Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Subwencja oświatowa a utworzenie oddziału przygotowania wojskowego

Pytanie: Jaką subwencję otrzyma organ prowadzący liceum, w którym utworzony zostanie oddział przygotowania wojskowego?

Jak ustalić średnie zużycie paliwa w kontekście zwrotu kosztów przewozu ucznia

Pytanie: Gdzie można znaleźć średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu? Parametr ten potrzebny jest do ustalenia wysokości zwrotu kosztów przewozu ucznia dokonywanego przez rodziców.

Czy ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w związku z dowozem dzieci wymaga konsultacji

Pytanie: Czy projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy podlega konsultacjom związkowym? Projekt dotyczy zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Półkolonia finansowana z kieszeni rodziców

Pytanie: Czy szkoła może zorganizować półkolonie zimowe, których koszt w całości pokrywaliby rodzice?

Czy można usunąć ucznia z internatu za zaległości finansowe

Pytanie: Czy można usunąć z internatu ucznia, który zalega z płatnościami?

Kto zwalnia z opłat za obiady

Pytanie: Czy dyrektor może samodzielnie zwolnić uczniów z opłaty za obiady?

Zmiany w planie finansowym szkoły – czy dyrektor może wprowadzić je samodzielnie

Pytanie: Czy w sytuacji gdy organ samorządu nie udzielił pisemnego upoważnienia kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, dyrektor szkoły ma możliwość dokonywania zmian w planie finansowym szkoły w ciągu roku w rozdziale w ramach grup, tzn. między paragrafami płacowymi lub miedzy paragrafami rzeczowymi?

Jak zaksięgować dodatek na start

Pytanie: Jaki paragraf klasyfikacji wydatków należy zastosować, księgując dodatek na start?

Jaki termin opłaty za obiady w stołówce szkolnej

Pytanie: Jaki termin obowiązuje dla uiszczania opłat za obiady? Czy uczniowie korzystający z obiadów muszą płacić "z góry”?

Likwidacja programu komputerowego w ujęciu rachunkowym

Pytanie: Jak odpisać ze spisu z natury program komputerowy? Czy taki program komputerowy w formie płyty CD należy poddać utylizacji w firmie zewnętrznej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel