Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany do statutu szkoły, jak przygotować arkusz organizacyjny szkoły oraz aneks, jak przygotować regulamin rady pedagogicznej oraz jak dzięki procedurom usprawnić pracę szkoły. Dowiesz się również, jak zgodnie z przepisami przekształcić placówkę oświatową lub przeprowadzić jej likwidację. Poznaj odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z organizacją pracy szkoły.

Statut szkołyCzytaj więcej porad »

Organizacja pracy zdalnej – statut czy nowe regulaminy

Pytanie: Czy przedszkola powinny wpisać do statutu w zakresie organizacji pracy rozwiązania dotyczące ewentualnego przejścia na pracę zdalną?

Rodzic a opiekun prawny – jak ująć to w statucie

Pytanie: Czy jeżeli w statucie występuje zapis "rodzic" to obok w każdym przypadku należy umieszczać zwrot "opiekun prawny"? 

Statut po wygaszeniu klas gimnazjalnych

Pytanie: Czy w szkole, w której wygasło gimnazjum, ale pozostało 3-letnie liceum ogólnokształcące oraz utworzono 4-letnie liceum, można opracować nowy statut, czy należy dokonać zmian w dotychczasowym statucie?

Arkusz organizacyjny szkołyCzytaj więcej porad »

Pracownik młodociany w arkuszu organizacyjnym

Pytanie: Czy w arkuszu organizacyjnym szkoły należy ująć również pracowników młodocianych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu?

Niepełnosprawne dziecko w przedszkolu – co z diagnozą

Pytanie: Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 został ułożony z jedną klasą II z liczbą uczniów 24. Obecnie doszło dwóch uczniów i w aneksie został zaplanowany podział na dwie klasy. Czy organ prowadzący może nie wyrazić na to zgody?

Arkusz organizacyjny w postaci elektronicznej

Pytanie: Czy dyrektor może przesłać arkusz organizacyjny do zaopiniowania organizacji związkowej drogą elektroniczną?

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkołyCzytaj więcej porad »

Jak utworzyć oddział dwujęzyczny

Pytanie: Dyrektor liceum ogólnokształcącego chce wprowadzić oddziały dwujęzyczne do swojej szkoły. Jaka jest procedura powołania takich oddziałów?

Jak utworzyć oddział przedszkolny w 4 krokach

Jak utworzyć oddział przedszkolny w 4 krokach

Jak utworzyć oddział przedszkolny w publicznej szkoły podstawowej? Wymaga to m.in. zmian w statucie szkoły, ale to nie wszystko. Proces ten omawiamy krok po kroku w artykule.

Utworzenie zespołu a likwidacja

Pytanie: Czy utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego wymaga zastosowania procedury likwidacyjnej?

Organizacja pracy szkoły - inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Zajęcia w SKS – czy mogą być realizowane stacjonarnie

Pytanie: Przy szkole podstawowej działa szkolny klub sportowy Czy w związku z zawieszeniem zajęć klub może dalej prowadzić zajęcia, gdy są one wpisane w harmonogram pracy szkoły?

Rodzic uchyla się od współpracy ze szkołą – jak zareagować

Pytanie: Rodzic niepełnoletniego ucznia szkoły specjalnej odmówił podpisania zgody na możliwość stosowania przez nauczyciela przytrzymania ucznia, unieruchomienie go w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu jego i innych. Matka stwierdziła, że jest to przemoc fizyczna. Tymczasem taka możliwość wynika ze statutu szkoły oraz opracowanych procedur bezpieczeństwa. Jak zareagować na tę odmowę?

Obowiązkowa opieka świetlicowa – dla kogo

Pytanie: Czy zawód wykonywany przez rodzica, np. dyspozytora straży pożarnej zobowiązuje dyrektora do zapewnienia opieki świetlicowej dziecku z klas I-III, jeżeli rodzic taką potrzebę zgłosi? Czy potrzebne jest pisemne oświadczenie rodzica o jego sytuacji?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel