Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Regulamin organizacyjny w poradni psychologiczno-pedagogicznej – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy regulamin organizacyjny jest obowiązkowym dokumentem w poradni psychologiczno- pedagogicznej? Jak powinien być skonstruowany taki dokument? Jakie elementy musi zawierać?

Nauczanie indywidualne – powierzenie prowadzenia zajęć nauczycielom

Pytanie: Dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia gimnazjum w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Na jakiej podstawie może rozłożyć te godziny? Czy nauczyciel mający kwalifikacje np. do przyrody i biologii, może mieć zajęcia indywidualne z uczniem z przedmiotów: geografia i fizyka?

Zasady przedłużania okresu nauki dla ucznia gimnazjum

Pytanie: W klasie integracyjnej na poziomie III gimnazjum jest uczeń z upośledzeniem umiarkowanym, który wymaga wydłużenia etapu edukacji. Powinno się podjąć taką decyzję do końca lutego na rok przed ukończeniem edukacji na danym poziomie. Do kogo należy skierować w takiej sytuacji wniosek o pozwolenie na wydłużenie etapu edukacji, mimo niespełnienia warunku terminu opisanego w rozporządzeniu.

Czy zajęcia rewalidacyjne można zorganizować dla 2 uczniów z podobnymi zaleceniami

Pytanie: Jeżeli dwóch uczniów z tej samej klasy posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim z podobnymi zaleceniami do realizacji podczas zajęć rewalidacyjnych, to czy można im zorganizować wspólne zajęcia?

Ocena zachowania ucznia z zespołem Aspergera

Pytanie: Czy nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę naganną zachowania na podstawie systemu oceniania – punktów minusowych, opinii swojej i klasy, gdzie uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na zespół Aspergera)?

Ważność orzeczenia wydanego na okres ukończenia szkoły podstawowej – po zmianie przepisów

Pytanie: Jeżeli poradnia wydała w zeszłym roku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na okres: do ukończenia szkoły podstawowej (klasy IV–VI), to czy orzeczenie będzie ważne również gdy uczeń będzie w klasie VII i VIII szkoły podstawowej?

Jak opracować indywidualny program nauki dla ucznia zdolnego

Pytanie: Proszę o wskazanie niezbędnych punktów (elementów), które powinien zawierać indywidualny program nauki dla ucznia zdolnego, realizującego indywidualny tok nauki w gimnazjum.

Czy można zmniejszyć liczbę godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Pytanie: Czy dyrektor może zmniejszyć tygodniową liczbę godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (ze względu na stan zdrowia) na wniosek rodziców oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Obowiązki związane z finansowaniem wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych

Pytanie: Czy gmina ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do szkoły macierzystej (obwodowej), która znajduje się w odległości mniejszej niż 3 km od miejsca zamieszkania?

Wskazówki do pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną

Pytanie: Jak pracować z uczniem z niepełnoprawnością sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa i słabo słyszenie). Uczeń w orzeczeniu ma również zaleconą kontynuację terapii SI.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel