Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole i przedszkolu

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i jak prawidłowo sporządzić regulamin ZFŚS w szkole. Specjaliści radzą, jak wydatkować środki z funduszu zgodnie z prawem.

Odpis na ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Odpis na ZFŚS emeryta – z dodatkiem pielęgnacyjnym czy bez

Pytanie: Czy naliczając odpis na ZFŚS emeryta należy do wysokości emerytury/renty dodać także dodatek pielęgnacyjny?

Odpis na ZFŚS nauczyciela - emeryta po ponowny zatrudnieniu go w tej samej szkole

Pytanie: Nauczyciel, który przeszedł na emeryturę z naszej placówki, został ponownie w niej zatrudniony. Jak należy dokonywać odpisów na ZFŚS? Czy tylko z tytułu zatrudnienia na stanowisku  nauczyciela czy także 5% pobieranej emerytury?

Naliczanie odpisu i prawo do świadczeń z ZFŚS w czasie urlopu bezpłatnego

Pytanie: Czy na pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym należy naliczać odpis na ZFŚS czy ma on prawo do świadczeń z funduszu socjalnego?

Przyznawanie świadczeń z ZFŚSCzytaj więcej porad »

Naliczanie odpisu i prawo do świadczeń z ZFŚS w czasie urlopu bezpłatnego

Pytanie: Czy na pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym należy naliczać odpis na ZFŚS czy ma on prawo do świadczeń z funduszu socjalnego?

RODO a ZFŚS

Ochrona danych osobowych członków rodziny osób uprawnionych do ZFŚS

Żądanie przedłożenia deklaracji PIT małżonka lub dodatkowych oświadczeń członków rodziny pracownika do celów ZFŚS może naruszać zasadę minimalizacji gromadzonych danych osobowych. Sprawdź, jakie oświadczenia i dokumenty, zdaniem UODO, można pozyskiwać w ramach działalności ZFŚS.

Prawo do świadczeń z ZFŚS nauczyciela przeniesionego do innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel z dniem 1 listopada został przeniesiony do innej placówki. W grudniu złożył wniosek o świąteczne świadczenie z ZFŚS w naszej placówce. Czy ma do niego prawo? Regulamin ZFŚS nie przewiduje takiej sytuacji.

Regulamin ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Zmiana regulaminu ZFŚS w trakcie roku

Pytanie: Czy w trakcie roku kalendarzowego możliwa jest zmiana treści regulaminu ZFŚS?

Składanie wniosków o świadczenia z ZFŚS online

Pytanie: Czy można w związku z epidemią koronawirusa umożliwić składanie wniosków o świadczenia z ZFŚS drogą elektroniczną?

Gotówka czy przelew – sposób przekazywania świadczeń z ZFŚS

Pytanie: Czy emeryt ubiegający się o pomoc socjalną z ZFŚS musi podać we wniosku numer konta bankowego czy może żądać wypłaty w gotówce?

Świadczenie urlopoweCzytaj więcej porad »

świadczenie urlopowe nauczycieli 2020

Świadczenie urlopowe nauczycieli 2020

Nauczyciele, poza świadczeniami przyznawanymi na podstawie regulaminu ZFŚS, mają prawo do dodatkowego świadczenia urlopowego z Karty Nauczyciela. Sprawdź, czy i w jakiej wysokości wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielom zatrudnionym przez część miesiąca, przebywającym na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim lub rodzicielskim oraz uzupełniającym etat w innej szkole.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, którzy realizują godziny ponadwymiarowe lub podwyższone pensum

Pytanie: Czy, obliczając świadczenie urlopowe, nauczycieli realizujących podwyższone pensum lub godziny ponadwymiarowe należy traktować jako zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy czy też w wymiarze większym niż etat?

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie dwóch umów o pracę

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami na podstawie mianowania i za zgodą kuratora ma zawartą drugą umowę o pracę na 4/18 etatu. Czy z tej dodatkowej umowy także należy wypłacić świadczenie urlopowe? 

ZFŚS w szkole – inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Zapomoga losowa z ZFŚS z kryterium dochodowym czy bez

Pytanie: Czy zapomoga losowa przyznawana z ZFŚS powinna być uzależniona od dochodu, czy może być zapisana w regulaminie jako stała kwota?

Wybór przedstawiciela załogi do celów ZFŚS

Pytanie: Jaki jest tryb wyboru przedstawiciela pracowników w szkole, w której nie ma związków zawodowych? Jakie przepisy regulują wybór? Jaki zapis powinien być w regulaminie ZFSS?

Obowiązek przeglądu i archiwizacji danych osobowych w ramach ZFŚS

Pytanie: Czy z corocznego przeglądu danych osobowych zgromadzonych w ramach ZFŚS należy sporządzić protokół? Czy do usunięcia danych osobowych konieczna jest zgoda Archiwum Narodowego na utylizację dokumentów?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel