Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i zdrowotnych, a także zwolnień od pracy pracownikom szkoły.

Urlop wypoczynkowy nauczycielaCzytaj więcej porad »

Urlop wypoczynkowy nauczyciela przedszkola – zapis w świadectwie pracy

Pytanie: Nauczyciel przedszkola nabył prawo do 9 dni urlopu za 2020 rok oraz 6 dni urlopu za 2021 r. Przed ustaniem zatrudnienia wykorzystał 5 dni urlopu. Ile dni urlopu należy wpisać w świadectwie pracy tego nauczyciela? 

Kwarantanna lub izolacja w okresie ferii szkolnych

Pytanie: Czy nauczyciel, który został skierowany na kwarantannę lub izolację domową w okresie ferii szkolnych może zgłosić pracodawcy pracę zdalną i w ten sposób otrzymać wynagrodzenie urlopowe zamiast zasiłku?

Odwołanie z urlopu nauczyciela szkoły feryjnej w celu uzupełnienia dokumentacji

Pytanie: Czy można odwołać nauczyciela z urlopu w czasie ferii zimowych, jeżeli nie wywiązał się ze zleconych mu wcześniej zadań dotyczących dokumentacji?

Urlop dla poratowania zdrowiaCzytaj więcej porad »

Skierowanie na urlop zdrowotny w czasie epidemii

Skierowanie na urlop zdrowotny w czasie epidemii

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii wiele przepisów zostało zliberalizowanych, w tym także dotyczących badań wykonywanych przez lekarzy medycyny pracy.  Sprawdź, czy w czasie epidemii lekarz rodzinny może wydać orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop zdrowotny bezpośrednio po urlopie rodzicielskim

Pytanie: Czy istnieją przeciwwskazania, aby dyrektor szkoły wystawił nauczycielowi przebywającemu na urlopie rodzicielskim skierowanie na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia? Nauczyciel chce skorzystać z urlopu zdrowotnego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim. 

b8fe307b14ab57c430b53610b9f48faf9a72984d-xlarge

Własna firma na urlopie zdrowotnym – co na to Sąd Najwyższy

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem, nauczyciel mający zarejestrowaną działalność gospodarczą może w niektórych przypadkach swobodnie korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Kiedy będzie to możliwe? Odpowiedź w artykule.

Urlop szkoleniowy i bezpłatny nauczycielaCzytaj więcej porad »

Urlop bezpłatny nauczyciela zatrudnionego na dwie umowy o pracę

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na dwie umowy o pracę złożył wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na dzień, w którym realizuje zajęcia tylko w ramach jednej z umów. Czy w tej sytuacji należy udzielić urlopu bezpłatnego tylko w ramach jednej umowy czy obu?

113bc09ab4639521a57a3f1410d3250c41eb6d29-xlarge

Podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji dyrektora szkoły

Nauczyciel, który wygrał konkurs na stanowisko dyrektora innej placówki może m.in. skorzystać z urlopu bezpłatnego na czas pełnienia tej funkcji. Sprawdź, jaka jest podstawa prawna udzielenia urlopu bezpłatnego w tej sytuacji.

Urlop szkoleniowy na konferencję naukową

Pytanie: Czy nauczycielowi biorącemu udział w konferencji naukowej (2 dni) przysługuje urlop szkoleniowy?

Urlopy pracowników niepedagogicznychCzytaj więcej porad »

Zrzeczenie się prawa do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności

Pytanie: Czy pracownik z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi wykorzystać prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego? Czy jeśli go nie wykorzysta w danym roku kalendarzowym to urlop przepada? 

Urlop na żądanie przy rozwiązaniu umowy o pracę w trakcie roku

Pytanie: Umowa o pracę ulega rozwiązaniu 31 maja. Z ilu dni urlopu na żądanie może w tym czasie skorzystać pracownik?

Wymiar dodatkowego urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego przez część roku

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny z umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności  ma obniżony wymiar godzin do 7 dziennie oraz  prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego i 10 dni dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności. Ile godzin urlopu podstawowego i dodatkowego będzie mu przysługiwało, jeśli umowa zostanie rozwiązana 30 kwietnia 2021 r.?

Zwolnienia od pracyCzytaj więcej porad »

Zwolnienie od pracy na czas szczepienia na COVID-19

Zwolnienie od pracy na czas szczepienia na COVID-19

Trwają szczepienia nauczycieli i pracowników szkół przeciw koronawirusowi. Są to szczepienia dobrowolne. Przepisy zaś obligują do zwolnienia pracowników od pracy jedynie na szczepienia obowiązkowe. Sprawdź, na  jakiej podstawie prawnej zwolnić pracowników szkoły na czas szczepień na COVID-19 oraz czy zachowają oni za ten czas prawo do wynagrodzenia.

Urlop okolicznościowy na pogrzeb byłej teściowej

Pytanie: Czy pracownica ma prawo do urlopu okolicznościowego na pogrzeb teściowej, jeżeli jej małżonek nie żyje?

Opieka na dziecko a więcej niż jedno zatrudnienie

Pytanie: Nauczyciel pracuje w kilu placówkach feryjnych - każdy jest innym pracodawcą. W momencie kiedy bierze opiekę do lat 14 na dziecko – czy musi zawsze brać ją w ten sam dzień w każdej placówce czy może w inne dni?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel