Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna

Znajdziesz tu porady dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, ponadto zasady przechowywania np. dzienników lekcyjnych.

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólneCzytaj więcej porad »

Uczeń realizuje obowiązek szkolny poza szkołą – czy należy wpisać do ewidencji

Pytanie: Czy ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadającego decyzję o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą (Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy) należy wpisać na stan oddziału szkolnego i w tym oddziale archiwizować jego arkusz ocen?

Jak długo psycholog szkolny powinien przechowywać dokumentację dotyczącą uczniów

Pytanie: Pracujący w szkole psycholog prowadzi dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Są to opinie, orzeczenia, IPET, protokoły z rozmów z rodzicami dotyczące ich dzieci. Jak długo powinna szkoła przechowywać tego typu dokumentację?

Czy trzeba ewidencjonować godziny dodatkowych zajęć

Pytanie: Pytanie dotyczy realizacji godzin, które przydzieli dyrektor w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela – w jaki sposób je ewidencjonować?

Dokumentacja nauczaniaCzytaj więcej porad »

Zwolnienie z wychowania fizycznego wystawione przez rodzica – co wpisać w dzienniku

Pytanie: Co wpisać w dzienniku uczniowi, który jest zwolniony z zajęć z wychowania fizycznego, jeśli jest to ostania lekcja, a zwolnienie wypisane jest rzez rodzica?

Wpisywanie do dziennika lekcyjnego ocen i frekwencji dotyczącej praktycznej nauki zawodu

Pytanie: Praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne) odbywają się poza szkołą u pracodawcy, a przedmioty zawodowe realizowane są w Centrum Kształcenia Ustawicznego (poza szkołą). Czy w dzienniku lekcyjnym należy wykazywać nieobecności uczniów na zajęciach praktycznych oraz przedmiotach zawodowych realizowanych poza szkołą? Czy oceny z przedmiotów zawodowych realizowanych poza szkołą należy przenieść do dziennika, czy wystarczy wpisać je do arkusza ocen?

Czy trzeba założyć nowy arkusz ocen dla ucznia klasy I kontynuującego naukę

Pytanie: 6-latek, który uczęszczał do szkoły w 2015/2016 roku i zgodnie z decyzją rodziców, jeszcze raz zaczyna naukę w klasie I tej samej szkoły, powinien mieć założony jeszcze raz arkusz ocen i nowy numer? Czy zostaje ten sam arkusz i numer księgi uczniów?

Program wychowawczy i profilaktykiCzytaj więcej porad »

Palenie papierosów poza terenem szkoły przez uczniów gimnazjum - co może zrobić szkoła?

Pytanie: Czy nauczyciele mogą zakazać uczniom gimnazjum palenia papierosów poza terenem szkoły? Jakie konsekwencje może wyciągnąć szkoła w stosunku do takich uczniów?

Program profilaktyki i wychowawczy nie będą połączone w jeden dokument

Pytanie: Czy w którymś z dokumentów prawa oświatowego została wprowadzona zmiana pozwalająca na połączenie szkolnego programu profilaktyki z programem wychowawczym?

Program wychowawczy, program profilaktyki i statut w młodzieżowym ośrodku wychowawczym

Pytanie: Czy w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w skład którego wchodzą szkoły podstawowa, gimnazjum i szkoła zawodowa oraz internat tworzy się jeden program wychowawczy, program profilaktyki i statut?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel