Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Pełnienie funkcji IOD przez dyrektora placówki niepublicznej

Pytanie: Czy dyrektor szkoły niepublicznej może jednocześnie pełnić funkcję inspektora ochrony danych?

Kwalifikacje do nauczania angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej

Pytanie: Jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej oraz szkole podstawowej?

Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej

Pytanie: Jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych w szkole podstawowej?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Przeniesienie nauczyciela i dyrektora placówki do innej szkoły na czas określony

Pytanie: Czy istnieje podstawa prawna uprawniająca przeniesienie nauczyciela oraz dyrektora do innej placówki na czas określony tj. z powodu remontu budynku w okresie wakacji?

Przydzielenie godzin świetlicowych nauczycielowi języka obcego

Pytanie: Czy nauczycielowi języka niemieckiego, zatrudnionemu na podstawie mianowania, można przydzielić część godzin pensum w świetlicy? W związku ze zmianą nauczanego języka w szkole nie będzie dla niego godzin tego przedmiotu.

Przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 Karty Nauczyciela na czas określony

Pytanie: Czy można przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania ze stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w tej samej szkole w oparciu o art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela informując, że przeniesienie to trwało będzie przez dwa najbliższe lata szkolne, po upływie których nauczyciel powróci do edukacji wczesnoszkolnej?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na zastępstwo

Pytanie: Czy nauczyciela zatrudnionego na czas określony za chorego nauczyciela obowiązuje okres wypowiedzenia?

27a9fc5a5b6f9c62f51011a52f27b30478783d84-xlarge

Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli – czyli komu trzeba zapewnić godziny w arkuszu

Nadszedł czas opracowywania arkusza organizacji na nowy rok szkolny, a tym samym podejmowania decyzji kadrowych w szkołach. Przed ostatecznym przydziałem godzin trzeba ustalić, którzy nauczyciele i w jakim stopniu podlegają ochronie przed zwolnieniem z pracy i zmianą warunków zatrudnienia. Sprawdź kiedy, mimo szczególnych okresów ochronnych takich jak ciąża, urlop wychowawczy, urlop zdrowotny, pełnienie funkcji związkowej, można zmienić warunki pracy nauczyciela, a nawet wręczyć wypowiedzenie.

Zakończenie umowy na czas określony po dniu porodu

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2018 r. jest w ciąży. Planowany termin porodu to lipiec 2018 r. Czy mamy obowiązek przedłużyć jej umowę?

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Ważność oceny pracy po zmianie przepisów od 1 września 2018 r.

Pytanie: Czy ocena pracy nauczyciela dokonana przed 1 września 2018 r. utrzyma ważność po wejściu w życie zmian i czy będzie wpływała na możliwość szybszego awansu zawodowego i na uzyskanie lepszego wynagrodzenia?

Karta oceny pracy nauczyciela po zmianie rozporządzenia

Pytanie: Czy karta oceny pracy nauczyciela (dyrektora) powinna zawierać dane dokładnie w kolejności podanej w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowe z 9 grudnia 2016 r.? Czy może być tak jak w starym rozporządzeniu najpierw uzasadnienie oceny, a potem stwierdzenie uogólniające?

Ocena pracy nauczyciela po ocenie dorobku zawodowego – za jaki okres pracy?

Pytanie: Nauczyciel po upływie roku od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego złożył wniosek o dokonanie oceny jego pracy. Jaki okres pracy należy uwzględnić dokonując oceny – rok czy 5 lat?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Pisemna skarga rodziców na pracę nauczyciela – działania dyrektora szkoły

Pytanie: Proszę o informację o zbiorze narzędzi, jakie posiada dyrektor szkoły  i powinien uruchomić w wypadku pisemnej skargi rodziców dotyczącej pracy nauczyciela.

Niestawienie się do pracy w dniu wolnym od zajęć - konsekwencje

Pytanie: Dni 2 oraz 3 listopada 2017 r. były w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 3 listopada zaplanowano konferencje szkoleniowa dla nauczycieli. Kilku nauczycieli nie pojawiło się w pracy i nie usprawiedliwiło nieobecności. Jakie kroki powinien przedsięwziąć dyrektor?

Wyczytywanie nauczycieli, którzy dostali nagrodę dyrektora – czy konieczne

Pytanie: Czy dyrektor może nie odczytywać na forum, kto z nauczycieli otrzymuje nagrodę dyrektora?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel