Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane z dokumentacją szkolną, przepisami ogólnymi, jakie obowiązują w tym zakresie, dokumentacją nauczania, a także wiele, wiele innych. Przeczytasz porady dotyczące m.in. dokonywania zmian w wewnątrzszkolnej dokumentacji, korekt w dokumentach, a także zasady przechowywania np. dzienników lekcyjnych. Sporo porad dotyczy równie statutu szkoły – jego aktualizacji i etapów wprowadzania zmian. Sprawdź, jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną i nauczania!

Czas przechowywania protokołów wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych

Pytanie: Przez jaki okres należy przechowywać protokoły wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych np. informacje o przekazaniu bibliotece materiałów w formie daru?

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólneCzytaj więcej porad »

Zmiana w arkuszu przed jego zatwierdzeniem – czy tak można

Pytanie: Czy po pozytywnym zaopiniowaniu projektu arkusza organizacyjnego przez związki zawodowe i kuratorium może on ulec radykalnej zmianie (zatrudnienie nowego nauczyciela) przed zatwierdzeniem w maju przez organ prowadzący ?

Jak udokumentować działalność wolontariacką ucznia

Pytanie: Jakie dokumenty musi posiadać szkoła, aby można uznać uczniowie działalność w wolontariacie?

Dziennik lekcyjny w domu nauczyciela

Pytanie: Czy w związku z nauczaniem zdalnym dyrektor może wydać nauczycielowi dziennik lekcyjny do domu?

Dokumentacja nauczaniaCzytaj więcej porad »

Świadectwa i arkusze ocen dla szkoły branżowej I stopnia i technikum w 2020 r.

Pytanie: Jakie numery świadectw i arkuszy ocen obowiązują w szkole branżowej I stopnia i technikum?

Indywidualny tok nauki na świadectwie szkolnym

Pytanie: Uczeń szkoły podstawowej realizował program dwóch klas w ciągu jednego roku szkolnego. Co w związku z tym wpisać na świadectwie ukończenia szkoły?

Czy gilosze muszą być ewidencjonowane

Pytanie: Czy gilosze należy rejestrować w księdze druków ścisłego zarachowania czy w innym rejestrze? Czy po wydrukowaniu świadectw należy je wpisać do szkolnego rejestru rozrachunku świadectw?

Program wychowawczo-profilaktycznyCzytaj więcej porad »

Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole niepublicznej

Pytanie: Kto ustala program wychowawczo-profilaktyczny w szkole niepublicznej?

Co powinno znaleźć się w statucie liceum z klasami nowego typu

Pytanie: Od 1 września w dotychczasowym 3-letnim liceum pojawią się również klasy pierwsze nowego 4-letniego liceum. W związku z tym jakie regulacje powinien zawierać statut takiego liceum? Co z programem wychowawczo-profilaktycznym?

7a71908b39a063f184b254e8b2ae34478a485f29-xlarge

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego. Poznaj 14 zadań

Program wychowawczo-profilaktyczny wymaga ewaluacji co najmniej raz w roku oraz w zależności od doświadczeń, możliwości i oczekiwań nauczycieli oraz rodziców. Dzięki temu uzyskamy informacje, czy zmierzamy w dobrym kierunku oraz nad czym jeszcze trzeba popracować. Przedstawiamy wskazówki dotyczące ewaluacji, w tym najważniejsze zadania dyrektora i zespołu ewaluacyjnego.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel