Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Multimedia

Podcast: Urlop wypoczynkowy w placówce nieferyjnej

Specyfika pracy w placówce nieferyjnej takiej jak przedszkole wiąże się przede wszystkim z odmiennym reżimem urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, czym charakteryzuje się taki urlop.

Przedszkole

Wideoporada: Ugoda - zasady styczności z dzieckiem

Wyrok rozstrzygający sprawy styczności rodziców z dzieckiem lub ugoda sądowa mogą mieć istotne znaczenie dla tego, kto odbiera dziecko przedszkola. Tym samym może być istotne także dla dyrektora tej placówki.

a8f4e9e878d0622d657122d883b2ac52a07a4290-large

Wideoporada: Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym

Więcej czasu na zawiadomienie rzecznika, zmiany w zakresie zawieszenia w obowiązkach służbowych, nowe terminy w procedurze - poznaj nowości w zakresie postępowania dyscyplinarnego nauczycieli.

72398510d89aebbcc9abdd672fec50d109eec6ba-large

Wideoporada: Przedłużenie kadencji dyrektora w 2021 r.

Nowe przepisy umożliwiają rezygnację z konkursu na stanowisko dyrektora i przedłużenie kadencji dotychczasowego. To jednak nie jest jedyne rozwiązanie. Sprawdź, jakie nowe rozwiązania przewidziano w czasie pandemii.

d80cdf0442da1e6ba9d853fd68d8d086630d71a3-large

Wideoporada: Dane osobowe w nauczaniu zdalnym

Prowadzenie zajęć zdalnych wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczniów i nauczyciela w postaci ich wizerunku. Wizerunek nauczycieli jest przetwarzany także podczas posiedzenia rady pedagogicznej. Sprawdź, na jakich zasadach.

Podcast: Zatrudnienie nauczyciela zgodnie z organizacją pracy szkoły a prawo do trzynastki

Nauczyciele zatrudnieni zgodnie z organizacją pracy szkoły mają prawo do trzynastki niezależnie od okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym. Dowiedz się, co w praktyce oznacza zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły, czy w tym przypadku wymagany jest okres efektywnej pracy oraz czy wyjątek ten dotyczy tylko roku zatrudnienia nauczyciela. Sprawdź,jak w praktyce ustalić prawo do trzynastki nauczyciela, który rozpoczyna pracę w trakcie roku kalendarzowego.

Podcast: Awans zawodowy w dobie pandemii (cz. I)

Regulacje obowiązujące w okresie pandemii nie wyłączają możliwości uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli. Mogą jednak mieć wpływ na przebieg szeroko rozumianej ścieżki awansu. W szczególności mogą spowodować przedłużenie stażu. Więcej na ten temat w podcaście.

Podcast: Awans zawodowy w dobie pandemii (cz. II)

Choć pandemia nie wyklucza przeprowadzanie procedury w sprawie awansu zawodowego, to jednak przepisy wydane w jej okresie mogą mieć wpływ na przebieg postępowania. W szczególności chodzi tu o pracę komisji kwalifikacyjnej. Więcej o tym w podcaście.

Podcast: Awans zawodowy w dobie pandemii (cz. III)

Aby przeprowadzić postępowanie w sprawie nadania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, dyrektor musi kierować do nauczyciela różnego rodzaju pisma. Przepisy wydane w okresie pandemii mogą wpływać na sposób realizacji tego obowiązku. W jaki sposób?

Podcast: Odpowiedzialność nauczyciela w czasie nauki zdalnej (cz. III)

Pracownik oświaty, w tym nauczyciel, odpowiada również za szkodę wyrządzoną w szkole. Może być to szkoda w mieniu szkolnym (np. uszkodzenie urządzenia służbowego do pracy zdalnej), ale też wyrządzona osobom trzecim i w efekcie odbijająca się na szkole (m.in. doprowadzenie do wycieku danych osobowych uczniów). W takim przypadku szkoła powinna pociągnąć nauczyciela do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel