Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Znajdziesz tu porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem

Jakiego rodzaju zajęcia powinny być prowadzone jako rewalidacyjne

Pytanie: W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego – niepełnosprawność sprzężona, intelektualna w stopniu umiarkowanym i niepełnosprawność ruchowa – poradnia psychologiczno-pedagogiczna w zaleceniach wskazała zajęcia rewalidacyjne, zapewnienie odpowiedniej rehabilitacji ruchowej. Czy uczniowi przysługują 2 rodzaje rewalidacji, a jeżeli tak, to w jakim wymiarze godzin?

Czy można zrezygnować z zajęć rewalidacyjnych

Pytanie: Do szkoły wpłynęło orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – uczeń słabowidzący – w orzeczeniu nie ma ani słowa o zajęciach rewalidacyjnych. Czy należy takie zajęcia wprowadzić? Czy rodzice mogą z nich zrezygnować?

Opieka świetlicowa dla ucznia objętego nauczaniem indywidualnym

Pytanie: Czy szkoła jest zobowiązana zorganizować opiekę świetlicową dla ucznia objętego nauczaniem indywidualnym na terenie szkoły? Uczeń ma orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego ze względu na zachowania agresywne w stosunku do dzieci i nauczycieli, jest pod opieką psychiatryczną i stanowi realne zagrożenie dla otoczenia.

Czy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą odbywać się w domu

Pytanie: Jak zorganizować zajęcia dla dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych? Czy takie zajęcia muszą być organizowane w domu ucznia?

Organizacja zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Pytanie: Pytanie dotyczy prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w poszczególnych etapach edukacyjnych – kto kwalifikuje uczniów na te zajęcia? Ile uczniów może liczyć grupa? Ile wynosi czas trwania zajęć?

Organizacja zajęć dla ucznia gimnazjum z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym

Pytanie: W gimnazjum ogólnodostępnym będzie uczeń z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Rodzice podjęli taką decyzję, ponieważ jest to szkoła położona najbliżej miejsca zamieszkania. Jak zorganizować dla niego nauczanie?

Przejście ucznia do nowej szkoły – czy należy przekazać IPET

Pytanie: Uczeń klasy II szkoły podstawowej, posiadający indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), zmienił w ciągu roku szkołę. Czy IPET powinien zostać przekazany do nowej szkoły ucznia?

Jakie informacje umieścić na zaświadczeniu o przebiegu nauczania ucznia niepełnosprawnego nauczanego indywidualnie

Pytanie: Jak powinien wyglądać przykładowy wzór zaświadczenia o przebiegu nauczania dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym, który podlegał nauczaniu indywidualnemu, a któremu wydłużono etap edukacyjny. Uczeń w przyszłym roku będzie kontynuował naukę w innej szkole.

Zatrudnienie pomocy nauczyciela w ośrodku szkolno-wychowawczym

Pytanie: Kogo można zatrudnić do wsparcia nauczyciela w ośrodku szkolno-wychowawczym? Jaka jest podstawa prawna?

Niezapewnienie wszystkich przedmiotów w nauczaniu indywidualnym

Pytanie: W szkole podstawowej uczniowie uczą się jednego języka obcego. Dyrektor przyznał uczennicy (dziecku autystycznemu) nauczanej indywidualnie, 8 godzin tygodniowo, ale nie ma wśród nich zajęć z języka. Czy miał prawo nie przyznać dziecku chociaż jednej godziny języka angielskiego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel