Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Składki i świadczenia z ZUS

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące świadczeń z ZUS dla pracowników oświaty. Dzięki praktycznym poradom bez problemu ustalisz prawo i wysokość zasiłków oraz poznasz niezbędną dokumentację związaną z ubieganiem się o świadczenia z ZUS pracowników Twojej placówki

Rozpoczęcie choroby przed obniżką etatu – wysokość zasiłku

Pytanie: Nauczycielka w nowym roku szkolnym będzie miała obniżony wymiar zajęć. Czy jeśli zajdzie w ciążę i rozpocznie pobieranie zasiłku chorobowego przed wejściem w życie nowych warunków zatrudnienia, będzie miała prawo do zasiłku z uwzględnieniem pełnego etatu?

Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony do 31 sierpnia przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Czy jeśli zwolnienie zostanie wystawione na okres po 31 sierpnia to umowa ulegnie rozwiązaniu? Kto w takim wypadku wypłaca zasiłek? 

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – podatki i ZUS

Pytanie: Nauczyciele otrzymują dofinansowanie do opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego. Czy dofinansowanie, które otrzymują nauczyciele jest zwolnione z podatku i składek ZUS? Jeśli tak, jakie warunki muszą być spełnione?

Oskładkowanie dodatku wiejskiego wypłacanego obok zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

Pytanie: Czy od dodatku wiejskiego za okres choroby i macierzyństwa należy naliczać składki ZUS?

Wynagrodzenie chorobowe, gdy pracownik ponad pół miesiąca strajkował

Pytanie: Czy ustalając wynagrodzenie chorobowe należy uwzględnić wynagrodzenie uzyskane w miesiącu strajku czy wyłączyć ten miesiąc z podstawy, ponieważ pracownik nie przepracował co najmniej pół miesiąca? 

Dodatek do pensji minimalnej w wynagrodzeniu za czas choroby

Pytanie: Czy do podstawy wynagrodzenia za czas choroby powinien wchodzić dodatek do najniższego wynagrodzenia? 

Oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzenia strajkującego pracownika

Pytanie: Jak należy liczyć składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz zdrowia i podatek dochodowy od osób fizycznych nauczycielowi biorącemu udział w strajku? Czy podstawą do naliczenia składek ZUS i podatku będzie kwota, którą powinien otrzymać nauczyciel, gdyby pracował czy kwota wynagrodzeniu po odliczeniu za strajk?  

Zasiłek za czas opieki nad chorym członkiem rodziny

Pytanie: Kiedy przysługuje zwolnienie od pracy i zasiłek w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (rodzice, współmałżonek)?

Wypłata wynagrodzenia chorobowego za zwolnienie lekarskie z kodem C

Pytanie: Nasz pracownik przebywa w szpitalu w związku z niezdolnością do pracy wynikłą z nadużycia alkoholu. Po wyjściu ze szpitala pracownik nadal jest niezdolny do pracy i choroba ta będzie trwała ponad 33 dni. Za ile dni wypłacić wynagrodzenie chorobowe i w którym momencie wypłatę zasiłku przejmie ZUS?

Podstawa zasiłku chorobowego niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę

Pytanie: Pracownica przebywa na ciągłym zwolnieniu lekarskim. Po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jej zasiłek jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy należy uzupełnić podstawę zasiłku?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel