Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane z dokumentacją szkolną, przepisami ogólnymi, jakie obowiązują w tym zakresie, dokumentacją nauczania, a także wiele, wiele innych. Przeczytasz porady dotyczące m.in. dokonywania zmian w wewnątrzszkolnej dokumentacji, korekt w dokumentach, a także zasady przechowywania np. dzienników lekcyjnych. Sporo porad dotyczy równie statutu szkoły – jego aktualizacji i etapów wprowadzania zmian. Sprawdź, jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną i nauczania!

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólneCzytaj więcej porad »

Skutki przekształcenia szkoły i zmiany jej nazwy w dokumentacji szkolnej

Pytanie: Od 1 września 2017 r. szkoła zmienia nazwę, do nazwy dołączony zostaje „Nr 2”. Czy przekształcenie szkoły oraz zmiana nazwy skutkują zmianami w dokumentacji szkolnej, tzn. czy uczniom wymieniane są legitymacje szkolne na nowe, zakłada się nową księgę uczniów oraz wydaje wszystkim uczniom nowe arkusze ocen z aktualnymi pieczęciami urzędowymi i szkolnymi?

Jakiej pieczątki ma używać dyrektor szkoły podstawowej po włączeniu gimnazjum

Pytanie: Od 1 września 2017 r. zespół szkół zostanie przekształcony w szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Jakiej pieczątki powinien używać dyrektor szkoły? Czy na dokumentach gimnazjum dyrektor ma postawić pieczątkę „Dyrektor Szkoły Podstawowej”, czy na pieczątce napisać tylko „Dyrektor”?

Jakie pieczątki należy stosować w bibliotece szkolnej

Pytanie: Jak powinna wyglądać pieczątka biblioteki szkolnej w szkole podstawowej, którą stempluje się książki? Czy jest jakiś przepis mówiący o używaniu przez bibliotekę szkolną okrągłej pieczęci?

Dokumentacja nauczaniaCzytaj więcej porad »

Pieczątki na świadectwach gimnazjalistów

Pytanie: Pytanie dotyczy świadectw klas gimnazjalnych w szkole podstawowej od przyszłego roku szkolnego. Jaką pieczęcią należy pieczętować świadectwa klas II i III gimnazjum?

Niepromowanie ucznia gimnazjum i kontynuacja nauki w klasie VII – jak prowadzić dokumentację nauczania

Pytanie: Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej. Jak powinien być wpisany do księgi uczniów przekształconej szkoły?

Czy dla uczniów szkoły branżowej trzeba założyć nowe księgi

Pytanie: Czy w nowej księdze dla uczniów branżowej szkoły I stopnia numerację zaczynamy od 1, czy mają to być kolejne numery z księgi uczniów zasadniczej szkoły zawodowej?

Program wychowawczy i profilaktykiCzytaj więcej porad »

Program profilaktyczno-wychowawczy w szkołach dla dorosłych

Pytanie: Czy w szkołach dla dorosłych realizuje się w całości program wychowawczo-profilaktyczny lub jakąś wyodrębnioną część treści i działań o charakterze wychowawczym lub profilaktycznym?

Od kiedy będzie obowiązywał jeden program wychowawczo-profilaktyczny

Pytanie: Przepisy ustawy Prawo oświatowe wprowadziły obowiązek ustalenia jednego programu wychowawczo-profilaktycznego. Kiedy należy go ustalić – jaki jest termin?

Palenie papierosów poza terenem szkoły przez uczniów gimnazjum - co może zrobić szkoła?

Pytanie: Czy nauczyciele mogą zakazać uczniom gimnazjum palenia papierosów poza terenem szkoły? Jakie konsekwencje może wyciągnąć szkoła w stosunku do takich uczniów?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel