Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje wiele sfer jej działalności. Dlatego trzeba uważać na przepisy, które szybko się zmieniają. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, jak opracować plan nadzoru pedagogicznego, przeprowadzić ewaluację wewnętrzną i przygotować się do ewaluacji zewnętrznej. Zobacz, jakie masz obowiązki po zmianie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, jakie opracowujesz dokumenty, jak prowadzić obserwację!

Czy nauczyciel może zgłosić zastrzeżenia do obserwacji lekcji

Pytanie: Dyrektor omawia przeprowadzoną z nauczycielem lekcję, którą obserwował i wysuwa wnioski, z którymi nauczyciel się nie zgadza. Czy nauczyciel może na arkuszu zapisać swoje uwagi i czy taki wpis nauczyciela powinien być brany pod uwagę?

Placówka doskonalenia nauczycieli – skąd pozyskuje dane o wynikach nadzoru pedagogicznego

Pytanie: W planie pracy placówki doskonalenia nauczycieli na rok szkolny są wykorzystywane wyniki nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami korzystającymi z oferty placówki oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Skąd pozyskiwać takie informacje?

764446a90c1cc3c66c3d0eb2b1146e5bdf5067f3-xlarge(1)

Co z planem nadzoru pedagogicznego w czasie epidemii

Przepisy wprowadzone w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie nakazują dokonania zmian w planach nadzoru pedagogicznego dyrektorów, jednak istotna zmiana sposobu funkcjonowania szkół może powodować taką konieczność. Sprawdź, w jakim zakresie warto zrewidować plan nadzoru pedagogicznego.

Zajęcia otwarte – czy są obowiązkowe

Pytanie: Czy każdy nauczyciel musi realizować zajęcia otwarte?

9e1c7e539a20b058953941d64545dc506356ad17-xlarge(1)

Jak dokumentować monitorowanie realizacji podstawy programowej w szkole

Wprawdzie żaden przepis nie reguluje sposobu prowadzenia i dokumentowania monitorowania realizacji podstawy programowej w szkole. Decyzję w tej sprawie podejmuje zawsze dyrektor. Niemniej jednak należy pamiętać, że przeprowadzone w ramach nadzoru pedagogicznego działania powinny dostarczyć rzetelnej informacji o procesach zachodzących w szkole. Przedstawiamy przykładową dokumentację, która może pomóc w monitorowaniu.

Wgląd w sytuację rodzinną dziecka podczas kontroli kuratoryjnej

Pytanie: Czy pracownicy kuratorium podczas kontroli mogą zażądać pisma, które było skierowane do sądu i dotyczy wglądu w sytuację rodziny dziecka?

Jak wykorzystać wyniki nadzoru do doskonalenia pracy szkoły

Pytanie: Na czym polega ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły?

7 elementów nadzoru dyrektora nad realizacją praktycznej nauki zawodu

7 elementów nadzoru dyrektora nad realizacją praktycznej nauki zawodu

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednia dokumentacja praktycznej nauki zawodu oraz realizacja jej programu to jedne z kilku elementów nadzoru dyrektora nad realizacją praktycznej nauki zawodu. Poznaj szczegółowe zadania i obowiązki dyrektora szkoły w tym zakresie.

Czy możliwe jest przeprowadzenie niezapowiedzianych obserwacji zajęć praktycznych

Pytanie: Czy kierownik szkolenia praktycznego ma prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych obserwacji zajęć praktycznych realizowanych w placówkach szkoleniowych? Czy w ogóle obserwacje zajęć mogą być niezapowiedziane przez dyrektora szkoły?

omówienie obserwowanej lekcji z nauczycielem

Jak powinno wyglądać omówienie obserwowanej przez dyrektora lekcji

Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.Podpowiadamy, jak powinno wyglądać omówienie lekcji przez dyrektora i na co zwrócić uwagę.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel