Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Odroczenie obowiązku szkolnego od 1 września 2017 r.

Pytanie: Jakimi przepisami posługiwać się od 1 września 2017 r. w zakresie „odroczenie obowiązku szkolnego”?

Czy organ prowadzący może odmówić finansowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy organ prowadzący może odmówić przyznania środków na realizację godziny z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z opiniami? Czy dyrektor może przydzielić godziny z tej pomocy tylko dla uczniów z orzeczeniami, a z braku środków pominąć zajęcia zalecane w opiniach?

Czy ucznia niepełnosprawnego intelektualnie można nie promować

Pytanie: Czy uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym może być niepromowany? Czy można mu tylko przedłużać etap edukacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Przepisy o organizacji zajęć rewalidacyjnych od 1 września 2017 r.

Pytanie: Proszę o podanie ustawy lub rozporządzenia, na podstawie którego organizowane są zajęcia rewalidacyjne w szkole (czy są dokładne wytyczne związane z organizacją zajęć indywidualnych czy zespołowych).

Łączenie oddziałów z uczniami z upośledzeniem w stopniu lekkim

Pytanie: Czy od 1 września 2017 r. możliwe jest łączenie oddziałów klasy IV dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z oddziałem klasy V dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim?

Orzeczenie o kształceniu specjalnym ucznia, który nie otrzymał promocji w gimnazjum

Pytanie: Uczeń w roku szkolnym 2016/2017 był uczniem klasy I gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia gimnazjum. Nie otrzymał jednak promocji i aktualnie jest uczniem klasy VII szkoły podstawowej. Jakie powinien mieć orzeczenie – do ukończenia szkoły podstawowej czy orzeczenia nie zmienia się?

Czas trwania zajęć rewalidacyjnych po zmianie przepisów

Pytanie: Ile trwa godzina rewalidacyjna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną? Mam wątpliwości, czy stosować zapisy rozporządzenia z 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli (60 minut), czy zapisy rozporządzenia z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (dłuższy lub krótszy niż 45 minut).

Zajęcia wyrównawcze – czy to pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pytanie: Czy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego są formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole?

Organizacja zajęć rewalidacyjnych dla pełnoletniej uczennicy

Pytanie: Uczennica niepełnosprawna w liceum ogólnodostępnym będzie realizowała 12 godzin nauczania indywidualnego tygodniowo. Czy zajęcia rewalidacyjne wliczane są do puli 12 godz./tyg., czy też są to dodatkowe zajęcia? Czy pełnoletnia uczennica może się nie zgodzić na zorganizowanie dla niej zajęć rewalidacyjnych?

Czy musi być określony czas realizacji indywidualnego programu lub toku nauki

Pytanie: Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna określa w opinii w sprawie zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki czas, na jaki uczeń ma realizować indywidualny tok lub program?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel