Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Współpraca szkoły z organami

Współpraca szkoły z organami wewnętrznymi i zewnętrznymi to ważny element sprawnie funkcjonującej placówki. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje czy jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim.

Organy wewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Program poprawy wyników nauczania – kto opiniuje

Pytanie: Na podstawie jakiego artykułu rada pedagogiczna opiniuje i zatwierdza program poprawy wyników nauczania?

Zmiany w regulaminie rady pedagogicznej – czy trzeba ujednolicić tekst

Pytanie: Nastąpiła zmiana w regulaminie rady pedagogicznej i została podjęta uchwała wprowadzająca te zmiany. Czy jest potrzebna druga uchwała w sprawie tekstu ujednoliconego?

Powołanie rady szkoły w szkole niesamorządowej

Pytanie: Rada rodziców publicznej szkoły niesamorządowej (prowadzonej przez stowarzyszenie) zwróciła się z wnioskiem do dyrektora szkoły o powołanie rady szkoły. Rada pedagogiczna wydała negatywną opinię w tej sprawie. Czy dyrektor szkoły ma obowiązek powołania rady szkoły mimo negatywnej opinii rady pedagogicznej?

Organy zewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Otwarcie sklepiku szkolnego – czy konieczne zawiadomienie kuratorium

Pytanie: Czy o zamiarze uruchomienia w szkole sklepiku należy informować kuratorium oświaty?

Czy organ prowadzący może nie wyznaczyć osoby na zastępstwo za dyrektora

Pytanie: Dyrektor szkoły złożył pismo do organu prowadzącego o wyznaczenie osoby do zastępowania dyrektora w przypadku jego nieobecności. Organ prowadzący udzielił odpowiedzi, że dyrektor każdorazowo powinien wyznaczyć nauczyciela i udzielić mu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności w trakcie nieobecności. Czy zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy Prawo Oświatowe dyrektor szkoły ma kompetencje do udzielenia takiego pełnomocnictwa.

Dwie kontrole z kuratorium oświaty – czy możliwe

Pytanie: Czy mogą być dwie kontrole jednocześnie w tym samym dniu z Kuratorium oświaty w jednej szkole? Dodatkowo w tym samym dniu obserwacja z kuratorium na awansie na kontraktowego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel