Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Czy rodzic może odmówić zdiagnozowania dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Czy można zmusić rodzica do udania się do poradni psychologiczno-pedagogicznej (dziecko zupełnie sobie nie radzi)?

Czy rodzice mogą zrezygnować z przedłużenia okresu nauki dla dziecka

Pytanie: Jak postąpić w przypadku rezygnacji rodzica z przedłużenia okresu nauki dla dziecka – po wydaniu decyzji dyrektora?

Liczba uczniów z różnymi niepełnosprawnościami w oddziale specjalnym

Pytanie: Ilu uczniów – wg nowego rozporządzenia MEN – może liczyć oddział w szkole specjalnej przeznaczony wspólnie dla uczniów z jedną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi (np. niepełnosprawność w stopniu lekkim i niepełnosprawność ruchowa)?

Odroczenie obowiązku szkolnego od 1 września 2017 r.

Pytanie: Jakimi przepisami posługiwać się od 1 września 2017 r. w zakresie „odroczenie obowiązku szkolnego”?

Kiedy rodzice mogą wystąpić o nauczyciela wspomagającego

Pytanie: Rodzice ucznia z pierwszego etapu edukacyjnego, objętego kształceniem specjalnym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim w szkole i klasie ogólnodostępnej, chcą wystąpić do dyrektora szkoły o nauczyciela wspomagającego dla swojego dziecka. Czy istnieje taka możliwość, jaka jest podstawa prawna?

Wymiar godzi zajęć rewalidacyjnych od roku szkolnego 2017/2018

Pytanie: W arkuszu organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 zapisano uczniowi 2 godziny zajęć rewalidacyjnych. Czy zmienił się wymiar godzin w porównaniu do lat ubiegłych?

Czy uczniowie z orzeczeniem nadal będą mogli się uczyć w klasach ogólnodostępnych

Pytanie: Jestem dyrektorem placówki niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie. Czy od września uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym będą mogli realizować obowiązek szkolny w klasie ogólnodostępnej jak dotychczas?

Czy możliwe jest dodatkowe wprowadzenie ocen wyrażonych w stopniach dla ucznia z niepełnosprawnością

Pytanie: Sprawa dotyczy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym chodzącego do klasy integracyjnej w gimnazjum. Czy zgodnie z przepisami można uczniowi stawiać oceny cząstkowe wyrażone cyframi w dzienniku, by nie czuło się wyobcowane w klasie, docenione i miało poczucie integracji? Szczególnie gdy uczeń uczestniczy w większości zajęć z klasą i bywa odpytywane oraz pisze wszystkie sprawdziany z materiału omawianego na lekcji w treści i formie dostosowanej do swoich możliwości?

Czy można się ubiegać o dofinansowanie do założenia niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Jak uzyskać dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej? Gdzie szukać szczegółowych wytycznych, które należy spełnić, aby ją otworzyć?

Organizacja nauki dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej

Pytanie: Jak zorganizować nauczanie w klasie IV szkoły dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym? Czy uczeń musi uczęszczać na wszystkie zajęcia z klasą? Czy obowiązuje go ten sam plan nauczania? Gdzie odnotowywać obecność – w dzienniku zajęć lekcyjnych, czy dodatkowym dzienniku?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel