Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kontrola zarządcza

Szkoły mają obowiązek realizowania systemu kontroli zarządczej. Jest to bardzo ważny element procesu zarządzania. Znajdziesz tu informacje dotyczące kontroli zarządczej w szkole, dotyczące m.in. standardów kontroli, zarządzania ryzykiem - niezbędne w pracy dyrektora. Poznaj przykład analizy wdrożenia i funkcjonowania w szkole systemu kontroli zarządczej. Omówienia zawierają także informacje o kontroli zarządczej w placówkach niepublicznych.

Kontrola zarządcza i stosowanie PZP w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie

Pytanie: Czy w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie obowiązuje kontrola zarządcza i czy obowiązuje PZP, jeśli tak, to w jakim zakresie?

002b4c2287fc035faa1521329d1d1a07b88d34bd-large

Zarządzanie ryzykiem i jego monitorowanie w ramach kontroli zarządczej w szkole

Aby w pełni poprawnie realizować cele i zadania w placówce, dyrektor szkoły powinien minimalizować i eliminować potencjalne przeszkody i zagrożenia. Bardzo ważna jest wobec tego znajomość procesu zarządzania ryzykiem. Dowiedz się czym jest ten proces, jak wygląda jego przykładowa metodologia oraz monitorowanie, a także jakie działania może podjąć dyrektor szkoły wobec zidentyfikowanego ryzyka.

6d94beb0a257206b4706d794468eca75b96be22b-large

Standardy kontroli zarządczej w szkole i przedszkolu

Standardy kontroli zarządczej są bardzo pomocną wskazówką przy wyznaczaniu kierunków podczas tworzenia systemu kontroli zarządczej. Są one podstawą do opracowywania bardziej szczegółowych procedur. Dowiedz się czego dotyczą poszczególne standardy i w jaki sposób porządkują one system kontroli zarządczej. Zobacz przykład analizy wdrożenia i funkcjonowania w szkole systemu kontroli zarządczej dokonanej na podstawie standardów kontroli zarządczej.

3beb6dcbe3711a56b534161b9e2e2f20f78b5e66-large

Wyznaczanie celów i zadań w ramach kontroli zarządczej w szkole

Aby skutecznie zarządzać placówką, dyrektor szkoły musi w odpowiedni sposób określać dla niej cele i zadania. Niezwykle istotne jest przy tym, by wyznaczyć także mierniki ich realizacji, aby po ich zrealizowaniu uzyskać odpowiedź, czy działania podejmowane przez szkołę przynoszą zamierzone efekty. Dowiedz się, jak prawidłowo wyznaczać cele i zadania na dany rok i pobierz ich przykład. Skorzystaj także z praktycznej procedury tworzenia celów i zadań, która będzie pomocna w corocznym wyznaczaniu dalszych kierunków rozwoju szkoły.

c6aa9ab5fac6bb5be08ed91492e1f96be91ea662-large

Kontrola zarządcza w szkole i przedszkolu - pojęcie, mechanizmy i cele

Szkoły i przedszkola publiczne mają obowiązek realizowania systemu kontroli zarządczej. Jest to bardzo ważny elementy procesu zarządzania szkołą. Pomaga on dyrektorowi szkoły w sposób zdecydowany i uporządkowany kierować placówką. Choć placówki niepubliczne nie mają obowiązku wdrażania systemu kontroli zarządczej, mogą one korzystać ze wskazań wynikających z zasad kontroli zarządczej w jednostkach publicznych. Dowiedz się czym jest kontrola zarządcza, jakie są jej podstawowe mechanizmy i jej zadnia. Zapoznaj się z obowiązkami dyrektora szkoły wynikającymi z prowadzenia kontroli zarządczej w szkole.

Plan zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej - zasady opracowania

Pytanie: W jaki sposób należy skonstruować i co powinien zawierać plan zarządzania kryzysem w szkole podstawowej i gimnazjum w ramach  kontroli zarządczej?

Odmowa podpisania zarządzenia dyrektora szkoły dot. kontroli zarządczej przez nauczycieli

Pytanie: Kilku nauczycieli miało uwagi do zarządzenia dotyczącego kontroli zarządczej i odmówiło jego podpisania. W jaki sposób należy w tej sytuacji postąpić?

Kontrola zarządcza w szkole niepublicznej

Pytanie: Czy w szkole niepublicznej obowiązuje kontrola zarządcza, np. wprowadzanie kodeksu etycznego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel