Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Procedura uzyskania informacji z CROD w przypadku pierwszej pracy w oświacie

Pytanie: Chcemy zatrudnić osobę na stanowisku nauczyciela, która wcześniej nie pracowała w placówce oświatowej. Jak wygląda procedura wystąpienia do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych w takim przypadku? Czy będzie wystarczające zweryfikowanie jej za pomocą SIO PESEL, czy dodatkowo należy jeszcze wystąpić na piśmie o informację, czy osoba ta widnieje w rejestrze?

Zatrudnienie katechety na dwóch stanowiskach – ile umów o pracę

Pytanie: Katecheta ma skierowanie biskupa do nauczania religii na czas nieokreślony. W szkole nie ma godzin religii na pełny etat. Katecheta jest nauczycielem dyplomowanym, oprócz religii ma jeszcze uprawnienia do nauczania plastyki. Razem z religią i plastyką miałby pełny etat. W szkole nie ma innego nauczyciela plastyki, więc są warunki do zatrudnienia na czas nieokreślony w pełnym wymiarze. Czy można zatrudnić katechetę na podstawie mianowania i powierzyć mu nauczanie religii i plastyki w ramach jednego stosunku pracy, czy należy zawrzeć dwie osobne umowy?

Stanowisko pracy w akcie mianowania

Pytanie: Jak prawidłowo określić stanowisko pracy w akcie mianowania? Czy wystarczy wpisać „nauczyciel” czy trzeba sprecyzować np. „nauczyciel matematyki” albo „nauczyciel języka polskiego i historii”?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Przeniesienie nauczyciela kontraktowego do innej szkoły – czy może być na czas określony?

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony został przeniesiony do innej szkoły na terenie gminy. Czy można zatrudnić go na czas określony, czy też po przeniesieniu musi być zatrudniony na tych samych warunkach co dotychczas?

Skrócenie urlopu zdrowotnego w celu przeniesienia do innej szkoły

Pytanie: Jakie kroki powinien podjąć dyrektor, jeżeli nauczyciel przynosi zaświadczenie lekarskie z prośbą o przerwanie urlopu dla poratowania zdrowia? W związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora nauczyciel od 1 września ma być zatrudniony w innej szkole.

Uzupełnienie pensum wyłączną kompetencją organu prowadzącego

Pytanie: Jaka jest procedura nałożenia przez organ prowadzący na nauczyciela obowiązku uzupełniania etatu w innej szkole?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Skuteczność bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony doręczył pracodawcy listem poleconym pismo rozwiązujące stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (art. 55 § 1(1) Kodeksu pracy). Pracodawca nie zgadza się z przedstawionymi w piśmie zarzutami i z trybem wypowiedzenia umowy o pracę o czym na piśmie poinformował pracownika. Próby kontaktu telefonicznego i e-mailowego są bezskuteczne a nauczyciel nie stawił się już w pracy. Czy pracodawca może rozwiązać umowę z powodu porzucenia pracy?

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w okresie zwolnienia lekarskiego – czy można zwolnić nauczyciela z pracy

Pytanie: Nauczyciel był czasowo niezdolny do pracy w okresie wakacji. W wyniku badań kontrolnych, pod odwołaniu do WOMP, zostało wydane orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku. Nauczyciel jednak uzyskał od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zwolnienie lekarskie od dnia poprzedzającego dzień wydania orzeczenia przez WOMP. Czy należy zwolnić go mimo tego z pracy z końcem miesiąca?

Dwóch sekretarzy szkoły po reformie oświaty, obaj chronieni przed zwolnieniem z pracy – co zrobić

Pytanie: Jesteśmy byłym gimnazjum, który w ramach reformy oświaty stał się szkołą podstawową. W gimnazjum mieliśmy zatrudnionego sekretarza szkoły na pełen etat, lecz obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim. W szkole podstawowej również jest  zatrudniona pani na tym stanowisku, która jest chroniona ze względu na wiek przedemerytalny. Jedną z tych osób musimy odwołać z funkcji sekretarza szkoły – którą?

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Karta oceny pracy nauczyciela po zmianie rozporządzenia

Pytanie: Czy karta oceny pracy nauczyciela (dyrektora) powinna zawierać dane dokładnie w kolejności podanej w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowe z 9 grudnia 2016 r.? Czy może być tak jak w starym rozporządzeniu najpierw uzasadnienie oceny, a potem stwierdzenie uogólniające?

Ocena pracy nauczyciela po ocenie dorobku zawodowego – za jaki okres pracy?

Pytanie: Nauczyciel po upływie roku od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego złożył wniosek o dokonanie oceny jego pracy. Jaki okres pracy należy uwzględnić dokonując oceny – rok czy 5 lat?

Samoocena nauczyciela

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zmusić nauczyciela do napisania samooceny?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Niestawienie się do pracy w dniu wolnym od zajęć - konsekwencje

Pytanie: Dni 2 oraz 3 listopada 2017 r. były w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 3 listopada zaplanowano konferencje szkoleniowa dla nauczycieli. Kilku nauczycieli nie pojawiło się w pracy i nie usprawiedliwiło nieobecności. Jakie kroki powinien przedsięwziąć dyrektor?

Wyczytywanie nauczycieli, którzy dostali nagrodę dyrektora – czy konieczne

Pytanie: Czy dyrektor może nie odczytywać na forum, kto z nauczycieli otrzymuje nagrodę dyrektora?

Przyśpieszenie postępowania dyscyplinarnego nauczyciela

Pytanie: W styczniu 2017 r. w stosunku do dyrektora szkoły wszczęto postępowanie dyscyplinarne.  Dyrektor nie został zawieszony i pełni nadal swoje obowiązki, jednakże okres kadencji kończy mu się 31 sierpnia 2018 r. Dyrektor będzie chciał ponownie udział w konkursie na to stanowisko, jednakże toczące się postępowanie będzie ku temu przeszkodą. Czy istnieje możliwość przyśpieszenia postępowania dyscyplinarnego?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel