Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Pracodawca w umowie o pracę dyrektora szkoły

Pytanie: Kto jest pracodawcą dyrektora szkoły będącego nauczycielem – wójt, gmina czy szkoła?

pomoc nauczyciela

Pracownik z art. 15 Prawa oświatowego – zasady zatrudniania, wymiar urlopu i wynagrodzenie

Sprawdź, jakie obowiązki wiążą się z zatrudnieniem w szkole osoby niebędącej nauczycielem oraz jakie ma ona uprawnienia pracownicze. Przekonaj się, czy osoba zatrudniona na podstawie art. 15 Prawa oświatowego podlega ocenie pracy, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagrody jubileuszowej oraz na jakich zasadach korzysta z urlopu wypoczynkowego.

Zawarcie umowy o pracę z nauczycielem bez informacji z KRK

Pytanie: Nauczyciel, który miał być zatrudniony 1 września złożył oświadczenie o niekaralności i wskazał, że informację z KRK przedstawi 3 września. Czy można podpisać umowę już od 1 września?  

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Zmniejszenie etatu na wniosek nauczyciela mianowanego

Obniżenie etatu na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Nie zawsze nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowanie chce lub może pracować w pełnym wymiarze zajęć. Sprawdź, czy i w jaki sposób można zmniejszyć wymiar zatrudnienia na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

Obowiązek uzupełniania etatu przez nauczyciela kontraktowego

Pytanie: Organ prowadzący chce nałożyć obowiązek uzupełniania etatu na nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć. Czy jest to możliwe?

Konsultacje związkowe propozycji ograniczenia zatrudnienia

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek pytać o opinię związki zawodowe, jeśli ma zamiar ograniczyć zatrudnienie nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

182e95133ae1c62f6d7cbd141f6b8f9e0d78add7-xlarge

Przywrócenie nauczyciela do pracy - praktyczne aspekty wyroku

Spór w sądzie pracy może zakończyć się wyrokiem przywracającym nauczyciela do pracy, co rodzi obowiązek zapewnienia mu zatrudnienia na tym samym stanowisku, które zajmował przed rozwiązaniem stosunku pracy. Sprawdź, jakie obowiązki ma dyrektor szkoły wobec nauczyciela przywróconego do pracy oraz jak okres pozostawania bez pracy wpływa na jego uprawnienia pracownicze.

Wniosek o przeniesienie w stan nieczynny

Przejście w stan nieczynny - wady i zalety

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, którzy otrzymali wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych mają 30 dni na podjęcie decyzji o przejściu w stan nieczynny. Sprawdź, czy warto przejść w stan nieczynny.

a80504bed9070746a69ef58c7f1b801ea99eb768-xlarge

Skuteczne doręczenie wypowiedzenia w czasie epidemii

Na czas epidemii koronawirusa zawieszone zostały przepisy o fikcji doręczenia pism za pośrednictwem poczty. Jeżeli nauczyciel nie odbierze wypowiedzenia wysłanego pocztą, dyrektor powinien podjąć alternatywne działania zmierzające do jego skutecznego doręczenia. Sprawdź, co można zrobić, by nie ryzykować sądowego przywrócenia do pracy nauczyciela z uwagi na niedoręczenie wypowiedzenia.

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Ocena pracy nauczyciela po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Czy dyrektor może dokonać oceny pracy nauczyciela, który złożył wniosek o jej dokonanie w ostatnim dniu swojego zatrudnienia tj. 31 sierpnia? Od 1 września nauczyciel podjął pracę w innej placówce. 

Termin na dokonanie oceny pracy nauczyciela – jak liczyć

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny pracy w dniu 8 kwietnia 2020 r. Do kiedy dyrektor powinien ocenić pracę nauczyciela i w jakim dniu najpóźniej trzeba mu wydać kartę oceny pracy?

Brak potwierdzenia odbioru karty oceny pracy przez dyrektora

Pytanie: Jak jest procedura w przypadku, gdy dyrektor nie zgadzając się z wystawiona oceną swojej pracy nie podpisze jej i nie ma zamiaru pisać odwołania?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Nagroda dla nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia można przyznać nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej?

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków – kiedy najwcześniej możliwe

Pytanie: Nauczycielka umyślnie popchnęła uczennicę w wyniku czego uderzyła się ona o ławkę. Zdarzenie potwierdziło kilkoro uczniów. Dyrektor zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego o zdarzeniu, które narusza prawa i dobro dziecka. Czy może już zawiesić nauczycielkę w obowiązkach czy musi czekać na decyzję rzecznika w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego?  

fd04192994fb3a909c1b91dc6c5d961a263b9cab-large

Wyrażanie poglądów politycznych przez nauczyciela w mediach społecznościowych

Żyjemy w dobie zaawansowanych możliwości wyrażania swoich poglądów niekiedy nieograniczonej grupie odbiorców. Będąc nauczycielem, przed publikacją imiennego wpisu, warto zastanowić się czy nie będzie on godzić w godność zawodu. Przeanalizujmy czy w i jakim stopniu nauczyciel może prezentować swoje poglądy polityczne lub swoje sympatie do konkretnej partii politycznej na portalach społecznościowych.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel