Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Aktualności

Aktualności oświatowe to najważniejsze informacje niezbędne w pracy każdej placówki. Znajdziesz tu wyczerpujące informacje na temat planowanych i wchodzących w życie zmian w prawie oświatowym, komunikatów MEN i CKE, a także analizę aktualnych przepisów. Poznasz nowości, które ułatwią planowanie pracy i wskażą kierunki działania. Sprawdź, co nowego dotyczy Twojej placówki!

Zmiany w prawie oświatowymZobacz wszystkie aktualności z działu »

d649ee7ec24678d2204221a12860637849947108-xlarge(1)

Jak utworzyć klasę wojskową w szkole ponadpodstawowej – poznaj nowe rozwiązania prawne

Jedną z nowości przewidzianych w 2020 r. jest procedura tworzenia klas sportowych w szkołach ponadpodstawowych, a ściślej ujmując: oddziałów przygotowania wojskowego. Sprawdź, jakie działania podjąć, by utworzyć taki oddział.

0a91470d315f593ca481a3afb5e6654476467258-xlarge(6)

Zmiany w umowach o pracę po wzroście minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 2.600 zł i nie będzie do niego wliczany dodatek za wysługę lat. Sprawdź, jakie stawki wynagrodzenia zawierać w nowych umowach o pracę oraz czy trzeba zmienić umowy, które już obowiązują.

f1370b393fd484e4913d3b566a63312649b74e87-large

Wzór sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 r.

26 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie, które określa nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dotyczący wynagrodzeń za 2019 rok.

Projekty aktów prawnych dla oświatyZobacz wszystkie aktualności z działu »

4f07d7396ea214217552472a92a58e97d04f6dcc-large (2)

Kuratorzy oświaty będą samodzielnie przyznawać nagrody nauczycielom

Umożliwienie samodzielnego przyznania nagrody nauczycielom przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny  przewiduje najnowszy projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

194b690fc2b8da756018427b46831d1b1d5cf205-large

Nowe wymogi na stanowisko dyrektora ministerialnej placówki doskonalenia nauczycieli

Aby objąć funkcję dyrektora ministerialnej placówki doskonalenia zawodowego należy spełnić określone warunki m.in. w zakresie stażu, ale też kwalifikacji zawodowych. Sprawdzamy, jak zostanie to uregulowane w nowym rozporządzeniu MEN.

1fe199e2cad51b06ebd166cb0fb20fe8ae6c3539-xlarge(1)

4 nowe zawody w klasyfikacji zawodów – znamy projekt nowelizacji rozporządzenia

W następstwie postulatów poszczególnych ministrów zaplanowano dodane czterech zawodów do obowiązującej klasyfikacji zawodów. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie z początkiem roku szkolnego 2020/2021.

Analizy i interpretacjeZobacz wszystkie aktualności z działu »

minimalne wynagrodzenie pracowników samorządowych

Minimalne wynagrodzenie pracowników samorządowych a minimalne wynagrodzenie za pracę

Stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych odbiegają od stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy to oznacza, że pracownikom samorządowym można płacić mniej? 

f8ca5e727438e0b88c0422dbd11b3b5b50e4bf0b-xlarge (1)

Zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego a instalacja LPG

W związku z wejściem w życie nowego rozwiązania dotyczącego określenia kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne, przy wyliczeniach tych kosztów bierze się pod uwagę średnie zużycie paliwa na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu. Czy parametr ten należy uwzględniać w przypadku. Gdy dziecko jest przewożone pojazdem z instalacją gazową?

fd04192994fb3a909c1b91dc6c5d961a263b9cab-large

Wyrażanie poglądów politycznych przez nauczyciela w mediach społecznościowych

Żyjemy w dobie zaawansowanych możliwości wyrażania swoich poglądów niekiedy nieograniczonej grupie odbiorców. Będąc nauczycielem, przed publikacją imiennego wpisu, warto zastanowić się czy nie będzie on godzić w godność zawodu. Przeanalizujmy czy w i jakim stopniu nauczyciel może prezentować swoje poglądy polityczne lub swoje sympatie do konkretnej partii politycznej na portalach społecznościowych.

Komunikaty MEN i CKEZobacz wszystkie aktualności z działu »

9e4530ad958d17503bac553d88e40298cd7b406a-large

Czy kryterium szczepień w rekrutacji jest legalne? Wystąpienie RPO

Rzecznik Praw obywatelskich zwrócił się do MEN oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie kryteriów rekrutacji do przedszkoli. Wystąpienie jest efektem doniesień medialnych o premiowaniu w rekrutacji do żłobków publicznych zaszczepionych dzieci.

2b08b494ee890d7540f1f65f94e17fffc8d4c0c1-xlarge(5)

Opłata za akredytację na kształcenie ustawiczne w 2020 r.

MEN opublikował wysokość opłaty za uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej – w 2020 r.

3d04e070635b7255f117d0e824273e72303aabc3-large

Zimowa przerwa świąteczna 2019 – komunikat MEN

Już dziś rozpoczęła się zimowa przerwa świąteczna wynikająca z organizacji roku szkolnego. MEN przypomina, jak w tym czasie zorganizować pracę szkoły.

Ważne wydarzenia dla szkół i przedszkoliZobacz wszystkie aktualności z działu »

aa2d5590edef32e2ab6290dde25b8fbd790162ba-large (1)

Jak wyliczyć wynagrodzenie urlopowe – zapraszamy na szkolenie „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”

Trwa pierwsza tura ferii zimowych w 2020 r. Nauczyciele szkół feryjnych korzystają w tym czasie z urlopów wypoczynkowych, w związku z czym należy wypłacać im wynagrodzenie urlopowe. W jaki sposób? Tego dowiesz się podczas szkolenia „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”.

b2f4f8dbefdfd27308151350980a3dd004347120-xlarge(1)

O ZFŚS i nie tylko – zapraszamy na szkolenie „Płace w oświacie od A do Z”

Administrując zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dość łatwo można popełnić błąd. Wynika to z faktu, że świadczenia ulgowe z ZFŚS mogą być różnicowane wyłącznie za pośrednictwem kryterium socjalnego. Weź udział w szkoleniu „Płace w oświacie od A do Z” i dowiedz się więcej na temat funduszu socjalnego i innych zagadnień płacowych.

Zapoznawanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem edukacyjnym

Obecnie wykształcenie na poziomie średnim, a często i wyższym nie wystarcza do tego, aby być konkurencyjnym na rynku pracy. Coraz bardziej liczą się chęci do pracy czy nauki, zaangażowanie oraz kompetencje miękkie. Na czym polega uczenie się przez całe życie?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel