Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Multimedia

3

Wideoporada:Przydział godzin nauczania indywidualnego - czy za zgodą nauczyciela

Zajęcia nauczania indywidualnego mogą być przydzielone zarówno w celu dopełnienia wymiaru zajęć nauczyciela, jak i jako godziny ponadwymiarowe. W wideoszkoleniu wyjaśniam, na jakich zasadach następuje ten przydział.

2

Wideoporada: Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne - jak wyliczyć pensum

Pensum w ramach zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych budzi wątpliwości wielu praktyków. Przepisy nie dają bowiem wprost odpowiedzi na pytanie o to pensum. Co nie znaczy, że nie można jej wywnioskować z orzecznictwa sądowego.

1

Wideoporada: Nauczanie indywidualne w formie zdalnej

We wrześniu 2020 r. wprowadzono przepisy pozwalające na organizację indywidualnego nauczania i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego w formie zdalnej.

Urlop dla poratowania zdrowia – jak skorzystać, jak udzielać

Wideoporada: Urlop dla poratowania zdrowia – jak skorzystać, jak udzielać

Urlop zdrowotny pozwala na zaleczenie schorzeń, które powstały w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Z jednej strony nie każdy nauczyciel może z niego skorzystać, z drugiej zaś po spełnieniu przez nauczyciela określonych w ustawie warunków dyrektor musi go udzielić. Poznaj procedurę udzielania urlopu dla poratowania zdrowia oraz zobacz, jakie prawa i obowiązki przy udzielaniu tego urlopu ma zarówno nauczyciel, jak i dyrektor placówki

1

Wideoporada: O regulaminie nauczania zdalnego

Postępująca pandemia i coraz większa liczba szkół, których stacjonarna działalność została zawieszona, wiążą się z koniecznością organizacji nauczania zdalnego. W tym pomóc może regulamin edukacji zdalnej.

1

Wideoporada: Co z pracownikiem w wieku 60+

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego przewidują możliwość wyłączenia z niektórych obowiązków służbowych pracowników 60+ i innych pracowników ze schorzeniami. Sprawdź, jak zrealizować ten wymóg.

4

Wideoporada:Kształcenie stacjonarne i zdalne a sprawy kadrowe

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne szkoła i placówka oświatowa może przejść na kształcenie zdalne. Przejście takie nie pozostaje bez wpływu na sprawy kadrowe w jednostce. Wskazujemy najważniejsze kwestie związane z kształceniem stacjonarnym i zdalnym.

5

Wideoporada:Uzupełnienie pensum a odrębne umowy o pracę

W przypadku nauczyciela wykonującego pracę w więcej niż jednej szkole dopuszczalne są zarówno odrębne umowy o pracę, jak i uzupełnienie pensum nakładane przez organ prowadzący. Warto porównać te rozwiązania kadrowe.

3

Wideoporada: Jak przejść na kształcenie zdalne

Nowe rozwiązania prawne obowiązujące od 1 września 2020 r. pozwalają szkole i placówce oświatowej - w zależności od zagrożenia epidemicznego - przejść na kształcenie zdalne w całości w lub w części (tzw. model hybrydowy). Sprawdź, jak to zrobić.

2

Wideporada:Wniosek o nauczanie domowe - jak powinien zareagować dyrektor

W ostatnim czasie można było zauważyć większą liczbę wniosków o edukację domową. Sprawdź, jak zareagować na taki wniosek.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel