Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Emerytury w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z emeryturami nauczycieli i innych pracowników oświaty. Sprawdź, ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela, w jaki sposób rozwiązać umowę o pracę w trakcie roku szkolnego, by nauczyciel mógł przejść na emeryturę nauczycielską oraz jak obliczyć staż pracy nauczyciela wymagany do emerytury!

Dodatkowe świadczenia dla emeryta ze stwierdzoną chorobą zawodową

Pytanie: Nauczyciel – emeryt ma chorą krtań i problemy z emisją głosu. Czy z tego tytułu przysługuje mu dodatek do emerytury albo inne dodatkowe świadczenia? 

Realizacja zajęć na podstawie umowy zlecenia w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego

Pytanie: Czy nauczyciel pobierający świadczenie kompensacyjne może pracować w szkole na stanowisku nauczyciela na umowie zlecenie w zastępstwie za nieobecnego pracownika?

Nauczycielski staż pracy zagranicą a prawo do świadczenia kompensacyjnego

Pytanie: Nauczyciel (obywatel Polski) w latach 1980/1990 pracował na Białorusi na stanowisku nauczyciela. Od 2001 r. pracuje w Polsce. Czy lata pracy zagranicą będą wliczone do pedagogicznego stażu pracy?

Nauczycielski staż pracy w okresie pełnienia funkcji wójta

Pytanie: Czy nauczycielowi, któremu w czasie trwania zatrudnienia w placówce oświatowej powierzono stanowisko wójta, okres pełnienia tej funkcji wlicza się do stażu nauczycielskiego w celu otrzymania świadczenia kompensacyjnego?

Prawo do świadczenia kompensacyjnego nauczyciela zatrudnionego w poradni psychologiczno – pedagogicznej

Pytanie: Przed ponad 25 lat nauczyciel pracował w szkole publicznej. Od 8 lat pracuje w poradni psychologiczno - pedagogicznej na stanowisku logopedy. Dodatkowo nauczyciel pracuje w szpitalu. Czy może skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego po rozwiązaniu obydwu stosunków pracy?

Przejście na świadczenie kompensacyjne bezpośrednio po urlopie zdrowotnym

Pytanie: Nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia do 31 sierpnia. Czy już od 1 września może przejść na świadczenie kompensacyjne?

Dodatek do kapitału początkowego dla nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel z 40-letnim stażem pracy w wieku 61 lat chce przejść na emeryturę. Czy może ubiegać się o rekompensatę z ZUS?

Praca na wyższej uczelni w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na świadczeniu kompensacyjnym może być zatrudniony jako wykładowca na wyższej uczelni?

Praca nauczyciela w szczególnym charakterze – od kiedy liczona

Pytanie: Rozporządzenie w sprawie wykazu pracy wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze obowiązywało od 7 lutego 1983 r. do 1 stycznia 2009 r. Czy praca nauczyciela tylko w tym okresie traktowana jest jako praca w szczególnym charakterze?

Zawieszenie emerytury nauczycielskiej – czy wpłynie na sposób obliczania jej wysokości

Pytanie: Czy nauczyciel, który przeszedł na emeryturę bez względu na wiek, po czym zawiesił jej pobieranie, nadal będzie miał wypłacaną emeryturę na starych zasadach, gdy odwiesi ją po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel