Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Współpraca szkoły z organami

Współpraca szkoły z organami wewnętrznymi i zewnętrznymi to ważny element sprawnie funkcjonującej placówki. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje czy jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim.

Organy wewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Wybór przedstawicieli rady rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

Pytanie: Jak w obecnej sytuacji wyłonić przedstawicieli rady rodziców do konkursu na stanowisko dyrektora?

Rada pedagogiczna a zatwierdzenie wykazu podręczników

Pytanie: Czy do zatwierdzenia wykazu podręczników na dany rok szkolny jest wymagana uchwała rady pedagogicznej

Niezatwierdzony protokół rady pedagogicznej – jak rozwiązać ten problem

Pytanie: Rada Pedagogiczna głosowała nad zatwierdzeniem protokołu. Za- nie było nikogo, przeciw- większość, wstrzymano - pozostali. Większość uwag zgłoszonych była przez jedną osobę. Co zrobić w przypadku, kiedy protokół nie został zatwierdzony?

Organy zewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Kto rozpatruje skargę na dyrektora

Pytanie: Kto rozpoznaje skargę na dyrektora szkoły złożoną do wójta?

Informacje dotyczące działalności dydaktycznej szkoły – na żądanie organu prowadzącego

Pytanie: Czy organ prowadzący może żądać od dyrektora szkoły informacji dotyczącej liczby obserwacji zajęć, które przeprowadził oraz zaleceń dla nauczycieli?

Wgląd w sytuację rodzinną dziecka podczas kontroli kuratoryjnej

Pytanie: Czy pracownicy kuratorium podczas kontroli mogą zażądać pisma, które było skierowane do sądu i dotyczy wglądu w sytuację rodziny dziecka?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel