Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Przedłużenie zatrudnienia na czas określony

Pytanie: Nauczyciel mianowany zatrudniony jest na czas określony na zastępstwo nieobecnego nauczyciela w wymiarze pełnym 18/18. Zastępowany nauczyciel wraca do pracy. Dla nauczyciela, który go zastępował, przewidziane jest dalsze zatrudnienie ale wymiarze 6/18 aby poprowadzić zajęcia w klasie maturalnej. Jakim dokumentem należy dokonać zmiany warunków zatrudnienia i do kiedy nauczyciel powinien być zatrudniony, biorąc pod uwagę że będzie prowadzić zajęcia tylko w klasie maturalnej?

Wymiar zajęć i stanowisko nauczyciela – jak określić je w umowie o pracę

Pytanie: Co należy wpisać w umowie o pracę w pozycji „wymiar czasu pracy”, zawieranej z nauczycielem na np. 5/18 wymiaru zajęć? (niepełny etat, czy 5/18). Co powinno być wpisane w pozycji „stanowisko”?

Wymiar zajęć wskazujemy tylko w nauczycielskiej umowie o pracę

Pytanie: Jakie zapisy powinien zawierać akt mianowania oraz umowa o pracę z pracownikiem pedagogicznym w odniesieniu do wymiaru jego etatu?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Dyrektor nie może zablokować realizacji obowiązku uzupełniania etatu

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia do pracy nauczyciela, który został skierowany do pracy z innej szkoły w celu uzupełnienia etatu w wymiarze 4 godzin na podstawie art 22 pkt 1. Karty Nauczyciela?

Czy dyrektor powinien cofnąć ograniczenie zatrudnienia z powodu ochrony związkowej

Pytanie: Pedagog szkolny jest zatrudniony przez mianowanie. Od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. ze względów organizacyjnych ma ograniczony wymiar etatu pedagoga do 3/4, ale obecnie łącznie z godzinami rewalidacji ma od  1 września 2016 r. pełny etat (pełny etat będzie tylko do 23.08.2017 r.). Nauczycielka zapisała się do związku zawodowego, który w piśmie z dnia 2 czerwca 2016 r. skierowanym do szkoły pisze, że w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 marca 2019 r. podlega ona ochronie przed rozwiązaniem i jednostronną zmianą stosunku pracy. Czy w związku z tym chronionym stosunkiem pracy nauczycielka musi mieć w okresie od 24 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. zapewniony pełny etat?

Cofnięcie ograniczenia zatrudnienia wymaga zgody nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie, w pełnym wymiarze czasu pracy, wyraził zgodę w maju 2016 r. na propozycję ograniczenia zatrudnienia do 11/18 od 1 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.. Po zakończeniu rekrutacji zaistniała możliwość przydzielenia nauczycielowi pełnego wymiaru czasu pracy tj. 18/18. Dyrektor cofnął poprzednią propozycję i dopełnił nauczycielowi wymiar zajęć. Nauczyciel nie wyraził na to zgody. W jakim wymiarze nauczyciel będzie pracował w okresie od 1 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Dyrektor nie musi podpisywać porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę

Pytanie: Nauczyciel przedszkola zatrudniony na czas określony, na zastępstwo, na czas nieobecności innego nauczyciela poinformował mnie o zamiarze złożenia oświadczenia o rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Czy mam obowiązek przyjąć takie oświadczenie i rozwiązać tą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Nie można zwolnić nauczyciela z powodu skorzystania z urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel zamierza w przyszłym roku skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy rodzi to zagrożenie dla jego dalszego zatrudnienia?

Rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy nauczyciela

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze zajęć może złożyć wypowiedzenie w ciągu roku szkolnego? Jaki będzie obowiązywał go okres wypowiedzenia?

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Brak możliwości wydłużenia procedury oceny pracy nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny pracy. Według procedury dyrektor na jej dokonanie ma 3 miesiące czasu bez wliczania w ten okres dni ferii i wakacji. Czy mimo braku procedury o wydłużeniu terminu dokonania tej oceny można zawrzeć "porozumienie" z nauczycielem i wydłużyć okres dokonywania oceny?

Tylko sąd może zmusić dyrektora do ustalenia oceny pracy

Pytanie: 14 marca złożyłam u dyrektora szkoły wniosek o dokonanie oceny mojej pracy. Do końca roku szkolnego tego dokumentu nie otrzymałam. Jaka jest procedura , abym ten dokument mogła wyegzekwować od dyrekcji?

Co zrobić z nauczycielem, który jest postrachem uczniów

Pytanie: Co zrobić z dyplomowanym nauczycielem języka niemieckiego z 30 letnim stażem pracy, a jednak od lat postrzegany jest przez uczniów i rodziców jako postrach uczniów? Język niemiecki jest coraz rzadziej wybierany przez dzieci i funkcjonuje już tylko jako drugi język. Dzieci często chcą zmieniać grupę językową do innego nauczyciela lub na każdy inny język, aby uciec od problemu. Mamy jeszcze dwóch nauczycieli języka niemieckiego (z mniejszym stażem i niższym stopniem awansu zawodowego). Z roku na rok jest coraz mniej godzin j. niemieckiego (na obecną chwilę 1,5 etatu na 3 nauczycieli) –wpływ na tą sytuację ma niewątpliwie niż demograficzny ale również obawa dzieci przed wyborem niemieckiego aby nie trafić do wspomnianego nauczyciela. Dodam, że metodycznie nauczyciel prowadzi lekcje dobrze, jest wymagający, osiąga dobre wyniki z tymi uczniami, którzy przetrwają - jednak ma coś w sobie takiego, że coraz więcej uczniów panicznie się go boi. Rodzice składają podania o zmianę grupy a nawet języka bo widzą stres i niechęć dzieci do chodzenia do szkoły. W razie odmowy rozważają zmianę szkoły (w ciągu roku każdego kilkoro uczniów) Widać więc desperację rodziców i uczniów. Przeprowadziłem wiele rozmów z nauczycielem, również spotkania rodziców z nauczycielem w mojej obecności, nauczyciel był zobowiązany do analizy sytuacji i złożenia pisemnego wyjaśnienia i jak wynika z jego odpowiedzi, on nie znajduje w sobie żadnego problemu i wszystko jest w porządku. Co można zrobić z takim nauczycielem?. Czy można wytypować go w pierwszej kolejności do zwolnienia?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Brak informacji o przyczynie nieobecności nauczyciela i nieusprawiedliwienie nieobecności

Pytanie: Nauczyciel telefonicznie pozostawił informację w sekretariacie , że w tym tygodniu go nie będzie w pracy (nie wspominał o powodzie nieobecności). Dyrektor był przekonany, że pracownik z tego tytułu dostarczy zwolnienie lekarskie . Jednak pracownik nie przedstawił takiego zwolnienia lekarskiego, tylko poinformował, że chciałby za te dni skorzystać z urlopu bezpłatnego (po wielu dniach oczekiwania na zwolnienie lekarskie- więcej niż siedem). Jak wygląda to z punktu przepisów prawa?

Nauczyciel w stanie nietrzeźwości – jakie kroki należy podjąć?

Pytanie: Co zrobić gdy nauczyciel przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwości? Czy można zwolnic dyscyplinarnie lub zaproponować, aby sam rozwiązał umowę?

Skarga rodzica na nauczyciela a reakcja dyrektora

Pytanie: Do dyrektora szkoły wpłynęła skarga rodzica na zachowanie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej: niesprawiedliwe ocenianie, kłamstwa, stronniczość, brak reakcji na dokuczanie przez innych uczniów. Zostały przeprowadzone rozmowy z nauczycielką, która nie zgadza się z zarzutami. Do szkoły wpłynął list od 25 pozostałych rodziców w obronie nauczycielki. Matka żąda wyegzekwowania w stosunku do nauczycielki konsekwencji dyscyplinarnych, ja natomiast na podstawie rozmów z nauczycielką, notatek ze spotkań matki z pedagogiem i wicedyrektorem uważam, że większość zarzutów nie potwierdza się i wystarczy obniżenie dodatku motywacyjnego. Jak zażegnać konflikt? Jakie mogę podjąć działania? Czy muszę odpowiadać pisemnie na skargi rodziców zarówno ustne jak i pisemne?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel