Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zmiany w prawie oświatowym

Zakładka „Zmiany w prawie oświatowym” to zbiór artykułów o najnowszych przepisach, informacje o wejściu w życie nowych ustaw i rozporządzeń. Znajdziesz tu wyczerpujące informacje na temat wprowadzanych zmian w prawie oświatowym i nie tylko. Dzięki stale aktualizowanym treściom zyskasz pewność, że jesteś na bieżąco z przepisami i że żadna zmiana w prawie Cię nie zaskoczy! Sprawdź, kiedy i jakie przepisy prawa oświatowego wchodzą w życie i w jaki sposób zastosować je w swojej placówce oświatowej.

Odpisy na ZFŚS w szkole oraz świadczenie urlopowe nauczycieli 2021

Odpisy na ZFŚS w szkole oraz świadczenie urlopowe nauczycieli 2021

Wysokość odpisów na fundusz socjalny w 2021 roku została utrzymana na poziomie z roku ubiegłego. W konsekwencji nauczyciele otrzymają świadczenie urlopowe za rok szkolny 2020/2021 w wysokości 1.550,26 zł.

 Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli 2021 – wykaz zmian

Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli 2021 – wykaz zmian

19 stycznia 2021 r. zmienią się zasady postępowania dyscyplinarnego nauczycieli m.in. poprzez wydłużenie do 14 dni czasu na zgłoszenie przewinienia dyscyplinarnego, możliwość odstąpienia od zgłoszenia przewinienia naruszającego prawa i dobro dziecka, jak również złagodzenie przepisów dotyczących obligatoryjnego zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków. Sprawdź co się dokładnie zmieni.  

Doprecyzowano przepisy dotyczące dotowania placówek – zmiany od 2021

Doprecyzowano przepisy dotyczące dotowania placówek – zmiany od 2021

Do informacji o liczbie uczniów szkoła będzie dołączać semestralny rozkład zajęć – to jedna ze zmian przewidziana w nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Sprawdzamy, jak doprecyzowano przepisy dotyczące dotowania szkół i niepublicznych domów wczasów dziecięcych.

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym do podpisu Prezydenta

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym do podpisu Prezydenta

Jeszcze w 2019 r. ukazał się projekt nowelizacji Karty Nauczyciela przewidujący zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym. Ostatecznie zmiany – nieco inne niż pierwotnie zakładano – zostały przyjęte przez Sejm. Odrzucono zaś poprawki Senatu. Teraz nowelizacja czeka na podpis Prezydenta. W życie wejdzie w terminie 14 dni od podpisania.

 W ferie tylko półkolonie dla najmłodszych i sportowe obozy szkoleniowe

W ferie tylko półkolonie dla najmłodszych i sportowe obozy szkoleniowe

Podpisane przez ministra edukacji narodowej rozporządzenie zmieniające z 16 grudnia br. wprowadza możliwość organizacji w ferie zimowe tylko półkolonii dla najmłodszych uczniów klas I–IV szkoły podstawowej. Dodatkowo istnieje możliwość organizowania obozów szkoleniowych dla uczniów ze szkół i oddziałów mistrzostwa sportowego.

Egzamin ósmoklasisty i maturalny 2021 – już są nowe wymagania

Egzamin ósmoklasisty i maturalny 2021 – już są nowe wymagania

Nie będzie w tym roku szkolnym obowiązkowej matury ustnej – to jedna ze zmian wprowadzonych w rozporządzeniu zmieniającym z 16 grudnia 2020 r. Resort edukacji przedstawił nowe wymagania na egzamin ósmoklasisty i maturalny, które zawarto w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w latach ubiegłych – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 Już są przepisy w sprawie nowego terminu ferii zimowych

Już są przepisy w sprawie nowego terminu ferii zimowych

Od 30 listopada br. obowiązują nowe wytyczne dotyczące ferii zimowych 2021. Zapowiadany termin 4-17 stycznia został potwierdzony i znalazł się w przepisach. Dodatkowo umożliwiono dyrektorom zmianę dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Do 3 stycznia przedłużono w szkołach naukę zdalną

Do 3 stycznia przedłużono w szkołach naukę zdalną

Przywrócenie stacjonarnych zajęć sportowych w wybranych szkołach sportowych i praktycznej nauki zawodu to nowe wytyczne ogłoszone przez resort edukacji i nauki. Bez zmian pozostaje nauczanie zdalne, które zostaje przedłużone od 30 listopada i potrwa do 3 stycznia 2021 r.

(I)	MEN podpisał rozporządzenie – niebawem dofinansowania dla nauczycieli

MEN podpisał rozporządzenie – niebawem dofinansowania dla nauczycieli

MEN podpisał nowelizację rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r., w której przewidziano dofinansowanie dla nauczycieli w kwocie 500 zł na zakup sprzętu do nauki. Ostateczne brzmienie nowelizacji różni się od projektu.

35f2f6f4174539db7a3ec05010dc6a0b3d3ee5d3-xlarge

Ułatwienia w nauczaniu indywidualnym i nie tylko – nowe rozwiązania dla dyrektorów

W życie wchodzą nowe rozwiązania dotyczące <a >indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Jak wskazuje MEN, jest to podyktowane potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom objętym tym nauczaniem.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel