Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Kasa fiskalna online – czy obowiązkowa w szkole

Pytanie: Czy publiczna szkoła podstawowa powinna posiadać od stycznia 2021 r. kasę fiskalną online (w stołówce szkolnej)?

PIT-11 dla młodocianego pracownika, gdy nie wystąpił podatek

Pytanie: Zatrudniamy młodocianego na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, wygradzanego według najniższych stawek. Czy należy dla niego wystawić PIT-11, pomimo że nie wystąpił podatek ?

Czy z dotacji na podręczniki można zakupić uczniowi słabowidzącemu tablet

Pytanie: W związku z niemożnością zakupienia uczniowi słabowidzącemu podręczników dostosowanych (brak na rynku) można zakupić z dotacji celowej na podręczniki bezpłatne, np. tablet z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt takich podręczników? Uczeń powinien mieć podręczniki zapisane czcionką 16-punktową z dużym światłem.

Czy można przedłużyć umowę o catering na kolejny rok

Pytanie: Do końca roku mam zawarte umowy z dostawcami żywności do stołówki szkolnej. Co roku o tej porze szkoła ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę na kolejny rok.. Stołówka szkolna w tym roku nie funkcjonowała przez ponad 6 miesięcy i nie wiadomo czy w przyszłym nie będzie podobnie. Pracuje tylko stołówka przedszkola. Czy zatem można zamiast ogłaszać przetarg, przedłużyć umowy z dostawcami żywności? Czy też konieczne jest nowe postępowanie?

Dotacja na opłacenie prawnika

Dotacja na opłacenie prawnika

Pytanie: Jesteśmy stowarzyszeniem, które nieodpłatnie prowadzi niepubliczną szkołę podstawową oraz niepubliczne przedszkole, nie prowadzimy działalności gospodarczej. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Placówki utrzymujemy tylko i wyłącznie z dotacji oświatowej otrzymywanej z urzędu gminy. Czy z ww. dotacji możemy opłacić prawnika, który będzie w sądzie reprezentował szkołę (pracownik pozwał szkołę)?

Limit pensji z dotacji liczy się na pracownika a nie umowę

Limit pensji z dotacji liczy się na pracownika a nie umowę

Wobec jednego pracownika obowiązuje jeden limit wynagrodzenia, jaki można pokryć w danym roku kalendarzowym z dotacji oświatowej, niezależnie od tego, czy pracę w danej jednostce oświatowej pracownik ten świadczy na jednej czy też na bazie kilku umów.

Podwyższenie stawki za obiady na mocy decyzji dyrektora

Podwyższenie stawki za obiady na mocy decyzji dyrektora

W szkołach podlegających temu samemu organowi prowadzącemu nie muszą obowiązywać takie same stawki za wyżywienie w stołówce. O podwyższeniu opłaty decyduje w tym przypadku dyrektor, wyższa stawka zaś obowiązuje tylko w jego placówce (nie jest narzucana odgórnie wszystkim jednostkom z danej gminy).

Dotacja na wynagrodzenie wicedyrektora

Dotacja na wynagrodzenie wicedyrektora

Z dotacji – w granicach ustawowych limitów – może być sfinansowane wynagrodzenie wicedyrektora szkoły, przedszkola i innej placówki oświatowej.

Dyrektor i osoba prowadząca w jednym – co z dotacją

Dyrektor i osoba prowadząca w jednym – co z dotacją

Wynagrodzenie dyrektora szkoły niepublicznej będącego właścicielem tej szkoły można sfinansować z dotacji oświatowej. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Przede wszystkim należy przestrzegać limitu dotacji, ponieważ kwota wynagrodzenia przekraczająca ten limit musi być sfinansowana z innych środków.

Klasyfikacja wydatków na studia pracownika

Klasyfikacja wydatków na studia pracownika

Sprawdź, jak zaklasyfikować wydatki pracodawcy związane z uzupełnianiem kwalifikacji zawodowych przez pracowników.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel