Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i zdrowotnych, a także zwolnień od pracy pracownikom szkoły.

Urlop wypoczynkowy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Urlop zastępcy dyrektora szkoły

Pytanie: Od połowy listopada 2019 r. nauczyciel zastępuje dyrektora podczas jego długotrwałej nieobecności. Czy nauczyciel w 2020 r. ma prawo do urlopu w czasie ferii szkolnych czy w wymiarze przysługującym dyrektorowi?  

Wymiar urlopu w placówce nieferyjnej w przypadku rozwiązania umowy w trakcie roku

Pytanie: Nauczyciel korzystający z urlopu na zasadach nieferyjnych chce rozwiązać stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę z dniem 31 sierpnia. Czy do tego dnia będzie mógł wykorzystać 35 dni urlopu czy też wymiar urlopu zostaje ograniczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku? 

Urlop na żądanie – w ramach 35 dni czy łącznie 39 dni urlopu

Pytanie: Czy urlop na żądanie przysługujący kadrze kierowniczej szkół oraz nauczycielom w placówkach nieferyjnych oznacza, że nauczyciele ci mają do wykorzystania w sumie 39 dni urlopu (35 zwykłego i 4 dni na żądanie)?  

Urlop dla poratowania zdrowiaCzytaj więcej porad »

Urlop zdrowotny nauczyciela oddelegowanego do pracy związkowej

Pytanie: Czy z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać nauczycielka, która jest od dwóch lat oddelegowana na cały etat do pełnienia funkcji związkowej?

Skierowanie do sanatorium na okres częściowo pokrywający się z feriami zimowymi – co z urlopem zdrowotnym

Pytanie: Nauczyciel ma skierowanie do sanatorium. Turnus zaczyna się 3 dni przed feriami zimowymi, a kończy tydzień po nich. Czy można mu udzielić urlopu na poratowanie zdrowia tylko na te dni, kiedy nie ma ferii? Czyli 3 dni przed feriami i 5 dni roboczych po feriach?

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela posiadającego gospodarstwo rolne

Pytanie: Czy nauczyciel ubiegający się o urlop dla poratowania zdrowia może posiadać gospodarstwo rolne?

Urlop szkoleniowy i bezpłatny nauczycielaCzytaj więcej porad »

Urlop bezpłatny nauczyciela – w dniach roboczych czy kalendarzowych

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie 29.10-06.11.2019 r. Czy należy udzielić urlopu tylko w dni robocze czy na cały ten okres, włącznie z weekendem?

Podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego na okres kadencji dyrektora szkoły

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w innej szkole, w innej gminie. W naszej placówce chce złożyć wniosek o urlop bezpłatny na czas pełnienia tej funkcji. Jaka jest podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego?

Urlop szkoleniowy na zjazdy w ramach studiów podyplomowych

Pytanie: Czy nauczycielowi z wyższym wykształceniem, który podjął studia podyplomowe można udzielić urlopu szkoleniowego na zjazdy, które odbywają się w ciągu tygodnia pracy?

Urlopy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

rozliczanie urlopu wypoczynkowego z kodeksu pracy

Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego na podstawie Kodeksu pracy

Sprawdź, jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy, w tym w niepełnym wymiarze godzin oraz tylko przez część roku kalendarzowego. Skorzystaj z 12 praktycznych przykładów i 2 kalkulatorów, które pomogą rozliczać urlop wypoczynkowy.

Udzielenie urlopu na kolejny rok w roku poprzednim

Pytanie: Pracownik wykorzystał cały urlop za 2019 r. i chciałby w dniu 31 grudnia 2019 r. skorzystać z urlopu, który będzie mu przysługiwał od 1 stycznia 2020 r. Czy można udzielić tego urlopu?  

Niewykorzystany urlop z tytułu niepełnosprawności - czy z końcem roku przepada

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny ma prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności. W związku z chorobą nie wykorzysta go do końca roku kalendarzowego. Czy urlop ten przechodzi na kolejny rok czy przepada?  

Zwolnienia od pracyCzytaj więcej porad »

Zwolnienie od pracy na turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnego nauczyciela – emeryta

Pytanie: Nauczyciel – emeryt posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności jest zatrudniony na część etatu. Czy po otrzymaniu skierowania do sanatorium ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 21 dni w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym?

Zwolnienie od pracy na obronę doktorską

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie 28 dni urlopu szkoleniowego na przygotowanie i obronę rozprawy doktorskiej. Dyrektor nie kierował nauczyciela na te studia. Czy ma zatem obowiązek udzielić zwolnienia od pracy? 

Zwolnienie od pracy na czas szkolenia członka komisji wyborczej

Pytanie: Czy pracownikowi, który będzie członkiem w komisji wyborczej, należy się zwolnienie z pracy na udział w szkoleniu dotyczącego przygotowania do prac w komisji wyborczej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel