Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

RODO w oświacie

Jednostki przetwarzające dane osobowe, czyli również placówki oświatowe, muszą przygotować się do nowych unijnych przepisów dotyczących danych osobowych. Mają na to czas do 25 maja br. – od tego terminu zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. Przedstawiamy kompendium wiedzy na temat wdrażania przepisów RODO w placówkach oświatowych. Sprawdź, jak przygotować harmonogram, jak wygląda procedura wdrażania RODO, czy przepisy obowiązują również w placówkach niepublicznych, jak powierzyć obowiązki inspektorowi ochrony danych. W tym miejscu znajdziesz wszystkie niezbędne porady, wraz ze wzorami dokumentów i procedurami.

Artykuły i poradyCzytaj więcej porad »

Jednolita Analiza Kontrolna Krajowym Ram Operacyjnych w jednostce oświaty

Pytanie: Czy każda szkoła i przedszkole samorządowe są zobowiązane do przeprowadzenia Jednolitej Analizy Kontrolnej Krajowych Ram Operacyjnych?

ddc77dc1dbb74d3ce5956893e990932b0edfe079-large

Warto przyjąć regulamin edukacji zdalnej zgodnej z RODO

To dyrektor szkoły odpowiada za organizację kształcenia na odległość. Ponosi on również odpowiedzialność za bezpieczne przetwarzanie danych osobowych uczniów. W tym zakresie warto wprowadzić stosowne wytyczne, które mogą przybrać postać regulaminu.

Telefon prywatny nauczyciela w kształceniu na odległość

Pytanie: Czy nauczyciel może wykorzystywać telefon prywatny do prowadzenia kształcenia zdalnego (kontaktu z uczniami)?

Procedury i wzory dokumentówCzytaj więcej porad »

Analiza ryzyka RODO

Administrator powinien wypracować odpowiednie dla siebie podejście do zarządzania ryzykiem w związku z przetwarzaniem danych osobowych uwzględniające swoje środowisko, specyfikę prowadzonej działalności oraz posiadane doświadczenie, a w szczególności charakter, zakres oraz cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Nie ma określonego wzoru dokumentu szacowania, czy analizy ryzyka. Przedstawiamy przykładowy wzór.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel