Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane z dokumentacją szkolną, przepisami ogólnymi, jakie obowiązują w tym zakresie, dokumentacją nauczania, a także wiele, wiele innych. Przeczytasz porady dotyczące m.in. dokonywania zmian w wewnątrzszkolnej dokumentacji, korekt w dokumentach, a także zasady przechowywania np. dzienników lekcyjnych. Sporo porad dotyczy równie statutu szkoły – jego aktualizacji i etapów wprowadzania zmian. Sprawdź, jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną i nauczania!

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólneCzytaj więcej porad »

Instrukcja kancelaryjna w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie

Pytanie: Czy w szkołach publicznych prowadzonych przez stowarzyszenie jest obowiązkowa instrukcja kancelaryjna wraz z rzeczowym wykazem akt?

Uchwały rady pedagogicznej – jaka podstawę prawną należy uwzględnić

Pytanie: Czy wpisując podstawę prawną uchwał podejmowanych przez radę pedagogiczną w okresie od 20 stycznia 2017 r. - do 31 sierpnia 2017 r., należy uwzględniać Ustawę o systemie oświaty czy Prawo Oświatowe?

Instrukcja kancelaryjna w szkole publicznej – czy obowiązkowo

Pytanie: Czy w szkołach publicznych prowadzonych przez urząd gminy jest obowiązkowa instrukcja kancelaryjna wraz z rzeczowym wykazem akt? Jeśli tak to proszę o podstawę prawną?

Dokumentacja nauczaniaCzytaj więcej porad »

Gdzie wpisać w arkuszu ocen informację o zdanym egzaminie zawodowym

Pytanie: W arkuszu ocen ucznia zasadniczej szkoły zawodowej należy umieścić informację o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Czy zapis umieszczamy w rubryce pod wynikami klasyfikacji rocznej w klasie III, czy też przy wynikach klasyfikacji końcowej?

Jak wydać duplikat świadectwa, gdy brakuje wzorów z lat poprzednich

Pytanie: Co zrobić w przypadku, gdy skończyły się druki oryginalnych świadectw dojrzałości z lat 80-tych i 90-tych, a istnieje potrzeba wystawiania przez szkołę duplikatów tych świadectw?

Wprowadzenie e-dziennika – czy arkusze ocen można prowadzić w formie pisemnej

Pytanie: Został założony arkusz ocen w formie pisemnej. W trakcie roku szkolnego wprowadzony został e-dziennik. Czy można do arkusza założonego w formie pisemnej dokładać wykaz ocen rocznych w formie elektronicznej?

Program wychowawczy i profilaktykiCzytaj więcej porad »

Od kiedy będzie obowiązywał jeden program wychowawczo-profilaktyczny

Pytanie: Przepisy ustawy Prawo oświatowe wprowadziły obowiązek ustalenia jednego programu wychowawczo-profilaktycznego. Kiedy należy go ustalić – jaki jest termin?

Palenie papierosów poza terenem szkoły przez uczniów gimnazjum - co może zrobić szkoła?

Pytanie: Czy nauczyciele mogą zakazać uczniom gimnazjum palenia papierosów poza terenem szkoły? Jakie konsekwencje może wyciągnąć szkoła w stosunku do takich uczniów?

Program profilaktyki i wychowawczy nie będą połączone w jeden dokument

Pytanie: Czy w którymś z dokumentów prawa oświatowego została wprowadzona zmiana pozwalająca na połączenie szkolnego programu profilaktyki z programem wychowawczym?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel