Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zgłoszenie do PIP konieczności zatrudniania nauczyciela na czas określony

Pytanie: Nauczyciel zatrudniany jest co roku na okres ok. 10 miesięcy do prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Czy, aby nie doszło do przekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę bezterminową, wystarczy zawiadomić PIP o konieczności czasowego zatrudniania nauczyciela? 

E-informacja z KRK jako potwierdzenie niekaralności nauczyciela

Pytanie: Czy zatrudniając nowego nauczyciela szkoła może przyjąć jako ważny dokument Informację o osobie z krajowego rejestru karnego w formie wizualizacji dokumentu elektronicznego wygenerowanego przez system e-Platformy Ministerstwa Sprawiedliwości ?  

Nauczyciel akademicki w szkole – stopień awansu i rodzaj umowy

Nauczyciel akademicki w szkole – stopień awansu i rodzaj umowy

Karta Nauczyciela przewiduje skrócenie ścieżki awansu zawodowego dla nauczycieli akademickich. W zależności od posiadania tytułu naukowego oraz stażu pracy na uczelni, nauczyciel akademicki może uzyskać z dniem zatrudnienia stopień nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego. Sprawdź, czy w związku z tym musi posiadać także przygotowanie pedagogiczne i jak zatrudnić nauczyciela, który go nie ma. 

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Przeniesienie nauczyciela wspomagającego na świetlicę

Przeniesienie nauczyciela wspomagającego na świetlicę

Zdalna edukacja i wynikający z niej brak możliwości bezpośredniego kontaktu nauczyciela wspomagającego z uczniem, dla którego został zatrudniony, rodzi niekiedy wątpliwości czy nauczyciel ten powinien nadal zajmować swoje stanowisko. Sprawdź, jak w związku ze zdalną edukacją przesunąć nauczyciela wspomagającego na świetlicę i czy jest to w ogóle zasadne.

Zmniejszenie etatu na wniosek nauczyciela mianowanego

Obniżenie etatu na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Nie zawsze nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowanie chce lub może pracować w pełnym wymiarze zajęć. Sprawdź, czy i w jaki sposób można zmniejszyć wymiar zatrudnienia na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

Obowiązek uzupełniania etatu przez nauczyciela kontraktowego

Pytanie: Organ prowadzący chce nałożyć obowiązek uzupełniania etatu na nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć. Czy jest to możliwe?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Wygaśnięcie stosunku pracy po stanie nieczynnym, gdy nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim

Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony w stan nieczynny. Jego stosunek pracy miał ustać 28 lutego. Nauczyciel przebywa jednak do 9 marca na zwolnieniu lekarskim. Czy musimy przedłużyć umowę o pracę o czas choroby?

Ochrona stosunku pracy pracownicy szkoły w ciąży

Ochrona stosunku pracy pracownicy szkoły w ciąży

Stosunek pracy pracownicy w ciąży podlega szczególnej ochronie. W szczególności nie można wypowiedzieć ani rozwiązać jej stosunku pracy.  Jeżeli to pracownica w ciąży złoży wypowiedzenie lub rozwiąże stosunek pracy za porozumieniem stron, może wycofać się z tej decyzji i zachować pracę. Sprawdź, jak w praktyce działa ochrona przed utratą pracy pracownicy szkoły w ciąży.

1cb36d3f780833df3a6eaf36a9d396bef69a981e-xlarge

Koniec stanu nieczynnego nauczyciela a obowiązki dyrektora szkoły

28 lutego 2021 r. stosunek pracy nauczycieli przeniesionych w stan nieczynny wygasa. Oznacza to, że do jego zakończenia nie jest konieczne składanie dodatkowych oświadczeń. Dyrektor szkoły musi jednak rozliczyć się z nauczycielem odchodzącym z pracy. Poznaj 5 obowiązków dyrektora szkoły, które musi wypełnić gdy następuje koniec stanu nieczynnego nauczyciela.

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Ocena pracy nauczyciela religii

Pytanie: Czy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela religii muszę zasięgnąć opinii władz kościelnych?  

Wniosek o ocenę pracy dyrektora szkoły niepublicznej – do kogo złożyć

Pytanie: Do kogo dyrektor szkoły niepublicznej powinien złożyć wniosek o dokonanie oceny pracy?

Ocena pracy dyrektora szkoły w praktyce

Ocena pracy dyrektora szkoły w praktyce

Dyrektor szkoły będący nauczycielem podlega ocenie pracy dokonywanej przez organ nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym. Sprawdź, jakie aspekty pracy dyrektora placówki oświatowej brane są pod uwagę przy dokonywaniu oceny jego pracy, jakie uprawnienia w procedurze oceny pracy ma oceniany dyrektor, a także jakie korzyści płyną z co najmniej bardzo dobrej oceny pracy oraz jakie skutki pociąga negatywna ocena pracy dyrektora szkoły. 

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Rola obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli

Rola obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli

Nauczyciel podejrzany o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. Udział obrońcy możliwy jest już na etapie postępowania wyjaśniającego, jednakże największy wpływ na przebieg postępowania zyskuje on dopiero w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną. Poznaj uprawnienia obrońcy w sprawie o ukaranie dyscyplinarne nauczyciela.

Ogólnopolski Strajk Kobiet - nauczyciel, uczeń i szkoła wobec protestów

Ogólnopolski Strajk Kobiet - nauczyciel, uczeń i szkoła wobec protestów

Trwające, mimo epidemii, protesty w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet nie są obojętne dla społeczności szkolnej. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają potrzeba wyrażania swoich poglądów dotyczących bieżącej sytuacji w kraju. W kontekście zapowiedzi resortu edukacji o wyciąganiu konsekwencji dyscyplinarnych wobec nauczycieli zaangażowanych w trwające protesty, zobacz omówienie 6 przykładów zachowań nauczycieli ocenionych przez pryzmat obowiązujących przepisów.

fd04192994fb3a909c1b91dc6c5d961a263b9cab-large

Wyrażanie poglądów politycznych przez nauczyciela w mediach społecznościowych

Nauczyciel, przed publikacją imiennego wpisu w mediach społecznościowych, powinien zastanowić się czy nie będzie on godzić w godność wykonywanego zawodu. Sprawdź, czy w i jakim stopniu nauczyciel może prezentować swoje poglądy polityczne, w tym stosunek do trwającego obecnie protestu kobiet, na portalach społecznościowych.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel