze wykorzystał 8 czy 16 dni urlopu? 

Okres pobierania zasiłku w związku z COVID-19 w świadectwie pracy

Pytanie: Czy w świadectwie pracy powinna się znaleźć informacja o korzystaniu przez pracownika z dodatkowego zasiłku na sprawowanie opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki z powodu COVID-19? Jeżeli tak to w którym punkcie?

Inne dokumenty kadroweCzytaj więcej porad »

Podpisywanie listy obecności w dniu, w którym pracownik jest na szkoleniu

Pytanie: Pracownik obsługi został oddelegowany na szkolenie podnoszące kwalifikacje służbowe. Szkolenie odbyło się w godzinach pracy, jednak w miejscu poza miejscem pracy. Czy pracownik w dniu szkolenia powinien złożyć podpis na liście obecności? Jak to zaznaczyć w ewidencji czasu pracy?

sprawdzanie dokumentów

Uniknij 9 błędów w regulaminie pracy

Regulamin pracy jest bardzo ważnym dokumentem, regulującym prawa i obowiązki dyrektora oraz innych pracowników szkoły. Nie rzadko jednak zapisy regulaminu są niezgodne z prawem bo np. niewłaściwie są określone zasady wypłacania wynagrodzenia czy przewidywane są kary pieniężne za inne przewinienia niż wprost wymienione w przepisach. Tego wszystkie robić nie wolno! Co jeszcze należy wiedzieć i jak zmienić zapisy na prawidłowe? Zapraszam do lektury!

Informacja o zmianie regulaminu pracy w okresie epidemii

Pytanie: W jaki sposób należy udostępnić pracownikom nowy regulamin pracy w okresie epidemii koronawirusa, aby mogli się z nim zapoznać, jeśli nauczyciele pracują z domu, a pozostali pracownicy albo pracują zdalnie albo są na urlopach?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel