Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zasady zatrudniania nauczyciela wspomagającego

Pytanie: Na jakich zasadach zatrudnia się nauczyciela wspomagającego i ile wynosi jego pensum?

Dwóch uczniów z Zespołem Aspergera w jednej klasie – ilu nauczycieli wspomagających

Pytanie: Czy jeśli w jednej klasie jest dwóch uczniów z Zespołem Aspergera to czy należy zatrudnić dwóch nauczycieli wspomagających czy tylko jednego, który będzie zajmować się tą dwójką uczniów? 

Ustalenie wyższego wynagrodzenia nauczyciela niż z rozporządzenia

Gdy nauczyciel nie chce być zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela z uwagi na niskie wynagrodzenie

Pozyskanie nauczycieli do pracy jest często trudne, szczególnie gdy w danym regionie brakuje specjalistów. Czasami młodzi nauczyciele, mając wymagane kwalifikacje, podjęliby się pracy w szkole ale nie za pensję stażysty. Czy w takim przypadku da się zapewnić wyższe wynagrodzenie np. zatrudniając nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Weryfikacja w rejestrach a przeniesienie służbowe

Pytanie: Czy w przypadku przeniesienia nauczyciela do innej placówki konieczne jest pozyskanie informacji o niekaralności oraz zweryfikowanie nauczyciela w rejestrze kar dyscyplinarnych oraz przestępców seksualnych? 

1743f2a8a675c95843bb304bf90cc52e76a46945-xlarge

Cofnięcie ograniczenia etatu – wzory dokumentów

Po rekrutacji może okazać się, że nauczycielom, którzy zgodzili się na ograniczenie zatrudnienia, można zapewnić jednak pełny wymiar zajęć. Sprawdźmy, w jaki sposób ponownie zmienić warunki zatrudnienia nauczyciela zarówno zatrudnionego na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę.

Zmiana umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony

Pytanie: Jak można zmienić umowę o pracę zawartą na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zgoda dyrektora na przejście nauczyciela w stan nieczynny

Pytanie: Czy dyrektor musi wyrazić zgodę na przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela, który złożył taki wniosek na podstawie art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela? Proszę o przykład pisma.

Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym

Pytanie: Czy z przyczyn organizacyjnych można wypowiedzieć umowę o pracę nauczycielce zatrudnionej na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, która przebywa na urlopie wychowawczym? 

Ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pracę

Pytanie: Czy można ustalić, że nauczyciel nie może rozwiązać umowy za wypowiedzeniem w miesiącu przygotowywania rocznej lub półrocznej karty obserwacji dziecka lub gotowości szkolnej? 

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Ocena pracy nauczyciela religii, gdy władza kościelna nie przedstawiła oceny merytorycznej

Pytanie: Czy można dokonać oceny pracy nauczyciela religii bez dostarczonej przez właściwą jednostkę kościelną oceny cząstkowej? Kuria nie udzieliła odpowiedzi na pismo wysłane w tej sprawie przez dyrektora.

Prawo nauczyciela do wglądu w dokumentację dotyczącą odwołania od oceny pracy

Pytanie: Czy nauczyciel, który wniósł odwołanie od oceny pracy dokonanej przez dyrektora, ma prawo uzyskać kopię pisma i załączonych dokumentów, które przekazał dyrektor do kuratorium wraz z odwołaniem? 

Wskazywanie liczby punktów za spełnianie każdego kryterium w karcie oceny pracy

Pytanie: Czy dokonując oceny pracy nauczyciela muszę przy uzasadnianiu spełniania poszczególnych kryteriów podawać ile punktów otrzymał nauczyciel, czy wystarczy wpisać procentowe spełnianie wszystkich kryteriów i wskazać ocenę? 

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela za działanie według polecenia dyrektora szkoły

Pytanie: Dyrektor szkoły zorganizował dojazd na basen w ten sposób, że tylko uczniowie, którzy nie uzyskali zgody rodziców na samodzielny dojazd byli pod opieką nauczyciela. Czy nauczyciel może odpowiadać dyscyplinarnie za brak opieki nad uczniami, którzy samodzielnie mieli dotrzeć na basen? 

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela oddelegowanego do pracy związkowej

Pytanie: Czy nauczyciel urlopowany w związku z pełnioną obecnie funkcją prezesa związku zawodowego, który uchybił godności zawodu nauczyciela podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej?

Czas na przekazanie odwołania od decyzji o zawieszeniu nauczyciela

Pytanie: W jakim terminie dyrektor szkoły powinien przekazać komisji dyscyplinarnej odwołanie nauczyciela od decyzji o zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel