Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Czas pracy pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Pensum nauczyciela, godzina karciana czy rekompensata za pracę w dniu wolnym od pracy nie będą już dla Ciebie problemem.

Pensum nauczycielaCzytaj więcej porad »

Obligatoryjna zniżka pensum dla wicedyrektora

Pytanie: Organ prowadzący planuje powierzyć stanowisko wicedyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej jednemu z pracowników pedagogicznych, przy czym nie zamierza przyznać na to żadnych godzin ani nie proponuje zniżki godzin z pensum pracownika. Proponuje jedynie dodatek funkcyjny. Prace które będzie pełnił w ramach funkcji wicedyrektora, czyli nadzór pedagogiczny ma wykonywać. poza pensum godzin. Czy jest to zgodne z prawem oświatowym?

Godziny pracy dla nauczyciela korzystającego z obniżenia wymiaru czasu pracy ustala dyrektor

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o obniżenie obowiązującego wymiaru czasu pracy do 3/4 wymiaru tygodniowo, w okresie w którym jest uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego? Czy dyrektor ma obowiązek zaakceptować zgłoszony przez nauczyciela 4-dniowy tydzień pracy (jeden dzień wolny od pracy) i godziny pracy w poszczególnych dniach wskazane przez nauczyciela?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w pensum

Pytanie: Dyrektor szkoły, niektórym nauczycielom realizującym 18-godzinne pensum, przydzielił po 2 godz. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela, powołując się na art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela i wskazania ustawodawcy zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw uchwalonej 18 marca 2016 r. Czy stanowisko dyrektora jest prawidłowe?

Rozliczanie czasu pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Uczestnictwo w radzie pedagogicznej i zebrania z rodzicami w czasie pracy wicedyrektora

Pytanie: Czy zebrania z rodzicami i posiedzenia rady pedagogicznej wchodzą w zakres 40 - godzinnego tygodniowego wymiaru zatrudnienia wicedyrektora szkoły?

Jak respektować normy czasu pracy nauczyciela w przypadku podwójnego zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w szkole dostarczył zgodę dyrektora innej szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia na podjęcie pracy. Wątpliwości wzbudza jednak fakt, że także w podstawowym miejscu zatrudnienia nauczyciel pracuje w pełnym wymiarze zajęć. Jak rozwiązać problem 40-godzinnego czasu pracy oraz minimum 11-godzinnego dobowego odpoczynku nauczyciela?

Uczestnictwo nauczycieli w egzaminach gimnazjalnych po zmianach w przepisach

Pytanie: Jak należy rozliczać czas pracy nauczycieli biorących udział w egzaminach gimnazjalnych?

Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwaCzytaj więcej porad »

Jak uregulować zjawisko tzw. zastępstw koleżeńskich

Pytanie: Moje pytanie dotyczy tzw. zastępstw koleżeńskich wśród nauczycieli. Odbywa się to w ten sposób, że obowiązki nieobecnego danego dnia nauczyciela wykonuje wskazana przez nieobecnego osoba, oczywiście posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Czy istnieje możliwość usankcjonowania takich "zastępstw" w regulaminie pracy, tak aby rościło to pewne skutki prawne, tj. nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie (w założeniu rewanżuje się zastępstwem w przyszłości), a jednocześnie nie korzysta np. z odszkodowania, jeżeli aktualnie był poza szkołą?

Sprawdź, ile godzin ponadwymiarowych może przydzielić sobie dyrektor szkoły

Pytanie: Ile godzin ponadwymiarowych może mieć dyrektor szkoły, który korzysta z obniżenia pensum do 10 godzin?

Doraźne zastępstwo musi odpowiadać kwalifikacjom nauczyciela zastępcy

Pytanie: Czy pedagog szkolny może zastępować krótkotrwale nieobecnego nauczyciela na zajęciach profilaktycznych?

Godziny karcianeCzytaj więcej porad »

Godziny karciane nauczyciela zatrudnionego na dwie umowy w szkole

Pytanie: Ile godzin karcianych w ciągu tygodnia musi przepracować nauczyciel w gimnazjum, jeżeli ma dwie umowy o pracę - jedną na 18/18 jako nauczyciel w-f , a drugą jako nauczyciel świetlicy na 7/26?

Zniżka pensum a wymiar godzin karcianych

Pytanie: Jak wyliczyć nauczycielowi, który ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, godziny karciane?

Godziny karciane pracownika biblioteki

Pytanie: Ile godzin karcianych w tygodniu powinien realizować bibliotekarz zatrudniony na cały etat (30 godzin) w ośrodku szkolno-wychowawczym. Jak zgodnie z prawem obliczyć ilość takich godzin?

Czas pracy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

System równoważnego czasu pracy dla palacza c.o.

Pytanie: Szkoła zatrudnia trzech palaczy c. o. w pełnym wymiarze godzin w systemie zmianowym. Czy dopuszczalna jest ich praca w systemie 24/24 (24 godz. pracy/24 godz. wolnego)?

Skrócenie czasu pracy po przedłożeniu orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Pytanie: Pracownik dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy w związku z powyższym automatycznie należy mu się skrócenie czasu pracy do 35 godzin tygodniowo czy powinien wystąpić ze stosownym wnioskiem? Czy osobie tej przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy i kiedy nabywa do niego prawo?

Jak sprawdzić, czy pracownicy należy się przerwa na karmienie dziecka piersią

Pytanie: Pracownica złożyła oświadczenie, że karmi piersią i jednocześnie wniosek do dyrektora o udzielenie dwóch półgodzinnych przerw na karmienie syna urodzonego 10 czerwca 2014 r. Dziecko uczęszcza do przedszkola. Pracownica korzystała z takiej ulgi do 1 września 2016 roku. Z informacji, jakie posiada dyrektor, wynika, że pracownica nie karmi tego dziecka a jedynie chce skorzystać z ulgi. Czy dyrektor może wysłać pracownicę do lekarza medycyny pracy celem zbadania laktacji?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel