Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i dotacje w przedszkolu

Finanse i dotacje w przedszkolu, zarówno publicznym, jak i niepublicznym, stwarzają wiele problemów, a przepisy ciągle się zmieniają. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z rozliczaniem zakupów w placówkach. W ostatnim czasie dużo również zmienia się w zakresie finansowania i dotowania placówek – sprawdzamy, kiedy i co można rozliczyć z dotacji. Podpowiadamy również, jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe.

Jak ustalić średnie zużycie paliwa w kontekście zwrotu kosztów przewozu ucznia

Pytanie: Gdzie można znaleźć średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu? Parametr ten potrzebny jest do ustalenia wysokości zwrotu kosztów przewozu ucznia dokonywanego przez rodziców.

Czy ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w związku z dowozem dzieci wymaga konsultacji

Pytanie: Czy projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy podlega konsultacjom związkowym? Projekt dotyczy zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Kto zwalnia z opłat za obiady

Pytanie: Czy dyrektor może samodzielnie zwolnić uczniów z opłaty za obiady?

Jak ustalić liczbę godzin płatnego pobytu w przedszkolu

Pytanie: Rada Gminy podjęła uchwałę, w której ustaliła miesięczną opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. W przedszkolu, którego dotyczy pytanie, czas bezpłatny za pobyt dziecka w przedszkolu trwa od 8:15 do 13:15. Czy jeśli dziecko przebywa w przedszkolu od godz. 8:00 do 13:30, wówczas należy liczyć 2 godziny płatnego pobyt dziecka?

Zmiany w planie finansowym szkoły – czy dyrektor może wprowadzić je samodzielnie

Pytanie: Czy w sytuacji gdy organ samorządu nie udzielił pisemnego upoważnienia kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, dyrektor szkoły ma możliwość dokonywania zmian w planie finansowym szkoły w ciągu roku w rozdziale w ramach grup, tzn. między paragrafami płacowymi lub miedzy paragrafami rzeczowymi?

Jak zaksięgować dodatek na start

Pytanie: Jaki paragraf klasyfikacji wydatków należy zastosować, księgując dodatek na start?

Sprawdź, czy można pobierać opłaty za okres wakacji w przedszkolu

Pytanie: W sierpniu przedszkole jest zamknięte z uwagi na wcześniej ustaloną przerwę. Umowa z rodzicami wychowanków na świadczenie usługi edukacyjnej zawarta jest także na okres wakacyjny. Czy wobec tego należy pobierać opłatę za okres wakacji?

Czy można pobierać czesne za okres nieobecności dziecka

Pytanie: Dyrektor przedszkola niepublicznego zawiera umowy z rodzicami na kolejny rok szkolny. Cześć dzieci nie uczęszcza jednak do przedszkola w miesiącach letnich. Czy dłuższa nieobecność dziecka w przedszkolu (także spowodowana chorobą) jest podstawą do obniżenia wysokości opłaty stałej (czesnego)? Przedszkole jest gotowe do świadczenia usług.

Czy szkoła samorządowa musi płacić opłatę skarbową

Pytanie: Czy szkoła samorządowa musi uiszczać opłatę skarbową od pełnomocnictwa?

Środki z grantu – na jakie konto powinny trafić

Pytanie: Szkoła ma możliwość uzyskania grantu, z którego pozyska pieniądze na podstawie umowy darowizny. Czy pieniądze, które będą darowizną, powinny wpłynąć na konto organu prowadzącego, główne konto szkoły, czy na wyodrębnione konto przy szkole?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel