Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Współpraca szkoły z organami

Współpraca szkoły z organami wewnętrznymi i zewnętrznymi to ważny element sprawnie funkcjonującej placówki. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, dzięki którym dowiesz się, jaką powinny mieć strukturę uchwały rady pedagogicznej, jakie zapisy powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców, jakie rada rodziców ma kompetencje czy jakie zadania spoczywają na samorządzie uczniowskim.

Organy wewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Jak numerować protokoły rady pedagogicznej

Pytanie: W jaki sposób numerować strony protokołów rady pedagogicznej. Czy prawidłowe jest numerowanie stron od 1. w każdym roku szkolnym?

Regulamin rady pedagogicznej nie może być sprzeczny z przepisami

Pytanie: Rada pedagogiczna, opierając się o swój regulamin, zaopiniowała pracę dyrektora szkoły (w związku z jego oceną pracy). Czy postąpiła słusznie?

W jaki sposób rada pedagogiczna opiniuje pracę dyrektora

Pytanie: W jaki sposób rada pedagogiczna wyraża opinię o pracy dyrektora szkoły?

Organy zewnętrzne szkołyCzytaj więcej porad »

Wgląd w sytuację rodzinną dziecka podczas kontroli kuratoryjnej

Pytanie: Czy pracownicy kuratorium podczas kontroli mogą zażądać pisma, które było skierowane do sądu i dotyczy wglądu w sytuację rodziny dziecka?

Ponowna kontrola kuratoryjna na ten sam zarzut

Pytanie: W wyniku skargi rodziców w szkole została przeprowadzona kontrola, w ramach której wskazano zalecenie. Zostało ono zrealizowane, ale rodzice nie są usatysfakcjonowani i żądają surowszych sankcji. Czy kuratorium może ponownie przeprowadzić kontrolę w związku z tym samym zarzutem?

współpraca pomiędzy pracodawcą, uczniem i szkołą w ramach kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy

13 zadań dyrektora dotyczących współpracy pomiędzy pracodawcą, uczniem i szkołą w ramach kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy

Dyrektor szkoły musi wziąć pod uwagę nowe regulacje dotyczące współpracy pomiędzy pracodawcą, uczniem i szkołą. Przedstawiamy 13 najważniejszych zadań w tym zakresie.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel