Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany do statutu szkoły, jak przygotować arkusz organizacyjny szkoły oraz aneks, jak przygotować regulamin rady pedagogicznej oraz jak dzięki procedurom usprawnić pracę szkoły. Dowiesz się również, jak zgodnie z przepisami przekształcić placówkę oświatową lub przeprowadzić jej likwidację. Poznaj odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z organizacją pracy szkoły.

Statut szkołyCzytaj więcej porad »

Zmiany w ocenianiu – czy należy zaktualizować w statucie

Pytanie: Czy zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, wprowadzone na czas zdalnego nauczania, powinny być wpisane w statut szkoły? Czy wystarczy, jeżeli znajdą się w odrębnym regulaminie?

Rodzic a opiekun prawny – jak ująć to w statucie

Pytanie: Czy jeżeli w statucie występuje zapis "rodzic" to obok w każdym przypadku należy umieszczać zwrot "opiekun prawny"? 

Statut po wygaszeniu klas gimnazjalnych

Pytanie: Czy w szkole, w której wygasło gimnazjum, ale pozostało 3-letnie liceum ogólnokształcące oraz utworzono 4-letnie liceum, można opracować nowy statut, czy należy dokonać zmian w dotychczasowym statucie?

Arkusz organizacyjny szkołyCzytaj więcej porad »

Pracownik młodociany w arkuszu organizacyjnym

Pytanie: Czy w arkuszu organizacyjnym szkoły należy ująć również pracowników młodocianych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu?

Niepełnosprawne dziecko w przedszkolu – co z diagnozą

Pytanie: Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 został ułożony z jedną klasą II z liczbą uczniów 24. Obecnie doszło dwóch uczniów i w aneksie został zaplanowany podział na dwie klasy. Czy organ prowadzący może nie wyrazić na to zgody?

Arkusz organizacyjny w postaci elektronicznej

Pytanie: Czy dyrektor może przesłać arkusz organizacyjny do zaopiniowania organizacji związkowej drogą elektroniczną?

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkołyCzytaj więcej porad »

Przekazanie stowarzyszeniu szkoły gminnej – co z dokumentacją

Pytanie: W przypadku przekazania przez gminę szkoły do prowadzenia stowarzyszeniu, gdzie szkoła powinna przekazać dokumentację szkolną?

Likwidacja szkoły niepublicznej – kroki postępowania

Pytanie: Jak powinna wyglądać likwidacja niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną. Jaka jest podstawa prawna i jakie są kolejne kroki, czy trzeba zawiadamiać kuratorium oświaty?

Jak utworzyć oddział dwujęzyczny

Pytanie: Dyrektor liceum ogólnokształcącego chce wprowadzić oddziały dwujęzyczne do swojej szkoły. Jaka jest procedura powołania takich oddziałów?

Organizacja pracy szkoły - inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Czy Rzecznik Praw Obywatelskich może żądać akt spraw prowadzonych przez szkołę

Pytanie: Czy trzeba udostępnić na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich kopie udzielanych rodzicowi odpowiedzi na piśmie?

Przeniesienie dziecka do przedszkola w ciągu roku – jakie dokumenty obowiązują

Pytanie: Rodzice chcą przenieść dziecko z innego przedszkola do mojej placówki, gdyż zwolniło się miejsce. Jesteśmy tuż przed rekrutacją na nowy rok szkolny, ale o przyjęciach jeszcze decyduje dyrektor. Jakie formalności muszę dopełnić, jakie dokumenty muszą złożyć rodzice przenoszonego dziecka? Dyrektor poprzedniej placówki nie wyraża zgody na wydanie dokumentów dziecka. Czy ma takie prawo?

Strony internetowe placówek oświatowych – czy muszą być wyposażone w audiodeskrypcję

Pytanie: Pytanie dotyczy wymagań związanych z dostosowaniem stron internetowych placówek. Czy prawdą jest, że strony będą musiały być wyposażone w audiodeskrypcję?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel