Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

RODO w oświacie

Jednostki przetwarzające dane osobowe, czyli również placówki oświatowe, muszą przygotować się do nowych unijnych przepisów dotyczących danych osobowych. Mają na to czas do 25 maja br. – od tego terminu zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. Przedstawiamy kompendium wiedzy na temat wdrażania przepisów RODO w placówkach oświatowych. Sprawdź, jak przygotować harmonogram, jak wygląda procedura wdrażania RODO, czy przepisy obowiązują również w placówkach niepublicznych, jak powierzyć obowiązki inspektorowi ochrony danych. W tym miejscu znajdziesz wszystkie niezbędne porady, wraz ze wzorami dokumentów i procedurami.

Artykuły i poradyCzytaj więcej porad »

84aaf53d3f0b2afd2a40c84be0bef606783f827c-xlarge

Ingerencja organu prowadzącego w sprawy szkolne – w jakim zakresie

Nakazywanie określonych działań, żądanie udzielania informacji – organy prowadzące wielokrotnie podejmują działania mające na celu ingerowanie w sprawy szkoły i poczynania dyrektora. Jak pokazuje praktyka, nie zawsze są to działania legalne. Poznaj 12 przypadków takich ingerencji i dowiedz się, kiedy jest ona dopuszczalna a kiedy nie powinna mieć miejsca.

Udostępnienie protokołu rady pedagogicznej

Pytanie: Do szkoły wpłynęło żądanie o udzielenie informacji publicznej w postaci protokołów rady pedagogicznej z określonych miesięcy? Czy należy udostępnić protokoły w oryginalnym brzmieniu czy też dokonać ich anonimizacji?

a6fddd4d44a44cad6699d4fd49054c934a522846-xlarge(1)

Przetwarzanie danych w dziennikach elektronicznych bez zgody rodziców

Przetwarzanie danych osobowych uczniów i ich rodziców w dziennikach elektronicznych musi być oparte o podstawę prawną. Jaką? Wyjaśnia to Prezes UODO.

Procedury i wzory dokumentówCzytaj więcej porad »

Analiza ryzyka RODO

Administrator powinien wypracować odpowiednie dla siebie podejście do zarządzania ryzykiem w związku z przetwarzaniem danych osobowych uwzględniające swoje środowisko, specyfikę prowadzonej działalności oraz posiadane doświadczenie, a w szczególności charakter, zakres oraz cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Nie ma określonego wzoru dokumentu szacowania, czy analizy ryzyka. Przedstawiamy przykładowy wzór.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel