Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole i przedszkolu

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i jak prawidłowo sporządzić regulamin ZFŚS w szkole. Specjaliści radzą, jak wydatkować środki z funduszu zgodnie z prawem.

Odpis na ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Naliczając odpis na ZFŚS, uwzględniamy pracowników na urlopie bezpłatnym

Pytanie: Czy etat pracownika , który przebywa na rocznym urlopie bezpłatnym, powinien być wliczany do przeciętnej liczby zatrudnionych wykazywanych do naliczania odpisu na fundusz socjalny?

0733e04b656a9b8faa0f8165877c1635bf97eec2-large(1)

Do 31 maja - pierwsza tura wpłat na ZFŚS w szkole

Do 31 maja należy przekazać na konto funduszu socjalnego co najmniej 75% wartości odpisów na ZFŚŚ w szkole. Sprawdź, w jakiej wysokości naliczyć odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w 2015 roku, w tym m.in. odpis na nauczyciela - emeryta, który ponownie podjął pracę w szkole oraz nauczyciela uzupełniającego etat.

Odpis na ZFŚS nauczycieli zatrudnionych w trakcie roku

Pytanie: Jak naliczyć odpis na ZFŚS dla nauczycieli, którzy podjęli pracę 16 kwietnia i 26 kwietnia?

Przyznawanie świadczeń z ZFŚSCzytaj więcej porad »

Wycieczka z ZFŚŚ także przy mniejszej liczbie uczestników

Pytanie: Czy dla czterech nauczycieli plus trzech członków ich rodzin można zorganizować 6-dniową wycieczkę za granicę z dofinansowaniem z funduszu socjalnego - jeśli w szkole pracuje 30 nauczycieli i pracowników obsługi?

ZFŚŚ dla nauczyciela na zasiłku dla bezrobotnych

Pytanie: Czy nauczycielowi należą się świadczenia socjalne, kiedy będzie pobierał przez pół roku zasiłek dla bezrobotnych? Potem nauczyciel przechodzi na emeryturę.

Czy przyznanie świadczenia z Z.F.Ś.S. dla dyrektora należy uzgodnić ze związkiem zawodowym?

Pytanie: Czy przedstawiciel związków zawodowych ma prawo opiniować świadczenie z ZFŚS dla dyrektora szkoły?

Regulamin ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Dofinansowanie do wycieczki nie może być wypłacone, jeśli nauczyciel w niej nie uczestniczy

Pytanie: Dla nauczycieli zorganizowano wycieczkę z dofinansowaniem z funduszu socjalnego. Czy nauczyciele, którzy nie uczestniczyli w wycieczce, mogą domagać się wypłaty równowartości dofinansowania?

Poręczenie jako zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS

Pytanie: W regulaminie ZFŚS jest zapis, iż pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana w formie pożyczki wymaga poręczenia poświadczonego podpisem dwóch czynnie pracujących nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony. Czy w niniejszym regulaminie właściwym zapisem byłoby, aby pożyczka (szczególnie dla emerytów) wymagała poręczenia poświadczonego podpisem np. dwóch emerytów, czy to emerytowanych nauczycieli, czy pracowników obsługi?

ZFŚS a połączenie szkół w zespół

Pytanie: W wyniku połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum powstał zespół szkół. Każda z tych szkół posiadała odrębny regulamin ZFŚS różniący się w sprawie funduszu mieszkaniowego. Jedna ze szkół miała wyodrębniony fundusz mieszkaniowy, druga zaś zupełnie nie posiadała takiego zapisu. Przy tworzeniu jednolitego obecnie regulaminu powstał impas. Czy można wyodrębnić z funduszu określone środki przeznaczone na cele mieszkaniowe na osobnym koncie księgowym, z zapis do regulaminu zawrzeć w postaci załącznika o pożyczkach mieszkaniowych?

Świadczenie urlopoweCzytaj więcej porad »

Świadczenie urlopowe przy krótkotrwałym zatrudnieniu na czas określony

Pytanie: Z nauczycielem zawarto umowę o pracę do 31.08.2015 r., a następnie przedłużono ją do dnia porodu do 9.12.2015 r. Czy nauczycielowi należy się za okres od 01.09.2015 - 09.12.2015 r. świadczenie urlopowe?

Wypłata świadczenia urlopowego po ustaniu stosunku pracy

Pytanie: Jeżeli pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron, do dnia rozwiązania umowy przebywa na urlopie wypoczynkowym, który trwa nieprzerwanie 22 dni i nie złożył do tego dnia wniosku o świadczenie urlopowe, może ubiegać się o wypłacenie świadczenia po ustaniu stosunku pracy?

Dzień urlopu bezpłatnego a wysokość świadczenia urlopowego

Pytanie: Nauczyciel w roku szkolnym 2014/2015 skorzystał z jednego dnia urlopu bezpłatnego. Czy należy odliczyć jeden dzień zatrudnienia ustalając wysokość świadczenia urlopowego?

ZFŚS w szkole – inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji w całości

Pytanie: Czy świadczenia pieniężne np. na święta, zapomogi czy też świadczenia urlopowe wypłacane z ZFŚS są w całości potrącane na rzecz komornika?

Czy udział w wycieczce zakładowej finansowej z ZFŚS stanowi przychód pracowniczy?

Pytanie: W szkole organizowana jest integracyjna wycieczka turystyczno - krajoznawcza dofinansowana z ZFŚS (wycieczka 4 dniowa, zagraniczna). Czy należy płacić podatek od kwoty dofinansowywanej?

Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS przez gminną komisję rewizyjną

Pytanie: Czy Komisja rewizyjna rady gminy ma prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS w szkole i czy można im udostępnić takie dokumenty jak np. decyzje o przydzieleniu zapomogi, pożyczek?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel