Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stanowiska kierownicze w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki

Konkurs na dyrektora szkołyCzytaj więcej porad »

konkurs na dyrektora szkoły

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły (przedszkola)

Mimo trwającego stanu epidemii ponownie mogą być organizowane konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (przedszkola). Poznaj zasady organizowania oraz przebieg konkursu na dyrektora szkoły, a także dobre praktyki postępowania konkursowego.

Obserwatorzy w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy w posiedzeniu komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły mogą uczestniczyć inne osoby, poza członkami komisji, w charakterze obserwatora?

Nierozstrzygnięty konkurs – czy musi być unieważniony

Pytanie: Podczas konkursu na stanowisko dyrektora szkoły nie wyłoniono kandydata, Czy to oznacza, że konkurs należy unieważnić?

Powierzenie funkcji kierowniczejCzytaj więcej porad »

Kara nagany z ostrzeżeniem a powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola publicznego niesamorządowego

Pytanie: Czy można zatrudnić na stanowisku dyrektora publicznego przedszkola niesamorządowego osobę, która w poprzednim miejscu pracy została ukarana karą dyscyplinarną (nagana z ostrzeżeniem)?

Zmiana dyrektora a przygotowanie do nowego roku szkolnego

Pytanie: Dyrektor kończy kadencję 31 sierpnia 2020 r. 1 września 2020 r. funkcję obejmuje nowy dyrektor w związku z przekazaniem szkoły do prowadzenia stowarzyszeniu. Kto powinien przygotować szkołę do stosowania nowych wymogów sanitarno-epidemiologicznych?

Utworzenie zespołu szkół a powierzenie stanowiska dyrektora

Pytanie: Od 1 września zostanie utworzony zespół szkolno-przedszkolny z połączenia istniejącej szkoły podstawowej i nowo utworzonego przedszkola. Czy stanowisko dyrektora zespołu może pełnić obecny dyrektor szkoły podstawowej do zakończenia trwającej kadencji czy trzeba przeprowadzać nowy konkurs?

Pełnienie funkcji kierowniczejCzytaj więcej porad »

Służebność osobista w oświadczeniu majątkowym dyrektora

Pytanie: Czy dyrektor szkoły w oświadczeniu majątkowym powinien zawrzeć służebność osobistą?

Podpisanie umowy o pracę w czasie nieobecności dyrektora

Pytanie: W związku z nieobecnością dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor. Kogo należy wskazać jako pracodawcę w umowie o pracę zawieranej podczas nieobecności dyrektora? 

Podpisanie umowy o pracę przez wicedyrektora w czasi nieobecności dyrektora

Pytanie: Czy w czasie nieobecności dyrektora szkoły z powodu długotrwałej choroby, wicedyrektor może zatrudnić pracownika obsługi?

Odwołanie z funkcji kierowniczejCzytaj więcej porad »

Odwołanie kierownika świetlicy

Pytanie: Kto i w jakiej formie odwołuje kierownika świetlicy, który chce zrezygnować ze stanowiska?

Odwołanie wicedyrektora za porozumieniem stron

Pytanie: Czy wicedyrektor szkoły może złożyć rezygnację z dnia na dzień?  

Bieg okresu wypowiedzenia po rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora

Pytanie: Wicedyrektor złożył rezygnację z pełnienia funkcji w czerwcu. Czy trzymiesięczny okres wypowiedzenia biegnie od 1 lipca? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel