Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Możliwość uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym po nawiązaniu stosunku pracy

Pytanie: Nie wiedząc o nowym obowiązku, zatrudniliśmy trzech nauczycieli bez weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Czy możemy po nawiązaniu stosunku pracy wystąpić z wnioskiem o udostępnienie danych z Rejestru, żeby uzupełnić brakujące dane?

Kwalifikacje kierownika świetlicy szkolnej

Pytanie: Czy nauczyciel któremu powierzono funkcję kierownika świetlicy szkolnej powinien oprócz wymaganych kwalifikacji mieć również ukończoną organizację i zarządzanie oświatą?

Zatrudnianie nauczycieli emerytów w niepublicznych placówkach od 1 września 2018 r.

Pytanie: Czy od 1 września 2018 r. emerytowani nauczyciele również muszą być zatrudniani w niepublicznych placówkach oświatowych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko po urlopie zdrowotnym

Pytanie: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wraca z urlopu dla poratowania zdrowia z końcem kwietnia. Czy mogę przenieść go na stanowisko wychowawczy świetlicy na 18 godzin, by nauczyciel, który obecnie uczy tę klasę mógł prowadzić ją do końca roku szkolnego?

Zmiana stanowiska dyrektora szkoły – kto podpisuje przeniesienie

Pytanie: Dyrektor szkoły jest zatrudniony na stanowisku wychowawcy świetlicy. Ma jednak realizować zajęcia jako przedmiotowiec, kto podpisuje w takiej sytuacji zmianę stanowiska pracy? 

Przeniesienie nauczyciela kontraktowego do innej szkoły – czy może być na czas określony?

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony został przeniesiony do innej szkoły na terenie gminy. Czy można zatrudnić go na czas określony, czy też po przeniesieniu musi być zatrudniony na tych samych warunkach co dotychczas?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Rozwiązanie umowy o pracę nauczyciela w czasie stanu nieczynnego

Pytanie: Nauczycielka, która przebywa w stanie nieczynnym zwrócił się z prośba o „zmianę terminy stanu nieczynnego” i jego zakończenie z dniem 23 lutego. Czy dyrektor może wyrazić na to zgodę? Czy w tej sytuacji należy wypłacić odprawę?

umowa / wymówienie

Chorowity nauczyciel może stracić pracę

Nawet jeśli w szkole nie dochodzi do zmian organizacyjnych, dyrektor może przeprowadzić ruch kadrowy, by zapewnić jak najlepszą organizację swojej placówki w nowym roku szkolnym. Częste absencje chorobowe, które dezorganizują pracę szkoły i powodują konieczność organizowania zastępstw mogą stanowić przyczynę zwolnienia nauczyciela, lecz nie zawsze i nie każdego. Sprawdź, kiedy i jak można zwolnić z pracy nauczyciela, który często choruje.

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w okresie zwolnienia lekarskiego – czy można zwolnić nauczyciela z pracy

Pytanie: Nauczyciel był czasowo niezdolny do pracy w okresie wakacji. W wyniku badań kontrolnych, pod odwołaniu do WOMP, zostało wydane orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku. Nauczyciel jednak uzyskał od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zwolnienie lekarskie od dnia poprzedzającego dzień wydania orzeczenia przez WOMP. Czy należy zwolnić go mimo tego z pracy z końcem miesiąca?

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Karta oceny pracy nauczyciela po zmianie rozporządzenia

Pytanie: Czy karta oceny pracy nauczyciela (dyrektora) powinna zawierać dane dokładnie w kolejności podanej w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowe z 9 grudnia 2016 r.? Czy może być tak jak w starym rozporządzeniu najpierw uzasadnienie oceny, a potem stwierdzenie uogólniające?

Ocena pracy nauczyciela po ocenie dorobku zawodowego – za jaki okres pracy?

Pytanie: Nauczyciel po upływie roku od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego złożył wniosek o dokonanie oceny jego pracy. Jaki okres pracy należy uwzględnić dokonując oceny – rok czy 5 lat?

Ocena pracy dyrektora-nie nauczyciela

Pytanie: Jestem z wykształcenia nauczycielem, wygrałem konkurs na stanowisko dyrektora-menedżera (nie miałem aktualnej oceny pracy, ponieważ pracowałem poza oświatą). Czy można dokonać oceny mojej pracy w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Pisemna skarga rodziców na pracę nauczyciela – działania dyrektora szkoły

Pytanie: Proszę o informację o zbiorze narzędzi, jakie posiada dyrektor szkoły  i powinien uruchomić w wypadku pisemnej skargi rodziców dotyczącej pracy nauczyciela.

Niestawienie się do pracy w dniu wolnym od zajęć - konsekwencje

Pytanie: Dni 2 oraz 3 listopada 2017 r. były w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 3 listopada zaplanowano konferencje szkoleniowa dla nauczycieli. Kilku nauczycieli nie pojawiło się w pracy i nie usprawiedliwiło nieobecności. Jakie kroki powinien przedsięwziąć dyrektor?

Wyczytywanie nauczycieli, którzy dostali nagrodę dyrektora – czy konieczne

Pytanie: Czy dyrektor może nie odczytywać na forum, kto z nauczycieli otrzymuje nagrodę dyrektora?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel