Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja kadrowa w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów

Akta osoboweCzytaj więcej porad »

Okres przechowywania akt osobowych w przypadku podpisania umowy w grudniu 2018 r. a rozpoczęcia pracy w styczniu 2019 r.

Pytanie: Przez jaki okres należy przechowywać dokumentację pracowniczą osoby, z którą podpisano umowę 28 grudnia 2018 r., gdy datą rozpoczęcia pracy jest 1 stycznia 2019 r. ?

Dwie umowy z jednym pracownikiem – ile teczek akt osobowych

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony dodatkowo na stanowisku niepedagogicznym. Czy należy prowadzić jedne akta osobowe czy osobne akta dla każdego z zajmowanych stanowisk?

Udokumentowanie posiadania dzieci w aktach osobowych

Pytanie: Czy mogę w świetle przepisów RODO pobierać od pracowników szkoły kserokopie aktów urodzenia dzieci w celu potwierdzenia prawa do korzystania przez pracowników z uprawnień związanych z rodzicielstwem?  

Świadectwo pracyCzytaj więcej porad »

Korekta świadectwa pracy na wniosek pracownika

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o zmianę w świadectwie pracy. Czy należy wystawić nowe świadectwo pracy? Jeśli tak, to z jaką datą? Czy pracownik powinien zwrócić otrzymane świadectwo pracy?

Tryby rozwiązania stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Pytanie: Jaki tryb rozwiązania stosunku pracy należy wpisać w świadectwie pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania i jaką podstawę prawną?

1cb36d3f780833df3a6eaf36a9d396bef69a981e-xlarge

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron nie jest możliwe

Wraz ze zbliżającym się końcem sierpnia często powstaje wątpliwość jaką podstawę prawną ustania zatrudnienia wpisać w świadectwie pracy nauczyciela. Ta jednak jest uzależniona od tego, jak faktycznie doszło do rozwiązania umowy – czy jest to wypowiedzenie złożone przez jedną ze stron czy też porozumienie. Nie ma możliwości, by jednocześnie było to jedno i drugie.

Inne dokumenty kadroweCzytaj więcej porad »

Dokumentacja ZUS – gdzie przechowywać

Pytanie: Czy dokumenty dotyczące ZUS np. zgłoszenie do ubezpieczenia pracownika i członków jego rodziny wpinamy do akt osobowych?

Zaświadczenie o zatrudnieniu dla nauczyciela przeniesionego z innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel, który 1 września został przeniesiony do naszej szkoły, zwrócił się z prośbą o wydanie zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu. Jaką datę wpisać jako początkowy okres zatrudnienia – 1 września czy dzień nawiązania stosunku pracy ze szkołą, z której został przeniesiony?

Ewidencja czasu pracy – miesięczna czy roczna

Pytanie: Czy od 1 stycznia 2019 r. nadal można prowadzić roczną ewidencję czasu pracy czy trzeba także miesięczną?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel