Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Szkolenia rad pedagogicznych

Prezentacja: Zatrudnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przed rokiem szkolnym 2018/2019

Przed zatrudnieniem nauczyciela dyrektor powinien zażądać od kandydata przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Jak jeszcze zweryfikować kandydata na stanowisko nauczyciela, a jak na stanowisko niepedagogiczne? Pobierz naszą prezentację!

Prezentacja: Nowy rok szkolny nowe przepisy

Od września br. wchodzi w życie wiele nowych przepisów. Rok szkolny 2018/2019 zapowiada się głównie pod znakiem zmian w Karcie Nauczyciela, ale nie tylko. Przedstawiamy prezentację, która szczegółowo omawia wszystkie zmiany, a także projekty zapowiadanych nowych regulacji.

Awans zawodowy krok po kroku

Od 1 września 2018 r. nauczyciele będą realizować dłuży staż na stopień nauczyciela kontraktowego oraz wydłuży się okres przerwy między uzyskaniem jednego stopnia awansu zawodowego a rozpoczęciem stażu na kolejny. Część nauczycieli będzie jednak mogła zrealizować staż na dotychczasowych zasadach – poznaj szczegóły.

Nowe zasady oceny pracy nauczycieli

Nauczyciele, którzy złożą wnioski o ocenę pracy po 31 sierpnia 2018 r. otrzymają już ocenę na nowych zasadach. Sprawdź, jak zmieni się procedura oceny pracy nauczycieli z nowym rokiem szkolnym.

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2018 dla placówek niepublicznych

„Konsekwencje zmian Karty Nauczyciela dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych  oraz publicznych nie samorządowych od 1 września 2018 r.” – to szkolenie, które pomoże zrozumieć nowe regulacje dotyczące nauczycieli placówek niepublicznych. Pobierz prezentację i poznaj zmiany obowiązujące już od najbliższego roku szkolnego. Przedstaw je również radzie pedagogicznej (nauczycielom) w swojej placówce.

Ruch kadrowy nauczycieli w 2018 r.

W okresie reformy oświaty zakres stosowania przepisów dotyczących zwalniania nauczycieli został zmodyfikowany. Szczególną uwagę na prawidłowe rozwiązywanie stosunków pracy nauczycieli muszą zwrócić uwagę szkoły, do których włączono gimnazja. Zachęcamy do zapoznania się z praktyczną prezentacją, w której zebrane zostały zasady przeprowadzania ruchu kadrowego nauczycieli w 2018 r.

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.

Praktyczna prezentacja na temat zmian w Karcie Nauczyciela, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. pomoże uporządkować wiedzę na temat m.in.: udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, zmian w zakresie zatrudniania nauczycieli, uprawnień rodzicielskich, likwidacji dodatków socjalnych oraz nowych zasad korzystania z urlopu wypoczynkowego przez kadrę kierowniczą szkoły. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz nowe przepisy Karty Nauczyciela.

Karta Nauczyciela 2018 w ujęciu praktycznym – prezentacja

Przedstawiamy praktyczne zestawienie zmian dotyczących nowych regulacji w Karcie Nauczyciela od 2018 r. Prezentacja zawiera omówienie: zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2018 r. dotyczących m.in.: urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu wypoczynkowego, uprawnień rodzicielskich, zmian wchodzących w życie 1 września 2018 r. dotyczących m.in. oceny pracy, awansu zawodowego, stosunku pracy nauczycieli, czasu pracy, zmian wchodzących w życie 1 września 2020 r. dotyczących m.in. dodatku za wyróżniającą pracę.

Szkolenie: Reforma oświaty 2017

Wszystko wskazuje na to, że wdrażanie zmian związanych z reformą oświaty rozpocznie się już 1 września 2017 r. I choć co chwila docierają do nas nowe informacje związane ze zmianami, to warto zapoznać się z tym, co zawierają projekty ustaw zmieniających strukturę szkolnictwa w Polsce. Przedstawiamy prezentację, która może się również przydać na szkolenie rady pedagogicznej, w której zawarte są najważniejsze informacje o reformie oświaty. Sprawdź, co i w jakiej formie się zmieni.

Zebranie rady pedagogicznej przed nowym rokiem szkolnym

Przed pierwszym dzwonkiem w nowym roku szkolnym konieczne jest przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej. Należy na nim przekazać nauczycielom wiele informacji, rozdzielić zadania, przypomnieć o obowiązkach, podjąć wiele decyzji, także w formie uchwał rady pedagogicznej. Jak prawidłowo przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej – dowiesz się z przygotowanych specjalnie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych materiałów szkoleniowych.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel