Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i zdrowotnych, a także zwolnień od pracy pracownikom szkoły.

Urlop wypoczynkowy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Urlop uzupełniający za okres pobierania zasiłku na dziecko z powodu COVID-19

Pytanie: Czy należy udzielić urlopu uzupełniającego nauczycielowi szkoły feryjnej, który będzie korzystał w trakcie ferii letnich z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko z powodu zamknięcia przedszkola w związku z COVID-19?

1f312d6b52a22f782a7ef421ee6bcf127862e9fd-xlarge(1)

Prawo do urlopu wypoczynkowego po okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków

Okres zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych nauczyciela w okresie planowanego urlopu rodzi wątpliwości czy urlopu tego należy udzielić, gdy nauczyciel wróci do pracy. Inaczej prawo do urlopu po okresie zawieszenia będzie wyglądało w przypadku placówki feryjnej a inaczej w przypadku placówki nieferyjnej (tj. np. przedszkola). Poznaj szczegóły.

57a112d77ed30aff859df0ad977a2f23725255b9-xlarge

Nauczycielom szkół nie można ograniczyć urlopu do 8 tygodni

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach feryjnych mają prawo do urlopu w wymiarze ferii i w czasie ich trwania. Przeliczenie urlopu na tygodnie następuje wyłącznie, gdy nauczyciel nie wykorzystał urlopu w tym okresie (urlop uzupełniający) lub nie będzie mógł wykorzystać z uwagi na ustanie zatrudnienia (ekwiwalent za urlop). Nie można nauczycielom zatrudnionym w okresie wakacji ograniczyć prawa tylko do 8 tygodni urlopu.

Urlop dla poratowania zdrowiaCzytaj więcej porad »

Ograniczenie zatrudnienia a możliwość skorzystania z urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany zatrudniony przez mianowanie na pełen etat chce po raz pierwszy skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od dnia 1 września. Dyrektor Szkoły z powodu braku możliwości przydzielenia pełnego etatu od 1 września musi wręczyć nauczycielowi ograniczenie do połowy etatu. Czy nauczyciel może w takim razie skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Po 182 dniach choroby – urlop zdrowotny czy świadczenie rehabilitacyjne

Pytanie: Czy nauczyciel po 182 dniach może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia czy musi się starać o świadczenie rehabilitacyjne?

Prezes ogniwa ZNP na urlopie dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może pełnić w dalszym ciągu funkcję prezesa ogniwa ZNP?  

Urlop szkoleniowy i bezpłatny nauczycielaCzytaj więcej porad »

113bc09ab4639521a57a3f1410d3250c41eb6d29-xlarge

Podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji dyrektora szkoły

Nauczyciel, który wygrał konkurs na stanowisko dyrektora innej placówki może m.in. skorzystać z urlopu bezpłatnego na czas pełnienia tej funkcji. Sprawdź, jaka jest podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego w tej sytuacji.

Urlop szkoleniowy na konferencję naukową

Pytanie: Czy nauczycielowi biorącemu udział w konferencji naukowej (2 dni) przysługuje urlop szkoleniowy?

Urlop bezpłatny nauczyciela – w dniach roboczych czy kalendarzowych

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie 29.10-06.11.2019 r. Czy należy udzielić urlopu tylko w dni robocze czy na cały ten okres, włącznie z weekendem?

Urlopy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Urlop za pierwszy miesiąc pracy w życiu

Pytanie: Czy i w jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy studentowi, który został zatrudniony na okres od 01 do 30 września w pełnym wymiarze czasu pracy? Jest to pierwsza praca w karierze.

Wniosek o urlop krótszy niż 14 dni

Pytanie: Czy na wniosek pracownika możemy udzielić jej urlopu wypoczynkowego w częściach, z której żadna nie będzie wynosiła co najmniej14 dni? Pracownik uzasadnia to tym, że woli korzystać z urlopu częściej i na krótki okres.

Wymiar urlopu po szkole podstawowej

Pytanie: Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi, który ukończył tylko szkołę podstawową i ma 7-letni staż pracy? 

Zwolnienia od pracyCzytaj więcej porad »

Obowiązek poddania się kwarantannie – jak udokumentować

Pytanie: Sprzątaczka odbywała kwarantannę domową w związku z powrotem męża z zagranicy. Co musi przedstawić dyrektorowi szkoły jako usprawiedliwienie nieobecności w pracy?

Zwolnienie od pracy na turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnego nauczyciela – emeryta

Pytanie: Nauczyciel – emeryt posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności jest zatrudniony na część etatu. Czy po otrzymaniu skierowania do sanatorium ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 21 dni w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym?

Zwolnienie od pracy na obronę doktorską

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie 28 dni urlopu szkoleniowego na przygotowanie i obronę rozprawy doktorskiej. Dyrektor nie kierował nauczyciela na te studia. Czy ma zatem obowiązek udzielić zwolnienia od pracy? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel