Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Emerytury w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z emeryturami nauczycieli i innych pracowników oświaty. Sprawdź, ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela, w jaki sposób rozwiązać umowę o pracę w trakcie roku szkolnego, by nauczyciel mógł przejść na emeryturę nauczycielską oraz jak obliczyć staż pracy nauczyciela wymagany do emerytury!

Sprawdź, czy okres nauki w studium nauczycielskim zwiększa staż emerytalny

Pytanie: Rozpoczęłam pracę bezpośrednio po ukończeniu dwuletniego studium wychowania przedszkolnego. W październiku 2012 r. podjęłam 4-letnie studia zaoczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Czy istnieją przepisy prawne pozwalające wliczyć czas nauki w dwuletnim studium jako okresu nieskładkowego do stażu pracy, abym mogła na dzień 31 grudnia 2008 r spełnić warunki określone w art. 88 Karty Nauczyciela uprawniające nauczyciela do uzyskania emerytury bez względu na wiek?

Sprawdź, czy możesz przejść na świadczenie kompensacyjne od razu po urlopie zdrowotnym

Pytanie: Nauczyciel spełnia wszystkie wymagania pozwalające przejść na świadczenia kompensacyjne. Jednak ze względów zdrowotnych chciałby wykorzystać jeszcze urlop dla poratowania zdrowia. Czy bezpośrednio po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia może przejść na świadczenia kompensacyjne?

Emerytura z art. 88 Karty Nauczyciela bez zmian w okresie wdrażania reformy oświaty

Pytanie: Czy w roku szkolnym 2017/2018 nauczyciel gimnazjum, który na dzień dzisiejszy ma 30 lat pracy i w tym 20 lat w szkole, będzie mógł przejść na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela?

Świadczenie kompensacyjne i odprawy dla dyrektora gimnazjum włączanego do innej szkoły

Pytanie: Sytuacja dotyczy dyrektora gimnazjum, które ma zostać wchłonięte przez inną szkołę. Dyrektor nabył prawo do świadczenia kompensacyjnego. Planuje przejście w roku 2017/2018 na roczny urlop dla poratowania zdrowia, a później na świadczenie kompensacyjne. Jakie rozwiązanie będzie dla dyrektora najkorzystniejsze.

Obowiązki dyrektora związane z przygotowaniem świadectwa pracy i kompletowaniem dokumentacji emerytalnej

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny z dniem 31.12.2016 r. będzie odchodził na emeryturę. Jakie dokumenty muszę mu przygotować i jakie elementy uzupełnić w świadectwie pracy tzn. czy mam wyszczególnić wszystkie nieobecności związane z chorobą? Mogę to zrobić w załączniku (pracownik ma długi staż pracy w naszej placówce ok. 15 lat)? Czy zaznaczam, że pracownik otrzymał odprawę? Druga osoba, która odchodzi na emeryturę, to nauczyciel. Jakie dokumenty mam przygotować w tym przypadku? Obydwa stosunki pracy będą rozwiązywane za porozumieniem stron.

Okres studiów w stażu emerytalnym

Pytanie: Czy studiowanie na studiach stacjonarnych można zaliczyć do pracowniczego stażu pracy celem wypłacenia nagrody jubileuszowej i wliczenie tych lat do celów emerytalnych?

Praca poza oświatą nie wyklucza przejścia na świadczenie kompensacyjne w przyszłości

Pytanie: Czy gdybym podjął pracę poza szkolnictwem, to utracę prawo do świadczenia kompensacyjnego na zawsze? Czy podejmując pracę w szkole niepublicznej lub niepublicznej o uprawnieniach publicznej będę mógł przejść na to świadczenie?

Na emeryturę prosto ze zwolnienia lekarskiego

Pytanie: Nauczycielka przebywa na zwolnieniu lekarskim od 11 maja. W dniu 29 maja nauczycielka przerwała zwolnienie lekarskie i w tym dniu otrzymała rozwiązanie stosunku pracy. Czy nauczycielka ta może być na zwolnieniu lekarskim do 31.08.2016r. a od 01.09.2016r. przejść na emeryturę?

Wniosek o emeryturę nauczycielską należy złożyć przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego

Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły. Obecna kadencja kończy mi się 31 sierpnia 2019 r. Urodziłam się 3 grudnia 1957 r. Nabyłam uprawnienia do wcześniejszej emerytury. Kiedy powinnam najpóźniej zakończyć pracę zawodową, aby przejść na emeryturę na starych zasadach? Czy jest możliwość aby dopracować do końca kadencji na stanowisku dyrektora?

Świadczenie kompensacyjne także dla psychologa, pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy i bibliotekarza

Pytanie: Czy nauczyciel, który jest zatrudniony w charakterze psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, wychowawcy w świetlicy lub bibliotekarza szkolnego może przejść na świadczenie kompensacyjne?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel