Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

d39970f093e0f493a826c4a70e87717e58a98075-large

Kwalifikacje nauczycieli przedszkola od roku szkolnego 2020/2021

Od 1 października 2019 r. kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela można rozpocząć wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich. Czy to oznacza, że nauczycielem przedszkola będzie mogła być tylko osoba z tytułem zawodowym magistra? Dowiedz się,  komu będziesz mógł powierzyć prowadzenie zajęć w przedszkolu od 1 września 2020 roku.  

Limit umów na czas określony w placówce niepublicznej

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w szkole niepublicznej na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 maja 2020. W czasie trwania tej umowy upływa 36 miesięcy zatrudnienia na podstawie umowy terminowej. Czy od 1 września 2020 r., w związku z 3-miesięczną przerwą w zatrudnienia, można będzie ponownie zawrzeć umowę o pracę na czas określony? Czy na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. można zawrzeć umowę zlecenia? 

Zatrudnienie w przedszkolu nauczyciela po licencjacie

Pytanie: Czy aktualnie mogę jeszcze zatrudnić nauczyciela w przedszkolu, który ma ukończone tylko studia licencjackie?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Przekształcenie umowy w mianowanie w czasie urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć uzyskała stopień nauczyciela mianowanego w grudniu 2019 r. Od listopada korzysta z urlopu macierzyńskiego. Kiedy nastąpi przekształcenie umowy w akt mianowania?  

7259579d2c1d1fd05c39a9ec71866e98479c03e1-xlarge(1)

Zmiana umowy o pracę na czas określony w umowę bezterminową po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego

Wielu nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019 na okres dwóch lat jako nauczyciele stażyści już uzyskali lub wkrótce uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego. Możliwa jest zmiana ich umów o pracę w umowy na czas nieokreślony. Sprawdź, jak to zrobić.

Zobowiązanie do uzupełnianie etatu w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy organ prowadzący może nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia etatu w innej placówce w trakcie roku szkolnego czy ta czynność powinna być dokonana do końca sierpnia, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Konsultacje związkowe wypowiedzenia umowy o pracę w czasie epidemii

Pytanie: Czy i w jaki sposób spełnić obowiązek konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy ze związkami zawodowymi, jeśli w okresie epidemii nikt nie pracuje?

Umowa o pracę rozwiązuje się „w dniu” czy „z dniem”

Pytanie: Jak w porozumieniu stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę poprawnie zapisać termin ustania zatrudnienia tak, by dzień 30 marca 2020 r. był ostatnim dniem świadczenia pracy? Czy należy wpisać, że umowa ulega rozwiązaniu „w dniu” czy „z dniem” 30 marca 2020 r.?

Okres wypowiedzenia kalkulator jak liczyć

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – kalkulator i praktyczne wskazówki

Zarówno pracodawca, jak i pracownik, chcąc rozwiązać umowę o pracę muszą przestrzegać zasad ustalania okresu wypowiedzenia oraz terminu, w którym okres ten upływa. Sprawdź, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy, a jaki nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Skorzystaj z kalkulatora okresu wypowiedzenia oraz poznaj sposób na wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę.

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

c3c4bfebb2953ab7238db68ec58c98c9bee849b1-xlarge (2)

Opinia rady rodziców przy ocenie pracy nauczyciela

W placówkach, w których jest utworzona rada rodziców, dyrektor obowiązkowo zasięga opinii tego organu o pracy nauczyciela. W jakiej formie powinna być ona wydana? Kto ją powinien podpisać? Przeczytaj odpowiedź na te pytania oraz pobierz wzór opinii rady rodziców o pracy nauczyciela.

Przedstawienie projektu oceny pracy nauczyciela radzie rodziców

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek przedstawić radzie rodziców projekt oceny pracy nauczyciela?

Wniosek o ocenę pracy na 3 miesiące przed zakończeniem stażu

Pytanie: 4 marca 2020 r. nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny pracy, zaś 31 maja 2020 r. kończy staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Czy dokonanie oceny pracy i oceny dorobku zawodowego się  w tym przypadku nie wyklucza? 

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków – kiedy najwcześniej możliwe

Pytanie: Nauczycielka umyślnie popchnęła uczennicę w wyniku czego uderzyła się ona o ławkę. Zdarzenie potwierdziło kilkoro uczniów. Dyrektor zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego o zdarzeniu, które narusza prawa i dobro dziecka. Czy może już zawiesić nauczycielkę w obowiązkach czy musi czekać na decyzję rzecznika w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego?  

fd04192994fb3a909c1b91dc6c5d961a263b9cab-large

Wyrażanie poglądów politycznych przez nauczyciela w mediach społecznościowych

Żyjemy w dobie zaawansowanych możliwości wyrażania swoich poglądów niekiedy nieograniczonej grupie odbiorców. Będąc nauczycielem, przed publikacją imiennego wpisu, warto zastanowić się czy nie będzie on godzić w godność zawodu. Przeanalizujmy czy w i jakim stopniu nauczyciel może prezentować swoje poglądy polityczne lub swoje sympatie do konkretnej partii politycznej na portalach społecznościowych.

Podjęcie innej pracy poza oświatą w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków

Pytanie: Czy dyrektor placówki, który jest zawieszony w pełnieniu obowiązków w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym może podjąć dodatkowe zatrudnienie poza oświatą? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel