Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole i przedszkolu

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i jak prawidłowo sporządzić regulamin ZFŚS w szkole. Specjaliści radzą, jak wydatkować środki z funduszu zgodnie z prawem.

Odpis na ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Wysokość odpisu na ZFŚS emeryta – nauczyciela, który dodatkowo pobiera rentę

Pytanie: Czy odpis na ZFŚS dla emerytowanego nauczyciela, pobierającego jednocześnie emeryturę oraz rentę z tytułu choroby zawodowej, jest liczony od sumy tych dwóch świadczeń czy tylko od pobieranej emerytury?

Objęcie ZFŚS osoby, która przeszła na emeryturę po okresie zawieszenia tego świadczenia

Pytanie: Nauczyciel przeszedł na wcześniejszą emeryturę i był uprawniony do ZFŚS w naszej szkole jako emeryt – były pracownik. Następnie podjął pracę w przedszkolu na stanowisku niepedagogicznym i w trakcie trwania tego zatrudnienia zwiesił świadczenie emerytalne. Umowa w przedszkolu została rozwiązana. Która placówka powinna objąć go ZFŚS – nasza szkoła czy przedszkole?

Brak odpisu na ZFŚS nie pozbawia prawa do świadczeń

Pytanie: Czy nauczyciel, który po ustaniu zatrudnienia na zastępstwie przeszedł na emeryturę, na prawo do świadczeń z ZFŚS, mimo iż w trakcie zatrudnienia nie był odprowadzony dla niego odpis na fundusz?

Przyznawanie świadczeń z ZFŚSCzytaj więcej porad »

Alimenty i 500+ a dochód do celów ZFŚS

Pytanie: Czy przy ustalaniu sytuacji materialnej pracownika do celów ZFŚS do dochodu w gospodarstwie domowym należy wliczać alimenty i świadczenie 500+ ?

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS pracownikowi młodocianemu

Pytanie: Zatrudniamy pracownika młodocianego. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych różni się w zależności od roku nauki i w stosunku do pozostałych pracowników jest mały. Czy pracownik młodociany będzie korzystał z ZFŚS na tych samych zasadach co pozostali pracownicy? Jak ustalić dochód pracownika młodocianego? Czy wziąć pod uwagę tylko jego dochody osiągane z tytułu zatrudnienia, czy też należy doliczyć dochody rodziców/opiekunów prawnych?

Nieuwzględnienie dochodów męża a prawo do świadczeń z ZFŚS

Pytanie: Świadczenia z ZFŚS są wypłacane pracownikom w oparciu o składane przez nich oświadczenia o średnim dochodzie na członka rodziny. Pracownik w druku oświadczenia wymienia wszystkie osoby uprawnione wymienione w regulaminie wchodzące w skład gospodarstwa domowego. Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik nie podaje dochodów męża, ponieważ zabrania mu tego kontrakt zawarty z pracodawcą?

Regulamin ZFŚS w szkoleCzytaj więcej porad »

Opodatkowanie upominków z ZFŚS w szkole dla dzieci pracowników

Pytanie: Zgodnie z regulaminem ZFŚS dzieci pracowników, jako osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń, otrzymują upominki świąteczne. Czy wartość tego świadczenia powinna być wliczana do kwoty 1.000 zł, w ramach której można przyznać pracownikowi świadczenie bez podatku?

Regulamin ZFŚS w placówce niepublicznej

Pytanie: Jak powinien wyglądać regulamin ZFŚS w placówce niepublicznej? Kiedy trzeba go utworzyć?

Definicja samotnego rodzica do celów ZFŚS

Pytanie: Kto w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych jest samotnym rodzicem?

Świadczenie urlopoweCzytaj więcej porad »

Świadczenie urlopowe nauczycieli a dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚŚ

Pytanie: Czy świadczenie urlopowe, o którym mowa w art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela jest tym samym co różne formy wypoczynku, o których mówi art. 2 ustawy o ZFŚS?

Prawo do świadczenia urlopowego nauczycieli - 12 wątpliwości z praktyki

Do 31 sierpnia należy wypłacić nauczycielom świadczenia urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Sprawdź, czy świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielom, którzy przebywali na całorocznym urlopie dla poratowania zdrowia lub urlopie wychowawczym.  Przekonaj się, jakie zwolnienia od pracy wpływają na wysokość tego świadczenia oraz czy nauczyciel podejmujący dodatkową pracę w stanie nieczynnym otrzyma dwa świadczenia urlopowe?. Poznaj odpowiedź na 12 najczęściej występujących w praktyce wątpliwości i zyskaj pewność, że wszyscy nauczyciele otrzymali świadczenia urlopowe w prawidłowej wysokości.

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela realizującego projekt unijny

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w celu realizacji projektów unijnych przysługuje świadczenie urlopowe?

ZFŚS w szkole – inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Komisja socjalna po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: Czy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej wybieramy nową komisję socjalną?

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS pracownika zatrudnionego w kilku szkołach

Pytanie: Czy kwota wolna od podatku określona dla świadczeń z ZFŚS obowiązuje pracownika łącznie we wszystkich zakładach pracy? Czy pracownik zatrudniony w kilku szkołach ma obowiązek złożyć oświadczenie ile w danym roku otrzymał świadczeń wolnych od podatku w innych placówkach?

Opodatkowanie kart podarunkowych z ZFŚS

Pytanie: Pracownicy otrzymają na Wielkanoc z ZFŚS karty podarunkowe do realizacji tylko w jednym sklepie. Czy musimy je opodatkować czy można w tej sytuacji skorzystać z ulgi do 1.000 zł?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel