Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane z dokumentacją szkolną, przepisami ogólnymi, jakie obowiązują w tym zakresie, dokumentacją nauczania, a także wiele, wiele innych. Przeczytasz porady dotyczące m.in. dokonywania zmian w wewnątrzszkolnej dokumentacji, korekt w dokumentach, a także zasady przechowywania np. dzienników lekcyjnych. Sporo porad dotyczy równie statutu szkoły – jego aktualizacji i etapów wprowadzania zmian. Sprawdź, jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną i nauczania!

Czas przechowywania protokołów wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych

Pytanie: Przez jaki okres należy przechowywać protokoły wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych np. informacje o przekazaniu bibliotece materiałów w formie daru?

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólneCzytaj więcej porad »

Terminy przechowywania dokumentacji z wypoczynku

Pytanie: Jak długo powinna być przechowywana dokumentacja z wypoczynku w trakcie ferii zimowych organizowanego przez szkołę?

Kto odtworzy akt założycielski

Pytanie: Szkoła posiada akt założycielski sprzed kilkudziesięciu lat. Jednak z upływem lat, pieczątki na nim stały się niewidoczne, wyblakły. Czy akt założycielski może zostać odtworzony

Kto ewidencjonuje 6-latków

Pytanie: Czy 6-latki powinny być wpisane do księgi ewidencji dzieci prowadzonej przez szkołę czy przedszkole?

Dokumentacja nauczaniaCzytaj więcej porad »

Dostęp do dziennika elektronicznego dla rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską

Pytanie: Jeden z rodziców dostarczył do szkoły wyrok sądu orzekający, że drugiemu rodzicowi została ograniczona władza rodzicielska "do współdecydowania w istotnych sprawach życiowych małoletniego dziecka". Czy w takim przypadku rodzic z ograniczonymi prawami powinien mieć dostęp do dziennika elektronicznego?

Sprawdzian a prawa autorskie nauczyciela

Pytanie: Nauczyciele mają obowiązek udostępnić uczniowi i jego rodzicom sprawdzone i ocenione prace klasowe. Niektórzy nauczyciele nie chcą się do tego stosować, tłumacząc, że ułożone przez nch sprawdziany są chronione prawami autorskimi. Czy słusznie?

WDŻ w dokumentacji nauczania – w którym miejscu

Pytanie: W którym miejscu udział uczniów liceum ogólnokształcącego w zajęciach wychowania do życia w rodzinie odnotowujemy na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen?

Program wychowawczo-profilaktycznyCzytaj więcej porad »

Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole niepublicznej

Pytanie: Kto ustala program wychowawczo-profilaktyczny w szkole niepublicznej?

Co powinno znaleźć się w statucie liceum z klasami nowego typu

Pytanie: Od 1 września w dotychczasowym 3-letnim liceum pojawią się również klasy pierwsze nowego 4-letniego liceum. W związku z tym jakie regulacje powinien zawierać statut takiego liceum? Co z programem wychowawczo-profilaktycznym?

7a71908b39a063f184b254e8b2ae34478a485f29-xlarge

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego. Poznaj 14 zadań

Program wychowawczo-profilaktyczny wymaga ewaluacji co najmniej raz w roku oraz w zależności od doświadczeń, możliwości i oczekiwań nauczycieli oraz rodziców. Dzięki temu uzyskamy informacje, czy zmierzamy w dobrym kierunku oraz nad czym jeszcze trzeba popracować. Przedstawiamy wskazówki dotyczące ewaluacji, w tym najważniejsze zadania dyrektora i zespołu ewaluacyjnego.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel