Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i dotacje w przedszkolu

Finanse i dotacje w przedszkolu, zarówno publicznym, jak i niepublicznym, stwarzają wiele problemów, a przepisy ciągle się zmieniają. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z rozliczaniem zakupów w placówkach. W ostatnim czasie dużo również zmienia się w zakresie finansowania i dotowania placówek – sprawdzamy, kiedy i co można rozliczyć z dotacji. Podpowiadamy również, jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe.

Wsparcie finansowe z OP dla rady rodziców

Pytanie: Rada rodziców zwróciła się z prośbą do organu prowadzącego o wsparcie finansowe na uczczenie jubileuszu 75-lecia szkoły. Wsparcie to miałoby polegać na przelaniu środków finansowych na konto bankowe rady rodziców. Czy organ prowadzący może dokonać przelewu?

674097afed06b8c7805ff14f8eddbf8d14c4af40-xlarge

Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla przedszkola gminnego

Środki zewnętrzne na działalność przedszkola publicznego, którego organem prowadzącym jest gmina, pozyskuje organ prowadzący przedszkole, czyli gmina.

99158ae82bd7238a4b14efda908364a7894ab542-xlarge

Wyłączenie spod egzekucji dotacji celowej na niepubliczny żłobek i przedszkole

Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w niepublicznym przedszkolu i żłobku jest wyłączona spod egzekucji, chyba że wierzytelność powstała w związku z realizacją celu, na jaki została przekazana.

e436a5917a6ab70954a8504496a6a9a1f1e8b2b8-xlarge (1)

Zakup sprzętu dla przedszkola specjalnego z dotacji

Przedszkole specjalne nie może sfinansować z dotacji zakupu komory hiperbarycznej, jeżeli jej wartość przekracza 10 tys. złotych.

Dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolu w okresie wakacji – jak to rozliczyć

Pytanie: W gminie funkcjonują dwa przedszkola publiczne. W lipcu i w sierpniu będą działały naprzemiennie. Wszystkie dzieci maja zapewnioną opiekę w tym okresie, ale uczęszczać będzie tylko kilkoro. Do przedszkoli uczęszczają również dzieci z ościennych gmin. Gminy obciążane są notami księgowymi za pobyt dzieci w przedszkolu. W okresie lipiec i sierpień żadne dziecko z ościennej gminy nie zostało zgłoszone .Od 1 września po przerwie wakacyjnej wrócą do przedszkoli. Czy w takiej sytuacji należy wystawić noty obciążeniowe dla tych gmin.

Konkurs ofert na przyznanie dotacji – czy będzie zorganizowany w czasie pandemii

Pytanie: Czy w okresie epidemii gmina może przeprowadzić konkurs na przyznanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w oparciu o art. 22 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

Przelewy ze szkoły bez zgody dyrektora?

Pytanie: Przelewy dokonywane przez szkołę podpisuje pracownik jednostki gminnej obsługującej finanse szkoły i zastępca wójta, bez wiedzy i zgody dyrektora szkoły. Czy to dopuszczalne?

Jak wyliczyć zwrot kosztów przewozu pociągiem

Pytanie: Jak rozwiązać problem zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka, jeżeli ten przewóz odbywa się pociągiem?

Podział księgi inwentarzowej ze względu na pomieszczenia

Pytanie: W szkole planowana jest zmiana prowadzenia ksiąg inwentarzowych. Lepszą opcją wydaje się prowadzenie ksiąg w podziale na pomieszczenia. Czy istnieje wzór klasyfikacji składników majątkowych w podziale na pomieszczenia?

Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka – w jakim zakresie

Pytanie: Czy zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego należy się rodzicowi w przypadku, gdy droga rodzica do szkoły jest nie dłuższa niż jego droga do pracy? Rodzic pracuje w tej samej miejscowości, w której położona jest szkoła.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel