Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Aktualności

Aktualności oświatowe to najważniejsze informacje niezbędne w pracy każdej placówki. Znajdziesz tu wyczerpujące informacje na temat planowanych i wchodzących w życie zmian w prawie oświatowym, komunikatów MEN i CKE, a także analizę aktualnych przepisów. Poznasz nowości, które ułatwią planowanie pracy i wskażą kierunki działania. Sprawdź, co nowego dotyczy Twojej placówki!

Zmiany w prawie oświatowymZobacz wszystkie aktualności z działu »

d649ee7ec24678d2204221a12860637849947108-xlarge(1)

Jak utworzyć klasę wojskową w szkole ponadpodstawowej – poznaj nowe rozwiązania prawne

Jedną z nowości przewidzianych w 2020 r. jest procedura tworzenia klas sportowych w szkołach ponadpodstawowych, a ściślej ujmując: oddziałów przygotowania wojskowego. Sprawdź, jakie działania podjąć, by utworzyć taki oddział.

0a91470d315f593ca481a3afb5e6654476467258-xlarge(6)

Zmiany w umowach o pracę po wzroście minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 2.600 zł i nie będzie do niego wliczany dodatek za wysługę lat. Sprawdź, jakie stawki wynagrodzenia zawierać w nowych umowach o pracę oraz czy trzeba zmienić umowy, które już obowiązują.

f1370b393fd484e4913d3b566a63312649b74e87-large

Wzór sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 r.

26 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie, które określa nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dotyczący wynagrodzeń za 2019 rok.

Projekty aktów prawnych dla oświatyZobacz wszystkie aktualności z działu »

4f07d7396ea214217552472a92a58e97d04f6dcc-large (2)

Kuratorzy oświaty będą samodzielnie przyznawać nagrody nauczycielom

Umożliwienie samodzielnego przyznania nagrody nauczycielom przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny  przewiduje najnowszy projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

194b690fc2b8da756018427b46831d1b1d5cf205-large

Nowe wymogi na stanowisko dyrektora ministerialnej placówki doskonalenia nauczycieli

Aby objąć funkcję dyrektora ministerialnej placówki doskonalenia zawodowego należy spełnić określone warunki m.in. w zakresie stażu, ale też kwalifikacji zawodowych. Sprawdzamy, jak zostanie to uregulowane w nowym rozporządzeniu MEN.

1fe199e2cad51b06ebd166cb0fb20fe8ae6c3539-xlarge(1)

4 nowe zawody w klasyfikacji zawodów – znamy projekt nowelizacji rozporządzenia

W następstwie postulatów poszczególnych ministrów zaplanowano dodane czterech zawodów do obowiązującej klasyfikacji zawodów. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie z początkiem roku szkolnego 2020/2021.

Analizy i interpretacjeZobacz wszystkie aktualności z działu »

e31e90b5923002fc2e23f938feb7b5346aeaea88-xlarge(1)

Jak założyć publiczną szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe i wybrać zawody

Aby założyć publiczną szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe np. szkołę branżową, organ prowadzący – z wyjątkiem oczywiście jednostki samorządu terytorialnego – musi złożyć w odpowiednim terminie wniosek o zezwolenie na założenie tej szkoły. Samo założenie jednak nie wystarczy. Konieczny jest wybór zawodów, w których szkołą będzie prowadziła kształcenie. Jakie formalności spełnić? Jaką dokumentację przygotować? Odpowiedzi w artykule.

1743f2a8a675c95843bb304bf90cc52e76a46945-xlarge(1)

Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela religii w związku z cofnięciem misji

Sprawdź, na jakiej podstawie prawnej należy rozwiązać umowę z nauczycielem religii zatrudnionym na czas określony, czas nieokreślony i na podstawie mianowania w przypadku cofnięcia skierowania.

d9a5fca4bcb69b26725a3ebddf9a6257a54c2cc0-xlarge (1)

Plac zabaw w przedszkolu

Przedszkole powinno zapewniać dzieciom możliwość korzystania z placu zabaw (art. 108 Prawa oświatowego). To, które nie dysponuje własnym placem zabaw może umożliwiać dzieciom korzystanie z placu znajdującego się poza terenem przedszkola. Spraw, jak zapewnić wychowankom przedszkola dostęp do placu zabaw.

Komunikaty MEN i CKEZobacz wszystkie aktualności z działu »

46ef518fa6ac6c9662ed6513883f00416efda606-xlarge(1)

Na które zawody szkolnictwa branżowego prognozowane jest największe zapotrzebowanie

MEN ogłasza prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Z obwieszczenia wynika, że najbardziej poszukiwanymi specjalistami będą: automatyk, kierowca mechanik, mechatronik, murarz-tynkarz, technik budowy dróg, technik programista oraz technik spawalnictwa.

9e4530ad958d17503bac553d88e40298cd7b406a-large

Czy kryterium szczepień w rekrutacji jest legalne? Wystąpienie RPO

Rzecznik Praw obywatelskich zwrócił się do MEN oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie kryteriów rekrutacji do przedszkoli. Wystąpienie jest efektem doniesień medialnych o premiowaniu w rekrutacji do żłobków publicznych zaszczepionych dzieci.

2b08b494ee890d7540f1f65f94e17fffc8d4c0c1-xlarge(5)

Opłata za akredytację na kształcenie ustawiczne w 2020 r.

MEN opublikował wysokość opłaty za uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej – w 2020 r.

Ważne wydarzenia dla szkół i przedszkoliZobacz wszystkie aktualności z działu »

0a91470d315f593ca481a3afb5e6654476467258-xlarge (1)

Jak liczyć płacę za godziny ponadwymiarowe – weź udział w szkoleniu „Płace w oświacie od A do Z”

Przepisy przewidują generalną zasadę obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Oparcie się na tej zasadzie jest jednak niewystarczające – szczegółowe zasady obliczania płacy za „ponadwymiarówki” powinny znaleźć się w regulaminie wynagradzania. O wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe dowiesz się, biorąc udział w szkoleniu „Płace w oświacie od A do Z”.

konferencja logopedyczna w Warszawie

Portal Oświatowy oraz „Strefa Logopedy” zapraszają  na I Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną

Uruchomiliśmy zapisy na I Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną „Zaburzenia funkcji oralnych – warsztat pracy logopedy”, która odbędzie się 27 marca w Warszawie.

landing_pn_03

Kończy się półrocze – skorzystaj z publikacji „Semestralne oraz roczne podsumowanie pracy pedagoga i psychologa”

Po I półroczu czas na podsumowania. Dyrektor może zażądać sprawozdania z pracy pedagoga bądź psychologa. Jak przygotować takie sprawozdanie? W tym pomoże Ci darmowy e-book „Semestralne oraz roczne podsumowanie pracy pedagoga i psychologa”.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel