Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Składki i świadczenia z ZUS

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące świadczeń z ZUS dla pracowników oświaty. Dzięki praktycznym poradom bez problemu ustalisz prawo i wysokość zasiłków oraz poznasz niezbędną dokumentację związaną z ubieganiem się o świadczenia z ZUS pracowników Twojej placówki

Zasiłek chorobowy po wypadku przy pracy u innego pracodawcy

Pytanie: Nauczyciel uległ wypadkowi w innej szkole i tam ma płatny zasiłek wypadkowy 100 %.  W jakiej wysokości powinien wypłacać zasiłek chorobowy drugi pracodawca?

182 dni okresu zasiłkowego – od kiedy liczyć

Pytanie: Od którego dnia zwolnienia lekarskiego liczy się zasiłek chorobowy 182 dni? Od 34 dnia   czy od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego?

oskładkowanie nagrody jubileuszowej

Składki na ZUS od nagrody jubileuszowej przyznanej przed upływem 5 lat

Podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. nagrody jubileuszowe,które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Co jednak, gdy nagroda jubileuszowa w szkole została wypłacona przed upływem 5 lat od wypłacenia poprzedniej nagrody?

Zasiłek macierzyński po ustaniu dodatkowego zatrudnienia

Pytanie: Pracownica jest zatrudniona w dwóch placówkach – w jednej na czas nieokreślony a w drugiej na czas określony (dodatkowe zatrudnienie). Umowa na czas określony została przedłużona do dnia porodu. Czy z tytułu ustania dodatkowego zatrudnienia będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego z ZUS?   

Prowadzenie działalności gospodarczej w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego ze stosunku pracy

Pytanie: Czy nauczycielka przebywająca na urlopie macierzyńskim może prowadzić własną działalność gospodarczą i czy zachowuje wtedy prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego z ZUS?

Rodzic po nocnej zmianie a prawo do zasiłku opiekuńczego

Pytanie: Czy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, gdy jedno z nich pracuje w nocy (22:00 – 6:00) a drugi rodzic w dzień (7:30 – 15:30)? 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla nauczyciela, który pracuje zdalnie

Pytanie: Czy nauczycielka samotnie wychowująca 4-letnie dziecko, która pracuje zdalnie, może wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Czy skorzystanie z zasiłku oznacza, że nie będzie pracować?

Zasiłek opiekuńczy za okres zawieszenia zajęć, gdy drugi rodzic jest rolnikiem

Pytanie: Czy pracownicy przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 z tytułu zamknięcia szkoły z powodu koronawirusa w przypadku, gdy drugi rodzic jest rolnikiem opłacającym KRUS?

Składki ZUS od trzynastki wypłaconej byłemu pracownikowi - emerytowi

Pytanie: Czy trzynastą pensję pracownika, obecnie jest na rencie lub emeryturze należy oskładkować składkami ZUS?

Dodatek na start w wynagrodzeniu chorobowym nauczyciela

Pytanie: Czy dodatek na start powinnam wliczyć do podstawy zasiłkowej nauczyciela?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel