Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

2cbbaa6f526fbc0950a1934f6a12e335a28d1606-xlarge(2)

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w oddziale przedszkolnym (przedszkolu)

W trakcie roku szkolnego może okazać się konieczne zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla dziecka w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu. Jeśli orzeczenie wydano na okres roku szkolnego wątpliwości budzi czas trwania umowy o pracę. Czy powinna być zawarta do końca zajęć czy roku szkolnego?  Przeanalizujmy to.

Składniki wynagrodzenia w umowie o pracę nauczyciela

Pytanie: Czy w umowie o pracę nauczyciela należy szczegółowo i liczbowo wymienić wszystkie składniki wynagrodzenia łącznie z dodatkami? Czy wówczas w przypadku każdej zmiany przepisów powodujących zmianę wysokości wynagrodzenia nauczyciela trzeba zmieniać warunki zatrudnienia?  

7da1be2c5942ef9a2787fdcd472c5561cec9d9c6-xlarge

Zasady zatrudniania nauczycieli religii

Mimo, że zatrudnienie nauczyciela religii wymaga specjalnego skierowania, zasady nawiązywania stosunku pracy są takie same jak w przypadku innych nauczycieli tj. przede wszystkim uzależnione są od posiadanego stopnia awansu oraz możliwości organizacyjnych szkoły. Sprawdź, jak zatrudnić nauczycieli religii oraz co się dzieje z umową w przypadku, gdy nauczyciel ten zostanie np. przeniesiony do innej parafii.

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Zobowiązanie do uzupełnianie etatu w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy organ prowadzący może nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełnienia etatu w innej placówce w trakcie roku szkolnego czy ta czynność powinna być dokonana do końca sierpnia, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego?

Cofnięcie zgody na uzupełnianie etatu w innej szkole

Pytanie: Nauczyciel wyraził zgodę na uzupełnianie etatu w innej szkole. Teraz wpłynęło do placówki podanie od nauczyciela, że chciałby zrezygnować z uzupełniania etatu. Co  należy zrobić? 

Weryfikacja w rejestrach a przeniesienie służbowe

Pytanie: Czy w przypadku przeniesienia nauczyciela do innej placówki konieczne jest pozyskanie informacji o niekaralności oraz zweryfikowanie nauczyciela w rejestrze kar dyscyplinarnych oraz przestępców seksualnych? 

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Rozwiązanie umowy na czas określony w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na czas określony, w tym na zastępstwo, może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem w trakcie roku szkolnego?

Kara dyscyplinarna zwolnienia z pracy nauczyciela – skutek dla stosunku pracy

Pytanie: Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej wydała prawomocne orzeczenie o zwolnieniu z pracy nauczyciela. Jakie kroki powinien podjąć pracodawca? Czy z datą wpływu orzeczenia do szkoły należy rozwiązać umowę o pracę? Nauczyciel, którego dotyczy orzeczenie przebywa na zwolnieniu lekarskim, czy jest to przeszkoda uniemożliwiająca rozwiązanie umowy? Czy należy zasięgnąć opinii związków zawodowych przed rozwiązaniem umowy?

Skrócenie wypowiedzenia na wniosek nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel otrzymał wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych. Zwrócił się on z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 29 sierpnia w związku z przejściem na emeryturę. Nie chcę się zgadzać na skrócenie okresu wypowiedzenia m.in. z uwagi na prawo do odprawy. Czy mam rację? 

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego na część etatu

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch placówkach – w jednej w pełnym wymiarze zajęć a w drugiej na część etatu – może wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy w dodatkowym miejscu zatrudnienia? 

ocena pracy nauczycieli 2019

Procedura oceny pracy nauczyciela od 1 września 2019 r.

Od roku szkolnego 2019/2020 ocena pracy nauczycieli dotyczy tylko nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych, zaś sama ocena nie jest już obowiązkowa. Sprawdź, jak krok po kroku przeprowadzić ocenę pracy nauczycieli.

Zasadność tworzenia regulaminu oceny pracy

Pytanie: Czy należy opracować nowy regulamin oceny pracy nauczycieli od 1 września 2019 r.?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Skutki orzeczenia kary nagany z ostrzeżeniem przez dyrektora szkoły (przedszkola)

Pytanie: Jakie są konsekwencje dla dyrektora szkoły gdy otrzyma karę nagany z ostrzeżeniem za niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z pełnieniem funkcji? Czy pełni funkcję dyrektora dalej. Czy może startować w kolejnym konkursie na dyrektora? Kiedy kara ulegnie zatarciu?

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela za działanie według polecenia dyrektora szkoły

Pytanie: Dyrektor szkoły zorganizował dojazd na basen w ten sposób, że tylko uczniowie, którzy nie uzyskali zgody rodziców na samodzielny dojazd byli pod opieką nauczyciela. Czy nauczyciel może odpowiadać dyscyplinarnie za brak opieki nad uczniami, którzy samodzielnie mieli dotrzeć na basen? 

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela oddelegowanego do pracy związkowej

Pytanie: Czy nauczyciel urlopowany w związku z pełnioną obecnie funkcją prezesa związku zawodowego, który uchybił godności zawodu nauczyciela podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel