Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Czy rodzic zapłaci odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez ucznia

Pytanie: Czy szkoła może zażądać od rodziców ucznia pokrycia kosztów zniszczenia mienia szkolnego, dokonanego przez ich dziecko

Przelewy ze szkoły bez zgody dyrektora?

Pytanie: Przelewy dokonywane przez szkołę podpisuje pracownik jednostki gminnej obsługującej finanse szkoły i zastępca wójta, bez wiedzy i zgody dyrektora szkoły. Czy to dopuszczalne?

Płatne posiłki w stołówce – czy obejdzie się bez kasy fiskalnej

Pytanie: Szkoła jako jednostka budżetowa posiada stołówkę szkolną, w której sprzedaje obiady dla uczniów i kadry pedagogicznej. Czy musi posiadać kasę fiskalną?

Jak wyliczyć zwrot kosztów przewozu pociągiem

Pytanie: Jak rozwiązać problem zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka, jeżeli ten przewóz odbywa się pociągiem?

Podział księgi inwentarzowej ze względu na pomieszczenia

Pytanie: W szkole planowana jest zmiana prowadzenia ksiąg inwentarzowych. Lepszą opcją wydaje się prowadzenie ksiąg w podziale na pomieszczenia. Czy istnieje wzór klasyfikacji składników majątkowych w podziale na pomieszczenia?

Zaostrzenie wymogów do uzyskania stypendium za wyniki w nauce – czy to dopuszczalne

Pytanie: Czy w regulaminie szkolnym przyznawania stypendium za wyniki w nauce można określić że, uczeń otrzyma stypendium za wyniki jeśli uzyska bardzo dobre zachowanie?

Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka – w jakim zakresie

Pytanie: Czy zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego należy się rodzicowi w przypadku, gdy droga rodzica do szkoły jest nie dłuższa niż jego droga do pracy? Rodzic pracuje w tej samej miejscowości, w której położona jest szkoła.

Subwencja oświatowa a utworzenie oddziału przygotowania wojskowego

Pytanie: Jaką subwencję otrzyma organ prowadzący liceum, w którym utworzony zostanie oddział przygotowania wojskowego?

Jak ustalić średnie zużycie paliwa w kontekście zwrotu kosztów przewozu ucznia

Pytanie: Gdzie można znaleźć średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu? Parametr ten potrzebny jest do ustalenia wysokości zwrotu kosztów przewozu ucznia dokonywanego przez rodziców.

Czy ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w związku z dowozem dzieci wymaga konsultacji

Pytanie: Czy projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy podlega konsultacjom związkowym? Projekt dotyczy zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel