Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i zdrowotnych, a także zwolnień od pracy pracownikom szkoły.

Urlop wypoczynkowy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Urlop wicedyrektora, który ma ustalony czterodniowy tydzień pracy

Pytanie: Jak rozliczyć urlop wicedyrektora szkoły zatrudnionego na pełny etat, który pracuje 4 dni w tygodniu, jeżeli chce skorzystać urlopu w czasie ferii zimowych?

Kierownik szkolenia praktycznego zatrudniony na zastępstwo – wymiar urlopu

Pytanie: Od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. nauczyciel - kierownik szkolenia praktycznego przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Na ten okres zatrudniliśmy innego nauczyciela na zastępstwo. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego za 2018 r. przysługuje w tym nauczycielowi zatrudnionemu na roczne zastępstwo na stanowisku kierowniczym? Co z urlopem nauczyciela korzystającego z urlopu zdrowotnego?

Dwie umowy w zespole szkolno – przedszkolnym a rozliczenie urlopu od 1 stycznia 2018 r.

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkolno – przedszkolnym na podstawie dwóch umów o pracę. Jedna umowa dotyczy realizacji zajęć w placówce feryjnej (18/18) a druga w placówce nieferyjnej (6/25). Jak rozliczać urlop wypoczynkowy nauczyciela po zmianach od 1 stycznia 2018 r.?

Urlop dla poratowania zdrowiaCzytaj więcej porad »

Kilka dni urlopu bezpłatnego a prawo do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia

Pytanie: Nauczyciel posiada 30-letni staż pracy. Czy kilkudniowy urlop bezpłatny, wykorzystany w okresie ostatnich 7 lat pracy wpływa na nieprzerwany okres zatrudnienia, który jest niezbędny do wnioskowania o pierwszy urlop dla poratowania zdrowia?

Urlop zdrowotny dla nauczyciela wychowania fizycznego

Pytanie: Czy nauczyciel wychowania fizycznego może ubiegać się o urlop zdrowotny z powodu chorób narządów ruchu, nabytych w trakcie wykonywania zawodu?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, gdy od zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego nie minął jeszcze rok

Pytanie: Nauczyciel korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia do 31 sierpnia 2017 r. W dniu 3 stycznia 2018 r. złożył wniosek o udzielenie kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia wraz z potwierdzonym skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe w terminie od 13 lutego do 6 marca 2018 r. Czy mogę udzielić urlopu zdrowotnego w tym terminie, skoro nie minął jeszcze rok od zakończenia poprzedniego urlopu? W jaki sposób mogę pomóc nauczycielowi, by mógł skorzystać z leczenia uzdrowiskowego, na które czekał 2,5 roku?

Urlop szkoleniowy i bezpłatny nauczycielaCzytaj więcej porad »

Udzielenie urlopu bezpłatnego na część dnia pracy

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o urlop bezpłatny na 2 godziny lekcyjne. Czy nauczyciel może wykorzystać urlop bezpłatny w godzinach?

Wyjazd z dzieckiem na turnus rehabilitacyjny – zwolnienie czy urlop bezpłatny

Pytanie: Nauczyciel ma dziecko niepełnosprawne. W związku z tym zaproponowano mu w maju wyjazd na bezpłatny turnus rehabilitacyjny. Czy jedyną formą urlopu, jaką można wówczas udzielić, jest urlop bezpłatny?

Urlop bezpłatny dla nauczyciela w celu uczestnictwa w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły

Pytanie: Czy nauczyciel, który zgłosił się do konkursu na stanowisko dyrektora placówki, w której pracuje, musi brać urlop bezpłatny w dniu w którym odbywa się konkurs? Czy może zwolnić się na podstawie delegacji?

Urlopy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Naliczanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu na czas określony

Pytanie: Czy pracownikowi, który zostaje zatrudniony na czas określony np. od 1 stycznia do 31 sierpnia, należy od razu ustalić wymiar urlopu proporcjonalny do okresu zatrudnienia czy też pracownik ma prawo wykorzystać pełny, roczny wymiar urlopu w okresie zatrudnienia?

Wykorzystanie całego urlopu na dany rok kalendarzowy w okresie wypowiedzenia

Pytanie: W lutym 2018 r. chcę odejść na emeryturę. Czy przed rozwiązaniem umowy o pracę mogę wykorzystać cały  urlop wypoczynkowy na 2018 r. tj. 26 dni?

Kiedy niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane 7 września 2015 r. z terminem ważności do 30 września 2018 r. Od momentu wydania ww. zaświadczenia pracownik zatrudniony była w terminach: od 27 listopada 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r., a następnie od 19 października 2016 r. do dziś. Między tymi okresami nie pracował ani nie przebywał na zasiłkach. Pracownik uprawniony jest do 20 dni "normalnego" urlopu wypoczynkowego(staż poniżej 10 lat). Od kiedy nabywa prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni z tytułu niepełnosprawności?

Zwolnienia od pracyCzytaj więcej porad »

dziecko w foteliku do karmienia

5 zasad udzielania dni opieki nad dzieckiem

Od 1 stycznia 2018 r. prawo do zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania co najmniej jednego dziecka w wieku do lat 14 jest odrębnie uregulowane dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli. Sprawdź, na jakich zasadach mogą korzystać z tego uprawnienia pracownicy placówki oświatowej.

Dni opieki nad dzieckiem, gdy matka dziecka jest na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym

Pytanie: Dwóch pracowników zwróciło się z prośbą o udzielenie  dni opieki nad dzieckiem. Żona jednego z nich jest na urlopie macierzyńskim, drugiego na urlopie wychowawczym. Czy obaj powinni otrzymać dni wolne?

Odmowa udzielenia dni opieki nad dzieckiem

Pytanie: Czy mogę pracownikom biorącym dni na opieki nad dzieckiem odmówić udzielenia takiego dnia w żądanym przez nich terminie? Jak można tę kwestie uregulować mając na uwadze płynną pracę szkoły?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel