Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organizacja pracy

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z organizacją, prowadzeniem przedszkola. Porady związane z najnowszą reforma oświatową - posłaniem 6-latków do szkół. Ponadto, zobacz, jak tworzyć oddziały przedszkolne, jak prowadzić dokumentację placówki, a także wiele innych niezbędnych porad dla dyrektora przedszkola publicznego i niepublicznego

Działania przedszkola związane z pomocą uczniowi z niepełnosprawnością sprzężoną

Pytanie: Dziecko 6-letnie posiada orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej – uczęszcza do przedszkola ogólnodostępnego. W orzeczeniu poradnia psychologiczno-pedagogiczna wskazuje potrzebę nauczyciela wspomagającego. Jakie działania należą do obowiązków przedszkola?

Kto przeprowadza rekrutację do nowo tworzonego przedszkola prowadzonego przez fundację

Pytanie: Gmina jest organem prowadzącym dwóch przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. Od 1 września 2017 r. zostanie uruchomione nowe publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym będzie fundacja. Fundacja nie prowadzi na terenie gminy innego przedszkola ani innej placówki oświatowej. Kto i jak powinien przeprowadzić rekrutację do nowo tworzonego przedszkola na rok 2017/2018?

Termin rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Pytanie: W jakim terminie organ prowadzący powinien ustalić harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2017/2018? Czy w 2017 roku przywiduje się zmiany w przepisach prawnych dotyczących rekrutacji do przedszkoli?

2201cd84d29bbc8aee0d2388d33d4360a9c15bcf-medium

Jakie akty prawne dotyczą niepublicznego przedszkola, czyli co się zmieniło w przepisach

Ostatnie zmiany w prawie oświatowym nie zmieniły dotychczasowego zestawu aktów prawnych, które w pełnym lub określonym zakresie zawierają przepisy dotyczące przedszkoli niepublicznych. Nadal podstawowe miejsce w tym wykazie zajmuje ustawa o systemie oświaty regulująca zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem przedszkoli niepublicznych oraz sprawy dotyczące realizacji wychowania przedszkolnego. Przedstawiamy najważniejsze akty prawne niezbędne w organizacji pracy przedszkola niepublicznego!

Wczesne wspomaganie w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy dla dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju uczęszczającego do przedszkola niepublicznego trzeba opracowywać indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju? Dotacja na wczesne wspomaganie będzie przesyłana od stycznia 2017 r., zajęcia będą realizowane poza przedszkolem. Czy w przedszkolu trzeba powoływać zespół wczesnego wspomagania?

Liczba dzieci w grupie integracyjnej w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Jaka powinna być liczba dzieci w grupie integracyjnej w przedszkolu niepublicznym?

Zmiana nazwy przedszkola – jakich zmian w dokumentacji należy dokonać

Pytanie: Nastąpiła zmiana nazwy przedszkola. Bez zmian pozostał REGON, NIP oraz adres. Czy trzeba dokonywać zmiany we wszystkich regulaminach, zarządzeniach? Jaka jest procedura tych zmian?

Od jakiego wieku dziecka poradnia może wydać orzeczenie do kształcenia specjalnego

Pytanie: Dziecko ma 2 lata i 3 miesiące, ale jeszcze nie uczęszcza do przedszkola. Rodzic dziecka złożył w poradni wniosek o przyznanie kształcenia specjalnego. Czy jest wymagane, aby dziecko osiągnęło wiek 3 lat (lub w wyjątkowych sytuacjach 2,5 roku), czy takie orzeczenie można mu wydać przed osiągnięciem tego wieku?

b06a0abbb3d51ba35ca2e3041eace9b9af83f0cc-large

11 wskazówek do informowania o wynikach wstępnej diagnozy przedszkolnej

Wstępna diagnoza przedszkolna jest kluczem do poznania dziecka i kierunkuje działania wpływające na jego rozwój. Odpowiedzialność za diagnozę spoczywa na nauczycielu, tak samo jak poinformowanie rodziców o wypracowanych wnioskach i zalecanych działaniach. W jaki sposób rozmawiać z rodzicami o diagnozie dziecka – podpowiadamy w tekście!

5-latek w oddziale przedszkolnym

Pytanie: Czy 5-latek może być przyjęty do oddziału przedszkolnego przy szkole?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel