Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

BHP pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące badań okresowych i kontrolnych, szkoleń bhp , a także zasad kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.

Wybór SIP – uprawnienie związkowców czy wszystkich pracowników

Pytanie: Czy wyboru społecznego inspektora pracy dokonują wyłącznie członkowie związków zawodowych czy ogół pracowników placówki?

7fab0a8441d2dd4321f2652ae39f9c739b030b00-xlarge(1)

Badania sanitarno–epidemiologiczne w placówce oświatowej – kogo dotyczą

Sprawdź, jak w obecnym stanie prawnym przebiega ustalenia kto powinien wykonać badania do celów sanitarno – epidemiologicznych. 

Odzież ochronna „Pana STOP”

Pytanie: Gdzie znajdę przepisy dotyczące norm przydziału odzieży roboczej dla osoby przeprowadzającej uczniów przez jezdnię?

Dofinansowanie zakupu okularów pracownika zatrudnionego na pół etatu

Pytanie: Czy pracownikowi zatrudnionemu w wymiarze 1/2 etatu (4 godziny dziennie) na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy przysługuje refundacja kosztu zakupu okularów korekcyjnych? Czy prawdą jest, że od czasu pracy przy monitorze należy odliczyć 15-minutową przerwę w pracy i w związku z tym dofinansowanie się nie należy?

Skład zespołu powypadkowego, gdy nie ma w placówce społecznego inspektora pracy

Pytanie: Kto powinien wchodzić w skład zespołu powypadkowego w szkole, jeśli w placówce nie ma społecznego inspektora pracy?  

Odzież i obuwie robocze dla pracowników przedszkola

Pytanie: Jaką odzież roboczą i w jakim terminie powinni otrzymać poszczególni pracownicy przedszkola?

a33a2eb2084db50b2edb203e367e7587eccf899e-xlarge(1)

10 obowiązków dyrektora związanych z funkcjonowaniem społecznej inspekcji pracy

Niezależnie od wielkości szkoły i woli jej dyrektora, pracownik może zostać wybrany społecznym inspektorem pracy i uzyskać szereg uprawnień w zakresie kontroli przestrzegania przepisów bhp i prawa pracy w placówce. Poznaj kompetencje społecznego inspektora pracy oraz sprawdź, jakie wiążą się z nimi obowiązki dyrektora szkoły.

Zakres kompetencji specjalisty ds. bhp

Pytanie: Czy specjalista ds. bhp zatrudniony w szkole na etacie może przeprowadzać szkolenia okresowe czy tylko szkolenie wstępne (instruktaż ogólny)?

Ważność badań sanitarno-epidemiologicznych przy zmianie pracodawcy

Pytanie: Czy orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych jest wydawane raz, bezterminowo i nie trzeba go wykonywać zmieniając pracę (pod warunkiem nie przebycia zakażenia)?

Odmowa przyjęcia odzieży roboczej i żądanie w to miejsce wypłaty ekwiwalentu

Pytanie: Dla nauczycieli wychowania fizycznego zakupiono, zgodnie z regulaminem, stroje sportowe. Nauczyciele odmawiają ich przyjęcia i żądają wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Co zrobić w tej sytuacji?   

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel