Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Emerytury w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z emeryturami nauczycieli i innych pracowników oświaty. Sprawdź, ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela, w jaki sposób rozwiązać umowę o pracę w trakcie roku szkolnego, by nauczyciel mógł przejść na emeryturę nauczycielską oraz jak obliczyć staż pracy nauczyciela wymagany do emerytury!

47d0a073f8bb5987b75f8b100820e81a57aa588c-xlarge (2)

Dokumenty wymagane przy przejściu na emeryturę

Pracodawca ma obowiązek współdziałać z pracownikiem w celu zgromadzenia dokumentów niezbędnych do uzyskania emerytury, w dniu rozwiązania stosunku pracy wydać świadectwo pracy, w terminie 7 dni od rozwiązania stosunku pracy – wyrejestrować z ubezpieczenia społecznego.

Świadczenie kompensacyjne po stanie nieczynnym

Pytanie: Czy nauczyciel uprawniony do świadczenia kompensacyjnego może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny i dopiero po jego zakończeniu przejść na świadczenie kompensacyjne?

Prawo do świadczenia kompensacyjnego po pracy w MDK

Pytanie: Czy pracownik pedagogiczny (nauczyciel malarstwa), zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela w publicznej placówce wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowym Domu Kultury, może skorzystać z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego?

Dodatkowe świadczenia dla emeryta ze stwierdzoną chorobą zawodową

Pytanie: Nauczyciel – emeryt ma chorą krtań i problemy z emisją głosu. Czy z tego tytułu przysługuje mu dodatek do emerytury albo inne dodatkowe świadczenia? 

Realizacja zajęć na podstawie umowy zlecenia w czasie pobierania świadczenia kompensacyjnego

Pytanie: Czy nauczyciel pobierający świadczenie kompensacyjne może pracować w szkole na stanowisku nauczyciela na umowie zlecenie w zastępstwie za nieobecnego pracownika?

Nauczycielski staż pracy zagranicą a prawo do świadczenia kompensacyjnego

Pytanie: Nauczyciel (obywatel Polski) w latach 1980/1990 pracował na Białorusi na stanowisku nauczyciela. Od 2001 r. pracuje w Polsce. Czy lata pracy zagranicą będą wliczone do pedagogicznego stażu pracy?

Nauczycielski staż pracy w okresie pełnienia funkcji wójta

Pytanie: Czy nauczycielowi, któremu w czasie trwania zatrudnienia w placówce oświatowej powierzono stanowisko wójta, okres pełnienia tej funkcji wlicza się do stażu nauczycielskiego w celu otrzymania świadczenia kompensacyjnego?

Prawo do świadczenia kompensacyjnego nauczyciela zatrudnionego w poradni psychologiczno – pedagogicznej

Pytanie: Przed ponad 25 lat nauczyciel pracował w szkole publicznej. Od 8 lat pracuje w poradni psychologiczno - pedagogicznej na stanowisku logopedy. Dodatkowo nauczyciel pracuje w szpitalu. Czy może skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego po rozwiązaniu obydwu stosunków pracy?

Przejście na świadczenie kompensacyjne bezpośrednio po urlopie zdrowotnym

Pytanie: Nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia do 31 sierpnia. Czy już od 1 września może przejść na świadczenie kompensacyjne?

Dodatek do kapitału początkowego dla nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel z 40-letnim stażem pracy w wieku 61 lat chce przejść na emeryturę. Czy może ubiegać się o rekompensatę z ZUS?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel