Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Wydłużenie etapu edukacyjnego uczniowi gimnazjum

Pytanie: W zespole szkół jest szkoła podstawowa i jest tylko II klasa gimnazjum. W klasie gimnazjalnej mamy ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Czy możemy zastosować procedurę wydłużenia etapu edukacyjnego dla tego ucznia?

Jak skutecznie informować rodziców o udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Pytanie dotyczy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – często słyszy się o konieczności skutecznego informowania rodziców o udzielanej pomocy (formach i metodach)? Jak to interpretować?

Jak określić zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem

Pytanie: W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym muszą być określone zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. W jaki sposób należy to zrobić i jakie mogą to być działania?

Dokumentacja związana z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

Pytanie: Jaką dokumentację powinien zgromadzić dyrektor w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole?

Indywidualne nauczanie – czy możliwe za pomocą Skype’a

Pytanie: Czy nauczanie indywidualne przyznane uczniowi w domu można w drodze wyjątku odbywać za pomocą Skype’a?

Pensum dla nauczycieli bibliotekarzy wynosi 30 godzin

Ograniczenia kompetencji poradni niepublicznych - po zmianie przepisów

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą wydawać opinie w sprawach określonych w ustawie Prawo oświatowe oraz Kodeks pracy, jednak w niektórych przypadkach ustawodawca zastrzegł kompetencje jedynie dla poradni publicznych. Sprawdzamy, w jakich sprawach niepubliczne poradnie mogą wydawać opinie, a jakie ograniczenia weszły w życie!

Czy jest wzór dokumentu w sprawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka

Pytanie: Jak powinien wyglądać dokument w sprawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka? Kiedy powinien być dołączony do IPET-u – na początku roku czy po I semestrze?

Czy informacja o zwolnieniu z drugiego języka obcego powinna być zawarta w orzeczeniu

Pytanie: Czy w treści orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego powinna znajdować się informacja o „potrzebie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego”? Czy w przypadku posiadania przez ucznia orzeczenia potrzebny jest wniosek pisemny rodzica o dokonanie zwolnienia decyzją administracyjną dyrektora szkoły?

Doradztwo zawodowe w szkole specjalnej – w jakim dzienniku odnotowywać tematykę zajęć

Pytanie: W jakim dzienniku należy odnotować tematykę zajęć z doradztwa zawodowego realizowanych w VII klasie szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

Czy IPET należy opracować dla każdego ucznia w orzeczeniem

Pytanie: Czy od 1 września 2017 r. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny powinien być tworzony dla wszystkich uczniów szkoły, czy tylko dla uczniów objętych nową podstawą programową i tych rozpoczynających naukę w szkole?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel