Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i zdrowotnych, a także zwolnień od pracy pracownikom szkoły.

Urlop wypoczynkowy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Zakończenie pełnienia funkcji kierowniczej 31 sierpnia a wymiar urlopu

Pytanie: Dyrektor kończy kadencję 31 sierpnia 2020 roku i od 1 września 2020 roku staje się nauczycielem zatrudnionym na pełnym etacie. Jaki jest jego wymiar urlopu za rok 2020?

Urlop wypoczynkowy po urlopie bezpłatnym nauczyciela szkoły feryjnej

Pytanie: Nauczycielowi udzielono urlopu od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Jak obliczyć wymiar przysługującego w wakacje urlopu?  Czy stosujemy art. 155(2) Kodeksu pracy?

Wymiar urlopu w punkcie przedszkolnym

Pytanie: Ile dni urlopu przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w punkcie przedszkolnym?

Urlop dla poratowania zdrowiaCzytaj więcej porad »

Wcześniejszy powrót z sanatorium – co z urlopem zdrowotnym

Pytanie: Nauczyciel otrzymał 3-tygodniowy urlop dla poratowania zdrowia na leczenie sanatoryjne. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa musi skrócić swój pobyt w sanatorium. Czy może korzystać z urlopu zdrowotnego do końca okresu, na który został on udzielony?

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia przed upływem roku

Pytanie: Czy istnieje możliwość udzielenia urlopu zdrowotnego przed upływem roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia, jeśli nauczyciel uzyska orzeczenie o potrzebie jego udzielenia? 

570174eb6e3a3a0aae7c7fa96eaa4cda62f497d2-xlarge(1)

Urlop dla poratowania zdrowia dyrektora szkoły (przedszkola)

Dyrektor placówki oświatowej, będący nauczycielem, może ubiegać się o urlop zdrowotny. Sprawdź, jak przebiega procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia dyrektorowi szkoły (przedszkola).

Urlop szkoleniowy i bezpłatny nauczycielaCzytaj więcej porad »

Urlop szkoleniowy na konferencję naukową

Pytanie: Czy nauczycielowi biorącemu udział w konferencji naukowej (2 dni) przysługuje urlop szkoleniowy?

Urlop bezpłatny nauczyciela – w dniach roboczych czy kalendarzowych

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie 29.10-06.11.2019 r. Czy należy udzielić urlopu tylko w dni robocze czy na cały ten okres, włącznie z weekendem?

Podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego na okres kadencji dyrektora szkoły

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w innej szkole, w innej gminie. W naszej placówce chce złożyć wniosek o urlop bezpłatny na czas pełnienia tej funkcji. Jaka jest podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego?

Urlopy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego przed urlopem wychowawczym

Pytanie: Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony kończy urlop rodzicielski i bezpośrednio po nim wnioskuje o udzielenie całego urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku poprzednim oraz przysługującego w roku bieżącym. Następnie planuje skorzystać z urlopu wychowawczego. Ile urlopu bieżącego można udzielić przed urlopem wychowawczym?   

Zwolnienie od pracy na czas wyjazdu do sanatorium pracownika niepedagogicznego

Pytanie: Pracownik obsługi chciałby wyjechać do sanatorium. Czy może skorzystać w tym celu z urlopu wypoczynkowego czy musi to być urlop bezpłatny? 

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Pytanie: Pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy w okresie od 3 marca 2020 r. do 3 marca 2021 r. Jaki wymiar urlopu przysługuje jej w 2020 r. i w 2021 r.?

Zwolnienia od pracyCzytaj więcej porad »

Zwolnienie od pracy na turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnego nauczyciela – emeryta

Pytanie: Nauczyciel – emeryt posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności jest zatrudniony na część etatu. Czy po otrzymaniu skierowania do sanatorium ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 21 dni w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym?

Zwolnienie od pracy na obronę doktorską

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie 28 dni urlopu szkoleniowego na przygotowanie i obronę rozprawy doktorskiej. Dyrektor nie kierował nauczyciela na te studia. Czy ma zatem obowiązek udzielić zwolnienia od pracy? 

Zwolnienie od pracy na czas szkolenia członka komisji wyborczej

Pytanie: Czy pracownikowi, który będzie członkiem w komisji wyborczej, należy się zwolnienie z pracy na udział w szkoleniu dotyczącego przygotowania do prac w komisji wyborczej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel