Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Współpraca szkoły z organami

Współpraca szkoły z organami wewnętrznymi i zewnętrznymi to ważny element sprawnie funkcjonującej placówki. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje czy jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim.

Organy wewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Zebrania rady pedagogicznej – czy mogą odbywać się jako wideokonferencje

Pytanie: Czy rada pedagogiczna może w regulaminie swojej działalności dodać zapis, że zebrania rady mogą odbywać się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, np. poprzez wideokonferencje? Czy w takim przypadku możliwe byłoby również przeprowadzenie głosowania nad uchwałami? Sprawa nie dotyczy wszystkich zebrań, ale np. w ramach zagospodarowania czasu nauczycieli w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Wspólna rada pedagogiczna w zespole placówek oświatowych

Pytanie: Czy w nowo powstałym zespole placówek oświatowych (szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole) można oddziały przedszkolne działające przy szkole podstawowej przyporządkować do rady pedagogicznej przedszkola?

Prowadzenie rady pedagogicznej przez wicedyrektora

Pytanie: Czy w przypadku nieobecności dyrektora radę pedagogiczną może prowadzić wicedyrektor?

Organy zewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Regulamin organizacyjny w poradni psychologiczno-pedagogicznej – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy regulamin organizacyjny jest obowiązkowym dokumentem w poradni psychologiczno- pedagogicznej? Jak powinien być skonstruowany taki dokument? Jakie elementy musi zawierać?

Uchwała w sprawie sieci szkół i przedszkoli – zasady i terminy przyjęcia

Pytanie: Jak powinna być przyjęta uchwała o sieci szkół i przedszkoli według nowych przepisów?

Uprawnienia komisji oświatowej, która chce omówić projekty arkuszy organizacyjnych

Pytanie: Komisja oświatowa, składająca się z 5 radnych, chce omówić projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 poszczególnych szkół prowadzonych przez gminę. Czy leży to w kompetencjach tej komisji?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel