Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole i przedszkolu

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i jak prawidłowo sporządzić regulamin ZFŚS w szkole. Specjaliści radzą, jak wydatkować środki z funduszu zgodnie z prawem.

Odpis na ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Mieniem powierzonym pracownikowi mogą być pieniądze. Fot. Fotolia.com

Wyższe odpisy na ZFŚS w 2019 r.

W tym roku wzrośnie wysokość odpisu na zakładowy fundusz socjalny zarówno nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych. W konsekwencji nauczyciele otrzymają także wyższe świadczenie urlopowe.

Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – od wysokości emerytury w skali miesiąca czy roku

Pytanie: W jaki sposób dokonać odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli. Czy 5% pobieranych przez nich emerytur mamy rozpatrywać w skali roku (tj.  5 % emerytury z PIT-40), czy też w skali miesiąca (tj. na postawie PIT-40 obliczyć średnią miesięczną emeryturę i od tej kwoty 5%)?

Brak informacji o wysokości emerytury nauczyciela – byłego pracownika

Pytanie: Emeryt - były nauczyciel od kilku lat nie podaje wysokości pobieranej emerytury. Czy w tej sytuacji można przyjąć dla tej osoby jakąś kwotę, np. najniższą emeryturę w danym roku x 12 miesięcy?

Przyznawanie świadczeń z ZFŚSCzytaj więcej porad »

Kumulacja wczasów pod gruszą w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego

Pytanie: W naszej placówce dopłata do wypoczynku („wczasy pod gruszą”) przysługuje osobom, które wykorzystają 14 dni wypoczynku. Jest to świadczenie wypłacane raz w roku. Pracownica przez 2 lata nie otrzymywała dopłaty, ponieważ nie korzystała z urlopu wypoczynkowego. Teraz złożyła wniosek o wypłatę 3 wczasów pod gruszą – osobno za urlop zaległy za 2 lata oraz za urlop bieżący. Czy należy wypłacić to świadczenie za lata ubiegłe?

Prawo do ZFŚS nauczyciela, który uzyskał prawo do renty na czas określony

Pytanie: Czy nauczyciel, który przeszedł na rentę czasową ma prawo do świadczeń z ZFŚS?

Impreza z ZFŚS – kiedy nie wymaga badania sytuacji socjalnej

Pytanie: Chcemy zorganizować spotkanie integracyjne dla osób uprawnionych do ZFŚS (pracowników i emerytów) w restauracji. Wszyscy zostali zaproszeni, ale udział w imprezie jest dobrowolny. Czy możemy całość kosztów pokryć ze środków ZFŚS czy też musimy zbierać dopłaty od każdego pracownika uczestniczącego w imprezie?

Regulamin ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Żądanie dopłaty do kosztu wycieczki, z której pracownik wbrew deklaracji nie wziął udziału

Pytanie: Organizujemy z ZFŚS imprezy i wycieczki. Osoby uprawnione ponoszą niewielką część kosztów imprezy. Czy w regulaminie ZFŚS możemy zamieścić zapis, zgodnie z którym „Osoba, która zgłosiła akces udziału w imprezie kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej lub integracyjnej zrezygnuje z udziału w niej w terminie uniemożliwiającym odwołanie jej rezerwacji, zobowiązana jest do zwrotu poniesionych kosztów udziału w imprezie w całości”?

Maksymalny wiek dzieci osób uprawnionych do ZFŚS

Pytanie: Czy w regulaminie ZFŚS należy objąć opieką socjalną dzieci do 25. roku życia jeśli się uczą, czy można określić granicę 18 roku życia?

Prawo konkubenta (konkubiny) pracownika do świadczeń z ZFŚS

Pytanie: Czy osoba prowadząca tzw. gospodarstwo domowe wspólnie z pracownikiem szkoły, niepozostająca w związku małżeńskim (np. konkubina), może być osobą uprawnioną do świadczeń z ZFŚS? Czy takie uprawnienie można zawrzeć w regulaminie funduszu?

Świadczenie urlopoweCzytaj więcej porad »

Wypłata świadczenia urlopowego nauczycielowi – czy wymaga złożenia wniosku

Pytanie: Czy świadczenie urlopowe dla nauczycieli wymaga złożenia wniosku o jego przyznanie?

Świadczenie urlopowe po rozwiązaniu umowy w związku z długotrwałą chorobą

Pytanie: Stosunek pracy nauczyciela został rozwiązany 8 czerwca 2018 r. w związku z upływem 182 dni choroby. Czy należy wypłacić mu świadczenie urlopowe?

znaki zawiłości - drogowskazy

Nauczyciele realizujący projekt unijny bez prawa do świadczenia urlopowego

Mimo, że zarówno Karta Nauczyciela, jak i ustawa – Prawo oświatowe posługuje się pojęciem „nauczyciela”, nie może być ono interpretowane jednakowo w świetle prawa do świadczenia urlopowego. To szczególne uprawnienie wypłaca się jedynie nauczycielom zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela.

ZFŚS w szkole – inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Prawo do ZFŚS emeryta zatrudnionego w innej szkole

Pytanie: Nauczyciel rozwiązał umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Następnie podjął zatrudnienie na zastępstwo w innej szkole. Kto wypłaca świadczenia z ZFŚS?

Związki zawodowe, które mają prawo kontrolować ZFŚS w szkole

Pytanie: Czy związek zawodowy zrzeszający mniej niż 5% członków w danej placówce może kontrolować ZFŚS w tej szkole?

Wspólna działalność ZFŚS w kilku placówkach– czy musi oznaczać wspólne imprezy

Pytanie: Placówki oświatowe na terenie naszej gminy objęte są wspólnym Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Czy możliwość dofinansowania wydarzeń kulturalnych (wyjazdów, wyjść do kina, teatru, imprez integracyjnych) dotyczy w tym przypadku wszystkich placówek w tym samym czasie tj.  organizowana jest jedna impreza integracyjna dla wszystkich placówek oświatowych, jedna wycieczka, jeden wyjazd do teatru czy do kina etc. czy też każda placówka może odrębnie organizować takie wydarzenia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel