Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole i przedszkolu

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i jak prawidłowo sporządzić regulamin ZFŚS w szkole. Specjaliści radzą, jak wydatkować środki z funduszu zgodnie z prawem.

Odpis na ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Brak informacji o wysokości emerytury nauczyciela – byłego pracownika

Pytanie: Emeryt - były nauczyciel od kilku lat nie podaje wysokości pobieranej emerytury. Czy w tej sytuacji można przyjąć dla tej osoby jakąś kwotę, np. najniższą emeryturę w danym roku x 12 miesięcy?

Wysokość odpisu na ZFŚS emeryta – nauczyciela, który dodatkowo pobiera rentę

Pytanie: Czy odpis na ZFŚS dla emerytowanego nauczyciela, pobierającego jednocześnie emeryturę oraz rentę z tytułu choroby zawodowej, jest liczony od sumy tych dwóch świadczeń czy tylko od pobieranej emerytury?

Objęcie ZFŚS osoby, która przeszła na emeryturę po okresie zawieszenia tego świadczenia

Pytanie: Nauczyciel przeszedł na wcześniejszą emeryturę i był uprawniony do ZFŚS w naszej szkole jako emeryt – były pracownik. Następnie podjął pracę w przedszkolu na stanowisku niepedagogicznym i w trakcie trwania tego zatrudnienia zwiesił świadczenie emerytalne. Umowa w przedszkolu została rozwiązana. Która placówka powinna objąć go ZFŚS – nasza szkoła czy przedszkole?

Przyznawanie świadczeń z ZFŚSCzytaj więcej porad »

Ekwiwalent pieniężny za nieskorzystanie z wycieczki ze środków ZFŚS

Pytanie: Czy pracownik, który nie jedzie na wycieczkę, do kina lub teatru pokrywaną z funduszu ZFŚS powinien otrzymać w to miejsce ekwiwalent pieniężny?

Uzależnienie zgody związków zawodowych na wypłatę środków z ZFŚS od przedstawienie dochodu wszystkich uprawnionych

Pytanie: Czy związek zawodowy działający w szkole może wstrzymać (zablokować) wypłatę świadczenia z ZFŚS do czasu otrzymania informacji dochodzie poszczególnych osób uprawnionych? Zaznaczam, że w szkole na 40 osób, tylko 4 pracowników jest zrzeszonych.

Alimenty i 500+ a dochód do celów ZFŚS

Pytanie: Czy przy ustalaniu sytuacji materialnej pracownika do celów ZFŚS do dochodu w gospodarstwie domowym należy wliczać alimenty i świadczenie 500+ ?

Regulamin ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Niższe kwoty pożyczek z ZFŚS dla emerytów – czy zgodne z prawem

Pytanie: Regulamin ZFŚS w naszej szkole przewiduje udzielanie pożyczek mieszkaniowych na budowę lub remont domu. Czy dopuszczalne jest ustalenie innych (niższych) maksymalnych kwot udzielanych pożyczek emerytom – byłym pracownikom?

Opodatkowanie upominków z ZFŚS w szkole dla dzieci pracowników

Pytanie: Zgodnie z regulaminem ZFŚS dzieci pracowników, jako osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń, otrzymują upominki świąteczne. Czy wartość tego świadczenia powinna być wliczana do kwoty 1.000 zł, w ramach której można przyznać pracownikowi świadczenie bez podatku?

Regulamin ZFŚS w placówce niepublicznej

Pytanie: Jak powinien wyglądać regulamin ZFŚS w placówce niepublicznej? Kiedy trzeba go utworzyć?

Świadczenie urlopoweCzytaj więcej porad »

Opodatkowanie świadczenia urlopowego nauczycieli

Pytanie: Czy świadczenie urlopowe dla nauczycieli z Karty Nauczyciela również podlega zwolnieniu z opodatkowania do kwoty 1.000 zł?

Świadczenie urlopowe po zmarłym nauczycielu

Pytanie: Czy świadczenie urlopowe należy do praw majątkowych po zmarłym pracowniku i należy je wypłacić rodzinie?

Świadczenie urlopowe – czy nadal przysługuje dyrektorom szkół feryjnych

Pytanie: W związku ze zmianą przepisów dotyczących urlopu dyrektora szkoły feryjnej, czy nadal ma on prawo do świadczenia urlopowego z Karty Nauczyciela czy tylko dopłaty do wypoczynku zgodnie z regulaminem ZFŚS?

ZFŚS w szkole – inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Przesunięcie środków ZFŚS na inny cel

Pytanie: Czy istnieje możliwość przesunięcia środków z funduszu mieszkaniowego na organizację pracowniczej imprezy integracyjnej?

Uprawnienia społecznego inspektora pracy przy gospodarowaniu środkami ZFŚS

Pytanie: Czy społeczny inspektor pracy ma prawo sprawować nadzór i możliwość kontroli związanej z działalnością ZFŚS w szkole ? Czy ma prawo w jakikolwiek sposób uczestniczyć w działaniach związanych z działalnością ZFŚS w szkole jako przedstawiciel wszystkich pracowników: tj. ustalenie regulaminu, ewentualnych zmian w aneksach, uzgadnianie poszczególnych świadczeń dla pracowników itp.?

Ujawnienie nieprawdziwości składanych oświadczeń do celów ZFŚS

Pytanie: Nauczyciel w swoim oświadczeniu o dochodzie na członka rodziny przez okres ostatnich 5 lat nie ujmuje męża, ponieważ cały czas oświadcza, że jest po rozwodzie. Powzięliśmy jednak informację, że jest to nieprawda. Czy można zobowiązać nauczycielkę do wyjaśnienia tej sytuacji i przedstawienia np. orzeczenia o rozwodzie lub separacji?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel