Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Umowa dla nowego dyrektora placówki, który nie jest pracownikiem szkoły

Pytanie: Nauczyciel wygrał konkurs na stanowisko dyrektora placówki, w której nie jest zatrudniony. W związku z tym rozwiązał w swoim podstawowym miejscu pracę stosunek pracy na podstawie mianowania, by podjąć pracę w nowej szkole. Czy stając się dyrektorem innej szkoły również będzie zatrudniony na podstawie mianowania?

Zatrudnienie fizjoterapeuty w placówce niepublicznej

Pytanie: Chcemy nawiązać współpracę z fizjoterapeutą, który prowadzi firmę świadczącą usługi rehabilitacyjne. Jaka forma współpracy będzie najbardziej korzystna?  

uzyskanie stopnia nauczyciela stażysty

Zatrudnienie nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego

Podjęcie pracy przez nauczyciela, który nie posiada stopnia awansu zawodowego wiąże się zwykle z uzyskaniem stopnia nauczyciela stażysty. Zazwyczaj także oznacza to rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, jednak nie zawsze. Poznaj szczegóły.

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Przeniesienie na inne stanowisko nauczyciela objętego ochroną związkową

Pytanie: Nauczyciel pełniący rolę przewodniczącego związku zawodowego zostaje przeniesiony na inne stanowisko. Czy wymaga to zgody związków zawodowych?   

Uzupełnianie etatu przez nauczyciela

Uzupełnianie etatu – kto, komu i za co płaci

Uzupełnienie etatu jest specyficzną instytucją prawną polegającą na tym, że nauczyciel pozostający formalnie w stosunku pracy w jednej szkole świadczy pracę na rzecz dwóch szkół. Sprawdź, czy to oznacza dzielenie wszystkich kosztów pracowniczych na dwoje?

Kara dla nauczyciela

Rola organu prowadzącego przy przeniesieniu nauczyciela do innej szkoły

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły to dla nauczyciela możliwość kontynuacji pracy u innego pracodawcy, a dla szkoły zatrudniającej nauczyciela możliwość zmniejszenia zatrudnienia bez konieczności wypłacenia odprawy. Przekonaj się, czy przeniesienie nauczyciela do innej szkoły wymaga zgody organu prowadzącego.

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Nauczyciel dyplomowany może stracić pracę przed kontraktowym

Nauczyciel dyplomowany może stracić pracę przed kontraktowym

Utarło się przekonanie, że nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania korzystają z większej ochrony przed zwolnieniem z pracy z przyczyn organizacyjnych, niż ci, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Nie jest to do końca prawdą. O tym, kto pozostanie w zatrudnieniu powinien zdecydować ogół kryteriów doboru do zwolnienia.

Zwolnienie z pracy nauczyciela, który posiada prawo do emerytury

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania posiada uprawnienia emerytalne, jednakże chce dalej pracować. Czy mogę zwolnić go z pracy, zapewniając godziny młodszemu nauczycielowi?

Ochrona stosunku pracy nauczycieli

Ochrona stosunku pracy nauczycieli w praktyce

Decyzje kadrowe utrudniają sytuacje, w których nauczyciele korzystają ze szczególnej ochrony przed zwolnieniem z  pracy np. w przypadku ciąży, pełnienia funkcji związkowej czy urlopu wychowawczego. Zakres tej ochrony różni się w zależności od podstawy prawnej zatrudnienia nauczyciela, rodzaju placówki oraz liczby zatrudnianych pracowników. Sprawdźmy, którzy nauczyciele i w jakim zakresie podlegają ochronie przed zwolnieniem z pracy oraz co można zrobić, gdy właśnie dla nich brakuje godzin.

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Uchylenie regulaminu oceny pracy – czy konieczne

Pytanie: Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów należy obowiązkowo uchylić regulamin oceny pracy nauczycieli? Jeżeli tak, to w jakiej formie należy tego dokonać?

Odmowa poddania się ocenie pracy – czy możliwa

Pytanie: Czy nauczyciel może odmówić się poddania ocenie pracy z inicjatywy dyrektora?

Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego

Pytanie: Czy dokonując oceny pracy nauczyciela mianowanego należy ocenić go z uwzględnieniem kryteriów tylko dla nauczyciela mianowanego czy kaskadowo tj. dla nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Czas na przekazanie odwołania od decyzji o zawieszeniu nauczyciela

Pytanie: W jakim terminie dyrektor szkoły powinien przekazać komisji dyscyplinarnej odwołanie nauczyciela od decyzji o zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków?

Medal KEN dla nauczyciela emeryta zatrudnionego na część etatu

Pytanie: Czy nauczyciel emeryt pracujący na 2/3 etatu może zostać wytypowany jako kandydat do otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej?

nieobecność nauczyciela w pracy

Nieobecność nauczyciela w pracy w czasie zimowej przerwy świątecznej

Zimowa przerwa świąteczna to, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, okres wolny wyłącznie od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a nie od pracy. Nauczyciel, który w tym czasie nie stawi się do pracy poniesie co najmniej dwa rodzaje konsekwencji.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel