Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Legitymacja służbowa dla pracownika z art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie art.15 ustawy - Prawo Oświatowe przysługuje legitymacja służbowa?

Były nauczyciel jako honorowy profesor oświaty

Pytanie: Czy były nauczyciel może otrzymać tytuł honorowego profesora oświaty?

Czy nauczyciele powinni wydawać posiłki dzieciom

Pytanie: Czy dyrektor może nakazać nauczycielom przedszkola wydawanie dzieciom wszystkich posiłków?

Pierwszy urlop niepełnosprawnego zawsze w całości

Dodatkowe uprawnienia niepełnosprawnych pracowników szkoły - ważne wytyczne

Stopień niepełnosprawności pracownika wyznacza ilość i formę dodatkowych uprawnień. Należą do nich np. obniżona norma czasu pracy, prawo do dodatkowego urlopu czy zwolnienie od pracy na czas wykonywania badań specjalistycznych. Osoba zarządzająca placówką musi znać te przepisy i stosować je do swoich pracowników. Sprawdzamy, co dokładnie trzeba zapewnić pracownikom niepełnosprawnym zatrudnionym w szkole, a czego z kolei nie mogą żądać.

Zawarcie umowy zlecenia przez szkołę

Pytanie: Szkoła organizuje kolonie letnie dla dzieci. Opiekę mają sprawować zarówno nauczyciele zatrudnieni w szkole, jak i osoby nie pracujące w oświacie. Kto – szkoła czy organ prowadzący będący JST – ma zawrzeć umowy zlecenia z osobami spoza szkoły?

Ochrona jak dla funkcjonariusza publicznego dla dyrektora placówki niepublicznej

Pytanie: Czy dyrektorowi niepublicznej placówki o uprawnieniach publicznej przysługuje ochrona prawna jak funkcjonariuszowi publicznemu?

Rezygnacja z pełnienia funkcji wychowawcy klasy

Pytanie: Nauczyciel chce zrezygnować z pełnienia funkcji wychowawcy klasy, ponieważ uważa, że jego relacja z klasą nie jest dobra. Ani uczniowie ani ich rodzice nie zgłaszali żadnych uwag. Na jakiej podstawie można przyjąć taką rezygnację?

Oddelegowanie nauczyciela do innej placówki na zastępstwo w czasie strajku

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna delegowania nauczyciela do innej placówki oświatowej w zastępstwie strajkujących nauczycieli? Czy nauczyciel może odmówić?

Udział w strajku nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę w szkole publicznej przystąpił do akcji strajkowej. Jest również zatrudniony na umowę o pracę w szkole niepublicznej. Czy w tej sytuacji może pracować w szkole niepublicznej, mimo że strajkuje w szkole publicznej ?

Obecność nauczyciela w pracy w czasie strajku

Pytanie: Ile czasu powinien spędzić na terenie placówki nauczyciel, który przystępuje do strajku? Czy pełne 8 godzin czy tylko godziny, w których miał zaplanowane zajęcia? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel