Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące zasad wypłacania trzynastek dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły. Sprawdź, komu i na jakich zasadach musisz wypłacić trzynastkę!

Trzynastka dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Trzynastka dla nauczyciela, który został zwolniony na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel został zwolniony z pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. W 2019 r. przepracował efektywnie tylko 146 dni z uwagi na chorobę. Czy należy wypłacić mu trzynastkę? 

Dodatek uzupełniający w podstawie trzynastki nauczyciela

Pytanie: Czy jednorazowy dodatek uzupełniający należy wliczyć do podstawy trzynastki nauczyciela w pełnej wysokości czy 1/12, jak przy wynagrodzeniu urlopowym? 

Pisemna informacja o przyznaniu trzynastki – czy wymagana

Pytanie: Czy pracownik powinien otrzymać informację na piśmie o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Trzynastka dla pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Trzynastka po urlopie macierzyńskim u innego pracodawcy

Pytanie: Pracownica zatrudniona od października w bieżącym roku kalendarzowym korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego u innego pracodawcy. Czy ma prawo do trzynastki w naszej placówce? 

Utrata trzynastki za trzy pojedyncze dni nieusprawiedliwionej nieobecności

Pytanie: Pracownik przepracował cały 2019 rok, jednakże w tym roku miał 3 nieobecności nieusprawiedliwione. Czy ma prawo do trzynastki, bo były to nieobecności trwające nieprzerwanie krócej niż 2 dni?  

Wypłata trzynastki w przypadku śmierci pracownika

Pytanie: Pracownik od 10 czerwca przebywał na zwolnieniu lekarskim a w dniu 18 października zmarł. Czy należy wypłacić jego rodzinie dodatkowe wynagrodzenie roczne, mimo nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy w tym roku?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel