Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany do statutu szkoły, jak przygotować arkusz organizacyjny szkoły oraz aneks, jak przygotować regulamin rady pedagogicznej oraz jak dzięki procedurom usprawnić pracę szkoły. Dowiesz się również, jak zgodnie z przepisami przekształcić placówkę oświatową lub przeprowadzić jej likwidację. Poznaj odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z organizacją pracy szkoły.

Statut szkołyCzytaj więcej porad »

Jakie są zasady nowelizacji statutu szkoły

Pytanie: Jak wprowadzać nowelizację w tekst statutu, w jaki sposób ewidencjonować nowelizacje oraz jak je zaznaczać, aby były widoczne?

Przepisy, które trzeba uwzględnić przy aktualizacji statutów

Pytanie: Z jakimi aktami prawnymi należy się zapoznać, aby treść statutu od 1 września 2017 r. była jak najbardziej wyczerpująca?

Czy konieczny jest statut oddziału przedszkolnego od 1 września 2017

Pytanie: Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wymagany jest od 1 września 2017 r. odrębny statut dla oddziału przedszkolnego?

Arkusz organizacyjny szkołyCzytaj więcej porad »

Czy kopię arkusza organizacyjnego należy przekazać związkowi zawodowemu

Pytanie: Czy dyrektor, na pisemny wniosek, ma obowiązek przekazać kserokopię arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 prezesowi oddziału związku zawodowego działającego na terenie szkoły?

Negatywna opinia kuratorium w sprawie arkusza organizacyjnego – postępowanie dyrektora

Pytanie: Jakie jest dalsze postępowanie dyrektora szkoły w przypadku otrzymania negatywnej opinii w sprawie arkusza organizacji pracy przez kuratorium oświaty? Czy potrzebna jest nowa opinia rady pedagogicznej i rady rodziców do zmian, które zlecił organ prowadzący? Szkoła jest placówką publiczną, prowadzoną przez stowarzyszenie.

Udostępnianie danych z arkusza organizacyjnego związkom zawodowym

Pytanie: Czy szkoła może udostępnić związkom zawodowym do zaopiniowania arkusza organizacji roku szkolnego 2017/2018 imiennych nauczycieli i pracowników administracji ? Czy jest to zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkołyCzytaj więcej porad »

Skutki przekształcenia szkoły i zmiany jej nazwy w dokumentacji szkolnej

Pytanie: Od 1 września 2017 r. szkoła zmienia nazwę, do nazwy dołączony zostaje „Nr 2”. Czy przekształcenie szkoły oraz zmiana nazwy skutkują zmianami w dokumentacji szkolnej, tzn. czy uczniom wymieniane są legitymacje szkolne na nowe, zakłada się nową księgę uczniów oraz wydaje wszystkim uczniom nowe arkusze ocen z aktualnymi pieczęciami urzędowymi i szkolnymi?

Pieczątki w przekształcanym zespole szkół od 1 września 2017

Pytanie: Jesteśmy zespołem szkół, w którego skład wchodzi oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum. Jakie nowe pieczątki powinniśmy mieć od nowego roku szkolnego 2017/2018?

Przekształcenie szkoły niepublicznej – czy trzeba zmienić NIP i REGON

Pytanie: Przekształcamy gimnazjum w szkołę podstawową (szkoła niepubliczna). Od 1 września 2017 r. będziemy szkołą podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Czy należy zmienić NIP i REGON?

Organizacja pracy szkoły - inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Wymagania budowlane dla budynku, który stanie się zespołem szkolno-przedszkolnym

Pytanie: Od 1 września 2017 r. szkoła podstawowa i przedszkole miejskie będą zespołem szkolno-przedszkolnym. Czy oddziały przedszkolne umieszczone w budynku szkoły mogą być utworzone bez opinii Państwowej Straży Pożarnej? Czy budynek szkoły zmienia sposób użytkowania, jeśli chodzi o przepisy Prawa budowlanego?

Kto podpisuje opinie psychologiczno-pedagogiczne, gdy dyrektor jest na urlopie

Pytanie: W trakcie urlopu wypoczynkowego dyrektora poradni, wicedyrektor zachorował i wziął zwolnienie lekarskie. Kto w tym czasie jest uprawniony do podpisywania opinii psychologiczno-pedagogicznych, które muszą wyjść terminowo?

Dostęp do SIO dla nowego dyrektora

Pytanie: Kto powinien wystąpić dla nowo powołanego dyrektora o login i hasło do dostępu do SIO? Czy organ prowadzący czy szkoła, w której zatrudniony jest nowy dyrektor?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel