Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Czas pracy pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Pensum nauczyciela, godzina karciana czy rekompensata za pracę w dniu wolnym od pracy nie będą już dla Ciebie problemem.

Pensum nauczycielaCzytaj więcej porad »

Zniżka godzin niepełnosprawnego nauczyciela zatrudnionego na część etatu

Pytanie: Nauczyciel posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma być zatrudniony w wymiarze 5/30 etatu. Jak obliczyć zniżkę godzin z tytułu niepełnosprawności? 

Praca zdalna nauczycieli po otwarciu przedszkoli

Pytanie: Czy nauczycielowi przedszkola prowadzącemu zajęcia opiekuńcze stacjonarne można zlecić jeszcze pracę zdalną?

Godziny do dyspozycji dyrektora w ramach pensum

Pytanie: Czy nauczycielowi można uzupełnić etat godzinami do dyspozycji dyrektora?

Rozliczanie czasu pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Realizacja część obowiązków zdalnie przez pedagoga szkolnego

Pytanie: Czy w obecnej sytuacji epidemiologicznej dyrektor szkoły może polecić pedagogowi szkolnemu pracę zdalną częściowo z miejsca zamieszkania (online z uczniami) a częściowo stacjonarnie w szkole?

Realizacja zajęć przez nauczycieli w czasie pandemii 2020/2021

Realizacja zajęć przez nauczycieli w czasie pandemii – regulacje na rok szkolny 2020/2021

Praca szkoły w czasie epidemii to przesunięcie ciężaru zarządzania szkołą na dyrektora, który musi na bieżąco reagować na zagrożenia z możliwością ingerencji nie tylko w przydział godzin, sposób ich realizacji, ale także delegowanie podległych nauczycieli od zadań dydaktycznych do opiekuńczo-wychowawczych. Sprawdź, jakie zmiany może wprowadzić dyrektor oraz czy może się to odbyć kosztem przydzielonych godzin ponadwymiarowych.

491cb55bba9b58cc448f9081d23ffea44f12869b-xlarge

Dzień wolny za święto dla nauczycieli

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach nieferyjnych oraz pełniący funkcje kierownicze w szkołach feryjnych korzystają z urlopu w dniach roboczych. Nie ma to jednak wpływu na zasady rozliczania ich czasu pracy w tym m.in. nie daje prawa do dnia wolnego za święto.  

Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwaCzytaj więcej porad »

Doraźne zastępstwa - prawo czy obowiązek nauczyciela

Doraźne zastępstwa – prawo czy obowiązek nauczyciela

 W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy konieczne jest zorganizowanie za niego zastępstwa tak, aby dzieci nie zostały bez opieki. Przekonaj się, czy nauczyciel może odmówić realizacji doraźnych zastępstw i jaki jest limit dodatkowych godzin zastępczych.

Godziny ponadwymiarowe pracownika z art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Czy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie art. 15 ustawy Prawo Oświatowe można przydzielić godziny ponadwymiarowe?

Godziny doraźnych zastępstw przy niepełnym wymiarze zajęć

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy nauczyciel niepełnozatrudniony może realizować płatne zastępstwa doraźne (za nieobecnych nauczycieli)? Według naszego organu prowadzącego jest to niezgodne z prawem.

Czas pracy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Skrócenie tygodnia pracy pracownika do 4 dni

Pytanie: Czy pracownik administracji zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy może pracować 4 dni w tygodniu po 10 godzin?

Realizacja pełnego etatu w ciągu 4 dni tygodnia

Pytanie: Czy księgowa zatrudniona na pełny etat może pracować 4 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie?   

Obniżenie czasu pracy w związku z przedłożeniem orzeczenia o niepełnosprawności

Pytanie: Sprzątaczka przedłożyła orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, które zostało wydane 2 miesiące temu. Od kiedy należy obniżyć jej dobowy wymiar czasu pracy? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel