Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Znajdziesz tu omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawia, iż raport specjalny Portalu Oświatowego jest niezastąpiony i niezbędny do zarządzania szkołą!

0aff7ad9ca6e66275032aef05ff42eb9fa0a0907-medium

Podsumowanie pracy przedszkola za I półrocze

Dyrektor przedszkola podsumowując pracę w I półroczu, powinien odnieść się zarówno do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, jak i przedstawić informacje o działalności przedszkola. Przygotowując wnioski z nadzoru, należy przeprowadzić analizę dokumentacji nadzoru oraz zebrać informacje od osób odpowiedzialnych za różne aspekty pracy. Podpowiadamy, jak prawidłowo podsumować pracę przedszkola w I półroczu.

096dffb31cb1e0b69794f7e67dd82271386018f7-medium

Centra usług wspólnych – kompetencje dyrektora

Powstanie centrum usług wspólnych zapewniającego obsługę placówek oświatowych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego wiąże się ze zmianami w zakresie kompetencji kadrowych i płacowych dyrektora szkoły. Sprawdź, które czynności wykonywać będzie CUW, a które będą obowiązkiem dyrektora!

5576cb5c88c66a9f7de7be314b81a3f7b0bad79f-medium

15 zadań dyrektora przedszkola na przełomie roku

Przed końcem roku i początkiem kolejnego dyrektor przedszkola, zarówno publicznego, jak i niepublicznego, musi wykonać wiele zadań związanych z zarządzaniem. Przygotowanie planu finansowego, skorygowanie odpisu na ZFŚS to tylko niektóre z nich. Przedstawiamy najważniejsze zadania dyrektora na przełomie roku kalendarzowego.

47f1fb51c160de8d410a4e6c1b2138ac1d114444-medium

Dyżury nauczycieli w przerwie świątecznej

Przepisy nie mówią wprost o obowiązku organizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas zimowej przerwy świątecznej, wskazują jednak, że w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych szkoła powinna podejmować działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. W okresie od 23 do 31 grudnia br. nauczyciele nie prowadzą zajęć lekcyjnych. Jednak ani 23 grudnia ani dni od 27 do 30 grudnia 2016 r. nie będą dla nich dniami wolnymi od pracy.

34846e3994befbf8276bd3b3ea05d66813de474e-medium

Jak opracować plan finansowy krok po kroku – harmonogram prac

Opracowanie planu finansowego placówki oświatowej wymaga odpowiedniego przygotowania. Aby nie pominąć żadnego elementu planu, przedstawiamy krok po kroku jak się do tego przygotować i co w nim uwzględnić. Dodatkowo prezentujemy harmonogram prac związanych z przygotowaniem planu finansowego.

UOO89 plus123 montaz

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – najczęściej zadawane pytania

Do poradni Portalu Oświatowego przychodzi od Państwa wiele pytań dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Od początku roku szkolnego, oprócz zmian związanych z reformę oświaty, to jeden z najczęściej poruszanych tematów. Widać więc, że problem jest duży i wynika m.in. z ciągle zmieniających się przepisów. Jak więc organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną, kogo można zatrudnić jako specjalistę – przedstawiamy fragmenty z książki „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia”.

581b0a7b52bc2a3aca338145318f77e91723ee67-medium

Harmonogram: Najważniejsze terminy związane z reformą oświaty

Przyszły rok szkolny będzie pierwszym, w którym rozpocznie się wdrażanie zmian związanych z reformą oświatową. I choć większość z nich zacznie obowiązywać właśnie od 1 września 2017 r., to już w tym roku szkolnym część zadań spoczywających na organach prowadzących czy dyrektorach szkół musi być wykonana. Przedstawiamy harmonogram zmian związanych z reformą oświatową – który będziemy na bieżąco uzupełniać o nowe terminy.

2201cd84d29bbc8aee0d2388d33d4360a9c15bcf-medium

Jakie akty prawne dotyczą niepublicznego przedszkola, czyli co się zmieniło w przepisach

Ostatnie zmiany w prawie oświatowym nie zmieniły dotychczasowego zestawu aktów prawnych, które w pełnym lub określonym zakresie zawierają przepisy dotyczące przedszkoli niepublicznych. Nadal podstawowe miejsce w tym wykazie zajmuje ustawa o systemie oświaty regulująca zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem przedszkoli niepublicznych oraz sprawy dotyczące realizacji wychowania przedszkolnego. Przedstawiamy najważniejsze akty prawne niezbędne w organizacji pracy przedszkola niepublicznego!

f68639be94fdf3a8717fa0f917c56a3934adeb5a-medium

Do kiedy nauczyciel może przejść na emeryturę na tzw. starych zasadach

Przejście na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, obliczaną na tzw. starych zasadach, możliwe jest jedynie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.  Tymczasem wskutek nowelizacji przepisów emerytalnych uchwalonych przez Sejm, wiek emerytalny mężczyzn został obniżony do 65 lat, a kobiet – 60 lat. Sprawdź, do kiedy należy złożyć wniosek o przejście na emeryturę nauczycielską.

42e9c7a1d9bbd2bbc07a40b5d9b8eef638ddc10f-medium

Kiedy trzeba zorganizować naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu

Wspomaganie rozwoju, wychowywanie i kształcenie dzieci w obszarze 17 – Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym – realizowane jest tylko w tych przedszkola, które przyjęły dzieci należące do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Naukę organizuje dyrektor przedszkola na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel