Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje wiele sfer jej działalności. Dlatego trzeba uważać na przepisy, które szybko się zmieniają. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, jak opracować plan nadzoru pedagogicznego, przeprowadzić ewaluację wewnętrzną i przygotować się do ewaluacji zewnętrznej. Zobacz, jakie masz obowiązki po zmianie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, jakie opracowujesz dokumenty, jak prowadzić obserwację!

Jakie są konsekwencje niskiego poziomu z ewaluacji w placówce niepublicznej

Pytanie: Jeżeli placówka otrzyma niski poziom z ewaluacji problemowej, to jakie konsekwencje ponosi? Czy kurator daje polecenie opracowania programu naprawczego w placówce niepublicznej?

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w gimnazjum

Pytanie: Jak powinno wyglądać monitorowanie realizacji podstawy programowej przez nauczycieli, które powinien prowadzić dyrektor w gimnazjum?

Czy obserwacja lekcji przez dyrektora może trwać kilka minut

Pytanie: Czy dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego ma prawo wchodzenia na obserwacje lekcji bez wcześniejszej zapowiedzi i bez przygotowanego harmonogramu obserwacji? Czy może kilkakrotnie temu samemu nauczycielowi w ciągu tygodnia wejść na lekcje i obserwować prowadzone przez niego zajęcia?

Procedury dotyczące podnoszenia jakości pracy szkoły

Pytanie: Jakie procedury niezbędne do podnoszenia jakości pracy szkoły powinny być wprowadzone w szkole?

Wydanie nauczycielowi kserokopii obserwacji lekcji

Pytanie: Czy dyrektor powinien wydać nauczycielowi kserokopię obserwacji lekcji? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Opinia związków zawodowych w sprawie zmiany czasu pracy przedszkola lub jego likwidacji

Pytanie: Organ prowadzący ogranicza od września czas pracy przedszkola do 5 godzin. Czy taką zmianę, która zostanie podjęta w uchwale rady gminy, opiniują nauczycielski związki zawodowe? Ten sam punkt przedszkolny z powodu niskiej ilości dzieci proponowany jest do likwidacji w trakcie trwania roku szkolnego. Czy również w stosunku do uchwały intencyjnej rady gminy wypowiadają się związki zawodowe?

Obserwacja zajęć indywidualnych w domu ucznia

Pytanie: Dyrektor zapowiedział obserwację zajęć indywidualnych w domu ucznia autystycznego. Pojawienie się dyrektora zaburzy codzienny porządek zajęć. Czy można uniknąć obserwacji tego typu zajęć?

Ewaluacja zewnętrzna w szkołach niepublicznych

Pytanie: Czy w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych obowiązuje ewaluacja zewnętrzna?

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad nauczaniem religii

Pytanie: Czy dyrektor w ramach nadzoru pedagogicznego ma prawo monitorować realizację podstawy programowej przez nauczyciela religii? W szkole funkcjonują opracowane arkusze monitorowania realizacji podstawy programowej, które nauczyciele wypełniają 2 razy w roku.

Ewaluacja zewnętrzna dotycząca wymagań - na co dyrektor powinien się przygotować

Pytanie: W szkole będzie przeprowadzona ewaluacja problemowa dotycząca następujących wymagań:3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 6 - W szkole lub placówce są prowadzone działania wspomagające rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 11 - Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.Na co dyrektor powinien zwrócić uwagę, przygotowując się do tej kontroli?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel