Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kształcenie i wychowanie

W zakładce Kształcenie i wychowanie znajdziesz aktualne porady ekspertów dotyczące m.in. oceniania uczniów - jakie zapisy powinno się umieścić w WSO, a jakie są sprzeczne z prawem, realizacji obowiązku szkolnego, organizacji zajęć oraz podstawy programowej. Specjaliści rozwieją Twoje wątpliwości dotyczące przeprowadzania egzaminów oraz rekrutacji do placówki. Zobacz również, jak współpracować z rodzicami!

Realizacja obowiązku szkolnegoCzytaj więcej porad »

Niepełnoletni uczeń nie uczestniczy w zajęciach zdalnych – jakie kroki podjąć

Pytanie: Uczeń niepełnoletni (nie ukończył jeszcze 18 lat) nie realizuje obowiązku szkolnego. Od początku roku szkolnego 2020/2021 tylko jeden dzień był w szkole, ani razu nie uczestniczył także w zajęciach prowadzonych w sposób zdalny. Do ucznia i jego rodziców były wielokrotnie wykonywane telefony, w celu zmotywowania go do udziału w lekcjach. Na adres domowy chłopca dwukrotnie zostały wysyłane upomnienia (rodzice, mimo próśb, w żaden sposób nie skontaktowali się ze szkołą i nie wyjaśnili przyczyn nieobecności). Do ucznia został skierowany patrol policji. Rozmowa z funkcjonariuszami w żaden sposób nie wpłynęła na zmianę zachowania ucznia. Jakie kroki prawne powinna dalej podjąć szkoła?

Obowiązek nauki – kogo informować o jego realizacji

Pytanie: Czy szkoły ponadpodstawowe mają obowiązek rozsyłać do urzędów gmin informacje o spełnianiu obowiązku nauki ucznia do 18. roku życia? Czy powinny to zrobić na prośbę pisemną urzędu gminy?

Kto kontroluje realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego

Pytanie: Oddział zerowy znajduje się w przedszkolu samorządowym. Kto powinien kontrolować realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – dyrektor szkoły czy dyrektor przedszkola, w którym znajduje się wspomniany oddział?

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkołyCzytaj więcej porad »

Przejście do innej szkoły – co z nauką języka obcego

Pytanie: Uczeń przenosi się do szkoły, w której jest inny język obcy. Uczeń chce się uczyć nowego języka. Czy musi uzupełnić braki we własnym zakresie?

Przyjęcie ucznia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego – co z listą uczniów

Pytanie: W trakcie roku szkolnego decyzją sądu uczeń zostaje umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Czy należy takiego ucznia skreślić z listy uczniów szkoły?

Przyjęcie ucznia z zagranicy – na jakich warunkach

Pytanie: Rodzice powracający z Anglii, złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, do klasy trzeciej. Doręczyli dwa dokumenty (ocena opisowa) potwierdzające postępy dziecka w szkole, które w Anglii uczęszczało również do klasy trzeciej. Uczeń dobrze posługuje się językiem polskim. Ma ukończone 8 lat. Czy należy przyjąć ucznia do klasy III zgodnie z wnioskiem rodziców?

Organizacja zajęć szkolnychCzytaj więcej porad »

Obecność rodziców w nauczaniu zdalnym – czy dozwolona

Pytanie: Pytanie dotyczy obecności rodziców podczas prowadzonych zajęć online. Rodzic poinformował, że będzie sprawdzał metody nauczania jednej z nauczycielek. Jakie przepisy obowiązującego prawa dają taką możliwość? Dodam, że w szkole obowiązuje regulamin nauki zdalnej, co prawda nie ma w nim o tym mowy.

Ile może być dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie ogólnodostępnej

Pytanie: Czy liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest zależna od "wskazań" do orzeczenia? Czy nauczyciel współorganizujący w takiej sytuacji zajmuje się wszystkimi uczniami, którzy posiadają orzeczenie w danej klasie?

Próbna matura stacjonarnie w szkole – co na to przepisy

Pytanie: Zapytanie dotyczy próbnej matury. Czy w tym czasie wolno przeprowadzić taki egzamin w szkole? Wiem, że na ten moment przepisy tego nie regulują. Nauczycielom zależy jednak, by zrobić to jak najwcześniej i czekanie do powrotu do szkół w formie stacjonarnej wydaje się zbyt odległe.

Podstawa programowa, szkolny plan nauczaniaCzytaj więcej porad »

Szkolny program nauczania - jak długo obowiązuje

Pytanie: W stosunku do zeszłego roku szkolnego nie ma zmian w szkolnych zestawach programach nauczania. Czy mimo tego konieczne jest sporządzenie nowego programu nauczania na rok szkolny 2020/2021?

WDŻ w liceum ogólnokształcącym

Pytanie: W których klasach liceum ogólnokształcącego (4-letniego) muszą odbywać się lekcje wychowania do życia w rodzinie?

Zmiana programu nauczania w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczyciel może zmienić program nauczania swojego przedmiotu, który wybrał na dany etap edukacyjny?

Ocenianie uczniówCzytaj więcej porad »

Ocenianie kształtujące – jak wprowadzić w szkole

Pytanie: Jaka jest procedura wprowadzenia oceniania kształtującego? W statucie nie mamy takiego zapisu. Czyja zgoda akceptacja jest wymagana, czy może dotyczyć tylko jednego przedmiotu w szkole, jakiej dokumentacji należy wymagać od nauczyciela wprowadzającego zmiany, kiedy taką zmianę można wprowadzić?

Zachowanie ucznia poza szkołą i w sieci – czy wpływa na ocenę zachowania

Pytanie: Sprawa dotyczy wystawiania ocen z zachowania. Uczniowie na swoich profilach Facebooka, do których zaproszeni są nauczyciele oraz inni uczniowie, używają wulgarnych wyrazów, zachowują się w sposób niezgodny ze statutem szkoły. Jak reagować na niewłaściwe, wulgarne zachowanie uczniów na prywatnych komunikatorach internetowych w przestrzeni publicznej? To samo dotyczy sytuacji, gdy nauczyciel zauważy nietrzeźwego ucznia poza szkołą? Czy szkoła może wyciągać konsekwencje z takiego zachowania poprzez np. obniżoną ocenę zachowania lub wejście na drogę kar statutowych?

Egzaminy klasyfikacyjne w edukacji domowej – stacjonarnie czy online

Pytanie: Czy egzaminy uczniów w edukacji domowej muszą być organizowane online w związku z sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem szkół? Czy organizowanie stacjonarnych egzaminów w edukacji domowej jest możliwe dopiero po oficjalnym całkowitym powrocie edukacji stacjonarnej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel