Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z organizacją, prowadzeniem przedszkola. Porady związane z najnowszą reforma oświatową - posłaniem 6-latków do szkół. Ponadto, zobacz, jak tworzyć oddziały przedszkolne, jak prowadzić dokumentację placówki, a także wiele innych niezbędnych porad dla dyrektora przedszkola publicznego i niepublicznego

Nieprzekazanie dokumentacji przedszkola nowemu dyrektorowi

Pytanie: Nowy dyrektor przedszkola nie otrzymał dokumentacji odnośnie uchwał i zarządzeń od poprzedniego dyrektora. Jak należy wyegzekwować dokumenty od byłego dyrektora?

Prywatne przedszkole

Od września br. przedszkola muszą znaleźć miejsca dla 3-latków

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 nie przewiduje zmian w stosunku do ubiegłego roku, ale dyrektorzy powinni przygotować się na dużo większą liczbę wniosków o przyjęcie dziecka. Od września 2017 r. bowiem możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego należy zagwarantować także dla dzieci 3-letnich.

Jaką dokumentację powinni prowadzić nauczyciele w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Przedszkole niepubliczne chciałoby ograniczyć prowadzenie dokumentacji. Proszę o informację, jakie dokumenty są obowiązkowo wymagane, które muszą prowadzić nauczyciele, a jakie dyrektor przedszkola niepublicznego?

Czy można przyjąć dziecko 3-letnie do oddziału przedszkolnego w trakcie roku

Pytanie: W szkole prowadzonej przez stowarzyszenie funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. Rodzic dziecka, które kończy w marcu br. 3 lata, zwrócił się z prośbą o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego już od marca. Czy można przyjąć dziecko do oddziału przedszkolnego jeszcze w bieżącym roku szkolnym, czy też będzie to możliwe dopiero od nowego roku szkolnego?

Rada pedagogiczna w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: W przedszkolu niepublicznym nie ma obowiązku powołania rady pedagogicznej. A co w przypadku, kiedy rada już istnieje? Czy można ją odwołać? Jeżeli tak, to jak wygląda taka procedura?

Działania przedszkola związane z pomocą uczniowi z niepełnosprawnością sprzężoną

Pytanie: Dziecko 6-letnie posiada orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej – uczęszcza do przedszkola ogólnodostępnego. W orzeczeniu poradnia psychologiczno-pedagogiczna wskazuje potrzebę nauczyciela wspomagającego. Jakie działania należą do obowiązków przedszkola?

Kto przeprowadza rekrutację do nowo tworzonego przedszkola prowadzonego przez fundację

Pytanie: Gmina jest organem prowadzącym dwóch przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. Od 1 września 2017 r. zostanie uruchomione nowe publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym będzie fundacja. Fundacja nie prowadzi na terenie gminy innego przedszkola ani innej placówki oświatowej. Kto i jak powinien przeprowadzić rekrutację do nowo tworzonego przedszkola na rok 2017/2018?

Termin rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Pytanie: W jakim terminie organ prowadzący powinien ustalić harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2017/2018? Czy w 2017 roku przywiduje się zmiany w przepisach prawnych dotyczących rekrutacji do przedszkoli?

2201cd84d29bbc8aee0d2388d33d4360a9c15bcf-medium

Jakie akty prawne dotyczą niepublicznego przedszkola, czyli co się zmieniło w przepisach

Ostatnie zmiany w prawie oświatowym nie zmieniły dotychczasowego zestawu aktów prawnych, które w pełnym lub określonym zakresie zawierają przepisy dotyczące przedszkoli niepublicznych. Nadal podstawowe miejsce w tym wykazie zajmuje ustawa o systemie oświaty regulująca zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem przedszkoli niepublicznych oraz sprawy dotyczące realizacji wychowania przedszkolnego. Przedstawiamy najważniejsze akty prawne niezbędne w organizacji pracy przedszkola niepublicznego!

Wczesne wspomaganie w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy dla dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju uczęszczającego do przedszkola niepublicznego trzeba opracowywać indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju? Dotacja na wczesne wspomaganie będzie przesyłana od stycznia 2017 r., zajęcia będą realizowane poza przedszkolem. Czy w przedszkolu trzeba powoływać zespół wczesnego wspomagania?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel