Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Biblioteka nauczyciela

Darmowe

Dyrektor nie ma dużej swobody w wyborze rodzaju umowy dla nauczyciela

Z ebooka dowiesz się: ·         Z jakim nauczycielem można zawrzeć umowę na czas określony ·         Kiedy dyrektor nie ma wyboru i musi zatrudnić nauczyciela na czas nieokreślony ·         Jak uzasadnić zaistnienie w szkole przesłanki wynikającej z organizacji nauczania, by móc zgodnie z Kartą Nauczyciela zawrzeć z nauczycielem umowę terminową ·         W jakim zakresie nowe przepisy Kodeksu pracy, obowiązujące od 22 lutego 2016 r. dotyczą pracowników szkół ·         Jaką formę zatrudnienia wybrać dla nauczyciela, który nie ma wymaganych kwalifikacji do prowadzenia drugich zajęć ·         Jak zatrudnić nauczyciela, który świadczy pracę jednocześnie w szkole i oddziale przedszkolnym

Ewaluacja zewnętrzna w przedszkolu publicznym i niepublicznym

Odpowiednie przygotowanie przedszkola do ewaluacji zewnętrznej nie tylko zapewnia spełnienie każdego z badanych wymagań, ale służy podnoszeniu jakości pracy przedszkola i podnoszeniu jego prestiżu w środowisku lokalnym. Jeżeli zdaniem dyrektora lub nauczycieli ewaluacja przebiegała nieprawidłowo, a wypracowane wnioski są błędne, należy zgłosić zastrzeżenia. Precyzyjne wskazane uchybienia mogą doprowadzić do zmian w raporcie z ewaluacji zewnętrznej. 

Jak radzić sobie z niezdyscyplinowanym nauczycielem?

Jak w każdym zakładzie pracy, także w szkole mogą pojawić się różnego rodzaju problemy z dyscypliną wśród pracowników, w tym nauczycieli. Nauczyciele mogą popełniać uchybienia o charakterze porządkowym. Sprawdź, jakie procedury należy wdrożyć wobec niesubordynowanego pracownika. Poszukaj też odpowiedzi na pytanie, czy takich przypadkach możesz zwolnić nauczyciela z pracy.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Darmowe »

E-booki

nowe przepisy dotyczace organizacji wypoczynku

Nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży – od 1 kwietnia 2016 roku

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, karty wypoczynku, liczby uczestników w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, obowiązków kierownika i wychowawcy, programu kursów na kierownika lub wychowawcę wypoczynku, wzorów karty kwalifikacyjnej i zaświadczenia o ukończeniu kursu.

rekrutacja do szkol

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2016/2017 – na nowych zasadach

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązują nowe zasady rekrutacji do szkół. Dotychczas regulacje dotyczące przyjmowania kandydatów były określane w statucie szkoły. Teraz trzeba wziąć pod uwagę zasady zawarte w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu MEN z 2 listopada 2015 r.

trudnosci w ocenianiu klasyfikowaniu i promowaniu uczniow

Trudności w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów według nowych przepisów. 22 przykłady

Od początku roku szkolnego 2015/2016 obowiązują nowe przepisy, które przyniosły takie zmiany, jak m.in. możliwość śródrocznej i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej uczniów uczących się na każdym etapie edukacyjnym, a nie tylko do uczniów I etapu edukacyjnego. Zmianie uległa również możliwość zgłaszania zastrzeżeń do dyrektora szkoły w sprawie niezgodnego z przepisami ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu E-booki »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel