Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Znajdziesz tu porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Dotacja w formie rekompensaty – na co może być przeznaczona

Pytanie: W jaki sposób rozliczyć dotację otrzymaną ze starostwa w formie rekompensaty za zdanie egzaminów zawodowych przez słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego? Na jakie wydatki może być przeznaczona?

Pobieranie opłat za obiady w szkole – zgodne z polityką rachunkowości

Pytanie: W szkole działa stołówka szkolna. Większość dzieci otrzymuje dofinansowanie do obiadów z opieki społecznej. Niewielka grupa dzieci nie dostaje takiego dofinansowania. Rodzice sami opłacają koszt obiadów. Do tej pory wpłacali pieniądze do intendentki szkolnej – na kwitariusz – i otrzymywali potwierdzenie wpłaty. Następnie intendentka wpłacała pieniądze na konto żywieniowe szkoły. Czy taki sposób pobierania opłat za posiłki jest prawidłowy?

Odprawa dla zwalnianego nauczyciela wypłacona z dotacji

Pytanie: Czy z dotacji można wypłacić oprawę dla zwalnianego nauczyciela? Dotyczy szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja budżetowa zakupu blatów do ławek szkolnych

Pytanie: Dyrektor szkoły chce zakupić blaty do ławek szkolnych. Czy można ten zakup zaliczyć do pomocy dydaktycznych paragraf 4240, czy jako zakup z paragrafu 4210?

Na co można przeznaczyć środki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki

Pytanie: Szkoła otrzymała środki finansowe dla dwojga niepełnosprawnych dzieci (na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży). Na jakie środki dydaktyczne można wydać pieniądze? Czy można zakupić zgodnie z potrzebą i niepełnosprawnością dziecka np. urządzenie multifunkcyjne?

Opłaty za korzystanie ze stołówki w szkołach niepublicznych

Pytanie: Na podstawie jakich przepisów organ prowadzący (stowarzyszenie) niepubliczny punkt przedszkolny (przy którym jest prowadzona stołówka) powinien ustalić wysokość opłaty za posiłki dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej (o uprawnieniach szkoły publicznej)? Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla obydwu placówek. Czy niepubliczne placówki również obowiązuje art. 67a ustawy o systemie oświaty?

Właściciel wyposażenia szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną zakupionego z dotacji

Pytanie: Czy wyposażenie szkoły publicznej, prowadzonej przez osobę fizyczną, zakupione z dotacji jest własnością szkoły czy gminy, a może osoby prowadzącej szkołę ?

Zmiany w planie finansowym wprowadzone przez gminę bez zgody szkoły

Pytanie: Czy rada gminy może samowolnie dokonywać zmian w budżecie szkoły po zatwierdzeniu budżetu na dany rok? W budżecie szkoły w zakresie wydatków inwestycyjnych nastąpiły zmiany - zmniejszono kwotę o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zmiany, bez powiadomienia dyrektora szkoły, zostały zatwierdzone przez radę gminy. Czy nie jest to nadużycie ze strony władz samorządowych?

Ewidencja podręczników i materiałów ćwiczeniowych wypożyczanych uczniom na rok szkolny

Pytanie: Jak prawidłowo zaksięgować podręczniki otrzymane z MEN oraz te, które szkoła zakupiła z dotacji? Czy powinny być przyjęte na konto 014 czy tylko ewidencjonowane przez bibliotekarza w księdze ewidencji podręczników?

Sprawozdanie z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe po zmianie przepisów

Pytanie: Od 1 stycznia br. weszło w życie nowe rozporządzenie MEN w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W paragrafie 6 został uchylony zapis o corocznym sprawozdaniu dyrektora szkoły z wykorzystania tych środków za rok poprzedni. Czy wójt gminy może w drodze zarządzenia utrzymać obowiązek dokonywania takiego sprawozdania?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel