Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Składki i świadczenia z ZUS

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące świadczeń z ZUS dla pracowników oświaty. Dzięki praktycznym poradom bez problemu ustalisz prawo i wysokość zasiłków oraz poznasz niezbędną dokumentację związaną z ubieganiem się o świadczenia z ZUS pracowników Twojej placówki

Fundusz Pracy dla nowego pracownika po urlopie rodzicielskim – czy dyrektor musi go opłacać

Pytanie: Dnia 28 lutego 2017 r. przerywam urlop rodzicielski, który wykorzystałam bezpośrednio po macierzyńskim i już nie wracam do swojego zakładu pracy, lecz od 1 marca 2017 r. zaczynam nową pracę w innej szkole. Czy będę tam zwolniona z opłacania składek na Fundusz Pracy przez 36 miesięcy?

Obowiązki dyrektora związane z zatrudnieniem pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym u innego pracodawcy

Pytanie: Chcemy zatrudnić na zastępstwo pracownika niepedagogicznego przebywającego na urlopie wychowawczym w związku z zatrudnieniem w innym zakładzie pracy. Czy trzeba powiadomić pierwszego pracodawcę ? Co ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne?

Zasiłek chorobowy nie może być wypłacany po ustaniu okresu zasiłkowego

Pytanie: Nauczycielka biblioteki wykorzystała łącznie 204 dni zwolnienia lekarskiego. Pierwsze w okresie od 22.02.2016 r. - 19.08.2016 r. (180 dni), po którym otrzymała orzeczenie o zdolności do pracy od lekarza medycyny pracy. Następnie od 05.10.2016 r. do 28.10.2016 r. ( 24 dni) przebywała na kolejnym zwolnieniu lekarskim. Po weryfikacji w ZUS okazało się , że jest to ta sama jednostka chorobowa i przekroczyła ona okres zasiłkowy. Dyrektor w piśmie wysłanym do nauczycielki poprosił, aby opowiedziała się ona, czy np. będzie się starała o świadczenie rehabilitacyjne. Jednakże nauczycielka w dniu dzisiejszym przyszła do pracy, twierdząc, że przecież jest już po zwolnieniu. Czy na pewno jest ona zdolna do pracy? Co powinien zrobić pracodawca?

Dokumenty z archiwum akt zamiast zaświadczenia Rp-7

Pytanie: O wystawienie zaświadczenia Rp-7 zwrócił się do nas pan, który był zatrudniony w latach 1981-1982 w jednej ze szkół na terenie gminy. Szkoły tej od dawna już nie ma, a gminna sieć przez te wszystkie lata kilkakrotnie ulegała zmianom. Nie ma jednak bezpośredniego następcy prawnego tej szkoły, a dokumenty (te, które zostały przekazane) są przechowywane w archiwum gminnym. Niestety żadnych akt osobowych tego pana nie ma, natomiast zachowały się karty płacowe z tamtych lat. Czy można wystawić zaświadczenie na druku Rp-7, jeśli nie ma dokumentacji kadrowej, z której wynikałby okres zatrudnienia, stanowisko, ewentualne urlopy bezpłatne itd.? Czy w tej sytuacji można tylko wystawić zwyczajne zaświadczenie, w którym wyjaśniona zostanie cała sprawa i wpisane zostaną uzyskane zarobki?

Składki na ubezpieczenie w trakcie urlopu wychowawczego a podjęcie dodatkowego zlecenia

Pytanie: Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym zgłosił nam, że chce podjąć pracę zarobkową na umowę zlecenia u innego pracodawcy. Czy my jako płatnik zaprzestajemy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z budżetu państwa?

Ubezpieczenie emeryta - zleceniobiorcy

Pytanie: Zatrudniliśmy na umowę zlecenia emeryta. Czy należy naliczyć wszystkie składki z tytułu ubezpieczenia? Kwota wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wynosi 1000 zł.

Renta rodzinna dla wdowy po zmarłym nauczycielu

Pytanie: W 2000 r. doszło do wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela z powodu jego śmierci. Od roku 2000 rodzina nauczyciela korzystała z renty rodzinnej. Czy obecnie wdowa urodzona w lipcu 1957 r. może korzystać z renty rodzinnej po zmarłym mężu?

Składki zdrowotne dla pracownika - studenta

Pytanie: Jak postępować w przypadku pracownika, który nie ukończył 26 lat, jest studentem V roku studiów, zatrudnionego na umowę na czas określony na stanowisku administracyjnym. Student musi być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, jednak składkę opłaca w tym przypadku uczelnia, na której studiuje. Jak zmienia się sytuacja gdy student podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę? Czy uczelnia dalej odprowadza składkę?

Wypłacenie 11 pensji w ciągu 12 miesięcy a podstawa zasiłku chorobowego

Pytanie: Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, gdy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających chorobę nastąpiło przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzenia (wynagrodzenie za listopad wypłacono w grudniu, a zatem w listopadzie nie było żadnej wypłaty)?

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy - dokumenty przygotowywane przez pracodawcę

Pytanie: Pracownik szkoły przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym i zwrócił się do dyrektora o przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w tej sytuacji?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel