Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Współpraca szkoły z organami

Współpraca szkoły z organami wewnętrznymi i zewnętrznymi to ważny element sprawnie funkcjonującej placówki. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje czy jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim.

Organy wewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Jak wybrać opiekuna samorządu uczniowskiego

Pytanie: W szkole organizowane są wybory na opiekuna samorządu uczniowskiego. Żaden z nauczycieli pełnoetatowo zatrudnionych nie wraził zgody, aby kandydować na opiekuna. Czy jako dyrektor szkoły mogę nakazać wszystkim ww. nauczycielom, aby dzieci mogły wybierać swojego opiekuna spośród wszystkich nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole?

Elektroniczne protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej

Pytanie: Zamierzamy wprowadzić elektroniczne protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej. Jaka będzie podstawa prawna?

Rada rodziców, samorząd uczniowski i rada pedagogiczna po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: Zespół szkół składający się z gimnazjum i szkoły podstawowej od 1 września 2017 r. funkcjonuje jako szkoła podstawowa – gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej. Czy powinna funkcjonować jedna rada rodziców, jeden samorząd uczniowski? Czy też dla oddziałów gimnazjalnych osobna rada rodziców i osobny samorząd? Czy rady pedagogiczne powinny być wspólne z gimnazjum czy osobno?

Organy zewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Kontrola arkusza przez organ prowadzący pod kątem kwalifikacji nauczycieli

Pytanie: Czy organ prowadzący szkołę kontrolując, przed zatwierdzeniem, opracowany przez dyrektora arkusz organizacji szkoły ma obowiązek sprawdzić także, czy przydział czynności jest zgodny z kwalifikacjami nauczycieli?

Kontrola z kuratorium na skutek wypadku w szkole i śmierci ucznia

Pytanie: Na lekcji WF uczeń zasłabł i po długiej reanimacji zmarł, ale już w szpitalu. W momencie zdarzenia nauczycielka WF wyszła do pokoju nauczycielskiego po dziennik lekcyjny i nie było jej około 10 min. Na skutek tego przykrego zdarzenia spodziewamy się kontroli z kuratorium. Co może być kontrolowane?

Jak przygotować się do kontroli dotyczącej ochrony danych osobowych

Pytanie: W szkole będzie przeprowadzona kontrola ochrony danych osobowych. Proszę o wskazówki, jak do niej się przygotować.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel