Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Biblioteka nauczyciela

Darmowe

ewaluacja zewnętrzna

Ewaluacja zewnętrzna w przedszkolu publicznym i niepublicznym

Odpowiednie przygotowanie przedszkola do ewaluacji zewnętrznej nie tylko zapewnia spełnienie każdego z badanych wymagań, ale służy podnoszeniu jakości pracy przedszkola i podnoszeniu jego prestiżu w środowisku lokalnym. Jeżeli zdaniem dyrektora lub nauczycieli ewaluacja przebiegała nieprawidłowo, a wypracowane wnioski są błędne, należy zgłosić zastrzeżenia. Precyzyjne wskazane uchybienia mogą doprowadzić do zmian w raporcie z ewaluacji zewnętrznej. 

stan nieczynny nauczyciela

Stan nieczynny – obowiązki dyrektora, korzyści dla nauczyciela

Instytucja stanu nieczynnego pozwala na przedłużenie zatrudnienia nauczyciela.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Darmowe »

E-booki

1BA0160_RED do 2_01

Placówki oświatowe w czasie pandemii koronawirusa w praktyce- Pytania i odpowiedzi

Obecna, niełatwa sytuacja sprawie, że wielu dyrektorów, nauczycieli,rodziców ma pytania dotyczące prawidłowego postępowania i zgodnego z prawem funkcjonowania placówek oświatowych. Codziennie redakcja oświatowa dostaje od Państwa mnóstwo pytań dotyczących wystawiania ocen, wypełniania dziennika, naliczenia wynagrodzenia,zwalniania pracowników, pracy zdalnej, terminów i zasad przeprowadzania egzaminów, czy zasad bezpieczeństwa. Zbieramy je dlaPaństwa i przedstawiamy odpowiedzi ekspertów oświatowych. Mam nadzieję, że rzeczowe porady wraz ze wskazaniem konkretnego postępowania w problemowej sytuacji pozwolą wywiązać się ze swoich obowiązkóww tym trudnym okresie bez dodatkowych problemów.

1BA0158_RED do 3_01

Placówki oświatowe w czasie pandemii koronowirusa. Zagadnienia kadrowe

Trwająca pandemia, która zaburzyła nasze funkcjonowanie w każdym obszarze, bardzo mocno zaingerowała także w edukację doprowadzając do zamknięcia szkół i innych placówek oświatowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało dwa rozporządzenia regulujące zasady funkcjonowania szkół w tym czasie. Jednak przepisy te w dużym stopniu cedują na dyrektorów szkół decyzyjność w zakresie szczegółowych regulacji, które należy stosować w okresie ich zamknięcia. Decyzji tych dyrektorzy szkół w obecnej sytuacji podejmować muszą wyjątkowo dużo, szczególnie w sprawach kadrowych i placowych.

e book nowy

Placówki oświatowe w czasie pandemii koronowirusa. Współpraca szkoły z rodzicami.

Pandemia, która sparaliżowała naszą codzienność – bardzo mocno wpływa na nią także poprzez zamknięcie szkół. Powoduje to konieczność kształcenia na odległość, na skutek czego dzieci spędzają i będą spędzać mnóstwo czasu przy stanowisku pracy we własnym domu uczestnicząc w lekcjach on-line, wykonując zadania wskazane przez nauczycieli, przygotowując się do lekcji oraz sprawdzianów. Czas, który dotychczas dziecko spędzało w szkole i czas poświęcony na naukę w domu – obecnie został skumulowany i przeniesiony do miejsca nauki w domu ucznia. Dlatego każdy rodzic powinien sprawdzić czy miejsce do nauki dziecka na pewno jest odpowiednie do zaistniałej sytuacji i jest bezpieczne dla dziecka spędzającego wiele godzin dziennie przy biurku.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu E-booki »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel