Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i zdrowotnych, a także zwolnień od pracy pracownikom szkoły.

Urlop wypoczynkowy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Urlop uzupełniający za okres pobierania zasiłku na dziecko z powodu COVID-19

Pytanie: Czy należy udzielić urlopu uzupełniającego nauczycielowi szkoły feryjnej, który będzie korzystał w trakcie ferii letnich z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko z powodu zamknięcia przedszkola w związku z COVID-19?

1f312d6b52a22f782a7ef421ee6bcf127862e9fd-xlarge(1)

Prawo do urlopu wypoczynkowego po okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków

Okres zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych nauczyciela w okresie planowanego urlopu rodzi wątpliwości czy urlopu tego należy udzielić, gdy nauczyciel wróci do pracy. Inaczej prawo do urlopu po okresie zawieszenia będzie wyglądało w przypadku placówki feryjnej a inaczej w przypadku placówki nieferyjnej (tj. np. przedszkola). Poznaj szczegóły.

57a112d77ed30aff859df0ad977a2f23725255b9-xlarge

Nauczycielom szkół nie można ograniczyć urlopu do 8 tygodni

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach feryjnych mają prawo do urlopu w wymiarze ferii i w czasie ich trwania. Przeliczenie urlopu na tygodnie następuje wyłącznie, gdy nauczyciel nie wykorzystał urlopu w tym okresie (urlop uzupełniający) lub nie będzie mógł wykorzystać z uwagi na ustanie zatrudnienia (ekwiwalent za urlop). Nie można nauczycielom zatrudnionym w okresie wakacji ograniczyć prawa tylko do 8 tygodni urlopu.

Urlop dla poratowania zdrowiaCzytaj więcej porad »

b8fe307b14ab57c430b53610b9f48faf9a72984d-xlarge

Własna firma na urlopie zdrowotnym – co na to Sąd Najwyższy

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem, nauczyciel mający zarejestrowaną działalność gospodarczą może w niektórych przypadkach swobodnie korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Kiedy będzie to możliwe? Odpowiedź w artykule.

Pierwszy urlop zdrowotny a praca w szkole wyższej

Pytanie: Czy pierwszy w karierze urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi, który pracował w szkołach ponadpodstawowych, w szkole wyższej, a następnie znowu w szkole ponadpodstawowej? Nie występowały przerwy w zatrudnieniu. Okres pracy we wszystkich wymienionych szkołach wynosi ponad 7 lat.

Urlop zdrowotny – czy także dla osoby prowadzącej zajęcia bez kwalifikacji

Pytanie: Czy osobę bez kwalifikacji zatrudnioną do prowadzenia zajęć praktycznych można skierować na urlop dla poratowania zdrowia?

Urlop szkoleniowy i bezpłatny nauczycielaCzytaj więcej porad »

113bc09ab4639521a57a3f1410d3250c41eb6d29-xlarge

Podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji dyrektora szkoły

Nauczyciel, który wygrał konkurs na stanowisko dyrektora innej placówki może m.in. skorzystać z urlopu bezpłatnego na czas pełnienia tej funkcji. Sprawdź, jaka jest podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego w tej sytuacji.

Urlop szkoleniowy na konferencję naukową

Pytanie: Czy nauczycielowi biorącemu udział w konferencji naukowej (2 dni) przysługuje urlop szkoleniowy?

Urlop bezpłatny nauczyciela – w dniach roboczych czy kalendarzowych

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie 29.10-06.11.2019 r. Czy należy udzielić urlopu tylko w dni robocze czy na cały ten okres, włącznie z weekendem?

Urlopy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Urlop wypoczynkowy w czasie przestoju – czy dopuszczalny

Pytanie: Czy pracownik, który zostaje skierowany na gotowość do pracy może w tym okresie korzystać z urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy drugiej umowie z tym samym pracodawcą

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 1 lipca do 31 października w wymiarze 0,5 etatu. Od 1 listopada zostanie ponownie zatrudniony na czas określony do 31 sierpnia następnego roku. Czy w tej sytuacji nabędzie on prawo do 7 czy 8 dni urlopu za bieżący rok? 

Kwarantanna a urlop wypoczynkowy

Kwarantanna a urlop wypoczynkowy

Okres kwarantanny lub izolacji w okresie pandemii może przypaść na okres planowanego urlopu wypoczynkowego. Część pracowników skierowanych na kwarantannę, chcąc otrzymać pełne wynagrodzenie a nie chorobowe, wnioskuje o urlop na okres odosobnienia. Sprawdź, czy pracownik może korzystać z urlopu w okresie kwarantanny.

Zwolnienia od pracyCzytaj więcej porad »

Dni opieki dla dziadków sprawujących pieczę nad wnukiem

Pytanie: Czy pracownikowi, któremu decyzją sądu powierzono sprawowanie pieczy nad małoletnim wnukiem przysługuje 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem z art. 188 Kodeksu pracy?

Urlop okolicznościowy na podróż poślubną

Pytanie: Ślub pracownika odbył się w okresie pandemii i zamknięcia szkół. Obecnie, po 6 miesiącach i otwarciu placówek oświatowych, zwrócił się on z wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy z tytułu ślubu w związku z chęcią wyjazdu w podróż poślubną. Czy w takiej w sytuacji należy udzielić zwolnienia od pracy?

Obowiązek poddania się kwarantannie – jak udokumentować

Pytanie: Sprzątaczka odbywała kwarantannę domową w związku z powrotem męża z zagranicy. Co musi przedstawić dyrektorowi szkoły jako usprawiedliwienie nieobecności w pracy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel