Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Współpraca szkoły z organami

Współpraca szkoły z organami wewnętrznymi i zewnętrznymi to ważny element sprawnie funkcjonującej placówki. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje czy jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim.

Organy wewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Sfałszowany głos na zdalnej radzie pedagogicznej

Pytanie: Nauczyciel nie zgłosił się a posiedzenie rady pedagogicznej. Mimo tego jego nazwisko pojawiło się w ankiecie podczas głosowania. Jest uzasadnione podejrzenie, że trzecia osoba dokonywała za niego powyższą czynność. Jakie konsekwencje poniesie nauczyciel nieobecny na radzie.?

Zajęcia stacjonarne a zdalne posiedzenie rady pedagogicznej

Pytanie: Szkoła ma rozpocząć pracę stacjonarną. Czy mimo tego możliwe jest prowadzenie posiedzeń rady pedagogicznej w sposób zdalny np. za pomocą aplikacji Teams lub podobnej?

Wybór przedstawicieli rady rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

Pytanie: Jak w obecnej sytuacji wyłonić przedstawicieli rady rodziców do konkursu na stanowisko dyrektora?

Organy zewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Kontrola w szkole w czasie pandemii

Pytanie: Organ prowadzący przekazał pismo do dyrektora o kontroli, która odbędzie się w lipcu. Kontrola ma dotyczyć realizacji projektów unijnych, organizacji pracy szkoły i gospodarowania mieniem. Kontrolę ma przeprowadzić 3-osobowy zespół w formie stacjonarnej w budynku szkoły. Czy w obecnej sytuacji taka kontrola może być przeprowadzona?

Kompetencje organu prowadzącego przy ustalaniu regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Czy organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego, ma jakiekolwiek ustawowe kompetencje do opiniowania/akceptacji regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w prowadzonym przedszkolu?

Kto rozpatruje skargę na dyrektora

Pytanie: Kto rozpoznaje skargę na dyrektora szkoły złożoną do wójta?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel