Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Limit umów na czas określony w placówce niepublicznej

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w szkole niepublicznej na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 maja 2020. W czasie trwania tej umowy upływa 36 miesięcy zatrudnienia na podstawie umowy terminowej. Czy od 1 września 2020 r., w związku z 3-miesięczną przerwą w zatrudnienia, można będzie ponownie zawrzeć umowę o pracę na czas określony? Czy na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. można zawrzeć umowę zlecenia? 

Zatrudnienie w przedszkolu nauczyciela po licencjacie

Pytanie: Czy aktualnie mogę jeszcze zatrudnić nauczyciela w przedszkolu, który ma ukończone tylko studia licencjackie?

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji w szkole niepublicznej

Pytanie: Czy placówka niepubliczna (szkoła, przedszkole) może za zgodą kuratora oświaty zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji? Jeśli tak, jaka jest podstawa prawna?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Przekształcenie umowy w mianowanie w czasie urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć uzyskała stopień nauczyciela mianowanego w grudniu 2019 r. Od listopada korzysta z urlopu macierzyńskiego. Kiedy nastąpi przekształcenie umowy w akt mianowania?  

7259579d2c1d1fd05c39a9ec71866e98479c03e1-xlarge(1)

Zmiana umowy o pracę na czas określony w umowę bezterminową po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego

Wielu nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019 na okres dwóch lat jako nauczyciele stażyści już uzyskali lub wkrótce uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego. Możliwa jest zmiana ich umów o pracę w umowy na czas nieokreślony. Sprawdź, jak to zrobić.

Zobowiązanie do uzupełnianie etatu w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy organ prowadzący może nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia etatu w innej placówce w trakcie roku szkolnego czy ta czynność powinna być dokonana do końca sierpnia, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

1743f2a8a675c95843bb304bf90cc52e76a46945-xlarge(1)

Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela religii w związku z cofnięciem misji

Sprawdź, na jakiej podstawie prawnej należy rozwiązać umowę z nauczycielem religii zatrudnionym na czas określony, czas nieokreślony i na podstawie mianowania w przypadku cofnięcia skierowania.

7d9516a36bb3d454787b16668fb1f8487f0fd5b0-xlarge(1)

Częste absencje chorobowe jako przyczyna rozwiązania umowy za wypowiedzeniem

Zdarza się, że pracownik (nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny) często choruje ale nie aż tak długo, by można było rozwiązać umowę o pracę z tego powodu. Konieczność organizowania zastępstw, która może powodować ryzyko niezrealizowania podstawy programowej, zapewnienia bezpieczeństwa uczniom czy niewykonania części obowiązków na danym stanowisku, bardzo utrudnia organizację pracy placówki. Sprawdź czy częste nieobecności w pracy z powodu choroby mogą być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia dodatkowej umowy o pracę nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę do realizacji zajęć, go których nie posiada kwalifikacji. Jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał w ramach tej umowy?

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Ocena pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora

Pytanie: Czy dyrektor placówki niepublicznej powinien ocenić nauczycieli z własnej inicjatywy, jeżeli nie byli oni oceniani w ciągu ostatnich 5 lat?

Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego na umowę cywilnoprawną

Pytanie: Czy nauczyciel placówki niepublicznej zatrudniony na umowę zlecenia może wystąpić z wnioskiem o ocenę pracy?

Wydłużenie czasu na ocenę pracy nauczyciela w okresie przerwy świątecznej

Pytanie: Ocena pracy nauczyciela rozpoczęła się 4 listopada. Czy przedłużamy czas na dokonanie oceny o okres przerwy świątecznej?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

fd04192994fb3a909c1b91dc6c5d961a263b9cab-large

Wyrażanie poglądów politycznych przez nauczyciela w mediach społecznościowych

Żyjemy w dobie zaawansowanych możliwości wyrażania swoich poglądów niekiedy nieograniczonej grupie odbiorców. Będąc nauczycielem, przed publikacją imiennego wpisu, warto zastanowić się czy nie będzie on godzić w godność zawodu. Przeanalizujmy czy w i jakim stopniu nauczyciel może prezentować swoje poglądy polityczne lub swoje sympatie do konkretnej partii politycznej na portalach społecznościowych.

Podjęcie innej pracy poza oświatą w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków

Pytanie: Czy dyrektor placówki, który jest zawieszony w pełnieniu obowiązków w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym może podjąć dodatkowe zatrudnienie poza oświatą? 

a424e54add644e1f94f986458dac1281875dd367-xlarge(8)

Popełnienie przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka – postępowanie i analiza przypadków

Dyrektor szkoły (przedszkola) ma obowiązek zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o każdym czynie naruszającym prawa i dobro dziecka. Sprawdź, kiedy i w jaki sposób spełnić ten obowiązek oraz jakie informacje zamieścić w zawiadomieniu. Dowiedz się, co grozi dyrektorowi, który nie przekazał zawiadomienia w terminie.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel