Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Zawarcie umowy zlecenia przez szkołę

Pytanie: Szkoła organizuje kolonie letnie dla dzieci. Opiekę mają sprawować zarówno nauczyciele zatrudnieni w szkole, jak i osoby nie pracujące w oświacie. Kto – szkoła czy organ prowadzący będący JST – ma zawrzeć umowy zlecenia z osobami spoza szkoły?

Ochrona jak dla funkcjonariusza publicznego dla dyrektora placówki niepublicznej

Pytanie: Czy dyrektorowi niepublicznej placówki o uprawnieniach publicznej przysługuje ochrona prawna jak funkcjonariuszowi publicznemu?

Rezygnacja z pełnienia funkcji wychowawcy klasy

Pytanie: Nauczyciel chce zrezygnować z pełnienia funkcji wychowawcy klasy, ponieważ uważa, że jego relacja z klasą nie jest dobra. Ani uczniowie ani ich rodzice nie zgłaszali żadnych uwag. Na jakiej podstawie można przyjąć taką rezygnację?

Oddelegowanie nauczyciela do innej placówki na zastępstwo w czasie strajku

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna delegowania nauczyciela do innej placówki oświatowej w zastępstwie strajkujących nauczycieli? Czy nauczyciel może odmówić?

Udział w strajku nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę w szkole publicznej przystąpił do akcji strajkowej. Jest również zatrudniony na umowę o pracę w szkole niepublicznej. Czy w tej sytuacji może pracować w szkole niepublicznej, mimo że strajkuje w szkole publicznej ?

Obecność nauczyciela w pracy w czasie strajku

Pytanie: Ile czasu powinien spędzić na terenie placówki nauczyciel, który przystępuje do strajku? Czy pełne 8 godzin czy tylko godziny, w których miał zaplanowane zajęcia? 

Rezygnacja z wychowawstwa w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczyciel może zrezygnować w trakcie roku szkolnego z wychowawstwa ze względu na trudności w nawiązaniu właściwych relacji z uczniami i ich rodzicami?  

Przekazanie obsługi kadrowo-płacowej szkoły firmie zewnętrznej

Pytanie: Czy w związku z brakiem pracownika ds. kadr i płac dyrektor może zlecić obsługę kadrowo-płacową szkoły firmie zewnętrznej?

Żądanie podwyżek przez związek zawodowy pod rygorem wejścia w spór zbiorowy

Pytanie: Otrzymałam pismo z ZNP z żądaniem podwyżek dla wszystkich pracowników w wysokości 1.000 zł z wyrównaniem od 1 styczna. Niespełnienie tego żądania w ciągu 5 dni będzie oznaczało wejście w spór zbiorowy oraz możliwość zorganizowania przez oddział ZNP strajku. Jak mam odnieść się do tego żądania?

Wprowadzenie obowiązku korzystania z poczty służbowej przez nauczycieli

Pytanie: Na jakie przepisy należy się powołać wprowadzając obowiązek korzystania przez  nauczycieli z poczty służbowej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel