Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Znajdziesz tu omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawia, iż raport specjalny Portalu Oświatowego jest niezastąpiony i niezbędny do zarządzania szkołą!

UOO89 plus123 montaz

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – najczęściej zadawane pytania

Do poradni Portalu Oświatowego przychodzi od Państwa wiele pytań dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Od początku roku szkolnego, oprócz zmian związanych z reformę oświaty, to jeden z najczęściej poruszanych tematów. Widać więc, że problem jest duży i wynika m.in. z ciągle zmieniających się przepisów. Jak więc organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną, kogo można zatrudnić jako specjalistę – przedstawiamy fragmenty z książki „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia”.

581b0a7b52bc2a3aca338145318f77e91723ee67-medium

Harmonogram: Najważniejsze terminy związane z reformą oświaty

Przyszły rok szkolny będzie pierwszym, w którym rozpocznie się wdrażanie zmian związanych z reformą oświatową. I choć większość z nich zacznie obowiązywać właśnie od 1 września 2017 r., to już w tym roku szkolnym część zadań spoczywających na organach prowadzących czy dyrektorach szkół musi być wykonana. Przedstawiamy harmonogram zmian związanych z reformą oświatową – który będziemy na bieżąco uzupełniać o nowe terminy.

2201cd84d29bbc8aee0d2388d33d4360a9c15bcf-medium

Jakie akty prawne dotyczą niepublicznego przedszkola, czyli co się zmieniło w przepisach

Ostatnie zmiany w prawie oświatowym nie zmieniły dotychczasowego zestawu aktów prawnych, które w pełnym lub określonym zakresie zawierają przepisy dotyczące przedszkoli niepublicznych. Nadal podstawowe miejsce w tym wykazie zajmuje ustawa o systemie oświaty regulująca zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem przedszkoli niepublicznych oraz sprawy dotyczące realizacji wychowania przedszkolnego. Przedstawiamy najważniejsze akty prawne niezbędne w organizacji pracy przedszkola niepublicznego!

f68639be94fdf3a8717fa0f917c56a3934adeb5a-medium

Do kiedy nauczyciel może przejść na emeryturę na tzw. starych zasadach

Przejście na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, obliczaną na tzw. starych zasadach, możliwe jest jedynie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.  Tymczasem wskutek nowelizacji przepisów emerytalnych uchwalonych przez Sejm, wiek emerytalny mężczyzn został obniżony do 65 lat, a kobiet – 60 lat. Sprawdź, do kiedy należy złożyć wniosek o przejście na emeryturę nauczycielską.

42e9c7a1d9bbd2bbc07a40b5d9b8eef638ddc10f-medium

Kiedy trzeba zorganizować naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu

Wspomaganie rozwoju, wychowywanie i kształcenie dzieci w obszarze 17 – Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym – realizowane jest tylko w tych przedszkola, które przyjęły dzieci należące do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Naukę organizuje dyrektor przedszkola na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Szkolenie: Reforma oświaty 2017

Wszystko wskazuje na to, że wdrażanie zmian związanych z reformą oświaty rozpocznie się już 1 września 2017 r. I choć co chwila docierają do nas nowe informacje związane ze zmianami, to warto zapoznać się z tym, co zawierają projekty ustaw zmieniających strukturę szkolnictwa w Polsce. Przedstawiamy prezentację, która może się również przydać na szkolenie rady pedagogicznej, w której zawarte są najważniejsze informacje o reformie oświaty. Sprawdź, co i w jakiej formie się zmieni.

daec6bd495ff9a8156574b6f54163186df96e55f-medium

RPO: Jakie obawy mają obywatele w związku z reformą oświatową

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił obawy rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców, jakie otrzymał po ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu likwidacji gimnazjów. Zwraca uwagę, że skutki proponowanych zmian dotkną nie tylko dzieci kończące szkołę podstawową, lecz tak naprawdę wszystkich uczniów. Sprawdź, jakie zapisy projektów nowych ustaw reformujących edukację budzą największe obawy!

Centrum usług wspólnych od 1 stycznia 2017 roku

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która do treści tej ustawy dodała przepisy dotyczące organizacji wspólnej obsługi w gminach. Dotychczasowe jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, mogą działać na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 1 stycznia 2017 r.

c051e75e2995d198cc677a728663a8bb533a8656-large

Co powinien zawierać protokół z próbnej ewakuacji

Do 30 listopada należy przeprowadzić w szkole próbną ewakuację. Aby przebiegła ona sprawnie, warto się do niej odpowiednio przygotować. Natomiast po jej zakończeniu należy sporządzić sprawozdanie z jej przebiegu. Wszystkie błędy, niedociągnięcia powinny zostać w nim wymienione i omówione na radzie pedagogicznej. Sprawdź, jak prawidłowo przygotować protokół z próbnej ewakuacji.

bec9a7d75ae275f504f64dc9f65de234cf6cf88d-large

Z orzecznictwa NSA: pensum nauczyciela w grupach mieszanych określa organ prowadzący

Jaki wymiar pensum obowiązuje nauczyciela przedszkola pracującego w grupach mieszanych wywoływał kontrowersje? Dotychczas pytanie to zadawali sobie zarówno dyrektorzy jak i organy prowadzące, a wobec spornych poglądów MEN i w orzecznictwie trudno było udzielić na nie jednoznacznej odpowiedzi. Poznaj stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 12 lipca 2016 r.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel