Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stanowiska kierownicze w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki

Konkurs na dyrektora szkołyCzytaj więcej porad »

Dotychczasowy dyrektor w składzie komisji konkursowej

Pytanie: Dotychczasowy dyrektor szkoły nie zamierza startować w konkursie. Czy zatem może zostać wytypowany do składu komisji konkursowej na dyrektora tej szkoły jako przedstawiciel rady pedagogicznej?

konkurs na dyrektora szkoły

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły (przedszkola)

Mimo trwającego stanu epidemii ponownie mogą być organizowane konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (przedszkola). Poznaj zasady organizowania oraz przebieg konkursu na dyrektora szkoły, a także dobre praktyki postępowania konkursowego.

Obserwatorzy w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy w posiedzeniu komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły mogą uczestniczyć inne osoby, poza członkami komisji, w charakterze obserwatora?

Powierzenie funkcji kierowniczejCzytaj więcej porad »

Przedłużenie kadencji dyrektora szkoły na nowych zasadach – 9 wskazówek

Przedłużenie kadencji dyrektora szkoły na nowych zasadach – 9 wskazówek

Nowe rozwiązania prawne pozwalają na rezygnacje z konkursów i przedłużenie kadencji dyrektora aż do 31 sierpnia 2026 r. Nie są to jednak jedyne warianty, jakie ma organ prowadzący. Sprawdź, jak zastosować każdy z nich i jakie warunki należy spełnić. Przekonaj się jak może wyglądać przedłużenie kadencji dyrektora szkoły na nowych zasadach.

Przedłużenie stanowiska dyrektora – czy potrzebna ocena pracy

Pytanie: Czy w związku z przedłużeniem powierzenia funkcji dyrektora konieczna jest ocena pracy?

Powierzenie funkcji dyrektora po uprzednim porozumieniu z kuratorem oświaty

Powierzenie funkcji dyrektora po uprzednim porozumieniu z kuratorem oświaty

Nie jest dopuszczalne powierzenie funkcji dyrektora bez konkursu z pominięciem porozumienia z organem nadzoru pedagogicznego w sprawie osoby kandydata. Co istotne to porozumienie musi nastąpić jeszcze przed powierzeniem. Takie wnioski można wysnuć z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 8 grudnia 2020 r. 

Pełnienie funkcji kierowniczejCzytaj więcej porad »

Zniżka godzin dla dyrektora – czy konsultowana ze związkami zawodowymi

Pytanie: Czy uchwałę dotyczącą zwolnienia dyrektora szkoły podstawowej z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin należy opiniować ze związkami zawodowymi działającymi tylko w danej szkole czy ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi na terenie gminy?

Kadencja dyrektora może być przedłużona aż do 2026 r.

Kadencja dyrektora może być przedłużona aż do 2026 r.

W obliczu trwającej pandemii ustawodawca przewidział przedłużenie kadencji dyrektora szkoły. Co istotne, będzie to możliwe aż do końca roku szkolnego 2025/2026 – choć nie w każdym przypadku. Sprawdź, ile będzie mogła trwać kadencja dyrektora bez konieczności przeprowadzania konkursu.

Czy dyrektor może być członkiem związku zawodowego

Pytanie: Nauczyciel zamierza przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora. Czy w związku z tym musi wypisać się ze związku zawodowego?

Odwołanie z funkcji kierowniczejCzytaj więcej porad »

Natychmiastowe zakończenie pełnienia funkcji kierowniczej – za porozumieniem stron

Pytanie: Z uwagi na problemy zdrowotnej wicedyrektor złożył podanie o jak najszybsze zwolnienie go z obowiązku pełnienia funkcji kierowniczej. Czy istnieje taka możliwość?

Odwołanie kierownika świetlicy

Pytanie: Kto i w jakiej formie odwołuje kierownika świetlicy, który chce zrezygnować ze stanowiska?

Odwołanie wicedyrektora za porozumieniem stron

Pytanie: Czy wicedyrektor szkoły może złożyć rezygnację z dnia na dzień?  

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel