Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zawarcie umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego

Zawarcie umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego

Choroba może pokrzyżować nie tylko plany osobiste, lecz też zawodowe np. gdy w planowanym dniu podpisania umowy o pracę kandydat do pracy jest na zwolnieniu lekarskim. Sprawdź, czy przyszły pracownik może nawiązać stosunek pracy w czasie choroby.

Zatrudnienie nauczyciela niepełnosprawnego w dwóch szkołach

Pytanie: Czy nauczyciel posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanych może pracować w dwóch różnych placówkach?  

Pierwszeństwo osoby niepełnosprawnej w konkursie na stanowisko urzędnicze

Pytanie: Czy ustalając procent zatrudnienia osób niepełnosprawnych do konkursu na stanowisko urzędnicze, uwzględnia się wszystkich pracowników łącznie z nauczycielami, czy tylko pracowników niepedagogicznych? Kiedy osoba niepełnosprawna ma pierwszeństwo przy objęciu stanowiska urzędniczego?

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Zmniejszenie etatu na wniosek nauczyciela mianowanego

Obniżenie etatu na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Nie zawsze nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowanie chce lub może pracować w pełnym wymiarze zajęć. Sprawdź, czy i w jaki sposób można zmniejszyć wymiar zatrudnienia na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

Obowiązek uzupełniania etatu przez nauczyciela kontraktowego

Pytanie: Organ prowadzący chce nałożyć obowiązek uzupełniania etatu na nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć. Czy jest to możliwe?

Konsultacje związkowe propozycji ograniczenia zatrudnienia

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek pytać o opinię związki zawodowe, jeśli ma zamiar ograniczyć zatrudnienie nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

182e95133ae1c62f6d7cbd141f6b8f9e0d78add7-xlarge

Przywrócenie nauczyciela do pracy - praktyczne aspekty wyroku

Spór w sądzie pracy może zakończyć się wyrokiem przywracającym nauczyciela do pracy, co rodzi obowiązek zapewnienia mu zatrudnienia na tym samym stanowisku, które zajmował przed rozwiązaniem stosunku pracy. Sprawdź, jakie obowiązki ma dyrektor szkoły wobec nauczyciela przywróconego do pracy oraz jak okres pozostawania bez pracy wpływa na jego uprawnienia pracownicze.

Wniosek o przeniesienie w stan nieczynny

Przejście w stan nieczynny - wady i zalety

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, którzy otrzymali wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych mają 30 dni na podjęcie decyzji o przejściu w stan nieczynny. Sprawdź, czy warto przejść w stan nieczynny.

a80504bed9070746a69ef58c7f1b801ea99eb768-xlarge

Skuteczne doręczenie wypowiedzenia w czasie epidemii

Na czas epidemii koronawirusa zawieszone zostały przepisy o fikcji doręczenia pism za pośrednictwem poczty. Jeżeli nauczyciel nie odbierze wypowiedzenia wysłanego pocztą, dyrektor powinien podjąć alternatywne działania zmierzające do jego skutecznego doręczenia. Sprawdź, co można zrobić, by nie ryzykować sądowego przywrócenia do pracy nauczyciela z uwagi na niedoręczenie wypowiedzenia.

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Ocena pracy nauczyciela po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Czy dyrektor może dokonać oceny pracy nauczyciela, który złożył wniosek o jej dokonanie w ostatnim dniu swojego zatrudnienia tj. 31 sierpnia? Od 1 września nauczyciel podjął pracę w innej placówce. 

Termin na dokonanie oceny pracy nauczyciela – jak liczyć

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny pracy w dniu 8 kwietnia 2020 r. Do kiedy dyrektor powinien ocenić pracę nauczyciela i w jakim dniu najpóźniej trzeba mu wydać kartę oceny pracy?

Brak potwierdzenia odbioru karty oceny pracy przez dyrektora

Pytanie: Jak jest procedura w przypadku, gdy dyrektor nie zgadzając się z wystawiona oceną swojej pracy nie podpisze jej i nie ma zamiaru pisać odwołania?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Ogólnopolski Strajk Kobiet - nauczyciel, uczeń i szkoła wobec protestów

Ogólnopolski Strajk Kobiet - nauczyciel, uczeń i szkoła wobec protestów

Trwające, mimo epidemii, protesty w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet nie są obojętne dla społeczności szkolnej. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają potrzeba wyrażania swoich poglądów dotyczących bieżącej sytuacji w kraju. W kontekście zapowiedzi resortu edukacji o wyciąganiu konsekwencji dyscyplinarnych wobec nauczycieli zaangażowanych w trwające protesty, zobacz omówienie 6 przykładów zachowań nauczycieli ocenionych przez pryzmat obowiązujących przepisów.

fd04192994fb3a909c1b91dc6c5d961a263b9cab-large

Wyrażanie poglądów politycznych przez nauczyciela w mediach społecznościowych

Nauczyciel, przed publikacją imiennego wpisu w mediach społecznościowych, powinien zastanowić się czy nie będzie on godzić w godność wykonywanego zawodu. Sprawdź, czy w i jakim stopniu nauczyciel może prezentować swoje poglądy polityczne, w tym stosunek do trwającego obecnie protestu kobiet, na portalach społecznościowych.

Powiadomienie nauczyciela o zgłoszeniu zdarzenia do rzecznika dyscyplinarnego

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek poinformowania nauczyciela o zgłoszeniu zdarzenia dotyczącego tego nauczyciela do rzecznika dyscyplinarnego?  

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel