Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Obowiązek informowania o wolnych miejscach pracy – czy dotyczy poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy obowiązek informowania o wolnym miejscu pracy dotyczy także poradni psychologiczno-pedagogicznej? Wolne stanowisko pracy pojawi się 1 sierpnia 2017 r.,a więc jeszcze przed kolejnym rokiem szkolnym.

Uzupełnienie etatu a ograniczenie podwójnego zatrudnienia

Pytanie: Od 1 września 2017 r. nauczyciel szkoły podstawowej na polecenie organu prowadzącego będzie uzupełniał etat w przedszkolu. Szkoła podstawowa została wcześniej wskazana przez nauczyciela jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Dyrektor przedszkola chciałby przy tym przydzielić nauczycielowi godziny ponadwymiarowe, ale nie może tego uczynić w ramach istniejącego stosunku pracy, ponieważ z uwagi na specyfikę zastosowanego uzupełnienia etatu przedszkole nie jest pracodawcą tego nauczyciela. Konieczne jest więc zatrudnienie nauczyciela w przedszkolu na podstawie odrębnego stosunku pracy obejmujące dodatkowe godziny. Czy na takie zatrudnienie dyrektor szkoły podstawowej musi wyrazić zgodę?

Sprawdź, jakie certyfikaty uprawniają do nauczania języka angielskiego

Pytanie: Jakie certyfikaty nadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Termin nałożenia na nauczyciela obowiązku uzupełnienia etatu w innej szkole

Pytanie: W jakim terminie należy przekazać nauczycielowi pismo od organu prowadzącego dotyczące uzupełniania etatu w innej szkole na tym samym stanowisku?

Ograniczenie zatrudnienia w okresie urlopu zdrowotnego – czy dochodzi do redukcji wynagrodzenia

Pytanie: Nauczyciel od lipca 2017 r. skorzysta z urlopu dla poratowania zdrowia. Jednocześnie od 1 września 2017 r. będzie miał ograniczone zatrudnienie. Jakie wynagrodzenie należy mu wypłacać od września 2017 r.?

Ograniczenie zatrudnienia w gimnazjum nie dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze

Pytanie: Nauczyciel pozostaje w zatrudnieniu w gimnazjum na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 12/18. W arkuszu organizacji pracy na rok szkolny 2017/2018 przewidziane są dla niego jedynie 4 godziny. Jak zgodnie z przepisami zmniejszyć mu wymiar zatrudnienia? Nauczyciel nie zgadza się na porozumienie stron.

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Podwójne zatrudnienie nauczyciela korzystającego z urlopu rodzicielskiego – czy obejmą go sankcje

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w szkole A w pełnym wymiarze zajęć, zaś w szkole B w wymiarze 5/18. Kiedy nauczyciel powinien przedstawić pisemną zgodę dyrektora szkoły macierzystej na zatrudnienie? Czy brak zgody na kontynuowanie zatrudnienia będzie wystarczającą przesłanką do rozwiązania stosunku pracy w szkole B? Czy można w ten sposób zwolnić nauczyciela korzystającego z urlopu rodzicielskiego?

Zwolnienie z pracy na wniosek nauczyciela – sprawdź, kiedy kończy się okres wypowiedzenia

Pytanie: W maju nauczyciel złożył wypowiedzenie stosunku pracy, przy czym zażądał, by stosunek pracy uległ rozwiązaniu z dniem 26 sierpnia 2017 r. Czy jest to możliwe?

Komisja dyscyplinarna orzeka o zwolnieniu nauczyciela z pracy – sprawdź, jakie działania powinien podjąć dyrektor

Pytanie: Jakie są obowiązki dyrektora szkoły po decyzji komisji dyscyplinarnej o zwolnieniu dyscyplinarnym nauczyciela?

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Sprawdź, kiedy zapoznać nauczyciela z projektem oceny pracy

Pytanie: Czy dyrektor szkoły musi na 2 tygodnie przed upływem 3 miesięcy na dokonanie oceny nauczyciela przedstawić mu propozycję takiej oceny, a w sytuacji, gdy tego nie uczyni - wystawić mu ocenę wyróżniającą?

Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora nie podlega numerowaniu według wykazu akt

Pytanie: Jeśli dyrektor zwraca się z prośbą do Kuratorium Oświaty o dokonanie oceny jego pracy, to czy takie pismo powinno być opatrzone numerem z wykazu akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną, czy nie powinno mieć nadanego numeru?

Granice uprawnień organu nadzoru w toku procedury oceny pracy dyrektora szkoły

Pytanie: Czy wizytator będący w szkole na okoliczność dokonywania oceny pracy dyrektora może przedłużać pobyt w placówce do późnych godzin wieczornych? Czy może wypytywać uczniów, czy nauczyciele pełnia dyżury podczas przerw?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Jak poradzić sobie z opieszałym nauczycielem

Pytanie: Jakie działania dyscyplinujące/ dyscyplinarne może podjąć dyrektor wobec nauczyciela, który notorycznie przekracza termin poleceń służbowych (dyrektor wydłuża je 2- 3- krotnie), spóźnił się do pracy dwukrotnie i nie usprawiedliwił spóźnienia, nie realizuje polecenia służbowego wynikającego z zaleceń kontrolnych kuratorium oświaty a dotyczących pracy nauczyciela - w ocenie nauczyciela zalecenia wynikają ze "złych odpowiedzi dyrektora" mimo iż kontrola była przeprowadzana na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym i planu pracy nauczyciela.

Brak informacji o przyczynie nieobecności nauczyciela i nieusprawiedliwienie nieobecności

Pytanie: Nauczyciel telefonicznie pozostawił informację w sekretariacie , że w tym tygodniu go nie będzie w pracy (nie wspominał o powodzie nieobecności). Dyrektor był przekonany, że pracownik z tego tytułu dostarczy zwolnienie lekarskie . Jednak pracownik nie przedstawił takiego zwolnienia lekarskiego, tylko poinformował, że chciałby za te dni skorzystać z urlopu bezpłatnego (po wielu dniach oczekiwania na zwolnienie lekarskie- więcej niż siedem). Jak wygląda to z punktu przepisów prawa?

Nauczyciel w stanie nietrzeźwości – jakie kroki należy podjąć?

Pytanie: Co zrobić gdy nauczyciel przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwości? Czy można zwolnic dyscyplinarnie lub zaproponować, aby sam rozwiązał umowę?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel