Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Projekty aktów prawnych dla oświaty

Znajdziesz tu wyczerpujące informacje na temat planowanych zmian w prawie oświatowym. Dzięki stale aktualizowanym informacjom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco z przepisami i że żadna zmiana w prawie Cię nie zaskoczy! Zakładka „Projekty aktów prawnych dla oświaty” zawiera wszystkie najważniejsze informacje, o których warto wiedzieć już na etapie prac legislacyjnych, dlatego staramy się nie ominąć żadnego ważnego projektu. Tu również omawiamy ważne zmiany w szkolnictwie 2017. Sprawdź, jakie zmiany mogą dotyczyć Twojej placówki i jak się do nich przygotować. A jeśli chcesz mieć pewność, że opisane tu przepisy weszły w życie, sprawdź je w zakładce „Zmiany w prawie oświatowym”.

Nauczyciele spoza szkoły w komisjach egzaminacyjnych

Nauczyciele spoza szkoły w komisjach egzaminacyjnych – jest projekt zmian

MEN planuje zmiany w wyznaczaniu składu komisji egzaminacyjnych – będzie można wyznaczać egzaminatorów spoza szkoły. Rozwiązanie takie pozwoli dyrektorowi szkoły na większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących, co związane jest również z planowanym strajkiem nauczycieli w kwietniu br.

postępowanie dyscyplinarne nauczycieli

Wydłużenie okresu na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

W przypadku czynu naruszającego prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela będzie mogło być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia informacji przez właściwy organ o jego popełnieniu – jak wynika z projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

Ramowe plany nauczania od 2019

Będą zmiany w ramowych planach nauczania – od 1 września 2019

O 1 godzinę zwiększy się liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań uczniów – tak przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. A jakie jeszcze zmiany wprowadzi? Sprawdzamy szczegóły!

limit umów dla nauczycieli na czas określony

Będzie limit umów na czas określony dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ograniczyć do 36 miesięcy okres, przez który można będzie zatrudniać nauczycieli na czas określony. Sprawdź szczegóły.

Karta Nauczyciela 2019 zmiany

Karta Nauczyciela 2019: Podwyżki dla nauczycieli oraz nowe świadczenia

1.000 zł za każdy rok stażu na kontraktowego, dodatek za wyróżniającą pracę w czasie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz 5% podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2019 r. – m.in. takie zmiany w wynagradzaniu nauczycieli przewiduje projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

wykres słupkowy z monet - wzrost

Podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r.

O 5% wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w placówkach samorządowych. Nowe stawki wynagrodzenia będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r., jednakże w związku z procesem legislacyjnym, nauczyciele odczują je dopiero w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019 r.

ocena pracy nauczycieli 2019

Planowana zmiana rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli

Od 1 stycznia 2019 r. nie będzie określonych szczegółowych wskaźników oceny pracy nauczycieli. Ocena będzie wystawiana na podstawie stopnia realizacji poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu w skali od 0 do 3.

subwencja oświatowa 2019

Subwencja oświatowa na 2019 rok – co przewiduje projekt

Resort edukacji przedstawił projekt podziału środków z subwencji oświatowej na 2019 r. Uwzględniono w nim nowe zadania oświatowe oraz zastosowano kilka zmian w stosunku do obecnego rozporządzenia. Sprawdzamy, jakich!

Posiłek w szkole i w domu

200 mln zł na szkolne stołówki – projekt rozporządzenia

Do 15 kwietnia 2019 r. dyrektorzy szkół podstawowych będą mogli zawnioskować do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, jak wynika z projektu rozporządzenia w tej sprawie.

 nowy wzór sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli

Będzie nowy wzór sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli

Począwszy od sprawozdań za 2018 r., składanych do 20 stycznia 2019 r. , ma obowiązywać nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, który uwzględnia zmianę kwoty bazowej, która nastąpiła w trakcie roku kalendarzowego ale nie z dniem 1 września.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel