Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i zdrowotnych, a także zwolnień od pracy pracownikom szkoły.

Urlop wypoczynkowy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Rozpoczęcie urlopu uzupełniającego – w niedzielę czy poniedziałek

Pytanie: Nauczyciel kończy nieobecność w pracy z powodu świadczenia rehabilitacyjnego w sobotę. Złożył wniosek o urlop uzupełniający od poniedziałku. Czy należy udzielić go zgodnie z wnioskiem nauczyciela czy bezpośrednio po zakończeniu nieobecności tj. od niedzieli?

Urlop zastępcy dyrektora szkoły

Pytanie: Od połowy listopada 2019 r. nauczyciel zastępuje dyrektora podczas jego długotrwałej nieobecności. Czy nauczyciel w 2020 r. ma prawo do urlopu w czasie ferii szkolnych czy w wymiarze przysługującym dyrektorowi?  

Wymiar urlopu w placówce nieferyjnej w przypadku rozwiązania umowy w trakcie roku

Pytanie: Nauczyciel korzystający z urlopu na zasadach nieferyjnych chce rozwiązać stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę z dniem 31 sierpnia. Czy do tego dnia będzie mógł wykorzystać 35 dni urlopu czy też wymiar urlopu zostaje ograniczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku? 

Urlop dla poratowania zdrowiaCzytaj więcej porad »

570174eb6e3a3a0aae7c7fa96eaa4cda62f497d2-xlarge(1)

Urlop dla poratowania zdrowia dyrektora szkoły (przedszkola)

Dyrektor placówki oświatowej, będący nauczycielem, może ubiegać się o urlop zdrowotny. Sprawdź, jak przebiega procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia dyrektorowi szkoły (przedszkola).

Urlop zdrowotny nauczyciela oddelegowanego do pracy związkowej

Pytanie: Czy z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać nauczycielka, która jest od dwóch lat oddelegowana na cały etat do pełnienia funkcji związkowej?

Skierowanie do sanatorium na okres częściowo pokrywający się z feriami zimowymi – co z urlopem zdrowotnym

Pytanie: Nauczyciel ma skierowanie do sanatorium. Turnus zaczyna się 3 dni przed feriami zimowymi, a kończy tydzień po nich. Czy można mu udzielić urlopu na poratowanie zdrowia tylko na te dni, kiedy nie ma ferii? Czyli 3 dni przed feriami i 5 dni roboczych po feriach?

Urlop szkoleniowy i bezpłatny nauczycielaCzytaj więcej porad »

Urlop szkoleniowy na konferencję naukową

Pytanie: Czy nauczycielowi biorącemu udział w konferencji naukowej (2 dni) przysługuje urlop szkoleniowy?

Urlop bezpłatny nauczyciela – w dniach roboczych czy kalendarzowych

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie 29.10-06.11.2019 r. Czy należy udzielić urlopu tylko w dni robocze czy na cały ten okres, włącznie z weekendem?

Podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego na okres kadencji dyrektora szkoły

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w innej szkole, w innej gminie. W naszej placówce chce złożyć wniosek o urlop bezpłatny na czas pełnienia tej funkcji. Jaka jest podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego?

Urlopy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego przed urlopem wychowawczym

Pytanie: Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony kończy urlop rodzicielski i bezpośrednio po nim wnioskuje o udzielenie całego urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku poprzednim oraz przysługującego w roku bieżącym. Następnie planuje skorzystać z urlopu wychowawczego. Ile urlopu bieżącego można udzielić przed urlopem wychowawczym?   

Zwolnienie od pracy na czas wyjazdu do sanatorium pracownika niepedagogicznego

Pytanie: Pracownik obsługi chciałby wyjechać do sanatorium. Czy może skorzystać w tym celu z urlopu wypoczynkowego czy musi to być urlop bezpłatny? 

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Pytanie: Pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy w okresie od 3 marca 2020 r. do 3 marca 2021 r. Jaki wymiar urlopu przysługuje jej w 2020 r. i w 2021 r.?

Zwolnienia od pracyCzytaj więcej porad »

Zwolnienie od pracy na turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnego nauczyciela – emeryta

Pytanie: Nauczyciel – emeryt posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności jest zatrudniony na część etatu. Czy po otrzymaniu skierowania do sanatorium ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 21 dni w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym?

Zwolnienie od pracy na obronę doktorską

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie 28 dni urlopu szkoleniowego na przygotowanie i obronę rozprawy doktorskiej. Dyrektor nie kierował nauczyciela na te studia. Czy ma zatem obowiązek udzielić zwolnienia od pracy? 

Zwolnienie od pracy na czas szkolenia członka komisji wyborczej

Pytanie: Czy pracownikowi, który będzie członkiem w komisji wyborczej, należy się zwolnienie z pracy na udział w szkoleniu dotyczącego przygotowania do prac w komisji wyborczej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel