Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Współpraca szkoły z organami

Współpraca szkoły z organami wewnętrznymi i zewnętrznymi to ważny element sprawnie funkcjonującej placówki. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje czy jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim.

Organy wewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Rada pedagogiczna – kto zwołuje, gdy dyrektor jest na zwolnieniu

Pytanie: Kto zwołuje radę pedagogiczną w sytuacji, kiedy dyrektor przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a sprawa dotyczy powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora na nowy rok szkolny obecnemu wicedyrektorowi?

Zebrania rady rodziców poza siedzibą szkoły – czy są możliwe

Pytanie: Czy rada rodziców, jako organ szkoły, może mieć zebrania poza siedzibą szkoły i poza siedzibą przechowywać dokumentację rady rodziców?

Dostosowanie egzaminu do potrzeb uczniów – zadania rady pedagogicznej

Pytanie: W jaki sposób rada pedagogiczna wskazuje formy i warunki dostosowania egzaminu zewnętrznego do potrzeb uczniów? Czy jest to w formie uchwały stanowiącej, opiniującej, czy w inny sposób? Czy jest to zależne od tego, na jakiej podstawie jest to dostosowanie?

Organy zewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Kontrola organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku otrzymania anonimu

Pytanie: Czy organ sprawujący nadzór pedagogiczny powinien wszcząć w szkole kontrolę po otrzymaniu anonimu? Anonim dotyczył osoby dyrektora, był szkalujący i naruszający jego dobra osobiste. Dyrektor również otrzymał anonim na adres szkoły, w którym został pomówiony. Delegatura KO przeprowadziła w szkole kontrolę. Jaka jest wykładnia prawna reakcji na anonimy?

Kontrola w szkole w czasie pandemii

Pytanie: Organ prowadzący przekazał pismo do dyrektora o kontroli, która odbędzie się w lipcu. Kontrola ma dotyczyć realizacji projektów unijnych, organizacji pracy szkoły i gospodarowania mieniem. Kontrolę ma przeprowadzić 3-osobowy zespół w formie stacjonarnej w budynku szkoły. Czy w obecnej sytuacji taka kontrola może być przeprowadzona?

Kompetencje organu prowadzącego przy ustalaniu regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Czy organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego, ma jakiekolwiek ustawowe kompetencje do opiniowania/akceptacji regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w prowadzonym przedszkolu?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel