Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Aktualności

Aktualności oświatowe to najważniejsze informacje niezbędne w pracy każdej placówki. Znajdziesz tu wyczerpujące informacje na temat planowanych i wchodzących w życie zmian w prawie oświatowym, komunikatów MEN i CKE, a także analizę aktualnych przepisów. Poznasz nowości, które ułatwią planowanie pracy i wskażą kierunki działania. Sprawdź, co nowego dotyczy Twojej placówki!

Zmiany w prawie oświatowymZobacz wszystkie aktualności z działu »

b24ef3e6f9261afcc7d616ee3c68f807e45a26b5-xlarge(1)

Nowe zasady ustalania kwoty zwrotu dla opiekuna dowożącego dziecko niepełnosprawne

Sejm uchwalił właśnie nowelizację Prawa oświatowego mającą na celu określenie jednolitych kryteriów ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne uprawnione) do szkoły lub przedszkola. Nowe rozwiązania mają na celu dostosowanie stanu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 października 2017 r. (S 1/17).

Z_KW Statystyczna karta wypadku przy pracy

Nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy (Z-KW)

Od 17 października 2019 r. obowiązuje nowy wzór Z-KW Statystyczna karta wypadku. Sprawdź, w jakich terminach należy ją przekazać oraz pobierz jej aktualny wzór.

f63a3a998cfc497e90fa5694da615b11d6f6a7cb-xlarge(1)

Rekrutacja w 2020 r. według nowego rozporządzenia

Od 2020 r. obowiązywało będzie nowe rozporządzenie MEN dotyczące rekrutacji. Sprawdzamy, czy przewiduje ono nowe rozwiązania prawne.

Projekty aktów prawnych dla oświatyZobacz wszystkie aktualności z działu »

2d6f01641f29249e6ac1a73885b14a3a29684d02-large

Podział części oświatowej subwencji ogólnej 2020 r. w projekcie nowego rozporządzenia

Opublikowano projekt nowego rozporządzenia regulującego sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów w 2020 r. Sprawdzamy, jakie rozwiązania planuje się w nowym rozporządzeniu.

sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli 2019

Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń w 2019 r. na nowym wzorze

W związku z nietypowym sposobem wprowadzenia podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2019 r. tj. nie poprzez podniesienie kwoty bazowej lecz poprzez procentową zmianę średniego wynagrodzenia, konieczne jest dostosowanie sposobu sporządzania sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli.

2ffae59632220b86012aa3a82b44db9f88c3f60b-xlarge

Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2019 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie, które podwyższa wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Sprawdź, ile dokładnie wyniesie wynagrodzenie nauczycieli od 1 września 2019 r.

Analizy i interpretacjeZobacz wszystkie aktualności z działu »

26c6498493753efdf4351e977d2af6d0f8bfe9c3-xlarge(1)

PPK w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych – terminarz

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), której rozpoczęcie stosowania w poszczególnych placówkach oświatowych uzależnione jest od tego, czy placówka ta jest placówką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych czy nie, a także ilu pracowników zatrudnia. Sprawdź, kiedy musisz utworzyć PPK w swojej placówce. 

e099443dcda727e9d4bf4112ef2bf228701ecf95-xlarge(2)

UODO karze także podmioty publiczne. Uwaga na BIP!

18 października 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wymierzył karę w kwocie 40 tys. zł Burmistrzowi Aleksandrowa Kujawskiego w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych na stronie BIP. Rozstrzygnięcie to jest istotne także dla szkół, przedszkoli i placówek samorządowych.

9f6c24d3d3f628c228e787377468365d58c67d3c-xlarge(1)

Zakaz realizacji godzin doraźnych zastępstw przez dyrektorów – czy zgodny z prawem

W regulaminach wynagradzania nauczycieli spotyka się zapis, z którego wynika, że dyrektorowi i wicedyrektorowi szkół i przedszkoli nie przydziela się godzin doraźnych zastępstw. Czy takie zapisy są zgodne z prawem i czy dyrektor musi się do nich stosować?

Komunikaty MEN i CKEZobacz wszystkie aktualności z działu »

1991765ec83ddf6521da8512c43d6b1b168d7b0d-xlarge(2)

Jak zostanie podzielona subwencja oświatowa na 2020 r.

Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. przewiduje subwencję oświatową w kwocie 49,7 mld zł. Jak wskazuje MEN, subwencja będzie zatem wyższa o 6% w stosunku do 2019 r. o ok. 9,4 mld zł od 2016 r.

19d0cc95783b65a168e8748a5a06b7584002c713-xlarge(1)

MEN informuje o zasadach udostępniania danych z SIO

MEN opublikował komunikat, w którym poinformował o zasadach udostępniania danych z Systemu Informacji Oświatowej. Poznaj szczegóły.

b38cbe98629f01212a6b99617102dcffa1045a62-xlarge

Terminy olimpiad w rok szkolnym 2019/2020

MEN przedstawił terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2019/2020. Wiemy już, kiedy odbędą się olimpiady przedmiotowe i interdyscyplinarne. Szczegóły w newsie.

Ważne wydarzenia dla szkół i przedszkoliZobacz wszystkie aktualności z działu »

41cd76346a7bc78073e90d4e8bbc9fe9ad4cd7d8-xlarge(2)

O odpowiedzialności dyscyplinarnej i nie tylko – zapraszamy na szkolenie „Odpowiedzialność nauczyciela – konsekwencje i rodzaje naruszeń”

Od 1 września 2019 r. na dyrektorze szkoły spoczywa nowy obowiązek informowania rzecznika dyscyplinarnego o przewinieniach dyscyplinarnych nauczycieli naruszających prawa i dobro dziecka. W jakich sytuacjach ten obowiązek należy spełnić? Jak to zrobić? Na te i inne pytania z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej odpowiedź uzyskamy podczas szkolenia „Odpowiedzialność nauczyciela – konsekwencje i rodzaje naruszeń”.

5b6ebd164a33b3fd56f20ec18dd299b3d5071e76-xlarge

Kalendarz dyrektora przedszkola: LISTOPAD

Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola w listopadzie. Poznaj również kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

8952aa5532327f3f35ed93bb2dc38bb07b6365ec-large

Jak wyliczyć wymiar urlopu uzupełniającego i ekwiwalentu urlopowego – wyjaśnimy to na szkoleniu „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”

Obliczenie wymiaru urlopu uzupełniającego i ekwiwalentu urlopowego dla nauczyciela szkoły feryjnej wydaje się nieskomplikowane, ale nie zawsze tak jest. Niekiedy należy bowiem wziąć pod uwagę dodatkowe okoliczności, takie jak okres zatrudnienia nauczyciela czy fakt zatrudnienia na czas określony. Sposób rozwiązania tych problemów przedstawimy podczas szkolenia „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”, które odbędzie się 25 października 2019 r. w Warszawie.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel