Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Uzupełnienie pensum a informacja o wolnym stanowisku pracy

Pytanie: Organ prowadzący zamierza nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia pensum w wymiarze 5 godzin w przedszkolu. Czy dyrektor przedszkola powinien w związku z tym zrezygnować z przesyłania informacji do kuratora oświaty o wolnym stanowisku pracy?

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie tylko bezwarunkowo

Pytanie: Czy dyrektor, wyrażając zgodę na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy, może określić maksymalna liczbę godzin, której nie może przekroczyć nauczyciel w dodatkowym miejscu zatrudnienia?

Nauczyciel zawodu nie podlega ograniczeniu dodatkowego zatrudnienia

Pytanie: Jesteśmy szkołą ponadgimnazjalną, w skład której wchodzą technika i zasadnicze szkoły zawodowe. Czy na zatrudnienie na język angielski nauczyciela (część etatu) zatrudnionego w innej szkole w pełnym wymiarze musimy uzyskać zgodę dyrektora jego macierzystej szkoły? Jak należy interpretować przepisy art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - czy dotyczą one tylko teoretycznych przedmiotów zawodowych?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Transfer pracowników niepedagogicznych w razie włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: W gimnazjum, które będzie połączone od 01.09.2017 r. ze szkołą podstawową, pracują trzy pracownice administracji z wieloletnim stażem pracy w tym gimnazjum. Z dwoma z nich ze względu na uzyskanie uprawnień emerytalnych stosunek pracy zostanie rozwiązany z końcem grudnia (co zawarte jest w arkuszu organizacyjnym szkoły podstawowej). Trzecia ma utrzymać zatrudnienie? Komu należy wręczyć wypowiedzenie?

Nie ograniczaj zatrudnienia nauczycielowi, który będzie uzupełniał pensum w innej szkole

Pytanie: Czy w stosunku do nauczyciela, o którym wiadomo, że będzie uzupełniał pensum w innej szkole, nie trzeba stosować procedur związanych z ograniczeniem pensum?

Termin nałożenia na nauczyciela obowiązku uzupełnienia etatu w innej szkole

Pytanie: W jakim terminie należy przekazać nauczycielowi pismo od organu prowadzącego dotyczące uzupełniania etatu w innej szkole na tym samym stanowisku?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zwolnienie lekarskie nie ochroni nauczyciela z negatywną oceną pracy

Pytanie: Nauczyciel otrzymał negatywną ocenę pracy. 23 czerwca mija ostateczny termin odwołania od tej oceny. Jeżeli tego odwołania nauczyciel nie złoży, a jest na zwolnieniu lekarskim do końca lipca, to w jaki sposób mogę skutecznie wręczyć wypowiedzenie?

Wypowiedzenie w czerwcu? To możliwe

Pytanie: Nauczyciel szkoły podstawowej złożył w dniu 5 czerwca pisemną odpowiedź, w której nie wyraził zgody na ograniczenie zatrudnienia. Czy można jeszcze wręczyć mu wypowiedzenie?

Kto wypowiada stosunek pracy dyrektorowi

Pytanie: Kto wręcza wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły do dnia 31 sierpnia 2017 r.?

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Niezapowiedziane hospitacje w ramach oceny pracy

Pytanie: Czy dyrektor może bez planowanej wcześniej obserwacji lekcji, przyjść na niezapowiedzianą hospitację, dać nauczycielowi do wypełnienia arkusz przedhospitacyjny, a także na podstawie obserwacji jedynej lekcji wydać opinię i ustalić ocenę negatywna w pracy?

Dyrektor nie może unieważnić oceny pracy

Pytanie: Dyrektor szkoły wystąpił z wnioskiem o ustalenie swojej oceny pracy. Otrzymał ocenę, którą go nie zadowala. Czy w związku z tym, że ocena nastąpiła z jego inicjatywy, może on wycofać wniosek i w ten sposób doprowadzić do unieważnienia oceny?

Nauczyciel odmawia zapoznania się z projektem oceny pracy – kroki dyrektora

Pytanie: Nauczycielka odmówiła wysłuchania projektu oceny swojej pracy, wychodząc z gabinetu dyrektora. Wszelkie inne próby zapoznania jej z tym projektem nie poskutkowały. Co powinien zrobić dyrektor?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Sankcje za niezrealizowanie dodatkowych zajęć w ramach zadań statutowych szkoły

Pytanie: W szkole każdy nauczyciel zobowiązany został do zrealizowania w roku szkolnym 2016/2017 czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. Zobowiązanie było sformułowane w zarządzeniu dyrektora szkoły. Jakie konsekwencje prawne można wyciągnąć wobec nauczycieli, którzy tych godzin nie zrealizowali?

Jak poradzić sobie z opieszałym nauczycielem

Pytanie: Jakie działania dyscyplinujące/ dyscyplinarne może podjąć dyrektor wobec nauczyciela, który notorycznie przekracza termin poleceń służbowych (dyrektor wydłuża je 2- 3- krotnie), spóźnił się do pracy dwukrotnie i nie usprawiedliwił spóźnienia, nie realizuje polecenia służbowego wynikającego z zaleceń kontrolnych kuratorium oświaty a dotyczących pracy nauczyciela - w ocenie nauczyciela zalecenia wynikają ze "złych odpowiedzi dyrektora" mimo iż kontrola była przeprowadzana na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym i planu pracy nauczyciela.

Brak informacji o przyczynie nieobecności nauczyciela i nieusprawiedliwienie nieobecności

Pytanie: Nauczyciel telefonicznie pozostawił informację w sekretariacie , że w tym tygodniu go nie będzie w pracy (nie wspominał o powodzie nieobecności). Dyrektor był przekonany, że pracownik z tego tytułu dostarczy zwolnienie lekarskie . Jednak pracownik nie przedstawił takiego zwolnienia lekarskiego, tylko poinformował, że chciałby za te dni skorzystać z urlopu bezpłatnego (po wielu dniach oczekiwania na zwolnienie lekarskie- więcej niż siedem). Jak wygląda to z punktu przepisów prawa?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel