Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Znajdziesz tu porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem

Jak opracować indywidualny program nauki dla ucznia zdolnego

Pytanie: Proszę o wskazanie niezbędnych punktów (elementów), które powinien zawierać indywidualny program nauki dla ucznia zdolnego, realizującego indywidualny tok nauki w gimnazjum.

Czy można zmniejszyć liczbę godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Pytanie: Czy dyrektor może zmniejszyć tygodniową liczbę godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (ze względu na stan zdrowia) na wniosek rodziców oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Obowiązki związane z finansowaniem wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych

Pytanie: Czy gmina ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do szkoły macierzystej (obwodowej), która znajduje się w odległości mniejszej niż 3 km od miejsca zamieszkania?

Wskazówki do pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną

Pytanie: Jak pracować z uczniem z niepełnoprawnością sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa i słabo słyszenie). Uczeń w orzeczeniu ma również zaleconą kontynuację terapii SI.

Jakiego rodzaju zajęcia powinny być prowadzone jako rewalidacyjne

Pytanie: W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego – niepełnosprawność sprzężona, intelektualna w stopniu umiarkowanym i niepełnosprawność ruchowa – poradnia psychologiczno-pedagogiczna w zaleceniach wskazała zajęcia rewalidacyjne, zapewnienie odpowiedniej rehabilitacji ruchowej. Czy uczniowi przysługują 2 rodzaje rewalidacji, a jeżeli tak, to w jakim wymiarze godzin?

Czy można zrezygnować z zajęć rewalidacyjnych

Pytanie: Do szkoły wpłynęło orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – uczeń słabowidzący – w orzeczeniu nie ma ani słowa o zajęciach rewalidacyjnych. Czy należy takie zajęcia wprowadzić? Czy rodzice mogą z nich zrezygnować?

Opieka świetlicowa dla ucznia objętego nauczaniem indywidualnym

Pytanie: Czy szkoła jest zobowiązana zorganizować opiekę świetlicową dla ucznia objętego nauczaniem indywidualnym na terenie szkoły? Uczeń ma orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego ze względu na zachowania agresywne w stosunku do dzieci i nauczycieli, jest pod opieką psychiatryczną i stanowi realne zagrożenie dla otoczenia.

Czy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą odbywać się w domu

Pytanie: Jak zorganizować zajęcia dla dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych? Czy takie zajęcia muszą być organizowane w domu ucznia?

Organizacja zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Pytanie: Pytanie dotyczy prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w poszczególnych etapach edukacyjnych – kto kwalifikuje uczniów na te zajęcia? Ile uczniów może liczyć grupa? Ile wynosi czas trwania zajęć?

Organizacja zajęć dla ucznia gimnazjum z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym

Pytanie: W gimnazjum ogólnodostępnym będzie uczeń z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Rodzice podjęli taką decyzję, ponieważ jest to szkoła położona najbliżej miejsca zamieszkania. Jak zorganizować dla niego nauczanie?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel