Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

RODO w oświacie

Jednostki przetwarzające dane osobowe, czyli również placówki oświatowe, muszą przygotować się do nowych unijnych przepisów dotyczących danych osobowych. Mają na to czas do 25 maja br. – od tego terminu zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. Przedstawiamy kompendium wiedzy na temat wdrażania przepisów RODO w placówkach oświatowych. Sprawdź, jak przygotować harmonogram, jak wygląda procedura wdrażania RODO, czy przepisy obowiązują również w placówkach niepublicznych, jak powierzyć obowiązki inspektorowi ochrony danych. W tym miejscu znajdziesz wszystkie niezbędne porady, wraz ze wzorami dokumentów i procedurami.

Artykuły i poradyCzytaj więcej porad »

Nagrywanie zebrań online z rodzicami – czy potrzebne są zgody

Pytanie: W przedszkolu organizowane są zebrania z rodzicami z wykorzystaniem platformy Teams. Grupa rodziców wystąpiła z prośbą o nagrywanie zebrań (m.in. ze względu na brak możliwości uczestniczenia). Platforma daje możliwość nagrywania, stąd pytania: czy nauczyciel może nagrywać zebranie? Czy potrzebna jest zgoda wszystkich rodziców uczestniczących w zebraniu na nagrywanie, czy tylko informuje na początku zebrania, że będzie ono nagrywane? Co zrobić, jeśli jeden z rodziców nie wyrazi zgody na nagrywanie zebrania?

Fundusz zdrowotny – kto jest administratorem danych osobowych

Pytanie: Czy administratorem danych osobowych osób korzystających z Funduszu Zdrowotnego jest placówka oświatowa, w której pracuje nauczyciel, czy organ prowadzący?

Nagrywanie lekcji dla uczniów – kiedy dopuszczalne

Pytanie: Czy zajęcia, które odbywają się w szkole, mogą być transmitowane w czasie rzeczywistym dla uczniów, którzy przebywają na kwarantannie?

Procedury i wzory dokumentówCzytaj więcej porad »

Analiza ryzyka RODO

Administrator powinien wypracować odpowiednie dla siebie podejście do zarządzania ryzykiem w związku z przetwarzaniem danych osobowych uwzględniające swoje środowisko, specyfikę prowadzonej działalności oraz posiadane doświadczenie, a w szczególności charakter, zakres oraz cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Nie ma określonego wzoru dokumentu szacowania, czy analizy ryzyka. Przedstawiamy przykładowy wzór.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel