Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

2d6f01641f29249e6ac1a73885b14a3a29684d02-large

Jak zbadać tożsamość zamówienia w szkole

Podstawowym obowiązkiem zamawiającego jest ustalenie tożsamości zamówienia. Nie jest wykluczone, że kilka odrębnych umów będzie stanowiło jedno tożsame zamówienie publiczne. Sprawdź jak zbadać tożsamość zamówienia i nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych.

176e299b9dc5335eddde39bd2b5eb04ff3cf05ed-large

Jak zaewidencjonować środki trwałe

Czym są środki trwałe? To rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. W artykule wyjaśniamy, jak zaewidencjonować te środki w księgach.

ead10c9b439db0557b1bcae93deab90aa6472d65-large

Udzielasz zamówień publicznych? Sprawdź jak nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych

Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zamówień publicznych odpowiedzialność kierownik zamawiającego - czyli dyrektor szkoły. Błąd w tym zakresie może narazić go na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dowiedz się, jak postępować, by nie doszło do takiego naruszenia.

Zakup podręczników – czy konieczny jest przetarg

Pytanie: Czy zamawiając podręczniki i ćwiczenia z dotacji celowej, szkoła musi stosować się do ustawy o zamówieniach publicznych?

Brak środków na stypendia – jak postąpić

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może nie wypłacić stypendiów za wynik w nauce i osiągnięcia sportowe po II semestrze r. szk. 2019/20 ze względu na bardzo trudną sytuację finansową?

Czy rodzic zapłaci odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez ucznia

Pytanie: Czy szkoła może zażądać od rodziców ucznia pokrycia kosztów zniszczenia mienia szkolnego, dokonanego przez ich dziecko

Przelewy ze szkoły bez zgody dyrektora?

Pytanie: Przelewy dokonywane przez szkołę podpisuje pracownik jednostki gminnej obsługującej finanse szkoły i zastępca wójta, bez wiedzy i zgody dyrektora szkoły. Czy to dopuszczalne?

Płatne posiłki w stołówce – czy obejdzie się bez kasy fiskalnej

Pytanie: Szkoła jako jednostka budżetowa posiada stołówkę szkolną, w której sprzedaje obiady dla uczniów i kadry pedagogicznej. Czy musi posiadać kasę fiskalną?

Jak wyliczyć zwrot kosztów przewozu pociągiem

Pytanie: Jak rozwiązać problem zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka, jeżeli ten przewóz odbywa się pociągiem?

Podział księgi inwentarzowej ze względu na pomieszczenia

Pytanie: W szkole planowana jest zmiana prowadzenia ksiąg inwentarzowych. Lepszą opcją wydaje się prowadzenie ksiąg w podziale na pomieszczenia. Czy istnieje wzór klasyfikacji składników majątkowych w podziale na pomieszczenia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel