Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Bezpieczeństwo i opieka

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu. Eksperci odpowiadają m.in. na takie pytania: jak zorganizować dowóz dzieci do placówki, jak zadbać o bezpieczeństwo na wycieczkach, jakie procedury wprowadzić na wypadek różnych zdarzeń losowych. Poznaj obowiązki dyrektora związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków w placówce publicznej, jak i niepublicznej.

Podejrzenie naruszenia nietykalności cielesnej dziecka przez nauczyciela – działania dyrektora

Pytanie: Rodzic dziecka z przedszkola zgłosił podejrzenie naruszenia nietykalności cielesnej jego dziecka przez nauczyciela. Rodzic ponadto poinformował dyrektora, że tej sprawy nie odpuści. Jakie działania krok po kroku powinien podjąć dyrektor szkoły w celu wyjaśnienia tej sytuacji?

Bezpłatny transport do przedszkola – czy dziecko musi mieć ukończone 5 lat

Pytanie: Czy obowiązek zapewnienia przez gminę bezpłatnego transportu dzieciom 5-letnim rozpoczyna się w dniu ich piątych urodzin, czy z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat?

Przebywanie dzieci z przedszkola na świeżym powietrzu – czy muszą nosić maseczki

Pytanie: Według wytycznych GIS z 19 listopada 2020 r. zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu. W związku z powyższym, czy dzieci z przedszkola (wiek od 3 do 6 lat) mogą wychodzić na spacery w pobliżu placówki? Jeśli tak, to czy dzieci w wieku od 5 do 6 lat mają obowiązek, będąc na spacerze nosić maseczki ochronne?

Wydanie zaświadczenia o kosztach dla rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską

Pytanie: Rodzic dostarczył do przedszkola wyrok sądu dotyczący rozwodu i opieki nad dzieckiem. Znajduje się w nim zapis iż „Prawo wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem powierza się matce, zastrzegając dla ojca prawo do współdecydowania w istotnych sprawach dotyczących kształcenia, leczenia i wychowania”. Tata wyszedł z żądaniem wydania zaświadczenia o szczegółowym rozpisaniu kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w roku 2020 oraz zażądał dostępu do rozliczeń rodzic - przedszkole. Czy przedszkole powinno w takim wypadu wydać szczegółowe zaświadczenie o kosztach i przekazać dostęp do konta rodzica?

Przeniesienie przedszkola do szkoły na czas remontu – czy to przekształcenie placówki

Pytanie: W związku z remontem budynku przedszkola publicznego zachodzi konieczność przeniesienia 20 dzieci z tego przedszkola w wieku 3-6 lat na okres 6 miesięcy do klasy w szkole podstawowej mieszczącej się w odległości 10 km od przedszkola. Proszę o informacje, z zachowaniem jakich procedur i wymagań możliwe jest takie przeniesienie?

Jakie są wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla punktu przedszkolnego

Pytanie: Czy dla punktu przedszkolnego obowiązują takie same normy pożarowe jak dla przedszkola?

Czy przepisy nakładają na nauczycieli obowiązek zmiany pampersów w przedszkolu

Pytanie: Do ogólnie dostępnego oddziału przedszkolnego uczęszcza dziecko 5-letnie w pampersie (posiada orzeczenie - wczesny autyzm). Rodzice domagają się, aby nauczyciel oddziału przedszkolnego i nauczyciel wspomagający zmieniali pampersy, myli i ubierali dziecko. Czy jest podstawa prawna nakładająca taki obowiązek na nauczycieli?

Dziecko z cukrzycą w przedszkolu – zadania dyrektora i nauczycieli

Pytanie: Czy nauczyciel, w którego grupie jest dziecko z cukrzycą, zobowiązany jest do kontroli poziomu cukru oraz podawania dziecku insuliny? Dziecko rozpocznie edukację w rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym w nowym roku szkolnym. Według informacji od mamy dziecko będzie miało pompę insulinową, a mama stanowczo uważa, że wszelkie obowiązki spoczywają na placówce.

Jakie są przepisy sanitarne dla oddziałów przedszkolnych

Pytanie: W szkole podstawowej mamy oddziały przedszkolne, organizujemy je zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych. Mamy jednak wątpliwości związane z wymogami sanepidu. Proszę o przepisy sanitarne aktualne, jak mają być zorganizowane oddziały przedszkolne?

Podejrzenie o przemoc w rodzinie dziecka przedszkolnego – działania dyrektora

Pytanie: Pani psycholog na podstawie rozmów z dzieckiem uczęszczającym do przedszkola zgłosiła na policję podejrzenie o przemoc w rodzinie tego dziecka. Czy dyrektor placówki w tym momencie ma obowiązek wszczęcia procedury Niebieskiej Karty i poinformowania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie? Jakie są konsekwencje prawne dla dyrektora, jeśli tego nie uczynił, ponieważ był przekonany, że oddanie sprawy do organu takiego jak policja jest wystarczające?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel