Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane z dokumentacją szkolną, przepisami ogólnymi, jakie obowiązują w tym zakresie, dokumentacją nauczania, a także wiele, wiele innych. Przeczytasz porady dotyczące m.in. dokonywania zmian w wewnątrzszkolnej dokumentacji, korekt w dokumentach, a także zasady przechowywania np. dzienników lekcyjnych. Sporo porad dotyczy równie statutu szkoły – jego aktualizacji i etapów wprowadzania zmian. Sprawdź, jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną i nauczania!

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólneCzytaj więcej porad »

W jakiej formie powinna być wydana informacja o terminie zebrania z rodzicami

Pytanie: Czy informacja o terminie i przebiegu zebrania z rodzicami powinna mieć formę zarządzenia?

Wydanie uczniom e-legitymacji – na jakich zasadach

Pytanie: Dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej chce wydać uczniom e-legitymacje. Jest zgoda organu prowadzącego na taką dyspozycję. Co należy zrobić, aby wydać taki dokument?

Połączenie szkoły i przedszkola w zespół – czy trzeba zmienić NIP i REGON

Pytanie: Od 1 września na mocy uchwały gminy zostanie utworzony zespół szkolno-przedszkolny, w skład którego wchodzą: szkoła podstawowa oraz przedszkole gminne, do tej pory funkcjonujące jako odrębne jednostki. Każda z nich miała nadany swój indywidualny NIP. Czy w przypadku takiego połączenia jednostek w zespół należy dokonać jedynie aktualizacji numeru NIP czy należy złożyć wniosek o nowy numer? Czy tak samo będzie w przypadku numeru REGON?

Dokumentacja nauczaniaCzytaj więcej porad »

Gdy brakuje miejsca do wpisywania uczniów danego rocznika w księdze ewidencji...

Pytanie: Jak prawidłowo dokonać zapisu nowych uczniów w księdze ewidencji z każdego rocznika, gdy brakuje pozycji (na kolejnych stronach wpisane są już dalsze roczniki)? Czy dopuszczalne jest doklejanie czy raczej założenie dodatkowej strony każdemu rocznikowi?

Prowadzenie jednej księgi uczniów w zespole szkół – czy możliwe

Pytanie: Czy w zespole szkół należy prowadzić odrębne księgi uczniów dla każdego typu szkoły, np. dla Szkoły Podstawowej, dla Branżowej Szkoły I stopnia, dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej? Co w sytuacji kiedy do tej pory prowadzona była jedna księga uczniów dla wszystkich typów szkół?

Nowe indeksy w szkołach dla dorosłych od roku szkolnego 2018/2019

Pytanie: Czy od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach zaocznych dla dorosłych będzie trzeba obowiązkowo zakładać i prowadzić indeksy?

Program wychowawczo-profilaktycznyCzytaj więcej porad »

7a71908b39a063f184b254e8b2ae34478a485f29-xlarge

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego. Poznaj 14 zadań

Program wychowawczo-profilaktyczny wymaga ewaluacji co najmniej raz w roku oraz w zależności od doświadczeń, możliwości i oczekiwań nauczycieli oraz rodziców. Dzięki temu uzyskamy informacje, czy zmierzamy w dobrym kierunku oraz nad czym jeszcze trzeba popracować. Przedstawiamy wskazówki dotyczące ewaluacji, w tym najważniejsze zadania dyrektora i zespołu ewaluacyjnego.

Czy wygaszane gimnazjum musi mieć program wychowawczo-profilaktyczny

Pytanie: Jesteśmy wygaszanym gimnazjum. Czy w związku z tym powinien u nas funkcjonować jeden program profilaktyczno-wychowawczy (art.26 Ustawy), czy też odrębne dwa dokumenty? Jeśli tak, to proszę o informację, gdzie to wyraźnie jest napisane, że tego typu szkoły nie tworzą łącznego dokumentu?

Zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny a modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego

Pytanie: W szkole organizowane są przez podmiot zewnętrzny zajęcia profilaktyczne dla młodzieży „W stronę dojrzałości”. Zajęć tych nie ujęliśmy w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym (oferta pojawiła się w trakcie roku szkolnego). Czy konieczne jest zwrócenie się do rady rodziców o pozytywne zaopiniowanie możliwości przeprowadzenia tych zajęć?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel