Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zatrudnienie w przedszkolu nauczyciela po licencjacie

Pytanie: Czy aktualnie mogę jeszcze zatrudnić nauczyciela w przedszkolu, który ma ukończone tylko studia licencjackie?

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji w szkole niepublicznej

Pytanie: Czy placówka niepubliczna (szkoła, przedszkole) może za zgodą kuratora oświaty zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji? Jeśli tak, jaka jest podstawa prawna?

2cbbaa6f526fbc0950a1934f6a12e335a28d1606-xlarge(2)

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w oddziale przedszkolnym (przedszkolu)

W trakcie roku szkolnego może okazać się konieczne zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla dziecka w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu. Jeśli orzeczenie wydano na okres roku szkolnego wątpliwości budzi czas trwania umowy o pracę. Czy powinna być zawarta do końca zajęć czy roku szkolnego?  Przeanalizujmy to.

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

7259579d2c1d1fd05c39a9ec71866e98479c03e1-xlarge(1)

Zmiana umowy o pracę na czas określony w umowę bezterminową po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego

Wielu nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019 na okres dwóch lat jako nauczyciele stażyści już uzyskali lub wkrótce uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego. Możliwa jest zmiana ich umów o pracę w umowy na czas nieokreślony. Sprawdź, jak to zrobić.

Zobowiązanie do uzupełnianie etatu w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy organ prowadzący może nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia etatu w innej placówce w trakcie roku szkolnego czy ta czynność powinna być dokonana do końca sierpnia, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego?

Cofnięcie zgody na uzupełnianie etatu w innej szkole

Pytanie: Nauczyciel wyraził zgodę na uzupełnianie etatu w innej szkole. Teraz wpłynęło do placówki podanie od nauczyciela, że chciałby zrezygnować z uzupełniania etatu. Co  należy zrobić? 

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

7d9516a36bb3d454787b16668fb1f8487f0fd5b0-xlarge(1)

Częste absencje chorobowe jako przyczyna rozwiązania umowy za wypowiedzeniem

Zdarza się, że pracownik (nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny) często choruje ale nie aż tak długo, by można było rozwiązać umowę o pracę z tego powodu. Konieczność organizowania zastępstw, która może powodować ryzyko niezrealizowania podstawy programowej, zapewnienia bezpieczeństwa uczniom czy niewykonania części obowiązków na danym stanowisku, bardzo utrudnia organizację pracy placówki. Sprawdź czy częste nieobecności w pracy z powodu choroby mogą być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia dodatkowej umowy o pracę nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę do realizacji zajęć, go których nie posiada kwalifikacji. Jaki okres wypowiedzenia będzie obowiązywał w ramach tej umowy?

Rozwiązanie umowy na czas określony w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na czas określony, w tym na zastępstwo, może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem w trakcie roku szkolnego?

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Wydłużenie czasu na ocenę pracy nauczyciela w okresie przerwy świątecznej

Pytanie: Ocena pracy nauczyciela rozpoczęła się 4 listopada. Czy przedłużamy czas na dokonanie oceny o okres przerwy świątecznej?

Ocena pracy nauczyciela stażysty na wniosek wyższej uczelni

Pytanie: Nauczycielka (stażysta) kończy studia podyplomowe w celu uzyskania przygotowania pedagogicznego. Uczelnia chce ją zwolnić z praktyk z uwagi na zatrudnienie w szkole jednakże w tym celu prosi o dokonanie oceny pracy. Czy dyrektor może ocenić nauczyciela? 

Ocena pracy nauczyciela po miesiącu zatrudnienia

Pytanie: 1 września 2019 r. nauczyciel został zatrudniony w nowej szkole. Czy dyrektor może ocenić nauczyciela już w miesiącu październiku tj. po przepracowaniu w danej szkole tylko jednego miesiąca?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

a424e54add644e1f94f986458dac1281875dd367-xlarge(8)

Popełnienie przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka – postępowanie i analiza przypadków

Dyrektor szkoły (przedszkola) ma obowiązek zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o każdym czynie naruszającym prawa i dobro dziecka. Sprawdź, kiedy i w jaki sposób spełnić ten obowiązek oraz jakie informacje zamieścić w zawiadomieniu. Dowiedz się, co grozi dyrektorowi, który nie przekazał zawiadomienia w terminie.

Skutki orzeczenia kary nagany z ostrzeżeniem przez dyrektora szkoły (przedszkola)

Pytanie: Jakie są konsekwencje dla dyrektora szkoły gdy otrzyma karę nagany z ostrzeżeniem za niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z pełnieniem funkcji? Czy pełni funkcję dyrektora dalej. Czy może startować w kolejnym konkursie na dyrektora? Kiedy kara ulegnie zatarciu?

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela za działanie według polecenia dyrektora szkoły

Pytanie: Dyrektor szkoły zorganizował dojazd na basen w ten sposób, że tylko uczniowie, którzy nie uzyskali zgody rodziców na samodzielny dojazd byli pod opieką nauczyciela. Czy nauczyciel może odpowiadać dyscyplinarnie za brak opieki nad uczniami, którzy samodzielnie mieli dotrzeć na basen? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel