Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja kadrowa w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów

Akta osoboweCzytaj więcej porad »

Dokumenty dotyczące oceny pracy nauczyciela w aktach osobowych

Pytanie: Czy należy umieścić w aktach osobowych nauczyciela (część B) dokumentację dotyczącą oceny pracy nauczyciela tj.: zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny, zawiadomienie o zapoznaniu z projektem oceny, projekt karty oceny pracy i kartę oceny pracy?

Zmiana nazwiska pracownika – jak udokumentować

Pytanie: Jak właściwie udokumentować zmianę nazwiska pracownika, jeżeli akta osobowe nie mogą zawierać odpisów dokumentów?

044a5e02fe57a649755eac5203f8ad1f46b4176a-xlarge

Informacja z KRK w aktach osobowych w świetle RODO

Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel musi przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego. Czy należy w aktach osobowych przechowywać przedłożoną informację, czy też – zgodnie z zasadą minimalizacji danych – sporządzić jedynie notatkę z treści dokumentu i ją zamieścić w aktach w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku przez nauczyciela? Sprawdźmy to.

Świadectwo pracyCzytaj więcej porad »

Oznaczenie komornika w świadectwie pracy

Pytanie: Czy w świadectwie pracy, w rubryce dotyczącej informacji o zajęciu komorniczym, możemy podać imię i nazwisko komornika oraz adres jego kancelarii? 

Uzupełnianie etatu w innej szkole – informacja w świadectwie pracy

Pytanie: Gdzie w świadectwie pracy należy zamieścić informację o tym, że nauczyciel uzupełniał etat w innej szkole?

Informacja o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy

Pytanie: Pracownik ma zajęte wynagrodzenie na poczet należności niealimentacyjnych. Jakie informacje na temat tego zajęcia komorniczego należy zamieścić w świadectwie pracy?  

Inne dokumenty kadroweCzytaj więcej porad »

Lista obecności pracowników – co powinna zawierać

Pytanie: Jakie informacje powinna zawierać lista obecności pracowników niepedagogicznych?

Ewidencja czasu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy

Pytanie: Czy w przypadku zadaniowego systemu czasu pracy należy ewidencjonować tylko nieobecności w pracy? 

Miejsce przechowywania innej dokumentacji pracowniczej niż akta osobowe

Pytanie: Czy, po zakończeniu stosunku pracy, akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza tworzą całość, czy też inne dokumenty kadrowe (ewidencja czasu pracy, listy wypłaconego wynagrodzenia, karty ewidencji przydziału odzieży roboczej) należy przechowywać osobno? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel