Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Odpowiedzialność nauczyciela za pozostawienie uczniów bez opieki

Pytanie: Nauczyciel wypuścił uczniów w czasie swojej lekcji na stołówkę szkolną, pozostawiając ich bez opieki. Dyrektor szkoły poprosił o wyjaśnienie na piśmie powodów pozostawienia dzieci bez opieki przez nauczyciela. W piśmie dyrektor zastrzegł 7- dniowy termin odpowiedzi, nauczyciel zignorował to pismo i nie udzielił na nie odpowiedzi. Jakie kroki powinien podjąć dyrektor wobec nauczyciela?

Rola psychologa w postępowaniu dyscyplinarnym

Pytanie: Psycholog poradni psychologiczno-pedagogicznej ma wziąć udział w przesłuchaniu świadków, którzy nie ukończyli 18. roku życia w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do nauczyciela w jednej ze szkół w rejonie działania poradni. Jaka jest jego rola?

W ramach nauczycielskiego stosunku pracy nie można wykonywać obowiązków kierowcy

Pytanie: W szkole posiadamy autobus. Poza tym zatrudniamy nauczyciela, który posiada uprawnienia do przewozu osób i odpowiednie prawo jazdy oraz wszelkie badania. Czy temu nauczycielowi można zlecić w ramach zadań dodatkowych np. przewóz młodzieży na zawody? A może należy z nim zawrzeć umowę zlecenie?

Wyjazd nauczyciela na zieloną szkołę a przeciwwskazania w orzeczeniu lekarskim

Pytanie: Czy nauczyciel może odmówić wyjazdu na zieloną szkołę? Czy zaświadczenie od lekarza, że nie nauczyciel nie może przebywać przez dłuższy okres czasu w niskich temperaturach pomoże mu uniknąć wyjazdu?

Korzystanie z poczty służbowej obowiązkiem pracownika

Pytanie: Zamierzam wprowadzić w szkole dodatkowy - poza tablicą ogłoszeń w pokoju nauczycielskim - sposób komunikowania się, a mianowicie za pomocą poczty elektronicznej (przekazywanie informacji o konkursach, terminach rad itp.). Jeden z nauczycieli odmawia podania swojego adresu mailowego tłumacząc, że jest to nadużywanie jego prywatności. Zaproponowałam, aby utworzył skrzynkę tylko dla potrzeb służbowych, a pocztę sprawdzał na terenie szkoły w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Nauczyciel również odmówił. Czy odmowa nauczyciela jest uzasadniona?

Odpowiedzialność finansowa odwołanego dyrektora

Pytanie: Dyrektor został odwołany ze stanowiska przez organ prowadzący. Odwołany dyrektor nie rozliczył się z majątku którym zarządzał. Osoba powołana na stanowisko dyrektora po przejęciu obowiązków powołała komisję inwentaryzacyjną, która dokonała spis z natury całego majątku. Wykryto pewne nieprawidłowości i stan majątku nie zgadzał się z księgami inwentaryzacyjnymi na kwotę około 20 000 złotych. Kto pociąga do odpowiedzialności byłego dyrektora: czy organ prowadzący jako pracodawca czy dyrektor, który przejął obowiązki?

Reakcja dyrektora na skargę uczniów na nauczyciela

Pytanie: Jakie czynności sprawdzające powinien podjąć dyrektor szkoły w sytuacji, gdy uczniowie złożyli skargę na nauczyciela? Czy musi poinformować organizację związkową jeżeli nauczyciel należy do związku zawodowego. Czy może przeprowadzić w klasie ankietę dotyczącą pracy nauczyciela?

Naruszenie nietykalności cielesnej ucznia a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel z 20 letnim stażem lekko uderzył ucznia zeszytem. Nauczycielowi mianowanemu do tej pory nie przydarzyła się taka sytuacja. Rodzic w piśmie do dyrektora szkoły żąda wyciągnięcia konsekwencji wobec nauczyciela. Czy dyrektor powinien wystąpić do komisji dyscyplinarnej. Jaką karę w tym przypadku można zastosować wobec nauczyciela?

Dyrektor może przedwcześnie zakończyć zawieszenie nauczyciela w obowiązkach służbowych

Pytanie: Nauczyciel jest zawieszony w czynnościach nauczyciela od 1 stycznia 2015 r. w związku z toczącym się wobec niego postępowaniem karnym. 12 lipca 2016 r. zapadł wyrok sądowy uniewinniający nauczyciela - nieprawomocny. Nauczyciel dostarczył ten wyrok oraz wniosek o przywrócenie go do pracy. Czy dyrektor może przywrócić go do pracy, czy powinien poczekać na wyrok prawomocny?

Jeden stosunek pracy po połączeniu odrębnych szkół w zespół

Pytanie: Od 1 września 2016 r. będziemy zespołem szkół, w skład którego wejdzie szkoła podstawowa i gimnazjum Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Nauczyciel A w szkole podstawowej ma 10 godzin, a w Gimnazjum 8 godzin. Z kolei nauczyciel B ma w szkole podstawowej cały etat, zaś w gimnazjum 2 godziny. Jak ukształtuje się ich dalsze zatrudnienie?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel