Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Pracownik niepedagogiczny jako opiekun wycieczki – sprawdź, jakie wymogi musi spełnić

Pytanie: Czy pracownik niepedagogiczny zatrudniony w szkole na stanowisku administracyjnym, nie posiadający przygotowania pedagogicznego, może pełnić funkcję opiekuna na wycieczce szkolnej dla młodzieży, jeśli ma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników wycieczek szkolnych?

Szczególne aspekty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dla nauczyciela-związkowca

Pytanie: Dyrektor szkoły otrzymał informację, że na posiedzeniu zarządu organizacji związkowej podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia jednego z nauczycieli od świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz wniosek o częściowe zwolnienie tego nauczyciela z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Czy dyrektor może odmówić zwolnienia? Czy może w związku z tym wręczyć nauczycielowi propozycję ograniczenia zatrudnienia?

Kto ubiega się o oddelegowanie do pracy związkowej

Pytanie: Nauczyciel z mojej placówki został w przeszłości oddelegowany do pracy w związku zawodowym Obecnie zwrócił się o przedłużenie oddelegowania? Czy w zaistniałej sytuacji w chwili obecnej mogę przedłużyć mu oddelegowanie?

Informacja o przekształceniu szkoły także dla dyrektora

Pytanie: Kto przekazuje informację o zmianie pracodawcy wynikającą z przekształcenia szkoły podstawowej dyrektorowi szkoły?

Informacji o przekształceniu nie otrzymują nauczyciele zatrudnieni na czas określony do końca roku szkolnego

Pytanie: Z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej. Czy nauczycielom zatrudnionym w gimnazjum na umowy o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2017 r. należy wręczyć informację o tym, że staną się pracownikami szkoły podstawowej?

Sprawdź, czy musisz wystawić zaświadczenie o realizacji zlecenia

Pytanie: W szkole zatrudniliśmy osobę na podstawie umowy zlecenia. Jest to nasz pracownik, który jednocześnie pracuje na podstawie umowy o pracę. Czy pracownikowi pracującemu na umowę zlecenie po jej zakończeniu wystawiam zaświadczenie za okres pracy?

Obowiązki informacyjne wobec pracowników zespołu szkół

Pytanie: Jestem dyrektorem zespołu szkół ponadgimnazjalnych, w skład którego wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Od 1 września 2017 r. dojdzie jeszcze szkoła branżowa I stopnia (z mocy ustawy) oraz (uchwałą organu prowadzącego) klasy gimnazjum włączonego do liceum ogólnokształcącego. Czy nauczyciele zespołu powinni otrzymać jakiekolwiek informacje o przekształceniach pracodawcy?

Czy można strajkować poza szkołą

Pytanie: W dniu strajku nauczyciel powinien prowadzić zajęcia dydaktyczne od 8.50 do 11.25. Nauczyciel nie jestem członkiem żadnej organizacji związkowej. Przyłącza się jednak do akcji strajkowej. Czy musi przebywać na terenie szkoły w dniu strajku?

Dyrektor nie musi współdziałać z każdą organizacją związkową

Pytanie: Międzyzakładowa organizacja związkowa nie przekazała za IV kwartał 2016 r. i I kwartał 2017r. informacji o liczbie zrzeszonych członków, Czy w takiej sytuacji dyrektor szkoły ma obowiązek odpowiedzieć zapytanie organizacji w sprawie liczby członków kadry kierowniczej w szkole?

Nauczyciel zdradza objawy choroby psychicznej – sprawdź, jak zareagować

Pytanie: Nauczyciel leczył się psychiatrycznie, ale wrócił do pracy. Obecnie zachodzi podejrzenie, iż ma nawrót choroby. Jak  dyrektor szkoły może postąpić w takiej sytuacji?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel