Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole i przedszkolu

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i jak prawidłowo sporządzić regulamin ZFŚS w szkole. Specjaliści radzą, jak wydatkować środki z funduszu zgodnie z prawem.

Odpis na ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Odpis na ZFŚS emeryta – z dodatkiem pielęgnacyjnym czy bez

Pytanie: Czy naliczając odpis na ZFŚS emeryta należy do wysokości emerytury/renty dodać także dodatek pielęgnacyjny?

Odpis na ZFŚS nauczyciela - emeryta po ponowny zatrudnieniu go w tej samej szkole

Pytanie: Nauczyciel, który przeszedł na emeryturę z naszej placówki, został ponownie w niej zatrudniony. Jak należy dokonywać odpisów na ZFŚS? Czy tylko z tytułu zatrudnienia na stanowisku  nauczyciela czy także 5% pobieranej emerytury?

Naliczanie odpisu i prawo do świadczeń z ZFŚS w czasie urlopu bezpłatnego

Pytanie: Czy na pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym należy naliczać odpis na ZFŚS czy ma on prawo do świadczeń z funduszu socjalnego?

Przyznawanie świadczeń z ZFŚSCzytaj więcej porad »

ZFŚS – czy także dla małżonka zmarłego pracownika

Pytanie: Czy świadczenia z ZFŚS można wypłacać małżonce zmarłego pracownika szkoły?

Dofinansowanie szczepień na grypę z ZFŚS

Pytanie: Czy można sfinansować z ZFŚS szczepionki przeciwko grypie dla pracowników?

Regulamin ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Zmiana regulaminu ZFŚS w trakcie roku

Pytanie: Czy w trakcie roku kalendarzowego możliwa jest zmiana treści regulaminu ZFŚS?

Składanie wniosków o świadczenia z ZFŚS online

Pytanie: Czy można w związku z epidemią koronawirusa umożliwić składanie wniosków o świadczenia z ZFŚS drogą elektroniczną?

Gotówka czy przelew – sposób przekazywania świadczeń z ZFŚS

Pytanie: Czy emeryt ubiegający się o pomoc socjalną z ZFŚS musi podać we wniosku numer konta bankowego czy może żądać wypłaty w gotówce?

Świadczenie urlopoweCzytaj więcej porad »

świadczenie urlopowe nauczycieli 2020

Świadczenie urlopowe nauczycieli 2020

Nauczyciele, poza świadczeniami przyznawanymi na podstawie regulaminu ZFŚS, mają prawo do dodatkowego świadczenia urlopowego z Karty Nauczyciela. Sprawdź, czy i w jakiej wysokości wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielom zatrudnionym przez część miesiąca, przebywającym na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim lub rodzicielskim oraz uzupełniającym etat w innej szkole.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, którzy realizują godziny ponadwymiarowe lub podwyższone pensum

Pytanie: Czy, obliczając świadczenie urlopowe, nauczycieli realizujących podwyższone pensum lub godziny ponadwymiarowe należy traktować jako zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy czy też w wymiarze większym niż etat?

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie dwóch umów o pracę

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami na podstawie mianowania i za zgodą kuratora ma zawartą drugą umowę o pracę na 4/18 etatu. Czy z tej dodatkowej umowy także należy wypłacić świadczenie urlopowe? 

ZFŚS w szkole – inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

500 zł dla nauczycieli a kryterium dochodowe na potrzeby ZFŚS

Pytanie: Czy świadczenie 500 zł na dofinansowanie dla nauczyciela wchodzi do dochodu na osobę w rodzinie, od którego zależy wysokość świadczenia z ZFŚS?

test covid 19

Rozliczanie ZFSŚ w czasie epidemii – zwolnienia od podatku, zapomogi z powodu zachorowania na Covid-19

Panujący obecnie w Polsce stan epidemii wpływa również na rozliczanie świadczeń z ZFŚS. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zwiększony limit świadczeń objętych przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego, ponieważ mogą rzutować na rozliczenia PIT-11 za 2020 rok. Jeśli pracodawca zmieni rodzaj przyznawanych świadczeń, odpowiednie zapisy muszą się także znaleźć w regulaminie ZFŚS.

Odwołanie poręczenia pożyczki z ZFŚS

Pytanie: Po upływie roku od udzielenia pożyczki z ZFŚS jeden z żyrantów zgłosił rezygnację z poręczenia tej pożyczki. Czy to jest możliwe? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel