Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Czy rodzic może zrezygnować z nauczyciela wspomagającego proces edukacji

Pytanie: Rodzice dziecka chcą zrezygnować z nauczyciela wspomagającego proces edukacji. Czy w świetle przepisów jest to możliwe?

Czy można odmówić realizacji nauczania indywidualnego w czasie nauki zdalnej

Pytanie: Czy w zawiązku z ograniczeniem pracy szkół z powodu COVID organ prowadzący może odmówić przyznania godzin nauczania indywidualnego rodzicowi ucznia niepełnoletniego/pełnoletniemu uczniowi, który posiada orzeczenie poradni ze wskazaniem do nauczania indywidualnego? Organ prowadzący uważa, że przy zdalnym kształceniu nie ma sensu wydatkowania środków na takie kształcenie. Bardzo proszę o podstawę prawną.

Czy uczeń bez orzeczenia może mieć wydłużony etap edukacyjny

Pytanie: Czy można wydłużyć uczniowi bez orzeczenia pierwszy etap edukacji? Dziecko już drugi rok korzysta z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Ile może być dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie ogólnodostępnej

Pytanie: Czy liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest zależna od "wskazań" do orzeczenia? Czy nauczyciel współorganizujący w takiej sytuacji zajmuje się wszystkimi uczniami, którzy posiadają orzeczenie w danej klasie?

Śródroczna klasyfikacja ucznia z Ukrainy nieznającego języka polskiego

Pytanie: Pod koniec listopada do szkoły, do kl. V, został przyjęty uczeń z Ukrainy, który nie zna języka polskiego. W ciągu miesiąca dziecko nie jest w stanie nadrobić zaległości z poszczególnych przedmiotów. W jaki sposób dokonać klasyfikacji śródrocznej tego ucznia? Czy może być nieklasyfikowany?

Czy z dotacji na podręczniki można zakupić uczniowi słabowidzącemu tablet

Pytanie: W związku z niemożnością zakupienia uczniowi słabowidzącemu podręczników dostosowanych (brak na rynku) można zakupić z dotacji celowej na podręczniki bezpłatne, np. tablet z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt takich podręczników? Uczeń powinien mieć podręczniki zapisane czcionką 16-punktową z dużym światłem.

Uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną – możliwość zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty

Pytanie: Czy uczeń VIII klasy z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, słabe słyszenie), może być zwolniony z egzaminu ósmoklasisty?

Czy można połączyć nauczanie indywidualne z lekcją dla całej klasy

Pytanie: Uczeń otrzymał orzeczenie o nauczaniu indywidualnym. Czy w okresie zawieszenia zajęć nauczanie indywidualne może być połączone z lekcjami online z całą klasą?

Afazja – czy konieczny nauczyciel wspomagający

Pytanie: Czy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na afazję przysługuje nauczyciel współorganizujący kształcenie?

32e3c2170d877f99091989405cf5ab8813aabf4f-xlarge

Jak zorganizować naukę niepełnosprawnego ucznia w szkole ogólnodostępnej

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych. Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią. Decyzja o wyborze placówki należy zaś do rodziców ucznia. Sprawdź, jak zorganizować dla takiego ucznia naukę w szkole ogólnodostępnej.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel