Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Współpraca szkoły z organami

Współpraca szkoły z organami wewnętrznymi i zewnętrznymi to ważny element sprawnie funkcjonującej placówki. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje czy jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim.

Organy wewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Zasady występowania samorządu uczniowskiego z opinią do organów szkoły

Pytanie: Z inicjatywy samorządu uczniowskiego szkoła złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Samorząd wyraził swoją wolę w formie uchwały. Czy dopuszczalną formą mogło być wyrażenie opinii przez uczniów bez podjęcia uchwały? Czy potrzebna była uchwała?

Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu rady pedagogicznej – czy konieczne

Pytanie: Czy musi odbyć się głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu rady pedagogicznej, jeśli tego zapisu nie ma w regulaminie rady? W regulaminie zapis brzmi „Zebrania rady są protokołowane. Członkowie Rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych uwag przewodniczącemu, który na następnym zebraniu wprowadza poprawki albo je odrzuca. Potwierdzeniem zapoznania się z protokołem jest podpis każdego członka Rady Pedagogicznej”. Jakie elementy muszą być w regulaminie rady pedagogicznej zgodnie z prawem?

Wyjazdowa rada pedagogiczna – zasady organizacji

Pytanie: Jak zorganizować pedagogiczną radę wyjazdową? Ze środków przyznanych na doskonalenie pokrywany jest nocleg, szkolenie i wyżywienie. Czy należy zapewnić transport? Jeśli nie, czy pracownicy mogą dojechać prywatnymi samochodami? Czy potrzebne będzie dodatkowe ubezpieczenie na czas wyjazdu?

Organy zewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Dwie kontrole z kuratorium oświaty – czy możliwe

Pytanie: Czy mogą być dwie kontrole jednocześnie w tym samym dniu z Kuratorium oświaty w jednej szkole? Dodatkowo w tym samym dniu obserwacja z kuratorium na awansie na kontraktowego?

Kontrola prawidłowości przyjmowania zgłoszeń do szkoły rejonowej

Pytanie: Czy organ prowadzący szkołę ma prawo do kontroli prawidłowości przyjmowania zgłoszeń w przypadku podejrzenia przyjmowania dzieci nierejonowych (chodzi o zgłoszenia przed ogłoszeniem rekrutacji)?

Współpraca dyrektora z kuratorium i związkami zawodowymi – obszary współpracy

Pytanie: W jakich sprawach dyrektor szkoły współpracuje z kuratorium oświaty, a w jakich ze związkami zawodowymi?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel