Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje wiele sfer jej działalności. Dlatego trzeba uważać na przepisy, które szybko się zmieniają. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, jak opracować plan nadzoru pedagogicznego, przeprowadzić ewaluację wewnętrzną i przygotować się do ewaluacji zewnętrznej. Zobacz, jakie masz obowiązki po zmianie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, jakie opracowujesz dokumenty, jak prowadzić obserwację!

Jak wykorzystać wyniki nadzoru do doskonalenia pracy szkoły

Pytanie: Na czym polega ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły?

7 elementów nadzoru dyrektora nad realizacją praktycznej nauki zawodu

7 elementów nadzoru dyrektora nad realizacją praktycznej nauki zawodu

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednia dokumentacja praktycznej nauki zawodu oraz realizacja jej programu to jedne z kilku elementów nadzoru dyrektora nad realizacją praktycznej nauki zawodu. Poznaj szczegółowe zadania i obowiązki dyrektora szkoły w tym zakresie.

Czy możliwe jest przeprowadzenie niezapowiedzianych obserwacji zajęć praktycznych

Pytanie: Czy kierownik szkolenia praktycznego ma prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych obserwacji zajęć praktycznych realizowanych w placówkach szkoleniowych? Czy w ogóle obserwacje zajęć mogą być niezapowiedziane przez dyrektora szkoły?

omówienie obserwowanej lekcji z nauczycielem

Jak powinno wyglądać omówienie obserwowanej przez dyrektora lekcji

Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.Podpowiadamy, jak powinno wyglądać omówienie lekcji przez dyrektora i na co zwrócić uwagę.

Czy dyrektor bez kwalifikacji pedagogicznych jest przewodniczącym rady pedagogicznej

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy dyrektor placówki oświatowej bez kwalifikacji pedagogicznych jest przewodniczącym rady pedagogicznej i czy podpisuje ocenę awansu zawodowego? Na podstawie jakich przepisów.

Lekcje otwarte – jak dokumentować

Pytanie: W jaki sposób dokumentować w szkole lekcje otwarte?

monitorowanie podstawy programowej narzędzia

Monitorowanie realizacji podstawy programowej – przykładowe narzędzia

W świetle rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego przez „monitorowanie” należy rozumieć, m.in. działania dyrektora szkoły (placówki) obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń w prawidłowej realizacji zadań szkoły (placówki). Przedstawiamy przykładowe narzędzia do monitorowania dla szkół i przedszkoli.

Dyrektor – menedżer w szkole nie samorządowej – kto sprawuje nadzór pedagogiczny

Pytanie: W publicznej szkole podstawowej prowadzonej ze stowarzyszenie dyrektorem została osoba niebędąca nauczycielem. Kto w takiej sytuacji powinien sprawować nadzór pedagogiczny?

Sposoby monitorowania realizacji podstawy programowej w liceum

Pytanie: Jak dokonać sprawdzenia jakości realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w liceum?

Obserwacja zajęć przez kierownika świetlicy – czy w ramach nadzoru pedagogicznego

Pytanie: Czy kierownik świetlicy szkolnej może chodzić w ramach nadzoru pedagogicznego na obserwacje zajęć?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel