Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stanowiska kierownicze w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki

Konkurs na dyrektora szkołyCzytaj więcej porad »

e61158ee43bfbba93cd2d1389e906cc7130f5d47-xlarge(1)

Skutki nieprawidłowości w składzie komisji konkursowej

Powołanie dyrektora na stanowisko następuje w drodze zarządzenia organu prowadzącego. Wcześniej jednak co do zasady konieczna jest organizacja konkursu, w tym wybór składu komisji konkursowej. Błąd w tym zakresie może doprowadzić nie tylko do unieważnienia konkursu, ale także – na późniejszym etapie - do zakwestionowania zarządzenia w sprawie powołania dyrektora. Gdy kandydat stwierdzi  nieprawidłowości w procedurze konkursowej, wówczas może zwrócić się do właściwego wojewody o unieważnienie zarządzenia, jak również samodzielnie je zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

5220b5ae476680fb7892eb5126a3359af6540f32-xlarge(1)

Wicedyrektor w składzie komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Wieloosobowy skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły powinien gwarantować obiektywność postępowania konkursowego. Sprawdź, czy w komisji konkursowej może wchodzić wicedyrektor lub inna osoba podległa lub powiązana z kandydatem na dyrektora szkoły.

Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły, który odbył się 26 marca 2020 r.

Pytanie: Konkurs na dyrektora szkoły został przeprowadzony 26 marca 2020 r.  o godz. 10.00 i został rozstrzygnięty. Czy zostanie unieważniony? Nikt z komisji konkursowej nie wiedział o nowym rozporządzeniu.

Powierzenie funkcji kierowniczejCzytaj więcej porad »

Przedłużenie kadencji dyrektora szkoły a ocena pracy

Pytanie: Czy w okresie stanu epidemii COVID-19 może nastąpić przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, który nie ma aktualnej oceny pracy?

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora w okresie epidemii

Pytanie: Czy po 2 września 2020 r. będą organizowane konkursy na dyrektorów szkół? Czy organ prowadzący może w związku z COVID-19 przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora tylko do 2 września 2020 r.?

Ocena pracy przed powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora szkoły – czy wymagana

Pytanie: Czy nauczyciel, któremu organ prowadzący chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły musi mieć aktualną ocenę pracy?

Pełnienie funkcji kierowniczejCzytaj więcej porad »

Służebność osobista w oświadczeniu majątkowym dyrektora

Pytanie: Czy dyrektor szkoły w oświadczeniu majątkowym powinien zawrzeć służebność osobistą?

Podpisanie umowy o pracę w czasie nieobecności dyrektora

Pytanie: W związku z nieobecnością dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor. Kogo należy wskazać jako pracodawcę w umowie o pracę zawieranej podczas nieobecności dyrektora? 

Podpisanie umowy o pracę przez wicedyrektora w czasi nieobecności dyrektora

Pytanie: Czy w czasie nieobecności dyrektora szkoły z powodu długotrwałej choroby, wicedyrektor może zatrudnić pracownika obsługi?

Odwołanie z funkcji kierowniczejCzytaj więcej porad »

4963c48aac0bbbb831c05fc72e7c4104f306d704-xlarge(3)

Odwołanie ze stanowiska kierowniczego w orzecznictwie sądów administracyjnych

Sprawdź, co w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, może a co nie powinno być podstawą do natychmiastowego odwołania dyrektora (wicedyrektora) szkoły (przedszkola) ze stanowiska. Poznaj 16 przykładów niedopuszczalnych przyczyn natychmiastowego odwołania ze stanowiska dyrektora placówki oświatowej oraz 6 przykładów naruszeń, które uzasadniają odsunięcie nauczyciela od pełnienia funkcji kierowniczej.

Oświadczenie majątkowe ustępującego dyrektora, gdy ostatni dzień kadencji wypada w sobotę

Pytanie: W dniu 31 wygaśnie akt powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola. Kadencja nie została przedłużona. Zobligowana jestem do złożenia oświadczenia majątkowego w ostatnim dniu kadencji. W tym roku ten dzień przypada w sobotę. Kiedy powinnam złożyć oświadczenie – w piątek 30 sierpnia czy w poniedziałek 2 września?  

Stanowisko rady pedagogicznej i OP przy odwołaniu wicedyrektora – czy wiążące

Pytanie: Czy opinia rady pedagogicznej oraz organu prowadzącego, którą na podstawie art 64 ust. 1 ustawy prawo oświatowe musi zasięgnąć dyrektor przy odwołaniu wicedyrektora, są wiążące?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel