Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane z dokumentacją szkolną, przepisami ogólnymi, jakie obowiązują w tym zakresie, dokumentacją nauczania, a także wiele, wiele innych. Przeczytasz porady dotyczące m.in. dokonywania zmian w wewnątrzszkolnej dokumentacji, korekt w dokumentach, a także zasady przechowywania np. dzienników lekcyjnych. Sporo porad dotyczy równie statutu szkoły – jego aktualizacji i etapów wprowadzania zmian. Sprawdź, jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną i nauczania!

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólneCzytaj więcej porad »

Elektroniczne protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej

Pytanie: Zamierzamy wprowadzić elektroniczne protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej. Jaka będzie podstawa prawna?

Karta zgłoszenia do świetlicy – czy powinna zawierać miejsce zatrudnienia i numery telefonów rodziców

Pytanie: Czy w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy można żądać o rodziców podania miejsca zatrudnienia i nr telefonu? Jak to się ma do przepisów dotyczących danych osobowych?

Jak wystawić legitymację uczniowi-cudzoziemcowi, gdy nie ma numeru PESEL

Pytanie: Od nowego roku szkolnego do naszej szkoły uczęszcza uczennica z Białorusi. Nie posiada numeru PESEL. Czy na legitymacji szkolnej należy wykreślić miejsce, gdzie należy wpisać numer PESEL, czy może jest jakiś inny druk legitymacji dla cudzoziemców?

Dokumentacja nauczaniaCzytaj więcej porad »

Arkusze ocen dla uczniów klas VII przekształcanych szkół

Pytanie: Jak prawidłowo założyć arkusz ocen dla ucznia klasy VII w roku szkolnym 2017/2018?

Uczeń, który nie zdał do II klasy gimnazjum i jest uczniem szkoły podstawowej – co z księgą uczniów i arkuszem ocen

Pytanie: Czy uczniowi, który nie otrzymał promocji do klasy II gimnazjum i od 1 września 2017 r. stał się uczniem klasy VII szkoły podstawowej, zakładamy nowy arkusz ocen w szkole podstawowej i wpisujemy do księgi uczniów? Czy też gimnazjum przekazuje arkusz ocen do szkoły podstawowej?

Zajęcia z godzin dyrektorskich – czy wpisać do dziennika

Pytanie: Czy zajęcia z godzin dyrektorskich, jeżeli uczestniczy cała klasa, powinny być wpisane do dziennika lekcyjnego czy dziennika zajęć dodatkowych?

Program wychowawczo-profilaktycznyCzytaj więcej porad »

Program wychowawczo-profilaktyczny w liceum

Pytanie: Czy liceum ogólnokształcące, które jeszcze faktycznie nie wdraża reformy oświaty, musi do 30 września 2017 r. posiadać program wychowawczo-profilaktyczny zamiast dwóch programów? Czy taki program ma stanowić odrębny dokument czy może być częścią statutu szkoły?

Czy w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi obowiązuje jeden program wychowawczo-profilaktyczny

Pytanie: Do 31 sierpnia 2017 r. nasza szkoła była gimnazjum, a od 1 września jesteśmy szkołą podstawową. Obecnie w szkole są oddziały gimnazjalne. Czy powinny powstać dwa oddzielne programy wychowawczo-profilaktyczne: dla szkoły podstawowej i gimnazjum? Czy może powinny stanowić jeden dokument?

Monitorowanie i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego

Pytanie: W ramach monitorowania programu wychowawczo-profilaktycznego na zebraniach rady pedagogicznej dyskutujemy na tematy wychowawcze. Staram się pozyskać od nauczycieli uwagi co do realizacji programu, niestety nauczyciele często zapominają o różnych sytuacjach związanych zarówno z niewłaściwym zachowaniem uczniów, jak i np. z przejawami efektów podjętych środków wychowawczych. W jaki sposób na bieżąco pozyskiwać informacje od nauczycieli o problemach związanych z realizacją programu?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel