Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany do statutu szkoły, jak przygotować arkusz organizacyjny szkoły oraz aneks, jak przygotować regulamin rady pedagogicznej oraz jak dzięki procedurom usprawnić pracę szkoły. Dowiesz się również, jak zgodnie z przepisami przekształcić placówkę oświatową lub przeprowadzić jej likwidację. Poznaj odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z organizacją pracy szkoły.

Statut szkołyCzytaj więcej porad »

Czy konieczny jest statut oddziału przedszkolnego od 1 września 2017

Pytanie: Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wymagany jest od 1 września 2017 r. odrębny statut dla oddziału przedszkolnego?

Na jakich przepisach prawa oświatowego powinien opierać się statut szkoły

Pytanie: Z jakimi aktami prawnymi należy się zapoznać, aby treść statutu była jak najbardziej wyczerpująca?

Utworzenie internatu – na podstawie zmian w statucie

Pytanie: Czy utworzenie internatu przy istniejącym liceum ogólnokształcącym możliwe jest na podstawie zmian w statucie szkoły?

Arkusz organizacyjny szkołyCzytaj więcej porad »

Udostępnianie danych z arkusza organizacyjnego związkom zawodowym

Pytanie: Czy szkoła może udostępnić związkom zawodowym do zaopiniowania arkusza organizacji roku szkolnego 2017/2018 imiennych nauczycieli i pracowników administracji ? Czy jest to zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie

Pytanie: W szkole prowadzonej przez stowarzyszenie nie działają żadne związki zawodowe. Czy w związku z tym należy kierować arkusza organizacyjnego do zatwierdzenia przez związki?

Udostępnianie arkusza organizacji w drodze informacji publicznej

Pytanie: Czy szkoła ma obowiązek przekazania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" kserokopii arkuszy organizacyjnych i ich projektów? Czy arkusz organizacji pracy szkoły jest dokumentem podlegającym udostępnianiu w trybie informacji publicznej?

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkołyCzytaj więcej porad »

Jaka jest procedura przekształcania 6-letniej szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie w szkołę 8-letnią

Pytanie: Czy procedura przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie w 8-letnią szkołę podstawową odbywa się tylko na mocy uchwały podjętej przez organ prowadzący, podjętej do 30 listopada 2017 r.?

Czy podstawową szkołę niepubliczną można przekształcić w szkołę z oddziałami dwujęzycznymi

Pytanie: Dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej jest zobligowany do 30 czerwca 2017 r. złożyć odpowiednią dokumentację w Urzędzie Miejskim w celu przekształcenia szkoły sześcioletniej w ośmioletnią. Czy w związku z tym można dokonać przekształcenia na niepubliczną szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi?

Zasady przekształcenia niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

Pytanie: Jakie obowiązki i terminy dotyczą niepublicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w związku z reformą oświaty?

Organizacja pracy szkoły - inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Czas trwania rady pedagogicznej – czy należy określić w regulaminie

Pytanie: Czy są przepisy określające czas trwania posiedzenia rady pedagogicznej? Jak długo może trwać posiedzenie? Czy maksymalny czas trwania posiedzenia musi być zawarty w Regulaminie Rady Pedagogicznej?

Skutki związane z zaskarżeniem opinii kuratora do Sądu Administracyjnego

Pytanie: Gmina zaskarży opinię kuratora do Sądu Administracyjnego. Opinia ta jest jednak korzystna dla szkoły - jesteśmy samodzielnym gimnazjum, a kurator wskazał włączenie nas do szkoły podstawowej. Z taką decyzją nie chce się zgodzić burmistrz z radnymi. Co się stanie w momencie kiedy po kilku miesiącach Sąd Administracyjny wyda decyzję, że kurator miał rację?

Zmiany w sprawie innowacji pedagogicznej od września 2017

Pytanie: Czy nadal dokumentację w sprawie innowacji pedagogicznych składa się do kuratorium, czy tylko do organu prowadzącego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel