Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z organizacją czy prowadzeniem przedszkola, a także porady związane z najnowszą reformą oświatową. Eksperci odpowiadają na pytania dotyczące statutów przedszkola, arkusza organizacyjnego, czy organizacji zajęć. Ponadto podpowiadamy, jak tworzyć oddziały przedszkolne, jak prowadzić dokumentację placówki, a także wiele innych niezbędnych porad dla dyrektora przedszkola publicznego i niepublicznego.

Czy jest możliwość powołania jednej komisji rekrutacyjnej do kilku przedszkoli

Pytanie: W miejscowości funkcjonują 3 przedszkola prowadzone przez gminę. Rodzice, korzystając z możliwości jaką daje przepis art. 156 ustawy Prawo oświatowe, składają wnioski o przyjęcie dziecka do 2-3 przedszkoli. Skutkiem tego te same dzieci są kwalifikowane jako przyjęte przez poszczególne komisje do danego przedszkola, tym samym blokują miejsca w przedszkolu innym dzieciom, do czasu zanim sytuacja nie wyjaśni się we wrześniu. Czy istnieje prawna możliwość, aby na pewnym etapie postępowania rekrutacyjnego 3 komisje rekrutacyjne wspólnie ustalały wyniki postępowania rekrutacyjnego?

aa44f36c987484a2e4d122a02a224a9458c03c1b-xlarge

Czy upublicznianie w przedszkolu informacji o zadłużonych rodzicach jest dozwolone

Niezależnie od okoliczności zaniedbywania obowiązku dokonywania opłat za przedszkole przez rodziców, informacja o zadłużeniu nie powinna być upubliczniana. Niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych bowiem naraża dyrektora placówki na odpowiedzialność karną. Sprawdzamy, dlaczego upublicznianie informacji o osobach, które nie dokonują terminowo opłat, jest niedozwolone!

Utworzenie publicznego przedszkola – kiedy podjąć uchwałę

Pytanie: Gmina zamierza powołać nową jednostkę – gminne publiczne przedszkole, które w części będzie finansowane ze środków UE. Jakie są poszczególne etapy (procedury) tworzenia tego typu jednostki? Co zrobić w pierwszej kolejności: zmienić uchwałę dotyczącą sieci przedszkoli, czy podjąć uchwałę o utworzeniu jednostki?

Likwidacja oddziałów przedszkola niepublicznego – zasady postępowania

Pytanie: Stowarzyszenie prowadzące niepubliczne przedszkole z 4 oddziałami zamiejscowymi zamierza od 1 września 2018 podzielić je na dwa niepubliczne przedszkola: jedno z 2 oddziałami zamiejscowymi, drugie z jednym. Nastąpi więc likwidacja 3 oddziałów zamiejscowych w istniejącym przedszkolu i otwarcie drugiego przedszkola. Czy obowiązuje w takim przypadku zawiadomienie rodziców o zmianie do końca lutego? Czy w celu założenia drugiego przedszkola stosuje się zapisy określone w ustawie Prawo oświatowe dotyczące powołania nowego przedszkola niepublicznego? Czy na te zmiany musi wyrazić zgodę kurator oświaty?

Założenie klubu dziecięcego – czy wymaga prowadzenia działalności gospodarczej

Pytanie: Czy prowadząc niepubliczny klub dziecięcy (jako właściciel), trzeba mieć założoną działalność gospodarczą?

5efcea8fe8359575948a435cd0760b533a395211-xlarge

Podsumowanie I półrocza w przedszkolu – zadania dyrektora

Zakończenie półrocznej pracy przedszkola to odpowiedni czas, by omówić z radą pedagogiczną sprawy istotne dla jakości jego pracy i dalszego rozwoju. Na co zwrócić szczególną uwagę, jakie zagadnienia omówić na zebraniu – przedstawiamy wskazówki dla dyrektora do podsumowania pracy przedszkola.

Dodanie do statutu zapisów o stanowiskach kierowniczych

Pytanie: Czy dodanie do statutu przedszkola publicznego stanowiska dyrektora ds. administracyjnych i dyrektora ds. pedagogicznych obejmuję nowelizacja statutu, czy to już jest nowy statut?

Organizacja wczesnego wspomagania i kształcenia specjalnego – jak dokumentować

Pytanie: Do przedszkola uczęszcza dziecko posiadające zarówno orzeczenie o kształceniu specjalnym, jak i opinię dotyczącą konieczności wczesnego wspomagania. Nasza placówka ma możliwości do udzielania obu form pomocy. Czy w takim razie piszemy i program wczesnego wspomagania i IPET? Czy w dziennikach należy dokumentować działania dotyczące wczesnego wspomagania?

Jak ująć w statucie szkoły z oddziałami przedszkolnymi zapisy o czasie pracy przedszkola

Pytanie: W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Czy w statucie szkoły można dokonać zapisu „Przedszkole jest placówką feryjną zgodnie z harmonogramem dni wolnych i przerw świątecznych ustalonych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i organem prowadzącym”?

Zapisy statutu przedszkola niepublicznego

Pytanie: Czy statut przedszkola niepublicznego może zawierać zapisy typu: szczegółowe zasady dotyczące zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa zawarte są w odrębnych dokumentach lub szczegółowe warunki organizowania kształcenia specjalnego (udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej) określają odrębne przepisy? Na ile szczegółowy powinien być statut przedszkola?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel