Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Naruszenie nietykalności cielesnej ucznia a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel z 20 letnim stażem lekko uderzył ucznia zeszytem. Nauczycielowi mianowanemu do tej pory nie przydarzyła się taka sytuacja. Rodzic w piśmie do dyrektora szkoły żąda wyciągnięcia konsekwencji wobec nauczyciela. Czy dyrektor powinien wystąpić do komisji dyscyplinarnej. Jaką karę w tym przypadku można zastosować wobec nauczyciela?

Dyrektor może przedwcześnie zakończyć zawieszenie nauczyciela w obowiązkach służbowych

Pytanie: Nauczyciel jest zawieszony w czynnościach nauczyciela od 1 stycznia 2015 r. w związku z toczącym się wobec niego postępowaniem karnym. 12 lipca 2016 r. zapadł wyrok sądowy uniewinniający nauczyciela - nieprawomocny. Nauczyciel dostarczył ten wyrok oraz wniosek o przywrócenie go do pracy. Czy dyrektor może przywrócić go do pracy, czy powinien poczekać na wyrok prawomocny?

Jeden stosunek pracy po połączeniu odrębnych szkół w zespół

Pytanie: Od 1 września 2016 r. będziemy zespołem szkół, w skład którego wejdzie szkoła podstawowa i gimnazjum Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Nauczyciel A w szkole podstawowej ma 10 godzin, a w Gimnazjum 8 godzin. Z kolei nauczyciel B ma w szkole podstawowej cały etat, zaś w gimnazjum 2 godziny. Jak ukształtuje się ich dalsze zatrudnienie?

Społeczny inspektor pracy na urlopie zdrowotnym

Pytanie: Społeczny inspektor pracy będzie przebywał na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Czy jako dyrektor mam obowiązek powiadomić o tym organizacje związkowe? Czy to są kompetencje związków i to one powinny czuwać nad takimi sprawami? Czy na ten czas związki wybierają nowego inspektora?

Udostępnianie notatek służbowych pracownikom szkoły

Pytanie: Dyrektor szkoły sporządził notatkę służbową , nauczyciel się z nią zapoznał i podpisał. Po dwóch tygodniach nauczyciel na piśmie zażądał od dyrektora wydania kopii tej notatki. Czy Dyrektor ma obowiązek wydać pracownikowi kopie notatki? Notatka nie jest przechowywana w aktach osobowych, tylko w osobnym segregatorze u dyrektora szkoły.

Jedna kara porządkowa za jedno przewinienie

Pytanie: Nauczyciel otrzymał karę nagany i ponownie przewinił, nie oddając w terminie dokumentacji. Czy można ukarać go ponownie?

Sposób odwołania społecznego inspektora pracy

Pytanie: Komu ma być przedstawiony wniosek pracowników o odwołanie społecznego inspektora pracy? Dyrektorowi czy przewodniczącemu związku zawodowego? Czy społeczny inspektor pracy może odwołać się bądź zaskarżyć ewentualne odwołanie z tej funkcji? Czy w uzasadnieniu wniosku można wpisać utratę zaufania wobec społecznego inspektora?

Czy dyrektor może odwołać społecznego inspektora pracy?

Pytanie: Czy możemy wszcząć procedurę odwołania społecznego inspektora pracy, jako powód podając utratę zaufania do tej osoby?

Udostępnienie związkowi zawodowemu arkusza organizacyjnego

Pytanie: Związek zawodowy zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie kserokopii projektu organizacyjnego przedszkola. Czy udostępniając do wglądu projekt arkusza, dyrektor powinien zadbać o to, by związek zawodowy nie miał wglądu w informacje (dane osobowe) dotyczące tych osób, których indywidualnych interesów nie reprezentuje związek zawodowy? Czy każdy z pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych powinien wyrazić na to zgodę na piśmie?

Imię i nazwisko nauczyciela może być udostępnione w BIP

Pytanie: Czy dyrektor szkoły zobowiązany jest do publikowania protokołów z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w BIP? Jeśli tak, to które dane należy anonimizować? Czy mogę anonimizować imię i nazwisko nauczyciela?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel