Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Stosunek pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oceny pracy nauczyciela, a także kar i nagród dla nauczycieli.

Zatrudnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Kwalifikacje nauczyciela przedszkola po licencjacie

Pytanie: Jakie dokładnie kwalifikacje są niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu? Czy licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej to wystarczające kwalifikacje ?

Umowa dla nowego dyrektora placówki, który nie jest pracownikiem szkoły

Pytanie: Nauczyciel wygrał konkurs na stanowisko dyrektora placówki, w której nie jest zatrudniony. W związku z tym rozwiązał w swoim podstawowym miejscu pracę stosunek pracy na podstawie mianowania, by podjąć pracę w nowej szkole. Czy stając się dyrektorem innej szkoły również będzie zatrudniony na podstawie mianowania?

Zatrudnienie fizjoterapeuty w placówce niepublicznej

Pytanie: Chcemy nawiązać współpracę z fizjoterapeutą, który prowadzi firmę świadczącą usługi rehabilitacyjne. Jaka forma współpracy będzie najbardziej korzystna?  

Zmiana warunków pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Zmiana umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony

Pytanie: Jak można zmienić umowę o pracę zawartą na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony?

Termin na odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia zmieniającego

Pytanie: Jaki jest termin odwołania do sądu pacy od wypowiedzenia warunków pracy i płacy?  

Odmowa przyjęcia do pracy nauczyciela, który ma uzupełniać etat

Pytanie: Organ prowadzący planuje nałożyć na nauczyciela obowiązek uzupełniania etatu w naszej placówce. Nauczyciel ten uzupełniał już u nas etat w poprzednim roku szkolnym i nie jesteśmy zadowoleni z jego pracy.  Czy musimy się na to zgodzić?

Zwalnianie nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zgoda dyrektora na przejście nauczyciela w stan nieczynny

Pytanie: Czy dyrektor musi wyrazić zgodę na przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela, który złożył taki wniosek na podstawie art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela? Proszę o przykład pisma.

Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym

Pytanie: Czy z przyczyn organizacyjnych można wypowiedzieć umowę o pracę nauczycielce zatrudnionej na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, która przebywa na urlopie wychowawczym? 

Ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pracę

Pytanie: Czy można ustalić, że nauczyciel nie może rozwiązać umowy za wypowiedzeniem w miesiącu przygotowywania rocznej lub półrocznej karty obserwacji dziecka lub gotowości szkolnej? 

Ocena pracy nauczycieliCzytaj więcej porad »

Zrzeczenie się prawa wniesienia zastrzeżeń do oceny pracy nauczyciela

Pytanie: Czy nauczyciel, który został zapoznany z projektem oceny pracy, może złożyć oświadczenie, że nie będzie wnosił zastrzeżeń, żeby otrzymać szybciej ocenę pracy (bez wyczekiwania 5 dni na zastrzeżenia)?

Skutki negatywnej oceny pracy dyrektora

Pytanie: Czy uzyskanie negatywnej pracy przez dyrektora szkoły (przedszkola) wiąże się tylko z utratą stanowiska czy także zwolnieniem z pracy? 

Ocena stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego w ocenie pracy

Pytanie: Czy w ocenie pracy nauczyciela kontraktowego, który zakończył staż, należy ocenić stopień realizacji planu rozwoju zawodowego w skali punktowe od 0 do 3? Czy oznacza to, że nauczyciel może zdobyć maksymalnie 45 punktów i to jest 100%  poziomu spełniania kryteriów?

Nagrody i kary dla nauczycieliCzytaj więcej porad »

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela oddelegowanego do pracy związkowej

Pytanie: Czy nauczyciel urlopowany w związku z pełnioną obecnie funkcją prezesa związku zawodowego, który uchybił godności zawodu nauczyciela podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej?

Czas na przekazanie odwołania od decyzji o zawieszeniu nauczyciela

Pytanie: W jakim terminie dyrektor szkoły powinien przekazać komisji dyscyplinarnej odwołanie nauczyciela od decyzji o zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków?

Medal KEN dla nauczyciela emeryta zatrudnionego na część etatu

Pytanie: Czy nauczyciel emeryt pracujący na 2/3 etatu może zostać wytypowany jako kandydat do otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel