Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja kadrowa w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów

Akta osoboweCzytaj więcej porad »

Dokumenty dotyczące oceny pracy nauczyciela w aktach osobowych

Pytanie: Czy należy umieścić w aktach osobowych nauczyciela (część B) dokumentację dotyczącą oceny pracy nauczyciela tj.: zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny, zawiadomienie o zapoznaniu z projektem oceny, projekt karty oceny pracy i kartę oceny pracy?

Zmiana nazwiska pracownika – jak udokumentować

Pytanie: Jak właściwie udokumentować zmianę nazwiska pracownika, jeżeli akta osobowe nie mogą zawierać odpisów dokumentów?

044a5e02fe57a649755eac5203f8ad1f46b4176a-xlarge

Informacja z KRK w aktach osobowych w świetle RODO

Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel musi przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego. Czy należy w aktach osobowych przechowywać przedłożoną informację, czy też – zgodnie z zasadą minimalizacji danych – sporządzić jedynie notatkę z treści dokumentu i ją zamieścić w aktach w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku przez nauczyciela? Sprawdźmy to.

Świadectwo pracyCzytaj więcej porad »

Uzupełnianie etatu w innej szkole – informacja w świadectwie pracy

Pytanie: Gdzie w świadectwie pracy należy zamieścić informację o tym, że nauczyciel uzupełniał etat w innej szkole?

Informacja o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy

Pytanie: Pracownik ma zajęte wynagrodzenie na poczet należności niealimentacyjnych. Jakie informacje na temat tego zajęcia komorniczego należy zamieścić w świadectwie pracy?  

Informacja o dodatku na start w świadectwie pracy

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego po czym złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Czy informację o wypłacie świadczenia na start należy zamieścić w świadectwie pracy?

Inne dokumenty kadroweCzytaj więcej porad »

Ewidencja czasu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy

Pytanie: Czy w przypadku zadaniowego systemu czasu pracy należy ewidencjonować tylko nieobecności w pracy? 

Miejsce przechowywania innej dokumentacji pracowniczej niż akta osobowe

Pytanie: Czy, po zakończeniu stosunku pracy, akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza tworzą całość, czy też inne dokumenty kadrowe (ewidencja czasu pracy, listy wypłaconego wynagrodzenia, karty ewidencji przydziału odzieży roboczej) należy przechowywać osobno? 

Dokumenty dotyczące niepłatnej usprawiedliwionej nieobecności w pracy – gdzie przechowywać

Pytanie: Gdzie należy umieścić dokumenty dotyczące udzielenia bezpłatnego zwolnienia od pracy na podstawie §1 rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel