Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane z dokumentacją szkolną, przepisami ogólnymi, jakie obowiązują w tym zakresie, dokumentacją nauczania, a także wiele, wiele innych. Przeczytasz porady dotyczące m.in. dokonywania zmian w wewnątrzszkolnej dokumentacji, korekt w dokumentach, a także zasady przechowywania np. dzienników lekcyjnych. Sporo porad dotyczy równie statutu szkoły – jego aktualizacji i etapów wprowadzania zmian. Sprawdź, jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną i nauczania!

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólneCzytaj więcej porad »

Przekazanie stowarzyszeniu szkoły gminnej – co z dokumentacją

Pytanie: W przypadku przekazania przez gminę szkoły do prowadzenia stowarzyszeniu, gdzie szkoła powinna przekazać dokumentację szkolną?

Opinia o pracy dyrektora szkoły – jak powinna wyglądać

Pytanie: Nauczyciele wystawiają opinię dyrektorowi, który ubiega się ponownie o to stanowisko. Powinna być do tego uchwała. Jak prawidłowo napisać taką opinię?

Jakie regulaminy obowiązują w szkole

Pytanie: Czy to, jakie regulaminy zostaną opracowane w szkole, zależy od przepisów oświatowych? Czy jest gdzieś stworzona lista regulaminów?

Dokumentacja nauczaniaCzytaj więcej porad »

Wnioski do pracy z uczniami w dziennikach innych zajęć – jak często wpisywać

Pytanie: Czy wnioski do pracy z dzieckiem w dziennikach zajęć innych uzupełnia się semestralnie czy rocznie?

Prowadzenie dziennika elektronicznego dla ucznia, który przeszedł na nauczanie domowe

Pytanie: Jak prowadzić dziennik elektroniczny dla ucznia, który był przypisany do klasy w dzienniku z początkiem roku szkolnego i w listopadzie przeszedł na edukację domową? Czy należy takiego ucznia wyłączyć w dzienniku z zajęć (przedmiotów) czy trzeba go inaczej oznaczyć?

Brak wzoru świadectwa do duplikatu – jak postąpić

Pytanie: Duplikat świadectwa ukończenia szkoły wydaje się na poddruku duplikatu. Co zrobić w przypadku, gdy szkoła nie ma dostępu do wersji elektronicznej świadectwa z 2018 roku i nie może go wydrukować?

Program wychowawczo-profilaktycznyCzytaj więcej porad »

Na jakiej zasadzie wprowadzić w szkole program dbający o dobrostan uczniów

Pytanie: Zespół szkół przygotowuje się na powrót uczniów do szkoły (jesteśmy szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi i w zespole z LO). Chcemy wprowadzić regularny „Program dbania o dobrostan uczniów”. Jakie regulacje zastosować, żeby takie wsparcie wdrożyć w placówce dla wszystkich uczniów?

Polityka antydyskryminacyjna – czy obowiązkowa w szkole

Pytanie: Czy szkoła ma obowiązek wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej?

Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole niepublicznej

Pytanie: Kto ustala program wychowawczo-profilaktyczny w szkole niepublicznej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel