Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i rachunkowość

Dyrektor szkoły odpowiada za finanse placówki. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów na temat zarządzania finansami szkoły - jakie szkoła płaci podatki, z jakich może być zwolniona, jak uregulować wynajem pomieszczeń szkolnych. Ponadto, przeczytasz o dokumentach i procedurach związanych z prowadzeniem finansów i rachunkowości.

Kto wydaje zarządzenie w sprawie inwentaryzacji, gdy gimnazjum ma być włączone do podstawówki

Pytanie: W przypadku włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej, kto powinien wydać zarządzenie w sprawie inwentaryzacji – dyrektor czy organ prowadzący?

Przekształcenie zespołu szkół w szkołę podstawową – czy to likwidacja jednostki

Pytanie: Z dniem 1 września nastąpi likwidacja Zespołu Publicznych Szkół, w skład której wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, a powstanie szkoła podstawowa. Czy w związku z likwidacją ZPS należy przeprowadzić inwentaryzację zdawczo-odbiorczą mienia, pomimo że dyrektor ZPS będzie dyrektorem szkoły podstawowej? Czy należy przeprowadzić pełną procedurę likwidacji ZPS i powołania nowej jednostki łącznie z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem na dzień 30 listopada 2017 r. bilansu?

Na jakie konto dokonać zwrotu kosztów za zniszczony podręcznik w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie

Pytanie: Kwota zwrotu za zgubiony lub zniszczony podręcznik stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Organem prowadzącym naszą szkołę – niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej – jest stowarzyszenie. Dotacja na podręczniki wpływa na konto szkoły i z tego konta również są dokonywane opłaty za faktury dotyczące ww. podręczników. Szkoła i stowarzyszenie posiadają odrębne konta bankowe oraz różne numery NIP. Czy w związku z powyższym zwroty od rodziców powinny być dokonywane na konto szkoły czy stowarzyszenia?

Umowy z najemcami pomieszczeń szkolnych na kolejny rok szkolny, gdy dyrektor kończy kadencję 31 sierpnia

Pytanie: Czy dyrektor, któremu powierzono trwały zarząd do 31 sierpnia 2017 r. i który przestanie być dyrektorem od 1 września 2017 r., ma prawo negocjować i zawierać umowy z najemcami na przyszły rok szkolny?

Wystawianie faktur dla rady rodziców po centralizacji VAT

Pytanie: Pytanie dotyczy finansów rady rodziców, w sytuacji wprowadzenia scentralizowanego VAT-u. Rada posiada konto w banku, w regulaminie ma zapis, że płaci rachunki w formie przelewu i gotówki. Na kogo usługodawcy mają wystawiać faktury, gdy rada nie ma osobowości prawnej?

W jaki sposób mogą być przechowywane fundusze rady rodziców

Pytanie: Czy rada rodziców musi przechowywać fundusze na rachunku bankowym? Jakie są inne formy i zasady przechowywania tych funduszy?

Czy z dotacji na podręczniki można zakupić projektor multimedialny

Pytanie: Szkoła otrzymuje dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W myśl ustawy materiały edukacyjne, jakie można zakupić z tej dotacji, mają mieć formę papierową lub elektroniczną. Mogą również być przeznaczone na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych materiałów. Czy z tych środków szkoła może zakupić również projektor multimedialny? Jakie jeszcze materiały możemy traktować jako edukacyjne?

Reklamy na stronie internetowej szkoły – czy można pobierać opłaty

Pytanie: Czy szkoła może umieszczać na swojej stronie internetowej reklamy i pobierać z tego tytułu opłaty?

Obowiązki związane z finansowaniem wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych

Pytanie: Czy gmina ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do szkoły macierzystej (obwodowej), która znajduje się w odległości mniejszej niż 3 km od miejsca zamieszkania?

Zakup licencji i usługi hostingu – klasyfikacja budżetowa

Pytanie: Jaki paragraf będzie właściwy do zakupu licencji oraz świadczenia usługi hostingu (licencja na jeden rok) – 4210 czy 4300?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel