Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja kadrowa w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów

Akta osoboweCzytaj więcej porad »

Świadectwo pracy z poprzedniego zatrudnienia w aktach osobowych

Pytanie: Pracownik dostarczył świadectwo pracy w trakcie zatrudnienia, za okres przed zatrudnieniem. Czy w aktach osobowych należy je umieścić w części A czy B?

Braki w aktach osobowych nauczyciela – jak uniknąć konsekwencji prawnych

Pytanie: W wyniku kontroli teczek osobowych nauczycieli stwierdziłem brak umowy o pracę. Nauczyciel również nie posiada jej w swoich dokumentach. Teczka osobowa zawiera wszystkie inne dokumenty, takie jak: przeszeregowania, kolejne akty nadania stopnia awansu zawodowego z dyplomowaniem włącznie, nagrody, oceny pracy itd. Nauczyciel pracuje w szkole od 1999 roku. W tym czasie zmieniło się już 3 dyrektorów. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Braki w aktach osobowych z przejmowanej szkoły

Pytanie: W wyniku utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego przejęliśmy z przyłączonych jednostek teczki akt osobowych. W kilku z nich brak jest aktualnych umów o pracę. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

Świadectwo pracyCzytaj więcej porad »

Jak rozpisać okresy nieskładkowe w świadectwie pracy

Pytanie: Czy na świadectwie pracy w pkt dotyczącym wykazu okresów nieskładkowych należy wykazywać wszystkie dni L-4, czy wystarczy tylko ich ilość w danym roku kalendarzowym?

Urlop wypoczynkowy nauczyciela w świadectwie pracy

Pytanie: Ile dni urlopu wypoczynkowego należy wpisać dni w świadectwie pracy nauczycielowi, który był zatrudniony w szkole feryjnej okresie od 01.09.2016 r. do 23.06.2017 r. Nauczyciel ten wykorzystał urlop w czasie ferii zimowych 2017 r. 14 dni oraz otrzyma ekwiwalent za 42 dni.

Zobacz, jak rozliczyć urlop w świadectwie pracy – w dniach czy również w godzinach

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej, w świadectwie pracy w części dotyczącej wykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy wpisać wykorzystany urlop w dniach, czy również należy to przeliczyć na godziny?

Inne dokumenty kadroweCzytaj więcej porad »

Zwolnienie lekarskie wyklucza dopuszczenie pracownika do pracy

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny w ośrodku zdrowia otrzymał zwolnienie lekarskie. Jednak przyszedł do pracy, gdyż stwierdził, że nie będzie z niego korzystał. Czy przychodząc do pracy pracownik musi dostarczyć dyrekcji jakikolwiek dokument, że nie będzie korzystał ze zwolnienia? Czy pracownik może w takiej sytuacji być dopuszczony do pracy?

Orzeczenia lekarskie i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP – w oryginale czy w formie odpisu

Pytanie: Co do zasady w aktach osobowych pracowników powinny znajdować się kopie dokumentów. Czy jednak zaświadczenia lekarskie oraz o odbyciu szkolenia BHP należy przechowywać w oryginale czy w kopii?

Brak świadectwa a staż pracy

Pytanie: Jak obliczyć staż pracy dla nauczyciela? W roku szkolnym 2016/2017 zatrudnimy nauczyciela, który obecnie jest zatrudniony w innej szkole. Nie posiada żadnego świadectwa pracy (osoba miała zmianę zatrudnienia na podstawie przeniesienia) chociaż na życiorysie ma wypisane ponad 20 lat pracy.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel