Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

7df075ee8a69547ae4e5e6f10091d6524b06dafb-xlarge(4)

Uzależnienie w umowie o pracę wymiaru zatrudnienia nauczyciela od treści arkusza

Nauczyciele zatrudnieni na część etatu często mają zmieniane warunki zatrudnienia z uwagi na zmienną liczbę godzin przewidzianych dla nich w arkuszu. A co gdyby umowa o pracę zawierała zapis, że  "szczegółowy wymiar czasu pracy odpowiada przyjętemu na dany rok arkuszowi organizacji pracy szkoły oraz wprowadzanych do niego w trakcie roku szkolnego zmian"?  

b8a5fb474515f0607d3ebe11135a1d9eb028ad00-xlarge(2)

Pedagog czy psycholog – kogo zatrudnić

Dyrektor placówki ma obowiązek zorganizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Sprawdź, czy to oznacza, że zawsze musi być zatrudniony zarówno pedagog szkolny, jak i psycholog.

zaświadczenia do zatrudnienia w szkole

Oświadczenia i zaświadczenia - czyli dokumenty niezbędne do zatrudnienia

Podjęcie pracy w placówce samorządowej wymaga przedstawienia większej liczby dokumentów niż w przypadku pracodawców prywatnych. Niekaralność czy pełną zdolność do czynności prawnych trzeba odpowiednio udokumentować. Podpowiadamy, m.in. kto musi przedstawić informację z Krajowego Rejestru Karnego a kogo zweryfikować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i jak to prawidłowo zrobić.

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Obowiązek uzupełniania etatu przez nauczyciela kontraktowego

Pytanie: Organ prowadzący chce nałożyć obowiązek uzupełniania etatu na nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć. Czy jest to możliwe?

Konsultacje związkowe propozycji ograniczenia zatrudnienia

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek pytać o opinię związki zawodowe, jeśli ma zamiar ograniczyć zatrudnienie nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania?

Przeniesienie nauczyciela do miejsca zamieszkania małżonka

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania wniosła podanie o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka. Proszę o interpretację tego przepisu.

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Wniosek o przeniesienie w stan nieczynny

Przejście w stan nieczynny - wady i zalety

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, którzy otrzymali wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych mają 30 dni na podjęcie decyzji o przejściu w stan nieczynny. Sprawdź, czy warto przejść w stan nieczynny.

a80504bed9070746a69ef58c7f1b801ea99eb768-xlarge

Skuteczne doręczenie wypowiedzenia w czasie epidemii

Na czas epidemii koronawirusa zawieszone zostały przepisy o fikcji doręczenia pism za pośrednictwem poczty. Jeżeli nauczyciel nie odbierze wypowiedzenia wysłanego pocztą, dyrektor powinien podjąć alternatywne działania zmierzające do jego skutecznego doręczenia. Sprawdź, co można zrobić, by nie ryzykować sądowego przywrócenia do pracy nauczyciela z uwagi na niedoręczenie wypowiedzenia.

Konsultacje związkowe wypowiedzenia umowy o pracę w czasie epidemii

Pytanie: Czy i w jaki sposób spełnić obowiązek konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy ze związkami zawodowymi, jeśli w okresie epidemii nikt nie pracuje?

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Brak potwierdzenia odbioru karty oceny pracy przez dyrektora

Pytanie: Jak jest procedura w przypadku, gdy dyrektor nie zgadzając się z wystawiona oceną swojej pracy nie podpisze jej i nie ma zamiaru pisać odwołania?

Ocena pracy osoby zatrudnionej na podstawie art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Jaka jest procedura oceny pracy osoby niebędącej nauczycielem zatrudnionej na podstawie art.15 Prawa Oświatowego?

Ocena pracy nauczyciela w czasie epidemii

Ocena pracy nauczyciela w okresie epidemii

Ograniczenie działalności szkół i placówek oświatowych rodzi wątpliwości czy i jak w tym okresie dokonywać oceny pracy nauczycieli. Sprawdź, czy ocenę pracy można w związku z epidemią przełożyć na kolejny rok szkolny.

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków – kiedy najwcześniej możliwe

Pytanie: Nauczycielka umyślnie popchnęła uczennicę w wyniku czego uderzyła się ona o ławkę. Zdarzenie potwierdziło kilkoro uczniów. Dyrektor zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego o zdarzeniu, które narusza prawa i dobro dziecka. Czy może już zawiesić nauczycielkę w obowiązkach czy musi czekać na decyzję rzecznika w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego?  

fd04192994fb3a909c1b91dc6c5d961a263b9cab-large

Wyrażanie poglądów politycznych przez nauczyciela w mediach społecznościowych

Żyjemy w dobie zaawansowanych możliwości wyrażania swoich poglądów niekiedy nieograniczonej grupie odbiorców. Będąc nauczycielem, przed publikacją imiennego wpisu, warto zastanowić się czy nie będzie on godzić w godność zawodu. Przeanalizujmy czy w i jakim stopniu nauczyciel może prezentować swoje poglądy polityczne lub swoje sympatie do konkretnej partii politycznej na portalach społecznościowych.

Podjęcie innej pracy poza oświatą w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków

Pytanie: Czy dyrektor placówki, który jest zawieszony w pełnieniu obowiązków w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym może podjąć dodatkowe zatrudnienie poza oświatą? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel