Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Współpraca szkoły z organami

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje czy jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim.

Organy wewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Wspólna rada pedagogiczna w zespole placówek oświatowych

Pytanie: Czy w nowo powstałym zespole placówek oświatowych (szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole) można oddziały przedszkolne działające przy szkole podstawowej przyporządkować do rady pedagogicznej przedszkola?

Prowadzenie rady pedagogicznej przez wicedyrektora

Pytanie: Czy w przypadku nieobecności dyrektora radę pedagogiczną może prowadzić wicedyrektor?

Wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej

Pytanie: Miasto ogłosiło konkurs na dyrektora placówki. Obecny dyrektor będzie przystępował do konkursu. Czy rada pedagogiczna wybierając swojego przedstawiciela do reprezentowania w konkursie, podejmuje uchwałę? Na jaki przepis prawa się powołać?

Organy zewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Uprawnienia komisji oświatowej, która chce omówić projekty arkuszy organizacyjnych

Pytanie: Komisja oświatowa, składająca się z 5 radnych, chce omówić projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 poszczególnych szkół prowadzonych przez gminę. Czy leży to w kompetencjach tej komisji?

Organy, do których należy zgłosić wypoczynek trwający do 3 dni

Pytanie: Nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku mówią, że szkoła lub placówka musi zawiadomić organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego o organizacji wypoczynku trwającego do 3 dni, który nie podlega zgłoszeniu do kuratora oświaty, nie później niż na 3 dni przed jego terminem. Czy określenie organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego dotyczy wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego szkołę, czy obejmuje również kuratorium?

Wydanie organowi prowadzącemu ksero orzeczenia poradni w celu zorganizowania nauczania indywidualnego

Pytanie: Czy organ prowadzący szkołę w wypadku wystąpienia dyrektora szkoły o przyznanie zajęć nauczania indywidualnego dla ucznia zgodnie z wydanym orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej ma prawo żądać kserokopii tego orzeczenia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel