Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Kwalifikacje nauczycieli prowadzących język polski dla obcokrajowców w szkole niepublicznej

Pytanie: Jakie kwalifikacje są wymagane od nauczycieli udzielających w niepublicznej szkole podstawowej dodatkowych lekcji języka polskiego obcokrajowcom? (klasy I-III, I etap edukacyjny)?

Brak suplementu do dyplomu – czy dyrektor może zweryfikować przygotowanie pedagogiczne kandydata na stanowisko nauczyciela

Pytanie: Kandydatka do zatrudnienia na stanowisku nauczycielki przedstawiła dyplom ukończenia studiów licencjackich filologia angielska z językiem niemieckim oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich o specjalności filologia angielska. Nie dostarczyła suplementu potwierdzającego kwalifikacje nauczycielskie, tylko indeks z zaliczeniami przedmiotów: przygotowanie do zawodu nauczyciela, metodyka nauczania języka angielskiego, wstęp do glottodydaktyki ogólnej. Czy na tej podstawie mogę stwierdzić, że posiadana ona przygotowanie pedagogiczne?

Przedłużenie umowy na zastępstwo na okres urlopu uzupełniającego

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w szkole w pełnym wymiarze zajęć kończy urlop rodzicielski w dniu 15 maja. Zadeklarował, że od 16 maja będzie korzystał z zaległego urlopu za wakacje ( wypoczynkowy urlop uzupełniający) w wymiarze 6 tygodni. Czy mogę przedłużyć umowę nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo za ww. nauczyciela na czas jego urlopu uzupełniającego?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Czy można zabrać godziny nauczycielowi przywróconemu do pracy

Pytanie: Nauczyciel gimnazjum uzyskał prawomocny wyrok przywracający go do pracy. Czy w związku z tym obowiązkiem dyrektora jest wyszukanie godzin etatu nauczycielowi na kolejne lata w innej placówce np. w szkole podstawowej? Wszak gimnazjum będzie podlegało wygaszeniu.

Czy nauczyciel musi mieć zgodę na drugie zatrudnienie w szkole niepublicznej

Pytanie: Jestem nauczycielem w samorządowej publicznej szkole podstawowej. Chciałabym podjąć pracę w szkole niepublicznej od 1 września 2017 r. (zjazdy sobota - niedziela). Czy muszę mieć zgodę swojego obecnego pracodawcy?

Nie aneksujemy umów o pracę w związku z przekształceniem szkoły podstawowej

Pytanie: Czy w związku z przekształceniem szkoły podstawowej z 6- w 8-klasową szkoła musi zmienić pracownikom warunki zatrudnienia w umowie, podpisując z nimi porozumienia zmieniające? Jakie są obowiązki dyrektora w tym zakresie?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Nauczyciela można zwolnić po złożeniu wniosku o urlop rodzicielski

Pytanie: Zamierzam wręczyć nauczycielowi wypowiedzenie. W gorącym okresie "kadrowym" zamierza on skorzystać z zaległego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 14 tygodni, aby uniknąć zwolnienia. Kiedy mogę mu wręczyć wypowiedzenie?

Sprawdź, jak doręczyć informację o stanie nieczynnym nieobecnemu nauczycielowi

Pytanie: Jak skutecznie powiadomić nauczyciela przebywającego do 4 marca 2018 roku na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia przeniesieniu w stan nieczynny od 1 września 2017 roku? Trzeba założyć, że nauczyciel na chwilę obecną nieobecny w pracy nie przyjdzie do szkoły i nie będzie odbierał żadnej korespondencji ze szkoły.

Uprawnienie emerytalne jako kryterium doboru do zwolnienia i przeniesienia w stan nieczynny

Pytanie: Zespół szkół ponadgimnazjalnych ma nauczycieli, którzy pobierają emeryturę i nadal pracują. Czy w związku z reformą oświaty przy wypowiadaniu umów o pracę nauczycielom jako kryterium można przyjąć możliwość przejścia na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne?

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora nie podlega numerowaniu według wykazu akt

Pytanie: Jeśli dyrektor zwraca się z prośbą do Kuratorium Oświaty o dokonanie oceny jego pracy, to czy takie pismo powinno być opatrzone numerem z wykazu akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną, czy nie powinno mieć nadanego numeru?

Granice uprawnień organu nadzoru w toku procedury oceny pracy dyrektora szkoły

Pytanie: Czy wizytator będący w szkole na okoliczność dokonywania oceny pracy dyrektora może przedłużać pobyt w placówce do późnych godzin wieczornych? Czy może wypytywać uczniów, czy nauczyciele pełnia dyżury podczas przerw?

Ocena pracy dyrektora szkoły – konieczny kompromis organu nadzoru pedagogicznego z organem prowadzącym

Pytanie: Cząstkowa ocena pracy dokonana przez organ nadzoru pedagogicznego to ocena dobra. Organ prowadzący ustalił natomiast ocenę wyróżniającą. Jakie kroki ma podjąć organ prowadzący w celu ustalenia ostatecznej oceny pracy dyrektora szkoły w sytuacji różnych ocen cząstkowych? Kto ostatecznie decyduje o ocenie pracy dyrektora szkoły? Czy w sytuacji, kiedy w szkole nie działa żadna organizacja związkowa, wystarczy do dokonania oceny pracy dyrektora szkoły opinia rady pedagogicznej?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Jak poradzić sobie z opieszałym nauczycielem

Pytanie: Jakie działania dyscyplinujące/ dyscyplinarne może podjąć dyrektor wobec nauczyciela, który notorycznie przekracza termin poleceń służbowych (dyrektor wydłuża je 2- 3- krotnie), spóźnił się do pracy dwukrotnie i nie usprawiedliwił spóźnienia, nie realizuje polecenia służbowego wynikającego z zaleceń kontrolnych kuratorium oświaty a dotyczących pracy nauczyciela - w ocenie nauczyciela zalecenia wynikają ze "złych odpowiedzi dyrektora" mimo iż kontrola była przeprowadzana na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym i planu pracy nauczyciela.

Brak informacji o przyczynie nieobecności nauczyciela i nieusprawiedliwienie nieobecności

Pytanie: Nauczyciel telefonicznie pozostawił informację w sekretariacie , że w tym tygodniu go nie będzie w pracy (nie wspominał o powodzie nieobecności). Dyrektor był przekonany, że pracownik z tego tytułu dostarczy zwolnienie lekarskie . Jednak pracownik nie przedstawił takiego zwolnienia lekarskiego, tylko poinformował, że chciałby za te dni skorzystać z urlopu bezpłatnego (po wielu dniach oczekiwania na zwolnienie lekarskie- więcej niż siedem). Jak wygląda to z punktu przepisów prawa?

Nauczyciel w stanie nietrzeźwości – jakie kroki należy podjąć?

Pytanie: Co zrobić gdy nauczyciel przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwości? Czy można zwolnic dyscyplinarnie lub zaproponować, aby sam rozwiązał umowę?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel