Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany do statutu szkoły, jak przygotować arkusz organizacyjny szkoły oraz aneks, jak przygotować regulamin rady pedagogicznej oraz jak dzięki procedurom usprawnić pracę szkoły. Dowiesz się również, jak zgodnie z przepisami przekształcić placówkę oświatową lub przeprowadzić jej likwidację. Poznaj odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z organizacją pracy szkoły.

Statut szkołyCzytaj więcej porad »

Organizacja pracy zdalnej – statut czy nowe regulaminy

Pytanie: Czy przedszkola powinny wpisać do statutu w zakresie organizacji pracy rozwiązania dotyczące ewentualnego przejścia na pracę zdalną?

Rodzic a opiekun prawny – jak ująć to w statucie

Pytanie: Czy jeżeli w statucie występuje zapis "rodzic" to obok w każdym przypadku należy umieszczać zwrot "opiekun prawny"? 

Statut po wygaszeniu klas gimnazjalnych

Pytanie: Czy w szkole, w której wygasło gimnazjum, ale pozostało 3-letnie liceum ogólnokształcące oraz utworzono 4-letnie liceum, można opracować nowy statut, czy należy dokonać zmian w dotychczasowym statucie?

Arkusz organizacyjny szkołyCzytaj więcej porad »

Niepełnosprawne dziecko w przedszkolu – co z diagnozą

Pytanie: Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 został ułożony z jedną klasą II z liczbą uczniów 24. Obecnie doszło dwóch uczniów i w aneksie został zaplanowany podział na dwie klasy. Czy organ prowadzący może nie wyrazić na to zgody?

Arkusz organizacyjny w postaci elektronicznej

Pytanie: Czy dyrektor może przesłać arkusz organizacyjny do zaopiniowania organizacji związkowej drogą elektroniczną?

Opiniowanie projektu organizacyjnego przez związki zawodowe

Pytanie: W szkole jest jeden związek zawodowy ZNP. Czy dyrektor musi wysyłać arkusz organizacyjny do pozostałych związków zawodowych, jeśli na terenie szkoły, gminy i powiatu nie ma innych związków zawodowych?

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkołyCzytaj więcej porad »

Utworzenie zespołu a likwidacja

Pytanie: Czy utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego wymaga zastosowania procedury likwidacyjnej?

Likwidacja filii – których rodziców poinformować o jej zamiarze

Pytanie: Czy o planowanym zamiarze likwidacji filii szkoły należy zawiadomić rodziców wszystkich uczniów szkoły czy tylko uczniów z filii?

Zmiana nazwy zespołu szkół – co z numerami NIP i REGON

Pytanie: Zespół szkół zmienia nazwę w związku z wygaszeniem gimnazjum. Zmienia się więc nie tylko nazwa zespołu ale również szkoły wchodzące w jego skład. Czy w związku z tym należy zmienić numery REGON i NIP?

Organizacja pracy szkoły - inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Grupa uczniów niepełnosprawnych – jak zorganizować zajęcia

Pytanie: Jak zorganizować zajęcia w grupie do 5 osób uczniom niepełnosprawnym. Czy grupa może składać się z uczniów z różnych klas??

Ograniczenie liczby uczniów na świetlicy z uwagi na zagrożenie COVID-19

Pytanie: Czy w nowym roku szkolnym 2020/2021 w związku z COVID-19, można ograniczyć (zgodnie z prawem) liczbę uczniów korzystających ze świetlicy, tj. czy można zapewnić opiekę świetlicową tylko uczniom rodziców pracujących, a reszcie odmówić?

Zajęcia zamiast uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego

Pytanie: Czy 1 września mogą odbywać się zwykłe lekcje zgodnie z planem zajęć? Dyrektor chce z uwagi na kwestie bezpieczeństwa zrezygnować z uroczystego otwarcia roku szkolnego i w dniu 1 września zorganizować normalne lekcje?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel