Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Składki i świadczenia z ZUS

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące świadczeń z ZUS dla pracowników oświaty. Dzięki praktycznym poradom bez problemu ustalisz prawo i wysokość zasiłków oraz poznasz niezbędną dokumentację związaną z ubieganiem się o świadczenia z ZUS pracowników Twojej placówki

Składki ZUS od trzynastki wypłaconej byłemu pracownikowi - emerytowi

Pytanie: Czy trzynastą pensję pracownika, obecnie jest na rencie lub emeryturze należy oskładkować składkami ZUS?

Dodatek na start w wynagrodzeniu chorobowym nauczyciela

Pytanie: Czy dodatek na start powinnam wliczyć do podstawy zasiłkowej nauczyciela?

Zasiłek chorobowy w przypadku urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego

Pytanie: Czy prawdą jest, że pracownica musi wrócić do pracy choćby na jeden dzień aby uzyskać zasiłek chorobowy po urlopie wychowawczym?

Dodatek funkcyjny w wynagrodzeniu chorobowym po zaprzestaniu pełnienia funkcji

Pytanie: Nauczyciel do 31 sierpnia otrzymywał dodatek za wychowawstwo. Od 1 września nie pełni już tej funkcji. Czy do zasiłku chorobowego wypłacanego we wrześniu należy wliczyć ten dodatek?

Rozpoczęcie choroby przed obniżką etatu – wysokość zasiłku

Pytanie: Nauczycielka w nowym roku szkolnym będzie miała obniżony wymiar zajęć. Czy jeśli zajdzie w ciążę i rozpocznie pobieranie zasiłku chorobowego przed wejściem w życie nowych warunków zatrudnienia, będzie miała prawo do zasiłku z uwzględnieniem pełnego etatu?

Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony do 31 sierpnia przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Czy jeśli zwolnienie zostanie wystawione na okres po 31 sierpnia to umowa ulegnie rozwiązaniu? Kto w takim wypadku wypłaca zasiłek? 

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – podatki i ZUS

Pytanie: Nauczyciele otrzymują dofinansowanie do opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego. Czy dofinansowanie, które otrzymują nauczyciele jest zwolnione z podatku i składek ZUS? Jeśli tak, jakie warunki muszą być spełnione?

Oskładkowanie dodatku wiejskiego wypłacanego obok zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

Pytanie: Czy od dodatku wiejskiego za okres choroby i macierzyństwa należy naliczać składki ZUS?

Dodatek do pensji minimalnej w wynagrodzeniu za czas choroby

Pytanie: Czy do podstawy wynagrodzenia za czas choroby powinien wchodzić dodatek do najniższego wynagrodzenia? 

Oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzenia strajkującego pracownika

Pytanie: Jak należy liczyć składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz zdrowia i podatek dochodowy od osób fizycznych nauczycielowi biorącemu udział w strajku? Czy podstawą do naliczenia składek ZUS i podatku będzie kwota, którą powinien otrzymać nauczyciel, gdyby pracował czy kwota wynagrodzeniu po odliczeniu za strajk?  

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel