Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

rozmowa rekrutacyjna

Wicedyrektor niebędący nauczycielem – zasady zatrudniania i kompetencje

Od 1 września 2017 r. możliwe jest powierzenie funkcji wicedyrektora także osobie niebędącej nauczycielem. Sprawdź na jakich zasadach zatrudnia się wicedyrektora oraz jakie są jego kompetencje, w przypadku gdy nie jest on nauczycielem.

Ruchomy czas pracy nie może naruszać przepisów o odpoczynku

Nauczyciele bez dnia wolnego za 11 listopada 2017 r.

W tym roku Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) wypada w sobotę. Większość pracowników otrzyma z tego tytułu inny dzień wolny od pracy. Niestety nie dotyczy to nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych.

Inwentaryzacja metodą potwierdzania sald

Kto przeprowadza inwentaryzację w szkołach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych

To, który organ zobowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację, zależy od tego, czy do zadań Centrum Usług Wspólnych należy zadanie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości danej szkoły. Sprawdzamy, kto odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji w placówkach oświatowych, jeśli są one obsługiwane przez CUW.

Przyjęcie na staż praktykanta

30 szczególnych okresów wliczanych do stażu pracy

Oprócz zakończonych okresów zatrudnienia do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego wlicza się także inne szczególne okresy np. pracę na roli, okres służby wojskowej czy stażu z PUP. Sprawdź które okresy i na jakich zasadach trzeba zaliczyć do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.  

Pensum dla nauczycieli bibliotekarzy wynosi 30 godzin

Ograniczenia kompetencji poradni niepublicznych - po zmianie przepisów

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą wydawać opinie w sprawach określonych w ustawie Prawo oświatowe oraz Kodeks pracy, jednak w niektórych przypadkach ustawodawca zastrzegł kompetencje jedynie dla poradni publicznych. Sprawdzamy, w jakich sprawach niepubliczne poradnie mogą wydawać opinie, a jakie ograniczenia weszły w życie!

tabletki - długie owalne

Podawanie uczniom leków – wciąż problematyczne

Przepisy nie regulują kwestii podawania leków uczniom przez nauczycieli. Żadne przepisy nie uprawniają nauczyciela do sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami, a tym samym wydaje się, że nauczyciel nie jest uprawniony do podania uczniowi leku na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem. Obowiązkiem jest natomiast udzielenie uczniowi pierwszej pomocy.

otwarty portfel na dokumentach

Zasiłek na zagospodarowanie - przykłady, wskazówki, wzory dokumentów

Do szkół i przedszkoli napływają wnioski o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie. Jednak nie każdy nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego ma prawo do tego świadczenia. Przed wypłatą zasiłku trzeba sprawdzić czy na pewno nauczyciel spełnił wszystkie 5 warunków do jego wypłaty. Poznaj zasady nabywania prawa do zasiłku na zagospodarowanie oraz praktyczne przykłady, kiedy nauczyciel nabędzie prawo do zasiłku a kiedy należy odmówić mu jego wypłaty.

kalendarz - otwarty

Harmonogram dotyczący diagnozowania i informowania rodziców o osiągnięciach dzieci

Przeprowadzanie obserwacji zakończonych diagnozą może odbywać w etapach określonych w harmonogramie działań zarówno nauczycieli, jak i dyrektora przedszkola. Przedstawiamy zadania, terminy, a także niezbędne informacje w przykładowym harmonogramie. Warto pamiętać, że w przedszkolach niepublicznych diagnoza gotowości szkolnej i obowiązki dyrektora z nią związane są takie same, jak w przedszkolach publicznych.

ojciec/nauczyciel pochylony nad dziewczynką

Indywidualne przygotowanie przedszkolne po zmianach od 1 września 2017 r.

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może być realizowane wyłącznie w miejscu pobytu dziecka. Jednak, o ile nie jest to wykluczone z uwagi na stan jego zdrowia, przedszkole jest zobowiązane do zapewnienia mu kontaktu z rówieśnikami i możliwości uczestniczenia w życiu przedszkolnym. 

Fotolia_112934457_Subscription_Monthly_XXL

Jak archiwizować dokumenty wygaszanego gimnazjum

O tym, jak traktować poszczególne dokumenty w wygaszanym gimnazjum, jakie są zasady ich archiwizacji oraz ile wynoszą okresy przechowywania dokumentów, decydują regulacje instrukcji kancelaryjnych oraz jednolite rzeczowe wykazy akt. Podmiotem uprawnionym do przyjęcia zarówno instrukcji kancelaryjnej, jak i jednolitego rzeczowego wykazu akt, jest dyrektor gimnazjum.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel