Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i dotacje w przedszkolu

Finanse i dotacje w przedszkolu, zarówno publicznym, jak i niepublicznym, stwarzają wiele problemów, a przepisy ciągle się zmieniają. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z rozliczaniem zakupów w placówkach. W ostatnim czasie dużo również zmienia się w zakresie finansowania i dotowania placówek – sprawdzamy, kiedy i co można rozliczyć z dotacji. Podpowiadamy również, jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe.

Konkurs ofert na przyznanie dotacji – czy będzie zorganizowany w czasie pandemii

Pytanie: Czy w okresie epidemii gmina może przeprowadzić konkurs na przyznanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w oparciu o art. 22 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

Przelewy ze szkoły bez zgody dyrektora?

Pytanie: Przelewy dokonywane przez szkołę podpisuje pracownik jednostki gminnej obsługującej finanse szkoły i zastępca wójta, bez wiedzy i zgody dyrektora szkoły. Czy to dopuszczalne?

Jak wyliczyć zwrot kosztów przewozu pociągiem

Pytanie: Jak rozwiązać problem zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka, jeżeli ten przewóz odbywa się pociągiem?

Podział księgi inwentarzowej ze względu na pomieszczenia

Pytanie: W szkole planowana jest zmiana prowadzenia ksiąg inwentarzowych. Lepszą opcją wydaje się prowadzenie ksiąg w podziale na pomieszczenia. Czy istnieje wzór klasyfikacji składników majątkowych w podziale na pomieszczenia?

Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka – w jakim zakresie

Pytanie: Czy zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego należy się rodzicowi w przypadku, gdy droga rodzica do szkoły jest nie dłuższa niż jego droga do pracy? Rodzic pracuje w tej samej miejscowości, w której położona jest szkoła.

Ubezpieczenie budynku szkolnego – czy można pokryć je z dotacji

Pytanie: Czy z dotacji oświatowej może być pokryte ubezpieczenie budynku, w którym mieści się przedszkole prowadzone przez stowarzyszenie?

Jak ustalić średnie zużycie paliwa w kontekście zwrotu kosztów przewozu ucznia

Pytanie: Gdzie można znaleźć średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu? Parametr ten potrzebny jest do ustalenia wysokości zwrotu kosztów przewozu ucznia dokonywanego przez rodziców.

Czy ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w związku z dowozem dzieci wymaga konsultacji

Pytanie: Czy projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy podlega konsultacjom związkowym? Projekt dotyczy zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Kto zwalnia z opłat za obiady

Pytanie: Czy dyrektor może samodzielnie zwolnić uczniów z opłaty za obiady?

Jak ustalić liczbę godzin płatnego pobytu w przedszkolu

Pytanie: Rada Gminy podjęła uchwałę, w której ustaliła miesięczną opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. W przedszkolu, którego dotyczy pytanie, czas bezpłatny za pobyt dziecka w przedszkolu trwa od 8:15 do 13:15. Czy jeśli dziecko przebywa w przedszkolu od godz. 8:00 do 13:30, wówczas należy liczyć 2 godziny płatnego pobyt dziecka?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel