Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zgoda na zatrudnienie w szkole publicznej w przypadku zatrudnienia w placówce niepublicznej

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w placówce niepublicznej (podstawowe miejsce zatrudnienia) w pełnym wymiarze czasu pracy, musi mieć zgodę dyrektora tej szkoły na dodatkowe zatrudnienie w szkole publicznej?

Nowa umowa w tej samej szkole to kontynuacja czy podjęcie zatrudnienia

Pytanie: Jeżeli nauczyciel, którego umowa ulegnie rozwiązaniu 31 sierpnia 2018 r. z przyczyn organizacyjnych, zostanie ponownie zatrudniony w tej samej szkole od 1 września, należy uznać to za kontynuację zatrudnienia czy podjęcie nowego zatrudnienia w świetle przepisów wprowadzający prawo oświatowe?

Kwalifikacje do nauczania WF w klasach I-III

Pytanie: Jakie powinien posiadać kwalifikacje nauczyciel obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III? Przydzieliłam takie lekcje nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej, a kuratorium mi to zakwestionowało (nauczycielka od lat ich uczy w klasach I-III, ma dyplom z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej).

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Zmiana wymiaru pensum łączonego – wzór pisma

Pytanie: W jaki sposób należy poinformować nauczyciela o zmianie wymiaru pensum łączonego w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela?

Odmowa uzupełniania pensum w innej szkole przez nauczyciela objętego ochroną związkową

Pytanie: Nauczyciel objęty ochroną związkową otrzymał pismo z organu prowadzącego zobowiązujące go do uzupełniania etatu w innej szkole. Odmówił wskazując, że podlega ochronie na podstawie art. 32 ustawy o związkach zawodowych. Czy ochrona ta dotyczy także obowiązku uzupełniania etatu?

Ograniczenie etatu nauczycielowi religii – czy wymaga zgody kurii

Pytanie: W związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów nie będzie w przyszłym roku pełnego etatu dla nauczyciela religii i musimy ograniczyć mu etat. Czy potrzebna jest do tego zgoda kurii?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Rozwiązanie stosunku pracy dyrektora szkoły – kto wręcza wypowiedzenie

Pytanie: Kto powinien wypowiedzieć stosunek pracy dyrektora likwidowanej szkoły, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego?

Pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy

Pytanie: Czy w oświadczeniu o wygaśnięciu stosunku pracy nauczyciela musi być zawarte pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy?  Od kiedy liczy się termin na odwołanie?

Skuteczność wypowiedzenia wysłanego pocztą, gdy pracownik listu nie odbiera

Pytanie: 2 maja wysłano do pracownika pismo wypowiadające stosunek pracy, którego on nie odebrał. List został awizowany. Jakie dalsze czynności należy podjąć?

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Ważność oceny pracy wystawionej na starych zasadach

Pytanie: Dyrektor (nauczyciel dyplomowany) otrzymał wyróżniającą ocenę pracy w grudniu 2016 r. Do kiedy zachowuje ona swoją ważność?

Ważność oceny pracy po zmianie przepisów od 1 września 2018 r.

Pytanie: Czy ocena pracy nauczyciela dokonana przed 1 września 2018 r. utrzyma ważność po wejściu w życie zmian i czy będzie wpływała na możliwość szybszego awansu zawodowego i na uzyskanie lepszego wynagrodzenia?

Karta oceny pracy nauczyciela po zmianie rozporządzenia

Pytanie: Czy karta oceny pracy nauczyciela (dyrektora) powinna zawierać dane dokładnie w kolejności podanej w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowe z 9 grudnia 2016 r.? Czy może być tak jak w starym rozporządzeniu najpierw uzasadnienie oceny, a potem stwierdzenie uogólniające?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Pisemna skarga rodziców na pracę nauczyciela – działania dyrektora szkoły

Pytanie: Proszę o informację o zbiorze narzędzi, jakie posiada dyrektor szkoły  i powinien uruchomić w wypadku pisemnej skargi rodziców dotyczącej pracy nauczyciela.

Niestawienie się do pracy w dniu wolnym od zajęć - konsekwencje

Pytanie: Dni 2 oraz 3 listopada 2017 r. były w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 3 listopada zaplanowano konferencje szkoleniowa dla nauczycieli. Kilku nauczycieli nie pojawiło się w pracy i nie usprawiedliwiło nieobecności. Jakie kroki powinien przedsięwziąć dyrektor?

Wyczytywanie nauczycieli, którzy dostali nagrodę dyrektora – czy konieczne

Pytanie: Czy dyrektor może nie odczytywać na forum, kto z nauczycieli otrzymuje nagrodę dyrektora?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel