Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

619916619c24a059fc646befc687505e7064d558-xlarge

Zawiadomienie PIP o umowie o pracę na czas określony

Zawiadomienie okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony wymagane jest tylko w jednym przypadku. Sprawdź w jakim i pobierz wzór zawiadomienia.

e31e90b5923002fc2e23f938feb7b5346aeaea88-xlarge(1)

Jak założyć publiczną szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe i wybrać zawody

Aby założyć publiczną szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe np. szkołę branżową, organ prowadzący – z wyjątkiem oczywiście jednostki samorządu terytorialnego – musi złożyć w odpowiednim terminie wniosek o zezwolenie na założenie tej szkoły. Samo założenie jednak nie wystarczy. Konieczny jest wybór zawodów, w których szkołą będzie prowadziła kształcenie. Jakie formalności spełnić? Jaką dokumentację przygotować? Odpowiedzi w artykule.

1743f2a8a675c95843bb304bf90cc52e76a46945-xlarge(1)

Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela religii w związku z cofnięciem misji

Sprawdź, na jakiej podstawie prawnej należy rozwiązać umowę z nauczycielem religii zatrudnionym na czas określony, czas nieokreślony i na podstawie mianowania w przypadku cofnięcia skierowania.

d9a5fca4bcb69b26725a3ebddf9a6257a54c2cc0-xlarge (1)

Plac zabaw w przedszkolu - czy musi istnieć

Przedszkole powinno zapewniać dzieciom możliwość korzystania z placu zabaw (art. 108 Prawa oświatowego). To, które nie dysponuje własnym placem zabaw może umożliwiać dzieciom korzystanie z placu znajdującego się poza terenem przedszkola. Spraw, jak zapewnić wychowankom przedszkola dostęp do placu zabaw.

387bb15f295e3440a15f0e014aa47ab1314ae034-large

Zakres odpowiedzialności pomocy nauczyciela

Pomoc nauczyciela nie jest pracownikiem pedagogicznym, jednakże część obowiązków wiąże się ze sprawowaniem opieki nad dziećmi np. w czasie korzystania z toalety. Sprawdź, gdzie powinna być uregulowana odpowiedzialność pomocy nauczyciela za powierzone obowiązki.

51da66af86e30111d75f53817938f3f1ff5f0a57-large (1)

11 najważniejszych elementów projektu organizacji punktu przedszkolnego

Obowiązkowym dokumentem, który należy sporządzić w związku z założeniem niepublicznego punktu przedszkolnego, jest projekt organizacji wychowania przedszkolnego. Jego odpowiednie przygotowanie jest kluczowe dla należytej organizacji punktu. Sprawdź, co powinno znaleźć się w takim dokumencie.

d0d91760a60b7163278b066a8db72948d0e19dc5-large

Zatrudnienie nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego w trakcie roku szkolnego – co ze stażem

Nauczyciele, który nie posiadają stopnia awansu zawodowego nie zawsze w momencie zatrudnienia będą mogli rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Sprawdź, kiedy otwiera się staż w przypadku zatrudnienia nauczyciela w trakcie roku szkolnego.

7fab0a8441d2dd4321f2652ae39f9c739b030b00-xlarge(1)

Badania sanitarno–epidemiologiczne w placówce oświatowej – kogo dotyczą

Sprawdź, jak w obecnym stanie prawnym przebiega ustalenia kto powinien wykonać badania do celów sanitarno – epidemiologicznych. 

d6b2c032ad19eeda879b9996cd78b6c1439e2b8e-medium (1)

Zwrot wynagrodzenia za okres zawieszenia nauczyciela

W przypadku m.in.  umorzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielowi należy zwrócić mu zatrzymane kwoty wynagrodzenia. Sprawdź, czy chodzi tylko o wynagrodzenie zasadnicze czy także dodatki i utracone wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

e255b78616b7445e13e6fdcb54a2a1134cd1a919-xlarge (1)

Czas trwania zajęć praktycznej nauki zawodu

Co do zasady zajęcia powinny trwać 45 minut. Możliwe jest jednak ich skrócenie lub przedłużenie. Czy rozwiązanie to dotyczy również praktycznej nauki zawodu? Sprawdź, ile powinny trwać takie zajęcia?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel