Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kształcenie i wychowanie

W zakładce Kształcenie i wychowanie znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące m.in. oceniania uczniów - jakie zapisy powinno się umieścić w WSO, a jakie są sprzeczne z prawem, realizacji obowiązku szkolnego, organizacji zajęć oraz podstawy programowej. Specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości dotyczące przeprowadzania egzaminów oraz rekrutacji do placówki. Zobacz również, jak współpracować z rodzicami!

Realizacja obowiązku szkolnegoCzytaj więcej porad »

Skreślenie ucznia niepełnoletniego uczęszczającego do technikum – czy możliwe

Pytanie: Czy i na jakiej podstawie oraz za co można skreślić ucznia niepełnoletniego uczęszczającego do technikum?

Uczniowie zameldowani poza obwodem szkoły w księdze ewidencji

Pytanie: Czy można wpisać do księgi ewidencji uczniów dzieci, które są zamieszkałe w obwodzie szkoły do której uczęszczają, a zameldowane w innym miejscu? Szkoła, w obwodzie której są zameldowane, domaga się potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego.

Jakiemu dziecku można odroczyć obowiązek szkolny

Pytanie: Czy 6-latka z orzeczeniem ze względu na słabosłyszenie oraz opinią o potrzebie wczesnego wspomagania będzie można odroczyć od obowiązku szkolnego?

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkołyCzytaj więcej porad »

Przyjęcie ucznia z zagranicy do klasy młodszej niż rocznikowa – czy to możliwe

Pytanie: Od nowego roku szkolnego niepubliczne przedszkole zyska status publicznego (w miejsce dotychczasowego przedszkola zostanie utworzone nowe). Czy w związku z tym należy przygotować projekt arkusza organizacyjnego?

Czy można nie przyjmować ucznia do szkoły specjalnej

Pytanie: Czy istnieje możliwość odmówienia przyjęcia do szkoły specjalnej ucznia? Aktualnie uczeń realizuje nauczanie indywidualne w domu. Uczeń ma orzeczenie o kształceniu specjalnym. Niestety uczeń absolutnie nie nadaje się do pracy w oddziale klasowym ze względu na zachowanie wynikające z objawów autyzmu.

Kontynuacja zajęć z języka mniejszości narodowej po zmianie szkoły

Pytanie: Uczeń zmienił szkołę podczas roku szkolnego. W poprzedniej szkole złożył deklarację, że będzie uczęszczał na zajęcia języka mniejszości narodowej. Czy w nowej szkole musi kontynuować naukę tego języka?

Organizacja zajęć szkolnychCzytaj więcej porad »

Zestaw programów nauczania – czy dokonywać zmian

Pytanie: Czy w zestawie programów nauczania dokonujemy zmian tylko nowych programów, jeżeli program jest już wybrany na etap, np. program nauczania geografii w klasach V-VIII?

Gdzie zapisywać godziny do dyspozycji dyrektora i czy są obowiązkowe

Pytanie: Co mówią przepisy o godzinach do dyspozycji dyrektora? Czy godziny dyrektorskie oraz godziny przyznane przez organ prowadzący są zapisywane w dziennikach lekcyjnych czy w osobnych dziennikach tych zajęć?

Godziny do dyspozycji dyrektora – jak zaplanować na rok szkolny 2019/2020

Pytanie: Jak rozumieć to, że dołożono po 1 godzinie na rozwój zainteresowań na każdy etap kształcenia (godziny do dyspozycji dyrektora)? Czy np. przyszłoroczna klasa III ma mieć dołożone 2 godziny, by zgadzało się w cyklu kształcenia? W przypadku mojej szkoły, ówczesna klasa I w roku 2017/2018 nie miała przydzielonej godziny, w roku 2018/2019 już jako klasa II miała 1 godzinę. Czy w roku szkolny 2019/2020 ma dostać 1 czy 2 godziny? Analogicznie rzecz się ma w klasach IV-VIII.

Podstawa programowa, szkolny plan nauczaniaCzytaj więcej porad »

Zmiany w ramowych planach nauczania – jak zaplanować godziny dyrektorskie

Pytanie: Czy wprowadzone zmiany od 1 września 2019 r. w ramowych planach nauczania dotyczą przyszłych klas I i IV szkoły podstawowej? Czy też dodatkową godzinę dyrektorską można przydzielać innym klasom w danym etapie edukacyjnym (np. w obecnych klasach II lub III albo w IV, V, VI, czy VII lub VIII).

Co z podstawą programową dla ucznia klasy gimnazjalnej, któremu wydłużono etap edukacyjny

Pytanie: Rada pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego uczniowi trzeciej klasy gimnazjalnej. W roku szkolnym 2019/2020 będzie on uczniem klasy ósmej. Czy wówczas będzie go nadal obowiązywała podstawa programowa dla gimnazjum?

Drugi język obcy dla obcokrajowców

Pytanie: Czy obcokrajowcy w szkole podstawowej mający trudności w nauce mogą być zwolnieni z nauki drugiego języka obcego w klasach 7-8?

Ocenianie uczniówCzytaj więcej porad »

Informacja dla rodziców o proponowanych ocenach rocznych – czy także w klasach I-III

Pytanie: Czy o proponowanych ocenach należy informować na piśmie również rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej?

Czy niestrajkujący nauczyciele mogą wystawić oceny uczniom klas maturalnych

Pytanie: W naszej szkole nie strajkuje 2 nauczycieli. Czy mogą oni, na polecenie dyrektora, wystawić oceny końcowe dla uczniów klas maturalnych?

Czy dyrektor może wystawić oceny za strajkujących nauczycieli

Pytanie: W związku ze strajkiem w klasach maturalnych nie wszystkie oceny zostały wystawione. Czy jeżeli strajk wciąż będzie trwał, dyrektor szkoły, może wystawić oceny za nauczyciela? I na jakiej podstawie? Czy na podstawie średnich ocen w dzienniku elektronicznym? A co z nauczycielami, którzy są na L-4 i nie wrócą do konferencji klasyfikacyjnej? Jak dyrektor ma się zachować w takich sytuacjach?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel