Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kształcenie i wychowanie

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące oceniania uczniów, np. jakie zapisy powinno się umieścić w WSO, a jakie są sprzeczne z prawem. Specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości dotyczące przeprowadzania egzaminów, organizacji zajęć szkolnych. Zobacz również, jak współpracować z rodzicami oraz jakie Ty i Twoja szkoła macie obowiązki wobec ucznia zdolnego i szczególnie uzdolnionego!

Realizacja obowiązku szkolnegoCzytaj więcej porad »

Cofnięcie ucznia klasy I do oddziału przedszkolnego

Pytanie: Czy dziecko 6-letnie, które uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017 do I klasy, można cofnąć do oddziału przedszkolnego?

Czy można cofnąć dziecko z klasy II do I szkoły podstawowej

Pytanie: Rodzice ucznia I klasy nie skorzystali z możliwości odroczenia dziecka 6-letniego i uczeń został klasyfikowany do II klasy. Dziecko jednak nie radzi sobie z nauką i rodzice wystąpili z pismem do dyrektora o cofnięcie dziecka do I klasy. Czy można tak postąpić?

Nauczanie w systemie domowym tylko z jednego przedmiotu – czy możliwe

Pytanie: Czy istnieją rozwiązania, które umożliwiają – na poziomie gimnazjum – realizować obowiązek szkolny w domu w zakresie tylko jednego przedmiotu (rodzic chciałby, aby dziecko uczyło się języka angielskiego w domu, a pozostałych przedmiotów w szkole)?

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkołyCzytaj więcej porad »

Brak świadectwa ucznia powracającego z zagranicy – do której klasy należy go przyjąć

Pytanie: Uczennica, uczęszczająca do III klasy szkoły podstawowej, po I półroczu wyjechała z rodzicami za granicę. Aktualnie chce wrócić do tej samej szkoły, po nieobecności prawie rocznej. Rodzice dziecka nie posiadają świadectwa z poprzedniej szkoły. Do której klasy należy przyjąć dziecko?

Czy po ukończeniu szkoły podstawowej można przejść do II klasy gimnazjum

Pytanie: Czy uczeń klasy VI szkoły podstawowej, realizujący indywidualny tok nauki, w następnym roku szkolnym może kontynuować naukę w klasie II gimnazjum, a nie w klasie I?

Przyjęcie dziecka z oddziału przedszkolnego do klasy I

Pytanie: Czy rodzice wychowanka z oddziału przedszkolnego mogą we wrześniu przenieść dziecko do I klasy szkoły podstawowej, przy której znajduje się oddział przedszkolny?

Organizacja zajęć szkolnychCzytaj więcej porad »

Czy w szkole można zorganizować noc filmową

Pytanie: W szkole planowane jest zorganizowanie nocy filmowych w formie edukacyjnej, tzn. młodzież z nauczycielem po obejrzeniu filmu omawia go. Czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie w szkole? Jak prawidłowo zorganizować takie zajęcia?

Zmniejszenie liczby uczniów na zajęciach z etyki w ciągu roku

Pytanie: Na początku roku na podstawie deklaracji rodziców utworzono grupę z etyki i wpisano ją nauczycielowi prowadzącemu do wymiaru etatu. Podczas roku szkolnego chodzących na zajęcia ubyło poniżej 7 osób. Czy zajęcia te mogą być kontynuowane w szkole pomimo tego ubytku? Co z nauczycielem?

Zmiana poziomu nauki języka obcego

Pytanie: Uczeń klasy I gimnazjum kontynuuje naukę języka niemieckiego ze szkoły podstawowej (na poziomie III.1). Rodzice proszą o zmianę zakresów języka: chcą, by dziecko uczyło się języka angielskiego na poziomie III.1, a języka niemieckiego na poziomie III.0. Czy jako dyrektor mogę im to umożliwić? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Podstawa programowa, szkolny plan nauczaniaCzytaj więcej porad »

Czy nauczyciel może wymagać znajomości treści wykraczających poza podstawę programową

Pytanie: Czy nauczyciel przedmiotu może realizować na swoich zajęciach treści wykraczające poza podstawę programową i czy może wymagać od uczniów przyswojenia tych treści? Co powinien w tym zakresie zrobić dyrektor szkoły, jeśli otrzymał taką informację od rodziców?

Możliwość zwolnienia z zajęć, które uczeń zaliczył w poprzedniej szkole

Pytanie: Czu uczeń liceum musi uczęszczać na zajęcia z przedmiotu, który miał w klasie poprzedniej w innej szkole? Przedmiot nie jest już kontynuowany w klasach starszych.

Podręczniki inne niż rządowe – czy szkoła może zakupić

Pytanie: Szkoła podstawowa korzysta z rządowego podręcznika. W tym roku przedstawiciel wydawnictwa zaproponował, że gdy nauczyciele klasy I wybiorą ich ćwiczenia, nieodpłatnie wydawnictwo da uczniom ich podręcznik. Czy taka oferta jest zgodna z aktualnymi przepisami i szkoła może z niej skorzystać?

Ocenianie uczniówCzytaj więcej porad »

Brak zaświadczenia z kursu zawodowego – czy można klasyfikować ucznia

Pytanie: Uczniowie szkoły zawodowej w szkole realizują kształcenie ogólne, poza szkołą na kursach odbywają kształcenie teoretyczne w zakresie poszczególnych zawodów. Kursy odbywają się w różnych terminach, dlatego zaświadczenia dla uczniów i oceny spływają też różnie. W okolicach końca I semestru jedni uczniowie mają oceny z przedmiotów zawodowych, inni jeszcze nie. Czy uczniom należy liczyć te oceny z kursu zawodowego na I semestr, czy dopiero na koniec roku?

Podwyższenie oceny ucznia w systemie punktowym

Pytanie: W szkole obowiązuje punktowy system oceniania. Czy jeżeli wychowawca obliczył, że z punktowego systemu ocenia zachowania uczniowi wychodzi ocena dobra, czy może podnieść ocenę do bardzo dobrej? Czy ma takie prawo, jeżeli tak to na jakiej podstawie?

Ocena z religii na świadectwie, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia tylko w pierwszym półroczu

Pytanie: Uczeń pierwszy semestr uczęszczał na religię i otrzymał ocenę na I semestr. Natomiast w II półroczu uczęszczał tylko na etykę. Czy ocena z I semestru z religii ma być na świadectwie?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel