Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

Kiedy można prowadzić zajęcia sportowe stacjonarnie w szkole

Kiedy można prowadzić zajęcia sportowe stacjonarnie w szkole

Po przywróceniu możliwości prowadzenia niektórych zajęć sportowych stacjonarnie w szkole, powstają wątpliwości, jakich zajęć i szkół dotyczą nowe wytyczne. Czy możliwe jest np. prowadzenie zajęć stacjonarnych z wychowania fizycznego w klasie, która realizuje sportowy program innowacyjny. Sprawdzamy, co na to przepisy.

b8fe307b14ab57c430b53610b9f48faf9a72984d-xlarge

Własna firma na urlopie zdrowotnym – co na to Sąd Najwyższy

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem, nauczyciel mający zarejestrowaną działalność gospodarczą może w niektórych przypadkach swobodnie korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Kiedy będzie to możliwe? Odpowiedź w artykule.

Na jakich zasadach dyrektor szkoły może wynająć halę sportową

Na jakich zasadach dyrektor szkoły może wynająć halę sportową

Dyrektor szkoły może wynająć/użyczyć halę sportową, bo przepisy ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy dopuszczają w obecnej sytuacji epidemicznej prowadzenie działalności sportowej w obiektach sportowych, po spełnieniu określonych przepisami warunków. Sprawdzamy, o jakie warunki chodzi.

(I)	Czy specjalista może pracować zdalnie w przedszkolu

Czy specjalista może pracować zdalnie w przedszkolu

W przedszkolu w okresie pandemii nauczyciele wychowania przedszkolnego świadczą pracę stacjonarną z dziećmi w placówce. Z drugiej strony specjaliści dodatkowo zatrudnieni w przedszkolu (np. logopeda, psycholog i inni) mogliby świadczyć pracę zdalną z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - PPP, KS, WWR. Sprawdzamy, czy takie rozwiązanie jest możliwe

(I)	Praca podczas izolacji – na jakich zasadach

Praca podczas izolacji – na jakich zasadach

Nie zawsze zakażenie koronawirusem uniemożliwia wykonywanie pracy zdalnej. Pracownik, w tym nauczyciel, może bowiem chorować bezobjawowo. Ewentualnie objawy mogą być mało nasilone. W takich przypadkach przepisy prawa nie stanowią przeszkody dla wykonywania pracy zdalnej. Nie oznacza to jednak, że do takiej pracy pracownik może być zmuszony. Warto też rozważyć, jakie ma to konsekwencje płacowe.

W jakim zakresie związek zawodowy nie może ingerować w działalność szkoły

W jakim zakresie związek zawodowy nie może ingerować w działalność szkoły

Zakres uprawnień zakładowej organizacji związkowej względem pracodawcy wyznaczają przepisy ustawy o związkach zawodowych. W tym zakresie dyrektor szkoły nie może utrudniać działalności związkowej. Z drugiej strony tego zakresu organizacja związkowa nie może przekroczyć.

Czy w czasie pandemii dziecko z nauczaniem domowym może być włączone w edukację zdalną

Czy w czasie pandemii dziecko z nauczaniem domowym można włączyć w edukację zdalną

Nauczanie zdalne stało się pod pewnymi względami podobne do spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. Dzieci i młodzież i tak przebywają w domu, dlatego też coraz częściej widać, że dzieci z tzw. edukacją domową są włączane do nauczania zdalnego z klasą. Czy to prawidłowa praktyka? Odpowiedzi poszukamy w przepisach.

Kwarantanna – czy konieczne badanie kontrolne

Kwarantanna – czy konieczne badanie kontrolne

Obowiązek poddania się kwarantannie traktuje się na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby, ale tylko w przypadku niemożności wykonywania pracy podczas tej kwarantanny. Rodzi się zatem pytanie, czy taka kwarantanna, która potrwa dłużej niż 30 dni, wymaga skierowania pracownika szkoły na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy.

(I)	Konsultacje z uczniami podczas pandemii – czy są dodatkowo płatne

Konsultacje z uczniami podczas pandemii – czy są dodatkowo płatne

Ze względu na wprowadzone ograniczenia działalności szkół i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w klasie VIII szkoły podstawowej, klasie III liceum ogólnokształcącego i klasie IV technikum dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego (§ 2 ust. 6 rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 2020 r.). Sprawdź, czy za takie konsultacje nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie.

Problemy finansowe – jakie konsekwencje niezapłacenia wynagrodzenia

Problemy finansowe – jakie konsekwencje niezapłacenia wynagrodzenia

Wyobraźmy sobie sytuację, w której organ prowadzący (gmina) zapowiedział, że istnieje ryzyko nie wypłacenia jednostkom środków na wynagrodzenia pracowników samorządowych. Sprawdź, jakie konsekwencje prawne grożą dyrektorowi placówki oświatowej jeżeli nie wypłaci wynagrodzenia pracownikom w danym miesiącu.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel