Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Umowa zlecenia z nauczycielem w szkole niepublicznej o uprawnieniach publicznej

Pytanie: W zespole szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych zatrudniona jest nauczycielka na podstawie umowy na 13/18 etatu jako nauczycielka angielskiego w gimnazjum. Jednocześnie nauczycielka prowadzić kurs popołudniowy języka angielskiego przygotowujący do egzaminu CAE. Kurs jest dodatkowo płatny, dla chętnych uczniów z zespołu. Kurs firmowany jest przez zespół, ale poza programem dydaktycznym, poza nadzorem dydaktycznym, czas zajęć i program jest ustalany pomiędzy nauczycielem a kursantami. Stawka nauczyciela za kurs jest wyższa, niż stawka w umowie o pracę. Czy nauczycielka może realizować ten kurs na podstawie umowy zlecenia?

Nie można zatrudnić nauczyciela wspomagającego bez kwalifikacji

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej na etacie nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej?

Informacja o niekaralności nie jest wymagana przy przekształceniu formy zatrudnienia

Pytanie: Czy nauczyciel, którego stosunek pracy ulega przekształceniu z umowy o pracę w mianowanie, powinien przedstawić informację o niekaralności z KRK?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Ograniczenie zatrudnienia wchodzi w życie po zakończeniu urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczycielka przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. W maju 2017 dostanie ograniczenie etatu, ponieważ zmniejsza się liczba godzin z tego przedmiotu. Czy będzie mogła mieć ograniczony etat od września 2017, jeżeli na urlopie przebywa do końca września 2017 r.?

Dyrektor nie może zablokować realizacji obowiązku uzupełniania etatu

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia do pracy nauczyciela, który został skierowany do pracy z innej szkoły w celu uzupełnienia etatu w wymiarze 4 godzin na podstawie art 22 pkt 1. Karty Nauczyciela?

Czy dyrektor powinien cofnąć ograniczenie zatrudnienia z powodu ochrony związkowej

Pytanie: Pedagog szkolny jest zatrudniony przez mianowanie. Od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. ze względów organizacyjnych ma ograniczony wymiar etatu pedagoga do 3/4, ale obecnie łącznie z godzinami rewalidacji ma od  1 września 2016 r. pełny etat (pełny etat będzie tylko do 23.08.2017 r.). Nauczycielka zapisała się do związku zawodowego, który w piśmie z dnia 2 czerwca 2016 r. skierowanym do szkoły pisze, że w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 marca 2019 r. podlega ona ochronie przed rozwiązaniem i jednostronną zmianą stosunku pracy. Czy w związku z tym chronionym stosunkiem pracy nauczycielka musi mieć w okresie od 24 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. zapewniony pełny etat?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Wygaszanie oddziałów gimnazjalnych w szkole podstawowej obejmie nie tylko nauczycieli pracujących dotychczas w gimnazjum

Pytanie: Jak przedstawiają się dalsze losy zespołu szkół składającego się ze szkoły podstawowej i gimnazjum wobec planowanego wygaszania gimnazjów? Czy wszyscy pracownicy są na jednakowych prawach? Czy nauczyciel pracujący w szkole podstawowej jest nie do zwolnienia, a nauczyciela gimnazjum można zwolnić?

Okres wypowiedzenia nauczycielskiej umowy o pracę na czas określony nie musi kończyć się 31 sierpnia

Pytanie: Nauczycielka została zatrudniona w dniu 20.10.2016 r. na czas określony do 23.06.2017 r. W dniu 07.11.2016 r. złożyła podanie o rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W jaki sposób należy liczyć okres wypowiedzenia?

Dyrektor nie musi podpisywać porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę

Pytanie: Nauczyciel przedszkola zatrudniony na czas określony, na zastępstwo, na czas nieobecności innego nauczyciela poinformował mnie o zamiarze złożenia oświadczenia o rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Czy mam obowiązek przyjąć takie oświadczenie i rozwiązać tą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Dyrektor nie ma obowiązku wystawiać pisemnych referencji dla pracownika

Pytanie: Emerytowana nauczycielka szkoły, niepozostająca już w zatrudnieniu, wystąpiła z wnioskiem do dyrektora o wystawienie opinii dotyczącej jej pracy. Czy dyrektor zobowiązany jest do wystawienia takiej opinii?

Konieczność aktualizacji oceny pracy dyrektora szkoły

Pytanie: Reprezentuję szkołę podstawową publiczną, która jest prowadzona przez stowarzyszenie. Do 31 sierpnia 2012 r. organem prowadzącym dla szkoły była jednostka samorządu terytorialnego, a od 01 września 2012 r. jest to stowarzyszenie. Byłam dyrektorem szkoły dla której organem prowadzącym była jednostka samorządu terytorialnego, zaś w lipcu 2012 r. na mocy uchwały walnego zebrania stowarzyszenia powołano mnie na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie (bez przeprowadzania konkursu). W powołaniu określono datę powierzenia stanowiska dyrektora szkoły do końca sierpnia 2017 r. Mojej oceny pracy dokonano w marcu 2011 r. Czy mogę pełnić stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie , skoro od dokonania ostatniej oceny upłynęło już 5 lat. Do kiedy ważna jest ocena mojej pracy, czy może należy ją już uaktualnić?

Brak możliwości wydłużenia procedury oceny pracy nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny pracy. Według procedury dyrektor na jej dokonanie ma 3 miesiące czasu bez wliczania w ten okres dni ferii i wakacji. Czy mimo braku procedury o wydłużeniu terminu dokonania tej oceny można zawrzeć "porozumienie" z nauczycielem i wydłużyć okres dokonywania oceny?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Brak informacji o przyczynie nieobecności nauczyciela i nieusprawiedliwienie nieobecności

Pytanie: Nauczyciel telefonicznie pozostawił informację w sekretariacie , że w tym tygodniu go nie będzie w pracy (nie wspominał o powodzie nieobecności). Dyrektor był przekonany, że pracownik z tego tytułu dostarczy zwolnienie lekarskie . Jednak pracownik nie przedstawił takiego zwolnienia lekarskiego, tylko poinformował, że chciałby za te dni skorzystać z urlopu bezpłatnego (po wielu dniach oczekiwania na zwolnienie lekarskie- więcej niż siedem). Jak wygląda to z punktu przepisów prawa?

Nauczyciel w stanie nietrzeźwości – jakie kroki należy podjąć?

Pytanie: Co zrobić gdy nauczyciel przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwości? Czy można zwolnic dyscyplinarnie lub zaproponować, aby sam rozwiązał umowę?

Skarga rodzica na nauczyciela a reakcja dyrektora

Pytanie: Do dyrektora szkoły wpłynęła skarga rodzica na zachowanie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej: niesprawiedliwe ocenianie, kłamstwa, stronniczość, brak reakcji na dokuczanie przez innych uczniów. Zostały przeprowadzone rozmowy z nauczycielką, która nie zgadza się z zarzutami. Do szkoły wpłynął list od 25 pozostałych rodziców w obronie nauczycielki. Matka żąda wyegzekwowania w stosunku do nauczycielki konsekwencji dyscyplinarnych, ja natomiast na podstawie rozmów z nauczycielką, notatek ze spotkań matki z pedagogiem i wicedyrektorem uważam, że większość zarzutów nie potwierdza się i wystarczy obniżenie dodatku motywacyjnego. Jak zażegnać konflikt? Jakie mogę podjąć działania? Czy muszę odpowiadać pisemnie na skargi rodziców zarówno ustne jak i pisemne?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel