Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zmiany w prawie oświatowym

Znajdziesz tu wyczerpujące informacje na temat wprowadzanych zmian w prawie oświatowym. Dzięki stale aktualizowanym informacjom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco z przepisami i że żadna zmiana w prawie Cię nie zaskoczy! Sprawdź, kiedy i jakie przepisy prawa oświatowego wchodzą w życie

Uczniowie, którym udzielana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna mogą zdawać egzamin maturalny w formie i warunkach określonych w komunikacie dyrektora CKE.

To już pewne – nowa podstawa programowa podpisana przez MEN!

14 lutego Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. To kolejny, bardzo istotny krok w procesie wdrażania reformy oświaty.

9f1cb49c451c36e4067e7384acf604b7afe505ec-medium

Nowe druki świadectw i dyplomów – obowiązuje nowe rozporządzenie

Do nowego rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych wprowadzono 18 nowych wzorów świadectw. Związane jest to z uwzględnieniem na nich znaków graficznych Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) określających poziomy wykształcenia i kwalifikacji. Podpowiadamy, co jeszcze się zmieniło!

61ca8703300d8464fdb479b0392fb7d645d34c72-medium

Pierwsze przepisy ustaw reformujących obowiązują już od 15 stycznia

11 stycznia br. w Dzienniku Ustaw ogłoszono i opublikowano nowe ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe. Pierwsze przepisy tych ustaw wejdą w życie już po upływie  3 i 14 dni od dnia ogłoszenia.

a3a00e2565ad1cc5b184cd87c8a565005ed5f3d1-medium

Ustawy reformujące system oświaty podpisane!

9 stycznia 2017 r. Prezydent podpisał ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. Oznacza to, że reforma oświaty zostanie na pewno przeprowadzona a jej wdrażanie rozpocznie się już w tym roku!

955697e1a555efdcd0757efbbb60580ddd7ae33d-medium

Nowe rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko kuratora oświaty

Od 1 stycznia obowiązywać będą nowe przepisy regulujące zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko kuratora oświaty. W stosunku do dotychczasowego stanu prawnego nowe rozporządzenie MEN wprowadza zmiany, które mają przede wszystkim charakter precyzujący.

fa492e5ed0f8008457d9b1c973983494dd024d68-medium

Nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie regulujące ocenę pracy nauczyciela. Nowe przepisy nie wprowadzają większych zmian w procedurze oceny, niemniej jednak należy pamiętać o konieczności powoływania się na nową podstawę prawną.

693f085399ceb602ba487e2b29c73ac20acb529e-medium

Subwencja na 6-latka w przedszkolu od 2017 r. – to już pewne!

9 grudnia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy obejmujące subwencją 6-latki z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.

cb0ddb1469300a31b91ca5829d8e919e30213ad9-large

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania egzaminatorów

Opublikowano nowelizację rozporządzenia MEN w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego sprawdzianu i egzaminów. Zmiany wchodzą w życie 29 października 2016 r.

7194bf4b2547f71d0e6f6fd8e3948ff077326097-large

Zasady działalności Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie dotyczące Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Określa ono m.in. tryb wyznaczania składu Kolegium, w tym warunki jakie musi spełniać kandydat. Poznaj szczegóły nowych przepisów!

acca2eacab488c64a9aca033e476347da8d78796-large

Nowe przepisy w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Z dniem 1 października 2016 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Nowe przepisy przewidują kilka zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel