Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Aktualności

Aktualności oświatowe to najważniejsze informacje niezbędne w pracy każdej placówki. Znajdziesz tu wyczerpujące informacje na temat planowanych i wchodzących w życie zmian w prawie oświatowym, komunikatów MEN i CKE, a także analizę aktualnych przepisów. Poznasz nowości, które ułatwią planowanie pracy i wskażą kierunki działania. Sprawdź, co nowego dotyczy Twojej placówki!

Zmiany w prawie oświatowymZobacz wszystkie aktualności z działu »

Odpisy na ZFŚS w szkole oraz świadczenie urlopowe nauczycieli 2021

Odpisy na ZFŚS w szkole oraz świadczenie urlopowe nauczycieli 2021

Wysokość odpisów na fundusz socjalny w 2021 roku została utrzymana na poziomie z roku ubiegłego. W konsekwencji nauczyciele otrzymają świadczenie urlopowe za rok szkolny 2020/2021 w wysokości 1.550,26 zł.

 Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli 2021 – wykaz zmian

Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli 2021 – wykaz zmian

19 stycznia 2021 r. zmienią się zasady postępowania dyscyplinarnego nauczycieli m.in. poprzez wydłużenie do 14 dni czasu na zgłoszenie przewinienia dyscyplinarnego, możliwość odstąpienia od zgłoszenia przewinienia naruszającego prawa i dobro dziecka, jak również złagodzenie przepisów dotyczących obligatoryjnego zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków. Sprawdź co się dokładnie zmieni.  

Doprecyzowano przepisy dotyczące dotowania placówek – zmiany od 2021

Doprecyzowano przepisy dotyczące dotowania placówek – zmiany od 2021

Do informacji o liczbie uczniów szkoła będzie dołączać semestralny rozkład zajęć – to jedna ze zmian przewidziana w nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Sprawdzamy, jak doprecyzowano przepisy dotyczące dotowania szkół i niepublicznych domów wczasów dziecięcych.

Projekty aktów prawnych dla oświatyZobacz wszystkie aktualności z działu »

Kontynuacja nauki zdalnej i jeden termin ferii – nowe wytyczne dla oświaty

Kontynuacja nauki zdalnej i jeden termin ferii – nowe wytyczne dla oświaty

Do świąt Bożego Narodzenia kontynuowana będzie nauka zdalna dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Natomiast ferie zimowe w całym kraju będą w jednym terminie, ale bez możliwości wyjazdów na zimowiska. Tak wyglądają najnowsze wytyczne dla szkół!

500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu – znamy projekt rozporządzenia

500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu – znamy projekt rozporządzenia

Poznaliśmy projekt przepisów, na mocy których nauczyciele mają otrzymywać 500 zł na zakup sprzętu do kształcenia na odległość. Konsultacje potrwają do piątku, 13 listopada.

1991765ec83ddf6521da8512c43d6b1b168d7b0d-xlarge

6% waloryzacji dla nauczycieli

1 września 2020 r. o 6% wzrośnie kwota bazowa dla nauczycieli. W efekcie podwyższone zostaną również pensje zasadnicze nauczycieli. W związku z tym opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia płacowego.

Analizy i interpretacjeZobacz wszystkie aktualności z działu »

Klasyfikacja uczniów niezgodna z przepisami – działania dyrektora

Klasyfikacja uczniów niezgodna z przepisami – działania dyrektora

Śródroczna klasyfikacja uczniów może odbywać się niezgodnie z przepisami. Częste błędy nauczycieli to m.in. nieklasyfikowanie z powodu niewystarczającej liczby ocen, mimo nieodnotowania absencji wyższej niż 50%. W takiej sytuacji uczniowie powinni być klasyfikowani, ale powstaje pytanie, czy uchwała klasyfikacyjna będzie niezgodna z przepisami. Sprawdzamy, jakie działania powinien podjąć dyrektor placówki.

Czy można zorganizować stacjonarnie próbny egzamin ósmoklasisty

Czy można zorganizować stacjonarnie próbny egzamin ósmoklasisty

Szkoła, której funkcjonowanie ograniczono, zawieszając realizowanie zajęć stacjonarnych dla klas IV-VIII, nie może organizować próbnych egzaminów na terenie szkoły. Zorganizowanie w tym czasie jakichkolwiek zajęć wymagających obecności uczniów w szkole będzie naruszeniem przepisów obowiązujących w czasie epidemii.

Płace w szkołach samorządowych nie zostały zamrożone

Płace w szkołach samorządowych nie zostały zamrożone

Ustawa okołobudżetowa na 2021 r. przewiduje zachowanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń tylko w określonych jednostkach sektora finansów publicznych. Szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego nie są objęte tymi regulacjami.

Komunikaty MEN i CKEZobacz wszystkie aktualności z działu »

Organizacja zajęć od 18 stycznia 2021 r.

Organizacja zajęć od 18 stycznia 2021 r.

Po feriach zimowych do szkół wrócą uczniowie klas I-III, oczywiście w reżimie sanitarnym. Zobacz, co jeszcze zmieni się w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych od 18 stycznia 2021 r. oraz jakie są aktualne wytyczne dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Powrót do szkół klas I-III – rekomendacje ministra edukacji dla dyrektorów

Powrót do szkół klas I-III – rekomendacje ministra edukacji dla dyrektorów (aktualizacja)

W zaleceniach sanitarnych dla klas I-III szkół podstawowych znalazły się zasady dotyczące m.in. przyporządkowania stałych nauczycieli do grup uczniów czy też ograniczenia kontaktowania się uczniów z innymi klasami. Większość z nich opiera się na zapisach znanych już z września 2020 r. Wytyczne będą już obowiązywać po feriach - od 18 stycznia klasy I-III wracają do szkół.

Możliwa pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii zimowych

Możliwa pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii zimowych

W czasie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, bezpłatna infolinia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy działająca od stycznia 2021 r. poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. To odpowiedź resortu edukacji na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Ważne wydarzenia dla szkół i przedszkoliZobacz wszystkie aktualności z działu »

Można już pobrać vademeca dotyczące egzaminu ósmoklasisty i maturalnego

Można już pobrać vademeca dotyczące egzaminu ósmoklasisty i maturalnego

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji ukazały się vademeca dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym roku są nowe wymagania na egzaminy, które zawarto w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w latach ubiegłych – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Stąd konieczność opracowania wytycznych, które są już do pobrania ze strony ORE.

Obraz4

e-Stołówka – system zarządzania stołówką online, praktyczne narzędzie dla intendenta oraz rodzica nie tylko na czasy Pandemii.

Coraz częściej w stołówkach szkolnych funkcjonuje oprogramowanie e-Stołówka wspierające pracę intendenta oraz usprawniające weryfikację deklaracji, dzięki wykorzystaniu kart zbliżeniowych lub e-legitymacji szkolnych – zamiast papierowych list, karnetów czy innych standardowych sposobów sprawdzania. Opcjonalnie funkcjonuje również dodatkowy moduł rodzica pozwalający na zarządzanie kontem żywienia swojego dziecka za pośrednictwem telefonu lub komputera.

II MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ EDUKACJI POLONIJNEJ - PODSUMOWANIE

II MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ EDUKACJI POLONIJNEJ - PODSUMOWANIE

W dniach 16-17 stycznia 2021 odbyła się konferencja naukowa „II Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej”, zorganizowana przez Polish Academy of Social Sciences and Humanities w Londynie.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel