Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole i przedszkolu

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i jak prawidłowo sporządzić regulamin ZFŚS w szkole. Specjaliści radzą, jak wydatkować środki z funduszu zgodnie z prawem.

Odpis na ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Objęcie ZFŚS osoby, która przeszła na emeryturę po okresie zawieszenia tego świadczenia

Pytanie: Nauczyciel przeszedł na wcześniejszą emeryturę i był uprawniony do ZFŚS w naszej szkole jako emeryt – były pracownik. Następnie podjął pracę w przedszkolu na stanowisku niepedagogicznym i w trakcie trwania tego zatrudnienia zwiesił świadczenie emerytalne. Umowa w przedszkolu została rozwiązana. Która placówka powinna objąć go ZFŚS – nasza szkoła czy przedszkole?

Brak odpisu na ZFŚS nie pozbawia prawa do świadczeń

Pytanie: Czy nauczyciel, który po ustaniu zatrudnienia na zastępstwie przeszedł na emeryturę, na prawo do świadczeń z ZFŚS, mimo iż w trakcie zatrudnienia nie był odprowadzony dla niego odpis na fundusz?

Zwiększenie odpisu na ZFŚS dla niepełnosprawnego nauczyciela nie jest obowiązkowe

Pytanie: W październiku nauczyciel przyniósł orzeczenie o przyznaniu niepełnosprawności w stopniu znacznym. Wobec tego, czy można również zwiększyć odpis na ZFŚS o 6,25% z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

Przyznawanie świadczeń z ZFŚSCzytaj więcej porad »

Dochód na członka rodziny do celów ZFŚS – jak liczyć

Pytanie: Jak prawidłowo liczyć dochód w gospodarstwie domowym w celu przyznania świadczenia z funduszu socjalnego? Czy w przypadku matki samotnie opiekującej się dziećmi należy wziąć pod uwagę także dochody ich ojca?

Karnety na basen i fitness ze środków ZFŚS w szkole

Pytanie: Czy z pieniędzy funduszu socjalnego mogą zostać zakupione karnety na pływalnię lub klubów fitness? Jeśli tak, to czy kwota zakupu podwyższa pracownikowi podstawę opodatkowania?

Rola związków zawodowych przy wydawaniu indywidualnych decyzji w sprawie świadczeń z ZFŚS

Pytanie: Czy członkowie związków zawodowych biorący udział w spotkaniach w ZFŚS z dyrekcją szkoły muszą podpisywać wszystkie decyzje finansowe przyznawane z funduszu socjalnego czy tylko niektóre?

Regulamin ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Definicja samotnego rodzica do celów ZFŚS

Pytanie: Kto w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych jest samotnym rodzicem?

Świadczenia z ZFŚS dla studenta studiów zaocznych

Pytanie: Czy w regulaminie ZFŚS dotyczącym tzw. wypłacaniu ołówkowego można ująć studenta studiów zaocznych do 25 roku życia, który mieszka z rodzicami?

Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS także dla emerytów

Pytanie: Czy w Regulaminie ZFŚS można przewidzieć odrębne zapisy dotyczące pożyczek na cele mieszkaniowe dla emerytów?. Uzasadnieniem przemawiającym za zróżnicowaniem jest to, że część emerytów, mimo że podpisuje umowę, to po miesiącu składa oświadczenie, że nie jest ich stać na taką ratę i po miesiącu pisze wniosek albo o umorzenie albo płaci tyle na ile ich stać, mimo że podpisem swoim wyrazili zgodę na taką płatność. Ewentualnie czy można całkowicie wyłączyć emeryta z uprawnienia do pożyczki mieszkaniowej?

Świadczenie urlopoweCzytaj więcej porad »

Prawo do świadczenia urlopowego nauczycieli - 12 wątpliwości z praktyki

Do 31 sierpnia należy wypłacić nauczycielom świadczenia urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Sprawdź, czy świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielom, którzy przebywali na całorocznym urlopie dla poratowania zdrowia lub urlopie wychowawczym.  Przekonaj się, jakie zwolnienia od pracy wpływają na wysokość tego świadczenia oraz czy nauczyciel podejmujący dodatkową pracę w stanie nieczynnym otrzyma dwa świadczenia urlopowe?. Poznaj odpowiedź na 12 najczęściej występujących w praktyce wątpliwości i zyskaj pewność, że wszyscy nauczyciele otrzymali świadczenia urlopowe w prawidłowej wysokości.

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela realizującego projekt unijny

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w celu realizacji projektów unijnych przysługuje świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli według odrębnych, autonomicznych reguł

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony po feriach zimowych i do końca czerwca 2017 r. Czy należy mu się świadczenie urlopowe? Wszak nie ma spełnionego warunku 14 dni nieprzerwanego urlopu.

ZFŚS w szkole – inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Żądanie informacji o przyznanych świadczeniach z ZFŚS za okres, w którym związki zawodowe nie działały w danej szkole

Pytanie: Międzyzakładowa organizacja związkowa, która dopiero w dniu 10.10.2017 r. spełniła wymogi formalno-prawne, by działać w szkole, zwróciła się do dyrekcji z pytaniem: Kto, kiedy i w jakiej wysokości otrzymał dofinansowanie z ZFŚS w okresie 01.01-01.10.2017 r.?  Czy dyrektor musi udzielić takiej informacji?

Zwolnienie z opodatkowania zapomogi zdrowotnej z ZFŚS

Pytanie: Pracownik złożył wniosek o zapomogę bezzwrotną. Prośbę swą umotywował tym, że w ostatnim czasie jego stan zdrowia pogorszył się na tyle, że musiał korzystać z wizyt u lekarza specjalisty. W załączeniu przekazał paragon za wizytę u jednego lekarza w wysokości 150 zł. W podaniu wyszczególnił koszty wizyt u innych lekarzy - razem na kwotę 720 zł. Czy przyznana zapomoga powinna być opodatkowana?

Wycieczka z ZFŚŚ - wyższy limit zwolnienia z opodatkowania dla emerytów

Pytanie: Szkoła organizuje dla swoich pracowników i emerytów dwudniową wycieczkę turystyczną dofinansowaną z ZFŚS. Uczestnicy wycieczki będą dopłacać do wyjazdu w zależności od sytuacji materialnej i życiowej. Wycieczka ma charakter rekreacyjno – sportowy i ogólnodostępny. Czy kwota dofinansowania dla uczestników wycieczki będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel