Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja kadrowa w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów

Akta osoboweCzytaj więcej porad »

Sprawa w sądzie pracy a zatarcie kary porządkowej

Pytanie: Nauczyciel odwołał się do sądu pracy w związku z nałożoną karą porządkową. Czy karę należy usunąć z akt osobowych po roku od jej wymierzenia czy też od uprawomocnienia się wyroku sądu?

Dwa stosunki pracy – ile akt osobowych

Pytanie: Z pracownikiem w tej samej szkole zawarte są dwie umowy o pracę – na stanowisku nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. Czy to oznacza konieczność prowadzenia odrębnych akt osobowych?

Akta osobowe podzielone na podkategorie – co z numeracją

Pytanie: Po ponownym zatrudnieniu nauczyciela w aktach osobowych wyodrębniono podkategorie A1,B1, C1, D1 dotyczące nowej umowy o pracę. Czy dokumenty znajdujące się w tych podkategoriach należy numerować od 1 czy jako kontynuację części A tj. nadać kolejny numer po ostatnim dokumencie umieszczonym odpowiednio w części A, B, C, D? 

Świadectwo pracyCzytaj więcej porad »

Informacja o kwarantannie i izolacji w świadectwie pracy

Pytanie: Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o okresie przebywania na kwarantannie i w izolacji, a jeśli tak to w jakim punkcie?

Błąd w świadectwie pracy wykryty przez pracodawcę

Pytanie: Wystawiliśmy pracownikowi świadectwo pracy, w którym popełniliśmy błąd w okresach nieskładkowych. Pracownik nie zwrócił się o sprostowanie świadectwa pracy. Niezgodność zauważył ZUS. Czy trzeba poprawić błąd w świadectwie pracy, jeżeli pracownik nie wystąpił o jego sprostowanie?

Okres kwarantanny w świadectwie pracy

Pytanie: Czy okres kwarantanny wpisuje się do świadectwa pracy?

Inne dokumenty kadroweCzytaj więcej porad »

Dokumentowanie wyjść prywatnych w ewidencji czasu pracy

Pytanie: W jaki sposób powinny być dokumentowane wyjścia służbowe i prywatne pracowników niepedagogicznych? Czy na indywidualnej liście obecności, gdzie pracownik zaznacza godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, może odnotowywać również czas wyjścia prywatnego w godzinach pracy, nie zaznaczając przy tym ich rodzaju?

Informacja o zajęciu komorniczym w dokumentacji pracowniczej

Pytanie: Czy pisma od komornika sądowego dotyczące zajęcia wynagrodzenia pracownika powinny znajdować się w jego teczce akt osobowych?  Jeśli tak to czy w części B czy w C?

Zmiana listy obecności u pracodawcy – forma

Pytanie: W jaki sposób mogę wprowadzić nowy formularz listy obecności dla pracowników? Na jaką podstawę prawną się powołać?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel