Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Umowa dla nowego dyrektora placówki, który nie jest pracownikiem szkoły

Pytanie: Nauczyciel wygrał konkurs na stanowisko dyrektora placówki, w której nie jest zatrudniony. W związku z tym rozwiązał w swoim podstawowym miejscu pracę stosunek pracy na podstawie mianowania, by podjąć pracę w nowej szkole. Czy stając się dyrektorem innej szkoły również będzie zatrudniony na podstawie mianowania?

Zatrudnienie fizjoterapeuty w placówce niepublicznej

Pytanie: Chcemy nawiązać współpracę z fizjoterapeutą, który prowadzi firmę świadczącą usługi rehabilitacyjne. Jaka forma współpracy będzie najbardziej korzystna?  

uzyskanie stopnia nauczyciela stażysty

Zatrudnienie nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego

Podjęcie pracy przez nauczyciela, który nie posiada stopnia awansu zawodowego wiąże się zwykle z uzyskaniem stopnia nauczyciela stażysty. Zazwyczaj także oznacza to rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, jednak nie zawsze. Poznaj szczegóły.

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Kara dla nauczyciela

Rola organu prowadzącego przy przeniesieniu nauczyciela do innej szkoły

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły to dla nauczyciela możliwość kontynuacji pracy u innego pracodawcy, a dla szkoły zatrudniającej nauczyciela możliwość zmniejszenia zatrudnienia bez konieczności wypłacenia odprawy. Przekonaj się, czy przeniesienie nauczyciela do innej szkoły wymaga zgody organu prowadzącego.

Wypowiedzenie zmieniające na miesiąc przed rozpoczęciem ochrony przedemerytalnej

Pytanie: Czy można wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy i płacy miesiąc przed objęciem ochroną przedemerytalną?

Przeniesienie ze stanowiska niepedagogicznego na stanowisko nauczyciela

Pytanie: Sekretarz zatrudniony na czas nieokreślony ma od 1 września przejść na stanowisko nauczyciela. Czy trzeba rozwiązać obowiązującą umowę i zawrzeć nową, czy też można dokonać przeniesienia służbowego?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Rozwiązanie umowy o pracę dyrektora placówki oświatowej

Pytanie: Kto rozwiązuje umowę z dyrektorem, który odchodzi na emeryturę?

Nauczyciel religii wyjeżdża na misję – czy powinien złożyć wypowiedzenie

Pytanie: Ksiądz poinformował nas, że wyjeżdża na misję i nie będzie dalej uczył religii w naszej placówce. Informację tę potwierdził proboszcz. Co zrobić, jeśli cofnięcie skierowania do nauczania religii wpłynie dopiero w sierpniu? Czy to  ksiądz powinien złożyć wypowiedzenie stosunku pracy?

Ochrona SIP i związkowca – która silniejsza

Pytanie: Do zwolnienia mamy do wyboru społecznego inspektora pracy lub nauczyciela objętego szczególną ochroną wynikającą z pełnienia funkcji w związkach zawodowych. Który z nich jest bardziej chroniony przed zwolnieniem z pracy? 

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Odmowa poddania się ocenie pracy – czy możliwa

Pytanie: Czy nauczyciel może odmówić się poddania ocenie pracy z inicjatywy dyrektora?

Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego

Pytanie: Czy dokonując oceny pracy nauczyciela mianowanego należy ocenić go z uwzględnieniem kryteriów tylko dla nauczyciela mianowanego czy kaskadowo tj. dla nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego?

Zakres kontroli dokumentacji wewnątrzszkolnej w ramach oceny pracy dyrektora placówki

Pytanie: Jakie dokumenty wewnątrzszkolne podlegają kontroli w czasie dokonywania oceny pracy dyrektora placówki?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Czas na przekazanie odwołania od decyzji o zawieszeniu nauczyciela

Pytanie: W jakim terminie dyrektor szkoły powinien przekazać komisji dyscyplinarnej odwołanie nauczyciela od decyzji o zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków?

Medal KEN dla nauczyciela emeryta zatrudnionego na część etatu

Pytanie: Czy nauczyciel emeryt pracujący na 2/3 etatu może zostać wytypowany jako kandydat do otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej?

nieobecność nauczyciela w pracy

Nieobecność nauczyciela w pracy w czasie zimowej przerwy świątecznej

Zimowa przerwa świąteczna to, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, okres wolny wyłącznie od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a nie od pracy. Nauczyciel, który w tym czasie nie stawi się do pracy poniesie co najmniej dwa rodzaje konsekwencji.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel