Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany do statutu szkoły, jak przygotować arkusz organizacyjny szkoły oraz aneks, jak przygotować regulamin rady pedagogicznej oraz jak dzięki procedurom usprawnić pracę szkoły. Dowiesz się również, jak zgodnie z przepisami przekształcić placówkę oświatową lub przeprowadzić jej likwidację. Poznaj odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z organizacją pracy szkoły.

Statut szkołyCzytaj więcej porad »

Przepisy, które trzeba uwzględnić przy aktualizacji statutów

Pytanie: Z jakimi aktami prawnymi należy się zapoznać, aby treść statutu od 1 września 2017 r. była jak najbardziej wyczerpująca?

Czy konieczny jest statut oddziału przedszkolnego od 1 września 2017

Pytanie: Czy w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wymagany jest od 1 września 2017 r. odrębny statut dla oddziału przedszkolnego?

Na jakich przepisach prawa oświatowego powinien opierać się statut szkoły

Pytanie: Z jakimi aktami prawnymi należy się zapoznać, aby treść statutu była jak najbardziej wyczerpująca?

Arkusz organizacyjny szkołyCzytaj więcej porad »

Czy kopię arkusza organizacyjnego należy przekazać związkowi zawodowemu

Pytanie: Czy dyrektor, na pisemny wniosek, ma obowiązek przekazać kserokopię arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 prezesowi oddziału związku zawodowego działającego na terenie szkoły?

Negatywna opinia kuratorium w sprawie arkusza organizacyjnego – postępowanie dyrektora

Pytanie: Jakie jest dalsze postępowanie dyrektora szkoły w przypadku otrzymania negatywnej opinii w sprawie arkusza organizacji pracy przez kuratorium oświaty? Czy potrzebna jest nowa opinia rady pedagogicznej i rady rodziców do zmian, które zlecił organ prowadzący? Szkoła jest placówką publiczną, prowadzoną przez stowarzyszenie.

Udostępnianie danych z arkusza organizacyjnego związkom zawodowym

Pytanie: Czy szkoła może udostępnić związkom zawodowym do zaopiniowania arkusza organizacji roku szkolnego 2017/2018 imiennych nauczycieli i pracowników administracji ? Czy jest to zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

Tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkołyCzytaj więcej porad »

Czy przekształcana podstawówka musi mieć nowy NIP

Pytanie: Czy przekształcając 6-letnią szkołę podstawową w 8-letnią szkołę podstawową należy wystąpić do organu podatkowego o nadanie nowego numeru NIP?

Zmiana NIP i REGON po przekształceniu zespołu szkół w szkołę podstawową

Pytanie: Zespół szkół ulega likwidacji 31 sierpnia 2017 r. i w wyniku zmian związanych z reformą oświaty pozostanie sama szkoła podstawowa. Dotychczas numer NIP był przypisany do zespołu szkół. Czy od września 2017 r. szkoła podstawowa powinna mieć nowy numer NIP? Co z rejestrem REGON i innymi dokumentami?

Dostosowanie zapisów umowy w sprawie przekazania szkoły stowarzyszeniu

Pytanie: W jaki sposób jednostka samorządu terytorialnego dostosowuje umowę w sprawie przekazania szkoły publicznej do prowadzenia osobie prawnej (stowarzyszenie)?

Organizacja pracy szkoły - inne zagadnieniaCzytaj więcej porad »

Czy w szkole niepublicznej musi być gabinet profilaktyki zdrowotnej i biblioteka

Pytanie: Czy zgodnie z ustawą Prawo oświatowe niepubliczna szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej musi zatrudniać nauczyciela bibliotekarza i pielęgniarkę? Czy odpowiednie zapisy muszą zostać wprowadzone do statutu szkoły?

Podręczniki dla gimnazjalistów – kto zamawia, jeśli gimnazjum ma być włączone do szkoły podstawowej

Pytanie: Kto powinien zamówić książki dla gimnazjum, jeżeli zostaje ono włączone do szkoły podstawowej z dniem 1 września br.?

Kontynuacja oddziału sportowego w klasie VII – jakie dokumenty są wymagane

Pytanie: Z końcem obecnego roku szkolnego 2016/2017 w szkole podstawowej kończy swoją działalność klasa VI sportowa (cykl trzyletni od IV–VI). Rodzice i uczniowie wyrażają chęć kontynuowania klasy/oddziału sportowego w klasach VII i VIII. Jak należy postąpić , aby im to umożliwić? Do kogo się zgłosić i jaką dokumentacje stworzyć, aby móc wydłużyć już raz zgłoszoną innowację pedagogiczną na kolejne dwa lata szkoły podstawowej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel