Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Podstawa programowa

Znajdziesz tu niezbędne informacje dotyczące podstawy programowej w przedszkolu. W ostatnich latach podstawa często się zmienia, warto więc na bieżąco śledzić wszystkie nowe przepisy. Poznaj odpowiedzi ekspertów dotyczące m.in. nauki obowiązkowego języka obcego, prowadzenia zajęć specjalistycznych, a także monitorowania podstawy przez dyrektora. Wszystkie najważniejsze informacje o prowadzeniu zajęć w przedszkolu znajdziesz w jednym miejscu!

Zajęcia z religii i języka obcego – zasady organizacji dla różnych oddziałów przedszkolnych

Pytanie: W szkole są dwa oddziały przedszkolne 3-, 4-latki i 5-, 6-latki. Obecnie w oddziale 5-, 6-latków realizowane są również zajęcia z religii i jęz. angielskiego po 1 godz./tyg. Czy jestem zobligowany zorganizować takie zajęcia również w grupie 3-, 4-latków?

Ocena gotowości do podjęcia nauki w szkole – czy taka sama dla dzieci z orzeczeniami

Pytanie: Na przełomie września i października oraz do końca kwietnia przeprowadza się diagnozę przedszkolną oraz gotowość dzieci do podjęcia nauki w szkole (dzieci 6-letnich). Co z dziećmi, które mają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz np. orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej? Przeprowadzamy diagnozę korzystając z gotowych kart przygotowanych przez wydawnictwo. Czy dla dzieci z orzeczeniami należy przygotować inne karty do diagnozy?

Organizacja wczesnego wspomagania i kształcenia specjalnego – jak dokumentować

Pytanie: Do przedszkola uczęszcza dziecko posiadające zarówno orzeczenie o kształceniu specjalnym, jak i opinię dotyczącą konieczności wczesnego wspomagania. Nasza placówka ma możliwości do udzielania obu form pomocy. Czy w takim razie piszemy i program wczesnego wspomagania i IPET? Czy w dziennikach należy dokumentować działania dotyczące wczesnego wspomagania?

Organizacja zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna do zorganizowania zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu?

Zalecane zajęcia terapeutyczne dla dziecka z orzeczeniem – jak zorganizować

Pytanie: Czy jeśli w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka, które uczęszcza do przedszkola ogólnodostępnego (niepełnosprawność sprzężona), jest zalecana hipoterapia oraz zajęcia na basenie, to w jaki sposób dyrektor może zrealizować zalecenia? Czy jeśli na terenie szkoły nie można zrealizować zalecanej terapii, dyrektor szkoły może podpisać jakąś umowę na świadczenia tych zajęć w ośrodkach, które je realizują?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu – czy tylko na podstawie orzeczenia lub opinii

Pytanie: Czy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu udziela się tylko dzieciom posiadającym orzeczenie lub opinię poradni? Jak należy rozumieć § 20 ust.14 rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Kto prowadzi bieżącą pomoc?

Wpisy do dziennika zajęć przedszkola dotyczące języka obcego

Pytanie: Jak powinien wyglądać wpis do dziennika zajęć przedszkola, biorąc pod uwagę język angielski?

Zajęcia wczesnego wspomagania – czy mogą się odbywać w czasie realizacji podstawy programowej

Pytanie: W przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju. W ramach zajęć dzieci mają różne zajęcia ze specjalistami zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z opinii. Czy te zajęcia mogą być organizowane w ramach pobytu dziecka w przedszkolu, czy raczej powinny być zorganizowane po realizacji podstawy programowej?

Ile wynosi czas trwania zajęć w ramach wczesnego wspomagania

Pytanie: Przedszkole organizuje zajęcia w ramach wczesnego wspomagania dla dziecka, które nie uczęszcza do przedszkola w wieku 5 lat. Jaki jest czas prowadzenia zajęć logopedycznych i tzw. ogólnorozwojowych 45 czy 60 min?

Wydanie informacji o gotowości szkolnej – czy dotyczy dzieci 5-letnich

Pytanie: Czy w roku szkolnym 2017/2018 dzieci 5-letnie powinny otrzymać informację o gotowości szkolnej, czy dotyczy to tylko 6-latków?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel