Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej – co oznacza dla szkoły

Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej – co oznacza dla szkoły

Począwszy od 23 września 2020 r. nowe regulacja dotyczące dostępności cyfrowej zobowiązują m.in. do zapewnienia odpowiedniego wyglądu stron internetowych. Dotyczy to również stron administrowanych przez szkoły.

3202277fa88132626274c1e0751b241364f84b84-xlarge

Jak poprawić ocenę bieżącą, która została wystawiona omyłkowo

Ocenianie bieżące ma na celu rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej, jak również wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. Zdarzyć się może, że wystawiona przez nauczyciela bieżąca ocena nie odpowiada tym standardom lub po prostu została wystawiona omyłkowo. Sprawdź, jak dokonać jej korekty.

2cbbaa6f526fbc0950a1934f6a12e335a28d1606-xlarge (2)

Uzupełnienie kwalifikacji w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

Aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego nauczyciel musi spełnić 3 warunki. Warunki te muszą być spełnione na dzień rozpoczęcia stażu i tylko jeden brak można uzupełnić w czasie jego trwania. Sprawdź, kiedy nauczyciel stażysta może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

6a66b49462d9e9509034ef559cf6044d6c3b593e-xlarge

Archiwizacja dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli

W czasie trwania stażu na wyższe stopnie awansu zawodowego, a następnie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, szkoła wytwarza oraz gromadzi dokumentację. Po zakończeniu procedury awansowej, dokumenty te należy prawidłowo zarchiwizować. Sprawdź, w jaki sposób to zrobić.

Termin na złożenie planu rozwoju zawodowego w 2020 r.

Termin na złożenie planu rozwoju zawodowego w 2020 r.

Sprawdź, czy nauczyciel stażysta zatrudniony po 1 września ma więcej czasu na złożenie planu rozwoju zawodowego i jak liczyć termin na złożenie planu w roku szkolnym 2020/2021.

RODO: co oznacza wyrok Schrems II dla szkół

RODO: co oznacza wyrok Schrems II dla szkół

16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie tzw. Schrems II, który dotyczy przekazywania danych osobowych do podmiotów zlokalizowanych w USA. Co z tym wspólnego mają szkoły? Choćby to, że wiele z nich przechowuje pliki zawierające dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w USA (korzystając z aplikacji chmurowych czy też komunikatorów firm takich jak Microsoft i Google). Wyrok ten niestety może narazić szkołę korzystającą z takich usług na negatywne konsekwencje – w skrajnym przypadku nawet karę wymierzoną przez UODO.

Nagroda jubileuszowa nauczyciela wypłacana we wrześniu – składniki i termin wypłaty

Nagroda jubileuszowa nauczyciela wypłacana we wrześniu – składniki i termin wypłaty

Wielu nauczycieli nabywa prawo do nagrody jubileuszowej we wrześniu, co może negatywnie wpłynąć na jej wysokość. Sprawdź, których składników wynagrodzenia nauczyciela nie wliczamy do nagrody wypłacanej na początku roku szkolnego oraz czy można wypłacić nagrodę później, by zwiększyć jej podstawę.

7de8cb2ec949b50c771fe048789b0b3c2d23c2e1-xlarge (2)

Kto odpowiada za spis z natury

Na szkołach i placówkach oświatowych spoczywa obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Generalnie odpowiedzialność w tym zakresie ponosi dyrektor. Nie jest jednak wykluczone przekazanie zadań w tym zakresie Centrum Usług Wspólnych.

Modyfikacja rozkładu zajęć w okresie epidemii

Modyfikacja rozkładu zajęć w okresie epidemii

8 września 2020 r. dyrektor zyskał uprawnienie do modyfikacji odpowiednio tygodniowego lub semestralnego rozkładu zajęć. Sprawdź, na czym może polegać ta modyfikacja oraz jakich formalności należy dopełnić zmieniając rozkład zajęć. Przekonaj się także ile może trwać lekcja online w roku szkolnym 2020/2021.

9e1c7e539a20b058953941d64545dc506356ad17-xlarge (3)

Jak przygotować plan nadzoru pedagogicznego dla przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Obowiązek przygotowania planu nadzoru pedagogicznego spoczywa także na dyrektorze przedszkola. Plan ten powinien uwzględniać 3 różne warianty funkcjonowania przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 powrót przedszkola do funkcjonowania bez ograniczeń (praca stacjonarna), funkcjonowanie przedszkola z ograniczeniami (kontynuowanie zdalnego nauczania) oraz model mieszany (część dzieci kształci się stacjonarnie, a część zdalnie). Sprawdź, jak przygotować lub zaktualizować plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel