Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Pierwsze kroki dyrektora w procedurze sporu zbiorowego

Pytanie: Otrzymałem od organizacji związkowej pismo zawierające żądania, które nie mogą być zrealizowane. W związku z niespełnieniem żądań w ciągu 5 dni rozpocznie się spór zbiorowy ZNP ze mną jako pracodawcą, a konsekwencji może dojść do innych działań typu rokowania, mediacje, strajk. Jakie kroki należy podjąć w tej sytuacji?

Katecheta nie może pełnić funkcji wychowawcy

Pytanie: Czy nauczycielowi religii można przydzielić wychowawstwo na czas zastępstwa za innego nauczyciela?

Kierowca autobusu szkolnego pracownikiem samorządowym

Pytanie: Jakim przepisom podlega kierowca autobusu szkolnego, dowożący i odwożący uczniów na zajęcia lekcyjne, będący pracownikiem szkoły?

Przeciwdziałanie znieważaniu dyrektora szkoły

Pytanie: Nauczyciel jest równocześnie członkiem rady rodziców w gimnazjum. Tam podejmuje działania, które maja na celu dyskredytowanie dyrektora. Co może w takiej sytuacji zrobić dyrektor, kiedy ów nauczyciel, będący równocześnie członkiem rady rodziców przenosi sprawy z gimnazjum na grunt rady rodziców?

Zasady sporządzania notatek służbowych dokumentujących rozmowy dyrektora z nauczycielem

Pytanie: W jaki sposób można dokumentować rozmowę dyrektora z nauczycielem dotyczącą skarg związanych z jego niewłaściwym postępowaniem wobec uczniów?

Odpowiedzialność materialna byłego pracownika za nierozliczenie się wobec pracodawcy

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 01.12.2013 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony, na stanowisku referenta ds. zamówień publicznych i ds. administracyjnych. W dniu 27.10.2016 r. wpłynęło podanie o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 30.11.2016 r. (rozwiązanie umowy o pracę z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia na wniosek pracownika). Jednocześnie w tym samym dniu wpłynęło od pracownika zwolnienie lekarskie do 30.11.2016 r. Czy pracownik ma obowiązek stawienia się do pracy w celu rozliczenia się tj. podpisania karty obiegowej oraz podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego?

Nauczyciel nie musi informować dyrektora o prowadzeniu firmy

Pytanie: Czy nauczyciel rozpoczynający działalność gospodarczą (m.in. udzielanie korepetycji, organizacja wyjazdów zagranicznych) jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi szkoły? Czy dyrektor musi wiedzieć o prowadzonej przez nauczyciela działalności?

Odpowiedzialność nauczyciela za pozostawienie uczniów bez opieki

Pytanie: Nauczyciel wypuścił uczniów w czasie swojej lekcji na stołówkę szkolną, pozostawiając ich bez opieki. Dyrektor szkoły poprosił o wyjaśnienie na piśmie powodów pozostawienia dzieci bez opieki przez nauczyciela. W piśmie dyrektor zastrzegł 7- dniowy termin odpowiedzi, nauczyciel zignorował to pismo i nie udzielił na nie odpowiedzi. Jakie kroki powinien podjąć dyrektor wobec nauczyciela?

Rola psychologa w postępowaniu dyscyplinarnym

Pytanie: Psycholog poradni psychologiczno-pedagogicznej ma wziąć udział w przesłuchaniu świadków, którzy nie ukończyli 18. roku życia w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do nauczyciela w jednej ze szkół w rejonie działania poradni. Jaka jest jego rola?

W ramach nauczycielskiego stosunku pracy nie można wykonywać obowiązków kierowcy

Pytanie: W szkole posiadamy autobus. Poza tym zatrudniamy nauczyciela, który posiada uprawnienia do przewozu osób i odpowiednie prawo jazdy oraz wszelkie badania. Czy temu nauczycielowi można zlecić w ramach zadań dodatkowych np. przewóz młodzieży na zawody? A może należy z nim zawrzeć umowę zlecenie?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel