Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Czas pracy pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Pensum nauczyciela, godzina karciana czy rekompensata za pracę w dniu wolnym od pracy nie będą już dla Ciebie problemem.

Pensum nauczycielaCzytaj więcej porad »

Praca zdalna nauczycieli po otwarciu przedszkoli

Pytanie: Czy nauczycielowi przedszkola prowadzącemu zajęcia opiekuńcze stacjonarne można zlecić jeszcze pracę zdalną?

Godziny do dyspozycji dyrektora w ramach pensum

Pytanie: Czy nauczycielowi można uzupełnić etat godzinami do dyspozycji dyrektora?

Pensum nauczyciela świetlicy w szkole specjalnej

Pytanie: Ile obecnie wynosi pensum wychowawcy świetlicy w szkole specjalnej?

Rozliczanie czasu pracy nauczycielaCzytaj więcej porad »

491cb55bba9b58cc448f9081d23ffea44f12869b-xlarge

Dzień wolny za święto dla nauczycieli

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach nieferyjnych oraz pełniący funkcje kierownicze w szkołach feryjnych korzystają z urlopu w dniach roboczych. Nie ma to jednak wpływu na zasady rozliczania ich czasu pracy w tym m.in. nie daje prawa do dnia wolnego za święto.  

Zdalne nauczanie a przerwa świąteczna

Pytanie: Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wskazuje, że zdalne nauczanie ma być realizowane od 25 marca do 10 kwietnia. Czy to oznacza, że wiosenna przerwa świąteczna zostaje skrócona?

Godziny pracy nauczyciela wspomagającego w przedszkolu

Pytanie: Czy nauczyciel wspomagający pracujący w przedszkolu musi pracować w czasie realizowania podstawy programowej? Jakie przepisy regulują w jakich godzinach powinien pracować nauczyciel wspomagający?

Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwaCzytaj więcej porad »

Godziny doraźnych zastępstw przy niepełnym wymiarze zajęć

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy nauczyciel niepełnozatrudniony może realizować płatne zastępstwa doraźne (za nieobecnych nauczycieli)? Według naszego organu prowadzącego jest to niezgodne z prawem.

Przydzielanie doraźnych zastępstw nauczycielowi, który ma małe dziecko

Pytanie: Czy nauczyciel może odmówić realizacji doraźnego zastępstwa w związku z wychowywaniem dziecka w wieku do lat 4?

Doraźne zastępstwa nauczyciela z orzeczeniem o niepełnosprawności

Pytanie: Czy nauczycielowi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który ma obniżone pensum z tego tytułu, można przydzielać godziny doraźnych zastępstw?

Czas pracy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Skrócenie tygodnia pracy pracownika do 4 dni

Pytanie: Czy pracownik administracji zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy może pracować 4 dni w tygodniu po 10 godzin?

Realizacja pełnego etatu w ciągu 4 dni tygodnia

Pytanie: Czy księgowa zatrudniona na pełny etat może pracować 4 dni w tygodniu po 10 godzin dziennie?   

Obniżenie czasu pracy w związku z przedłożeniem orzeczenia o niepełnosprawności

Pytanie: Sprzątaczka przedłożyła orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, które zostało wydane 2 miesiące temu. Od kiedy należy obniżyć jej dobowy wymiar czasu pracy? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel