Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Współpraca szkoły z organami

Współpraca szkoły z organami wewnętrznymi i zewnętrznymi to ważny element sprawnie funkcjonującej placówki. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje czy jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim.

Organy wewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Ile uchwał podjąć w związku z klasyfikacją śródroczną w szkole podstawowej z włączonymi klasami gimnazjum

Pytanie: Do szkoły podstawowej włączono oddziały gimnazjalne. Czy przy klasyfikacji śródrocznej podejmuje się jedną uchwałę z podstawą prawną: art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe do wszystkich klas, czy należy podjąć dwie oddzielne uchwały?

Uchwała rady pedagogicznej dotycząca przyznania medalu – czy można ją uchylić

Pytanie: Rada pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie nadania Medalu za Długoletnią Służbę. Po kilku dniach nauczyciel stwierdził, iż 4 lata temu miał przyznany medal niższego stopnia. Informacji potwierdzającej ten fakt nie było w szkole. Wniosek nie może być w związku z tym złożony. Jaką procedurę należy przeprowadzić w związku z podjętą uchwałą, która została podjęta zgodnie z przepisami, ale z powodów formalnych nie może być zrealizowana?

Rada rodziców – czy może mieć wgląd do wszystkich dokumentów szkoły

Pytanie: Czy rada rodziców może prosić lub żądać od dyrektora szkoły wglądu i kopiowania: uchwał i protokołów rady pedagogicznej, dokumentów szkoły? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

Organy zewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Współpraca dyrektora z kuratorium i związkami zawodowymi – obszary współpracy

Pytanie: W jakich sprawach dyrektor szkoły współpracuje z kuratorium oświaty, a w jakich ze związkami zawodowymi?

Zasady zmiany organu prowadzącego w szkole niepublicznej

Pytanie: Jaka powinna być procedura zmiany organu prowadzącego w szkole niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej?

Likwidacja szkoły – czy niezbędne jest uzyskanie opinii związków zawodowych

Pytanie: Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora, rada gminy podejmie uchwałę o likwidacji szkoły. Czy przed podjęciem uchwały o likwidacji szkoły istnieje również obowiązek uzyskania opinii związków zawodowych w przedmiocie likwidacji szkoły?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel