Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole i przedszkolu

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i jak prawidłowo sporządzić regulamin ZFŚS w szkole. Specjaliści radzą, jak wydatkować środki z funduszu zgodnie z prawem.

Odpis na ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Zwiększenie odpisu na ZFŚS dla niepełnosprawnego nauczyciela nie jest obowiązkowe

Pytanie: W październiku nauczyciel przyniósł orzeczenie o przyznaniu niepełnosprawności w stopniu znacznym. Wobec tego, czy można również zwiększyć odpis na ZFŚS o 6,25% z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

Naliczając odpis na ZFŚS, uwzględniamy pracowników na urlopie bezpłatnym

Pytanie: Czy etat pracownika , który przebywa na rocznym urlopie bezpłatnym, powinien być wliczany do przeciętnej liczby zatrudnionych wykazywanych do naliczania odpisu na fundusz socjalny?

0733e04b656a9b8faa0f8165877c1635bf97eec2-large(1)

Do 31 maja - pierwsza tura wpłat na ZFŚS w szkole

Do 31 maja należy przekazać na konto funduszu socjalnego co najmniej 75% wartości odpisów na ZFŚŚ w szkole. Sprawdź, w jakiej wysokości naliczyć odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w 2015 roku, w tym m.in. odpis na nauczyciela - emeryta, który ponownie podjął pracę w szkole oraz nauczyciela uzupełniającego etat.

Przyznawanie świadczeń z ZFŚSCzytaj więcej porad »

Świadczenia z ZFŚŚ niezależnie od wymiaru zajęć nauczyciela

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje taka sama wysokość świadczeń z ZFŚS, jak nauczycielowi zatrudnionemu na pełen etat, czy przelicza się wysokość świadczenia w stosunku do przepracowanych godzin?

Finansowanie działalności sportowej promującej szkołę z ZFŚS – czy to możliwe?

Pytanie: Do dyrektora szkoły wpłynął wniosek o sfinansowanie udziału drużyny siatkarskiej w turnieju piłki siatkowej ze środków ZFŚS. Turniej organizowany jest przez inną szkołę, która zaprasza do udziału zainteresowane szkoły. W skład drużyny wchodzi sześcioro obecnych nauczycieli szkoły, jeden nauczyciel emerytowany oraz 1 osoba nie będąca pracownikiem szkoły. Dostępność do udziału w Turnieju jest ograniczona, jego uczestnicy są „selekcjonowani” i nie wszyscy pracownicy w równym stopniu mogą korzystać z tej formy świadczenia. Czy szkoła z środków ZFŚS może finansować udział drużyny siatkarskiej w ww. turnieju?

Wycieczka zagraniczna z ZFŚS

Pytanie: Czy z ZFŚS można dofinansować zagraniczną wycieczkę pracowników do krajów spoza Unii Europejskiej?

Regulamin ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS także dla emerytów

Pytanie: Czy w Regulaminie ZFŚS można przewidzieć odrębne zapisy dotyczące pożyczek na cele mieszkaniowe dla emerytów?. Uzasadnieniem przemawiającym za zróżnicowaniem jest to, że część emerytów, mimo że podpisuje umowę, to po miesiącu składa oświadczenie, że nie jest ich stać na taką ratę i po miesiącu pisze wniosek albo o umorzenie albo płaci tyle na ile ich stać, mimo że podpisem swoim wyrazili zgodę na taką płatność. Ewentualnie czy można całkowicie wyłączyć emeryta z uprawnienia do pożyczki mieszkaniowej?

Dofinansowanie do wycieczki nie może być wypłacone, jeśli nauczyciel w niej nie uczestniczy

Pytanie: Dla nauczycieli zorganizowano wycieczkę z dofinansowaniem z funduszu socjalnego. Czy nauczyciele, którzy nie uczestniczyli w wycieczce, mogą domagać się wypłaty równowartości dofinansowania?

Poręczenie jako zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS

Pytanie: W regulaminie ZFŚS jest zapis, iż pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana w formie pożyczki wymaga poręczenia poświadczonego podpisem dwóch czynnie pracujących nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony. Czy w niniejszym regulaminie właściwym zapisem byłoby, aby pożyczka (szczególnie dla emerytów) wymagała poręczenia poświadczonego podpisem np. dwóch emerytów, czy to emerytowanych nauczycieli, czy pracowników obsługi?

Świadczenie urlopoweCzytaj więcej porad »

Świadczenie urlopowe przy krótkotrwałym zatrudnieniu na czas określony

Pytanie: Z nauczycielem zawarto umowę o pracę do 31.08.2015 r., a następnie przedłużono ją do dnia porodu do 9.12.2015 r. Czy nauczycielowi należy się za okres od 01.09.2015 - 09.12.2015 r. świadczenie urlopowe?

Wypłata świadczenia urlopowego po ustaniu stosunku pracy

Pytanie: Jeżeli pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron, do dnia rozwiązania umowy przebywa na urlopie wypoczynkowym, który trwa nieprzerwanie 22 dni i nie złożył do tego dnia wniosku o świadczenie urlopowe, może ubiegać się o wypłacenie świadczenia po ustaniu stosunku pracy?

Dzień urlopu bezpłatnego a wysokość świadczenia urlopowego

Pytanie: Nauczyciel w roku szkolnym 2014/2015 skorzystał z jednego dnia urlopu bezpłatnego. Czy należy odliczyć jeden dzień zatrudnienia ustalając wysokość świadczenia urlopowego?

ZFŚS w szkole – inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Zwolnienie przychodu z opodatkowania łącznie we wszystkich zakładach pracy

Pytanie: Pracownik pracuje w więcej niż jednym zakładzie pracy. W kontekście ZFŚS zwolniona z opodatkowania wynosi 380 zł. Czy dotyczy ona każdego zakładu pracy osobno czy też dotyczy tego jednego pracownika we wszystkich zakładach pracy, w których korzysta on z ZFŚS?

Dostęp organizacji związkowych do informacji o funkcjonowaniu ZFŚS w szkole

Pytanie: Czy organizacja związkowa ma prawo żądać szczegółowych danych dotyczących działalności ZFŚS w szkole?

Zatrudnienie emeryta – kto udziela świadczeń z ZFŚS

Pytanie: Czy nauczyciel emerytowany w innej szkole, który pracuje obecnie w wymiarze mniej niż pół etatu w szkole podstawowej, może korzystać z ZFŚS w szkole, z której odchodził na emeryturę?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel