Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Projekty aktów prawnych dla oświaty

Znajdziesz tu wyczerpujące informacje na temat planowanych zmian w prawie oświatowym. Dzięki stale aktualizowanym informacjom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco z przepisami i że żadna zmiana w prawie Cię nie zaskoczy! Zakładka „Projekty aktów prawnych dla oświaty” zawiera wszystkie najważniejsze informacje, o których warto wiedzieć już na etapie prac legislacyjnych, dlatego staramy się nie ominąć żadnego ważnego projektu. Tu również omawiamy ważne zmiany w szkolnictwie 2017. Sprawdź, jakie zmiany mogą dotyczyć Twojej placówki i jak się do nich przygotować. A jeśli chcesz mieć pewność, że opisane tu przepisy weszły w życie, sprawdź je w zakładce „Zmiany w prawie oświatowym”.

Spotkanie 4 osób, na biurku wykresy, analizy

Wymagania wobec szkół i placówek – projekt nowego rozporządzenia

W projekcie rozporządzenia w sprawie wymagań dla szkół i placówek nowe wytyczne zostały sformułowane w sposób ogólny, pozwalający na ukierunkowanie działań i umożliwiający prowadzenie działalności zgodnie z lokalnymi potrzebami i możliwościami placówek. Przedstawiamy 9 wymagań na nowy rok szkolny.

szkoła miejscem wypoczynku

Zmiany dotkną również zezwoleń na zakładanie szkół i placówek publicznych

Kolejny projekt rozporządzenia MEN swą regulacją objął zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej. Zgodnie z nową ustawą Prawo oświatowe zezwolenia takiego, podobnie jak dotychczas, udziela organ prowadzący, którego zadaniem jest prowadzenie szkoły publicznej odpowiedniego typu. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

 Dziennik lekcyjny

Będą zmiany w sposobie prowadzenia dokumentacji szkolnej i przedszkolnej

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji przez publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także przez publiczne przedszkola i placówki będzie nieco zmieniona od 1 września br. Resort edukacji wydał projekt rozporządzenia z kilkoma zmianami.

Dane osobowe pracowników przy wypłacie wynagrodzeń są chronione

Dane i terminy przekazywania danych do SIO w nowych przepisach

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej uszczegóławia i porządkuje zakres danych zgłaszanych do SIO. Wyznacza również nowe terminy przekazywania danych m.in. związanych z wynagrodzeniami nauczycieli.

Baza danych w MySQL Workbench

Nowy zakres danych gromadzonych w bazach oświatowych

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych w większości powiela rozwiązania dotychczasowego rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2012 r. Zawiera także nowe regulacje o charakterze doprecyzowującym i porządkującym. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące przekazywania danych do SIO.

uczeń czyta coś

3 projekty przepisów dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami będzie od 1 września nieco zmienione – MEN przedstawiło 3 projekty rozporządzeń w tym zakresie. Zmieni się m.in. możliwość zindywidualizowania ścieżki kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualnego nauczania uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły.

tablica szkolna 1 2 3

Dofinansowania dla organów prowadzących na wyposażanie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne

Opublikowano projekt rozporządzenia regulującego zasady udzielania dofinansowania dla organów prowadzących z programu rządowego „Aktywna tablica”. Dofinansowanie ma na celu wprowadzenie nowoczesnych technologii w szkołach podstawowych.

Kolegia dla nauczycieli

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w projekcie nowego rozporządzenia MEN

Znamy już projekt kolejnego rozporządzenia wydanego na podstawie upoważnienia przewidzianego w nowej ustawie Prawo oświatowe. Tym razem regulacją objęto kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Nauczanie indywidualne

Będą zmiany w kształceniu według indywidualnego programu lub toku nauki

MEN przygotowało projekt rozporządzenia określający kwestie związane z kształceniem uczniów według indywidualnego programu lub toku nauki. Zaproponowano w nim, aby zezwolenia udzielano na czas określony, bez wskazywania minimalnego okresu jego trwania.

Regulamin wynagradzania

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora w nowych przepisach

Do konsultacji trafił również projekt nowego rozporządzenia MEN regulującego zasady przeprowadzania konkursu dyrektora publicznego przedszkola, szkoły i placówki. Wprowadzono m.in. nowe dokumenty, jakie będzie musiał złożyć kandydat na dyrektora.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel