Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Kiedy należy wprowadzać zmiany w IPET

Pytanie: W jakich sytuacjach należy aneksować IPET, a w jakich go zmodyfikować?

Wydłużenie etapu edukacyjnego w przypadku edukacji domowej

Pytanie: Czy uczeń realizujący nauczanie domowe może równocześnie realizować kształcenie specjalne z uwagi na zespół Aspergera? Rodzic domaga się kształcenia specjalnego, aby wydłużyć etap edukacyjny.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia, który nie ukończył gimnazjum

Pytanie: Uczeń gimnazjum specjalnego nie ukończył szkoły. Od roku szkolnego 2019/2020 stanie się uczniem klasy ósmej szkoły podstawowej. Czy uczeń musi mieć nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Zgoda na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą tuż przed końcem zajęć

Pytanie: Czy na niecały miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor szkoły może wydać decyzję o przyjęciu i zezwoleniu na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą dziecka rejonowego, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Decyzja ma dotyczyć bieżącego roku szkolnego.

Ważność orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na I etap edukacyjny

Pytanie: Czy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane po 1 września 2017 r. wydane na I etap edukacyjny zachowuje ważność do końca klasy III czy IV?

Czy rodzic może zrezygnować z jakiejś formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: W ramach udzielonej przez szkołę pomocy (wynikającej ze złożonej w szkole przez rodzica opinii PPP) uczeń miał uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne stosowne do jego potrzeb. Rodzic na piśmie zrezygnował z tej formy pomocy. Czy ma do tego prawo? Wizytator kuratorium twierdzi, że nie ma takiego prawa a szkoła musi kontynuować udzielone formy pomocy.

Ważność orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych na rok szkolny 2019/2020

Pytanie: Jak jest z ważnością orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych? W zeszłym roku szkolnym wystawione na etap kl. I-III były ważne jeszcze w klasie IV. Czy te przepisy obowiązują w tym roku również, czy rodzice z dziećmi muszą zgłosić się do poradni na nowe badania?

Przedłużenie okresu nauki w szkole specjalnej i szkole przysposabiającej do pracy

Pytanie: Czy uczeń klasy III gimnazjum w szkole specjalnej lub klasy III szkoły przysposabiającej do pracy, który już powtarza III klasę, może mieć jeszcze przedłużony okres nauki na danym etapie?

Przekazanie kopii IPET rodzicom – czy obowiązkowe

Pytanie: Czy szkoła jest zobligowana do przekazania kopii IPET dla rodziców i kiedy powinna to zrobić?

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty ucznia z orzeczeniem – co dalej z edukacją

Pytanie: Uczeń VIII klasy jest zwolniony z egzaminu decyzją OKE ze względu na orzeczenie - autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (sprzężenie). Czy zwolnienie ucznia nie zamyka mu drogi do szkoły ponadpodstawowej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel