Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane z dokumentacją szkolną, przepisami ogólnymi, jakie obowiązują w tym zakresie, dokumentacją nauczania, a także wiele, wiele innych. Przeczytasz porady dotyczące m.in. dokonywania zmian w wewnątrzszkolnej dokumentacji, korekt w dokumentach, a także zasady przechowywania np. dzienników lekcyjnych. Sporo porad dotyczy równie statutu szkoły – jego aktualizacji i etapów wprowadzania zmian. Sprawdź, jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną i nauczania!

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólneCzytaj więcej porad »

Polityka antydyskryminacyjna – czy obowiązkowa w szkole

Pytanie: Czy szkoła ma obowiązek wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej?

Zmiana terminu zakończenia I półrocza – czy może być dokonana zarządzeniem dyrektora

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zarządzeniem zmienić termin zakończenia I semestru? W statucie szkoły jest zapis, że koniec semestru następuje 15 stycznia.

Duplikat legitymacji – o czym pamiętać w związku z jego wydaniem

Pytanie: Uczeń złożył wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z powodu zniszczenia lub zgubienia. Jaki powinien być numer duplikatu legitymacji? Czy na duplikacie legitymacji szkolnej umieszczamy słowo duplikat? Jaką datę podać na duplikacie?

Dokumentacja nauczaniaCzytaj więcej porad »

Brak wzoru świadectwa do duplikatu – jak postąpić

Pytanie: Duplikat świadectwa ukończenia szkoły wydaje się na poddruku duplikatu. Co zrobić w przypadku, gdy szkoła nie ma dostępu do wersji elektronicznej świadectwa z 2018 roku i nie może go wydrukować?

Zwolnienie z w-f – jaki zapis w dokumentacji nauczania

Pytanie: Uczeń przyniósł zwolnienie z wychowania fizycznego na pierwszy semestr. Czy w dzienniku jego nieobecności mają liczyć się do frekwencji (wpis usprawiedliwione nieobecności, czy nie uczęszcza)? Czy nauczyciel na semestr wpisuje "zwolniony" czy "nieklasyfikowany"?

Arkusze ocen – jak archiwizować

Pytanie: Jak archiwizować arkusze ocen – według daty urodzenia czy według roku ukończenia szkoły?

Program wychowawczo-profilaktycznyCzytaj więcej porad »

Polityka antydyskryminacyjna – czy obowiązkowa w szkole

Pytanie: Czy szkoła ma obowiązek wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej?

Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole niepublicznej

Pytanie: Kto ustala program wychowawczo-profilaktyczny w szkole niepublicznej?

Co powinno znaleźć się w statucie liceum z klasami nowego typu

Pytanie: Od 1 września w dotychczasowym 3-letnim liceum pojawią się również klasy pierwsze nowego 4-letniego liceum. W związku z tym jakie regulacje powinien zawierać statut takiego liceum? Co z programem wychowawczo-profilaktycznym?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel