Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

26c6498493753efdf4351e977d2af6d0f8bfe9c3-xlarge(1)

PPK w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych – terminarz

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), której rozpoczęcie stosowania w poszczególnych placówkach oświatowych uzależnione jest od tego, czy placówka ta jest placówką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych czy nie, a także ilu pracowników zatrudnia. Sprawdź, kiedy musisz utworzyć PPK w swojej placówce. 

e099443dcda727e9d4bf4112ef2bf228701ecf95-xlarge(2)

UODO karze także podmioty publiczne. Uwaga na BIP!

18 października 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wymierzył karę w kwocie 40 tys. zł Burmistrzowi Aleksandrowa Kujawskiego w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych na stronie BIP. Rozstrzygnięcie to jest istotne także dla szkół, przedszkoli i placówek samorządowych.

9f6c24d3d3f628c228e787377468365d58c67d3c-xlarge(1)

Zakaz realizacji godzin doraźnych zastępstw przez dyrektorów – czy zgodny z prawem

W regulaminach wynagradzania nauczycieli spotyka się zapis, z którego wynika, że dyrektorowi i wicedyrektorowi szkół i przedszkoli nie przydziela się godzin doraźnych zastępstw. Czy takie zapisy są zgodne z prawem i czy dyrektor musi się do nich stosować?

99158ae82bd7238a4b14efda908364a7894ab542-xlarge(2)

Czy można przekazać placówkę do prowadzenia poza samorządem

Przepisy przewidują możliwość przekazania szkoły i przedszkola samorządowego do prowadzenia osobie fizycznej lub osobie prawnej innej niż  jednostka samorządu terytorialnego. Czy taka możliwość istnieje w przypadku placówek, takich jak młodzieżowy ośrodek wychowawczy czy socjoterapii? Sprawdź w artykule.

ca1a5aba586ae2b73bc1d8e5a9a73f07ab734b70-xlarge(2)

Wyższy odpis na ZFŚS – czy trzeba wyrównać świadczenie urlopowe nauczycieli

23 października 2019 r. weszła w życie ustawa, która zwiększyła odpis na ZFŚS od 1 sierpnia 2019 r. Ustawa ta milczy na temat ewentualnego wyrównania świadczeń pochodnych od odpisu tj. m.in. świadczenia urlopowego nauczycieli. Przekonaj się, czy mimo to konieczna jest dopłata do wypłaconego nauczycielom świadczenia urlopowego.

ab6dc992f542edb8f418527c5c867f814efb7160-xlarge(1)

Rozliczanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela uzupełniającego etat

Karta Nauczyciela przewiduje specyficzną instytucję, w której nauczyciel zatrudniony w jednej szkole realizuje część godzin zajęć w innej placówce. Sprawdź czy, w jaki sposób i w jakim zakresie szkoła, w której nauczyciel uzupełnia etat powinna pokrywać koszty jego wynagrodzenia.

7259579d2c1d1fd05c39a9ec71866e98479c03e1-xlarge(1)

Zmiana umowy o pracę na czas określony w umowę bezterminową po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego

Wielu nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019 na okres dwóch lat jako nauczyciele stażyści już uzyskali lub wkrótce uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego. Możliwa jest zmiana ich umów o pracę w umowy na czas nieokreślony. Sprawdź, jak to zrobić.

2cbbaa6f526fbc0950a1934f6a12e335a28d1606-xlarge(2)

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w oddziale przedszkolnym (przedszkolu)

W trakcie roku szkolnego może okazać się konieczne zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla dziecka w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu. Jeśli orzeczenie wydano na okres roku szkolnego wątpliwości budzi czas trwania umowy o pracę. Czy powinna być zawarta do końca zajęć czy roku szkolnego?  Przeanalizujmy to.

4da3b1ae21b38dc292bd00faf58cabdba3abf65c-xlarge(1)

Urlop na żądanie nauczycieli szkół feryjnych

Karta Nauczyciela narzuca nauczycielom szkół feryjnych termin korzystania z urlopu wypoczynkowego, wskazując, że przysługuje on wyłącznie w czasie ferii szkolnych. Jednocześnie w tym okresie dyrektor ma prawo zobowiązać nauczycieli do pracy w wymiarze do 7 dni. Czy w te dni nauczyciel może skorzystać z urlopu na żądanie?  Sprawdźmy to.

d15e68637c8eb7663bee7e9265b56012fbda1154-xlarge(1)

Nie każdy nauczyciel otrzyma nagrodę na Dzień Nauczyciela

W Dniu Edukacji Narodowej zazwyczaj wręczane są nagrody dla nauczycieli. Nie każdy jednak musi ją otrzymać. Sprawdź, co decyduje o przyznaniu nagrody nauczycielowi.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel