Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Ochrona jak dla funkcjonariusza publicznego dla dyrektora placówki niepublicznej

Pytanie: Czy dyrektorowi niepublicznej placówki o uprawnieniach publicznej przysługuje ochrona prawna jak funkcjonariuszowi publicznemu?

Rezygnacja z pełnienia funkcji wychowawcy klasy

Pytanie: Nauczyciel chce zrezygnować z pełnienia funkcji wychowawcy klasy, ponieważ uważa, że jego relacja z klasą nie jest dobra. Ani uczniowie ani ich rodzice nie zgłaszali żadnych uwag. Na jakiej podstawie można przyjąć taką rezygnację?

Oddelegowanie nauczyciela do innej placówki na zastępstwo w czasie strajku

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna delegowania nauczyciela do innej placówki oświatowej w zastępstwie strajkujących nauczycieli? Czy nauczyciel może odmówić?

Udział w strajku nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę w szkole publicznej przystąpił do akcji strajkowej. Jest również zatrudniony na umowę o pracę w szkole niepublicznej. Czy w tej sytuacji może pracować w szkole niepublicznej, mimo że strajkuje w szkole publicznej ?

Obecność nauczyciela w pracy w czasie strajku

Pytanie: Ile czasu powinien spędzić na terenie placówki nauczyciel, który przystępuje do strajku? Czy pełne 8 godzin czy tylko godziny, w których miał zaplanowane zajęcia? 

Rezygnacja z wychowawstwa w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczyciel może zrezygnować w trakcie roku szkolnego z wychowawstwa ze względu na trudności w nawiązaniu właściwych relacji z uczniami i ich rodzicami?  

Przekazanie obsługi kadrowo-płacowej szkoły firmie zewnętrznej

Pytanie: Czy w związku z brakiem pracownika ds. kadr i płac dyrektor może zlecić obsługę kadrowo-płacową szkoły firmie zewnętrznej?

Żądanie podwyżek przez związek zawodowy pod rygorem wejścia w spór zbiorowy

Pytanie: Otrzymałam pismo z ZNP z żądaniem podwyżek dla wszystkich pracowników w wysokości 1.000 zł z wyrównaniem od 1 styczna. Niespełnienie tego żądania w ciągu 5 dni będzie oznaczało wejście w spór zbiorowy oraz możliwość zorganizowania przez oddział ZNP strajku. Jak mam odnieść się do tego żądania?

Wprowadzenie obowiązku korzystania z poczty służbowej przez nauczycieli

Pytanie: Na jakie przepisy należy się powołać wprowadzając obowiązek korzystania przez  nauczycieli z poczty służbowej?

Kadencja Społecznego Inspektora Pracy – czy trwa aż do kolejnych wyborów SIP

Pytanie: Kadencja pracownika powołanego na społecznego inspektora pracy upłynęła. Pracownik jednak upiera się, że pełni swoją funkcję aż do momentu powołania nowego inspektora. Czy ma rację?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel