Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z organizacją czy prowadzeniem przedszkola, a także porady związane z najnowszą reformą oświatową. Eksperci odpowiadają na pytania dotyczące statutów przedszkola, arkusza organizacyjnego, czy organizacji zajęć. Ponadto podpowiadamy, jak tworzyć oddziały przedszkolne, jak prowadzić dokumentację placówki, a także wiele innych niezbędnych porad dla dyrektora przedszkola publicznego i niepublicznego.

Przechowywanie dokumentacji nauczania w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Ile czasu przedszkole niepubliczne powinno przechowywać następującą dokumentację: dzienniki zajęć, dzienniki specjalistów, dziennik zajęć dodatkowych, oceny semestralne dziecka, dokumentację związaną z nadzorem pedagogicznym (arkusze obserwacji, dokumentacja ewaluacji wewnętrznej, karty monitoringu podstawy programowej itp.)?

Ile zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci powołać w przypadku kilkorga dzieci

Pytanie: W przedszkolu jest kilkoro dzieci, które powinny zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (mają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka). Czy dyrektor powinien powołać kilka zespołów wczesnego wspomagania rozwoju (osobne Zarządzenie dla każdego zespołu wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka), czy też wydaje jedno zarządzenie powołujące jeden zespół?  

Rada rodziców w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy w niepublicznym przedszkolu o prawach publicznych jest konieczność tworzenia rady rodziców? Zapis w statucie zawiera kompetencje rady rodziców, ale czy można zmienić ten zapis? Czy wprowadzając zmiany w statucie, konieczne jest wysłanie go do kuratorium oświaty, czy wystarczy, aby zmiany zostały uchwalone na zebraniu rady pedagogicznej?

79daac180473b56cf837dfb525221d462acea41d-xlarge (1)

Arkusz organizacyjny w przedszkolu niepublicznym – kiedy trzeba przygotować

Przepisy prawa oświatowego nie wskazują na obowiązek sporządzania arkusza organizacji pracy przedszkola w przedszkolu niepublicznym. Obowiązek opracowania takiego arkusza może jednak wynikać z ustaleń określonych w statucie przedszkola. Terminy i tryb zatwierdzania arkusza mogą być takie same, jak w przypadku przedszkoli publicznych, jeżeli tak stanowi statut.

Arkusz organizacyjny nowo tworzonego przedszkola, które nie ma jeszcze dyrektora

Pytanie: W gminie założono nowe przedszkole, które będzie działać od 1 września. Konkurs na dyrektora będzie przeprowadzony w kwietniu, kadry pedagogicznej jeszcze nie ma (nabór będzie ogłoszony). Czy arkusz organizacyjny 2018/2019 należy sporządzić już teraz i przedłożyć go do zaopiniowania związkom zawodowym i dalej działać zgodnie z procedurą zatwierdzania? Kto powinien sporządzić arkusz?

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu niepublicznym – w jakich godzinach organizować

Pytanie: W jakich godzinach przedszkole niepubliczne może prowadzić zajęcia dodatkowe (taniec, basen), za które płacą rodzice? Czy zajęcia te mogą odbywać się przed południem? Czy też muszą odbywać się w godzinach poza podstawą programową?

Przyjęcie dziecka do przedszkola spoza gminy – czy po rekrutacji uzupełniającej

Pytanie: Czy można w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola przyjąć dziecko spoza gminy, jeżeli jest mniej wniosków niż miejsc? Czy należy przyjąć takie dziecko dopiero w rekrutacji uzupełniającej?

Czy po rekrutacji gmina musi zapewnić miejsce dla dziecka, które zgłoszono do przedszkola w ciągu roku

Pytanie: Gmina ma obowiązek zapewnienia miejsc w przedszkolu dla wszystkich dzieci ustawowo objętych wychowaniem przedszkolnym. Organ wykonawczy JST określa harmonogram rekrutacji do przedszkoli i jest on realizowany. Jeżeli rodzic zgłosi dziecko uprawnione do objęcia wychowaniem przedszkolnym po zakończeniu rekrutacji, także uzupełniającej, np. w listopadzie, a w przedszkolach nie ma już miejsc, to czy gmina ma nadal obowiązek zapewnienia tego miejsca w przedszkolu w tym roku szkolnym?

Co zrobić, gdy na drugim etapie rekrutacji do przedszkola zostało 1 miejsce i wiele kandydatów z tą samą liczbą punktów

Pytanie: Po drugim etapie rekrutacji do przedszkola publicznego zostało 1 miejsce. Kłopot jest w tym, że jest kilkoro dzieci z tą samą liczbą punktów (wg kryteriów określonych przez organ prowadzący). Co w takiej sytuacji ma zrobić komisja rekrutacyjna?

Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu – czy jest wzór

Pytanie: Placówka ma wystawić informację o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu dla poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czy dyrektor ma obowiązek wypełnić ją dokładnie wg wskazań poradni - na konkretnym przygotowanym przez nią arkuszu? Czy forma może pozostać taka, jaką za stosowne uzna dyrektor, oczywiście uwzględniając wszystkie niezbędne informacje na temat dziecka.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel