Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Społeczny inspektor pracy na urlopie zdrowotnym

Pytanie: Społeczny inspektor pracy będzie przebywał na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Czy jako dyrektor mam obowiązek powiadomić o tym organizacje związkowe? Czy to są kompetencje związków i to one powinny czuwać nad takimi sprawami? Czy na ten czas związki wybierają nowego inspektora?

Udostępnianie notatek służbowych pracownikom szkoły

Pytanie: Dyrektor szkoły sporządził notatkę służbową , nauczyciel się z nią zapoznał i podpisał. Po dwóch tygodniach nauczyciel na piśmie zażądał od dyrektora wydania kopii tej notatki. Czy Dyrektor ma obowiązek wydać pracownikowi kopie notatki? Notatka nie jest przechowywana w aktach osobowych, tylko w osobnym segregatorze u dyrektora szkoły.

Jedna kara porządkowa za jedno przewinienie

Pytanie: Nauczyciel otrzymał karę nagany i ponownie przewinił, nie oddając w terminie dokumentacji. Czy można ukarać go ponownie?

Sposób odwołania społecznego inspektora pracy

Pytanie: Komu ma być przedstawiony wniosek pracowników o odwołanie społecznego inspektora pracy? Dyrektorowi czy przewodniczącemu związku zawodowego? Czy społeczny inspektor pracy może odwołać się bądź zaskarżyć ewentualne odwołanie z tej funkcji? Czy w uzasadnieniu wniosku można wpisać utratę zaufania wobec społecznego inspektora?

Czy dyrektor może odwołać społecznego inspektora pracy?

Pytanie: Czy możemy wszcząć procedurę odwołania społecznego inspektora pracy, jako powód podając utratę zaufania do tej osoby?

Udostępnienie związkowi zawodowemu arkusza organizacyjnego

Pytanie: Związek zawodowy zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie kserokopii projektu organizacyjnego przedszkola. Czy udostępniając do wglądu projekt arkusza, dyrektor powinien zadbać o to, by związek zawodowy nie miał wglądu w informacje (dane osobowe) dotyczące tych osób, których indywidualnych interesów nie reprezentuje związek zawodowy? Czy każdy z pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych powinien wyrazić na to zgodę na piśmie?

Imię i nazwisko nauczyciela może być udostępnione w BIP

Pytanie: Czy dyrektor szkoły zobowiązany jest do publikowania protokołów z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w BIP? Jeśli tak, to które dane należy anonimizować? Czy mogę anonimizować imię i nazwisko nauczyciela?

Odpowiedzialność nauczyciela za uszkodzenie mienia szkolnego

Pytanie: Jak można obciążyć finansowo nauczyciela biblioteki, który zniszczył mienie szkoły (porysował nowo położoną wykładzinę przeciągając po niej ciężkie meble)? Straty wyceniono na 700 zł.

Pracownikowi niepełnosprawnemu przysługują dodatkowe uprawnienia w oparciu o samo orzeczenie o niepełnosprawności

Pytanie: Pracownik przedstawił orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanej. Czy udzielając skróconego czasu pracy zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca musi wysłać pracownika do lekarza Poradni Medycyny Pracy celem uzyskania stosownego oświadczenia o skróconym czasie pracy ? Czy wystarczy sama informacja pracownika o posiadanym orzeczeniu? Jakie przywileje posiada pracownik w związku z posiadamy stopniem niepełnosprawności? Co w przypadku, gdy jest to pracownik pedagogiczny?

Dwóch nauczycieli tego samego przedmiotu w jednej klasie?

Pytanie: Czy w szkole podstawowej wychowania fizycznego zarówno w klasie sportowej jak również i zwykłej może w jednym semestrze - roku szkolnym uczyć dwóch nauczycieli?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel