Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole i przedszkolu

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i jak prawidłowo sporządzić regulamin ZFŚS w szkole. Specjaliści radzą, jak wydatkować środki z funduszu zgodnie z prawem.

Regulamin ZFŚS – jak uzgadniać go z organizacjami związkowymi

Regulamin ZFŚS – jak uzgadniać go z organizacjami związkowymi

Najczęściej w szkołach działa więcej niż jedna reprezentatywna organizacja związkowa. To rodzi konieczność respektowania stanowiska więcej niż jednej organizacji np. przy ustalaniu regulaminu ZFŚS. Sprawdź, jak uzgodnić ten regulamin z organizacjami związkowymi.

Odpis na ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Nauczyciel chce odejść na świadczenie kompensacyjne – kiedy złożyć wypowiedzenie

Pytanie: Czy przy naliczaniu odpisu na ZFŚS dla emeryta bierzemy pod uwagę trzynastkę wypłaconą za poprzedni rok, gdy jeszcze pozostawał w zatrudnieniu?

Odpisy na ZFŚS w szkole oraz świadczenie urlopowe nauczycieli 2021

Odpisy na ZFŚS w szkole oraz świadczenie urlopowe nauczycieli 2021

Wysokość odpisów na fundusz socjalny w 2021 roku została utrzymana na poziomie z roku ubiegłego. W konsekwencji nauczyciele otrzymają świadczenie urlopowe za rok szkolny 2020/2021 w wysokości 1.550,26 zł.

Odpis na ZFŚS emeryta – z dodatkiem pielęgnacyjnym czy bez

Pytanie: Czy naliczając odpis na ZFŚS emeryta należy do wysokości emerytury/renty dodać także dodatek pielęgnacyjny?

Przyznawanie świadczeń z ZFŚSCzytaj więcej porad »

Przejście na emeryturę po zmarłym małżonku a prawo do ZFŚS

Pytanie: Nauczycielka po osiągnięciu wieku odszedł na emeryturę. Po kilku latach zmarł jej mąż. Nauczycielka przeszła na emeryturę po mężu. Czy w związku z tym nadal jest osoba uprawnioną do korzystania z ZFŚS w szkole, która była jej ostatnim miejscem pracy?

ZFŚS w przypadku renty rodzinnej

Pytanie: Pracownica, odchodząc ze szkoły, przeszła na rentę rodzinną po zmarłym mężu. Czy przysługują jej świadczenia z ZFŚS?

ZFŚS – czy także dla małżonka zmarłego pracownika

Pytanie: Czy świadczenia z ZFŚS można wypłacać małżonce zmarłego pracownika szkoły?

Regulamin ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Wysokość odpisu na ZFŚS a kwota świadczenia

Pytanie: Odpisy na ZFŚS dla poszczególnych uprawnionych różnią się wysokością. Czy w związku z tym w regulaminie można zróżnicować wysokość świadczeń w zależności od wysokości odpisów?

Zmiany w regulaminie ZFŚS – które organizacje związkowe biorą udział w konsultacjach

Pytanie: W szkole w związku zawodowym NSZZ Solidarność zrzeszone jest 8 osób, a w Związku Nauczycielstwa Polskiego – 9 osoby. Szkoła zatrudnia łącznie 150 pracowników. Czy te związki są reprezentatywne w kontekście wprowadzania zmian w regulaminie ZFŚS?

Dofinansowanie zależne od korzystania z urlopu? Legalne, ale ma swoje konsekwencje

Pytanie: Czy można obecnie uzależnić przyznanie dofinansowania do wypoczynku od pobytu na co najmniej 14-dniowym urlopie wypoczynkowym?

Świadczenie urlopoweCzytaj więcej porad »

świadczenie urlopowe nauczycieli 2020

Świadczenie urlopowe nauczycieli 2020

Nauczyciele, poza świadczeniami przyznawanymi na podstawie regulaminu ZFŚS, mają prawo do dodatkowego świadczenia urlopowego z Karty Nauczyciela. Sprawdź, czy i w jakiej wysokości wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielom zatrudnionym przez część miesiąca, przebywającym na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim lub rodzicielskim oraz uzupełniającym etat w innej szkole.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, którzy realizują godziny ponadwymiarowe lub podwyższone pensum

Pytanie: Czy, obliczając świadczenie urlopowe, nauczycieli realizujących podwyższone pensum lub godziny ponadwymiarowe należy traktować jako zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy czy też w wymiarze większym niż etat?

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie dwóch umów o pracę

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami na podstawie mianowania i za zgodą kuratora ma zawartą drugą umowę o pracę na 4/18 etatu. Czy z tej dodatkowej umowy także należy wypłacić świadczenie urlopowe? 

ZFŚS w szkole – inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

) Jak udokumentować przegląd danych w ramach ZFŚS

Jak udokumentować przegląd danych w ramach ZFŚS

Przepisy nie określają wzoru protokołu przeglądu danych w ramach ZFŚS. Wzór należy więc opracować samodzielnie i dołączyć go do procedury przeglądu danych osobowych.  Sprawdź, jak to zrobić.

Zalecenia PIP a nieprawidłowa kwota świadczenia z ZFŚS

Pytanie: Czy po kontroli i podpisaniu protokołu pokontrolnego inspektor PIP może wystosować dodatkowe wystąpienie i wnosić o zweryfikowanie kwoty przyznanego z ZFŚŚ pracownikowi świadczenia z 2018 r.?

500 zł dla nauczycieli a kryterium dochodowe na potrzeby ZFŚS

Pytanie: Czy świadczenie 500 zł na dofinansowanie dla nauczyciela wchodzi do dochodu na osobę w rodzinie, od którego zależy wysokość świadczenia z ZFŚS?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel