Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Znajdziesz tu omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawia, iż raport specjalny Portalu Oświatowego jest niezastąpiony i niezbędny do zarządzania szkołą!

pracownicy z dokumentami

8 nowości związanych ze statutami placówek oświatowych

Od przyszłego roku szkolnego, w związku z przekształcaniem, włączaniem i likwidowaniem placówek oświatowych, trzeba będzie dostosować statuty do aktualnych przepisów oświatowych. Jakie są terminy na dostosowanie statutów i jakich placówek dotyczą – odpowiedź przedstawiamy poniżej.

Nawet jeżeli rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn niezawinionych przez pracownika, pracodawca ma obowiązek skonsultować zwolnienie ze związkami zawodowymi.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: kryteria doboru do zwolnienia powinny być zakomunikowane nauczycielowi najpóźniej w momencie wręczenia mu wypowiedzenia

Poinformowanie nauczyciela o przyczynach wypowiedzenia wskazanych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela może okazać się niewystarczające. Sąd Najwyższy wskazuje, że nauczyciel powinien być zapoznany także z zastosowanymi względem niego kryteriami doboru do zwolnienia – najpóźniej w momencie wręczenia mu wypowiedzenia.

Dyrektor szkoły ma obowiązek kierować pracowników pedagogicznych na szkolenia dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skutki niepodjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół

W przypadku niepodjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w terminie do 31 marca 2017 r., uchwały dotychczasowe pozostają w mocy. Sprawdzamy, jakie skutki może przynieść niepodjęcie uchwał!

dokumenty firmy transportowej

Zmiany w uchwałach rady gminy dotyczących rekrutacji

Uchwała rady gminy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach wymaga dostosowania do nowych przepisów prawa regulujących nowy ustrój szkolny. Podpowiadamy, co należy zmienić w uchwałach.

Prywatne przedszkole

Od września br. przedszkola muszą znaleźć miejsca dla 3-latków

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 nie przewiduje zmian w stosunku do ubiegłego roku, ale dyrektorzy powinni przygotować się na dużo większą liczbę wniosków o przyjęcie dziecka. Od września 2017 r. bowiem możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego należy zagwarantować także dla dzieci 3-letnich.

Dyrektor szkoły ma obowiązek kontrolować czy uczniowie spełniają obowiązek szkolny

Czy reforma oświaty wpłynie na pracę dyrektora szkoły w II półroczu

Realizacja zadań w II półroczu przez nauczycieli i dyrektora szkoły odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Nowe przepisy oświatowe wprowadzające istotne dla szkół zmiany będą miały wpływ na pracę szkoły od roku szkolnego 2017/2018. Jednak jeszcze w tym roku dyrektor musi zadbać o kilka istotnych kwestii.

Dla uczniów z nauczaniem indywidualnym prowadzi się indywidualny dziennik

Nowa podstawa programowa w opiniach środowiska edukacyjnego

W przekształconej strukturze szkół od września 2017 r. obowiązywać będzie nowa podstawa programowa. Jak się jednak okazuje, ma ona wielu przeciwników, którzy uważają, że została przygotowana zbyt szybko. Pierwsze opinie można już przeczytać pod projektem do rozporządzenia. A my zastanawiamy się, jakie są plusy i minusy nowej podstawy, i co tak naprawdę się zmieni!

Prywatne przedszkole

Czy przedszkole musi ustalić regulamin rekrutacji

Przedszkole może, ale nie musi ustalać regulaminu rekrutacji. Zbiór przepisów normujących zasady postępowania określa ustawa – Prawo oświatowe, a szczegółowe przepisy dotyczące  zadań komisji rekrutacyjnej, trybu i właściwego dokumentowania jej pracy zostaną określone w wydanym na podstawie art. 162 ustawy rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (rozdział 6).

bb98c429c1a5c3ae2f6bff505e68f96b8e3c2739-medium

6 pytań o przekształcanie szkół

Przekształcanie szkół i zespołów placówek to w ostatnim czasie najczęściej pojawiający się temat wśród Czytelników Portalu Oświatowego. Zebraliśmy w jednym miejscu najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi naszych ekspertów, które pomogą zrozumieć najnowsze przepisy. Sprawdź, w jaki sposób mogą być przekształcane szkoły!

c6f8e9df6a39de91648c8ff5a72a574bb8655f05-medium

Etapy sporu zbiorowego

Od początku dyrektorzy szkół w całej Polsce otrzymują żądania Oddziałów ZNP, których treścią jest m.in. niedokonywanie zwolnień w szkołach w związku z reformą oświaty. Żądania te mają na celu uruchomienie procedury sporu zbiorowego, której końcowym efektem jest strajk.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel