Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Czy uczniowie z orzeczeniem nadal będą mogli się uczyć w klasach ogólnodostępnych

Pytanie: Jestem dyrektorem placówki niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie. Czy od września uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym będą mogli realizować obowiązek szkolny w klasie ogólnodostępnej jak dotychczas?

Czy możliwe jest dodatkowe wprowadzenie ocen wyrażonych w stopniach dla ucznia z niepełnosprawnością

Pytanie: Sprawa dotyczy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym chodzącego do klasy integracyjnej w gimnazjum. Czy zgodnie z przepisami można uczniowi stawiać oceny cząstkowe wyrażone cyframi w dzienniku, by nie czuło się wyobcowane w klasie, docenione i miało poczucie integracji? Szczególnie gdy uczeń uczestniczy w większości zajęć z klasą i bywa odpytywane oraz pisze wszystkie sprawdziany z materiału omawianego na lekcji w treści i formie dostosowanej do swoich możliwości?

Czy można się ubiegać o dofinansowanie do założenia niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Jak uzyskać dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej? Gdzie szukać szczegółowych wytycznych, które należy spełnić, aby ją otworzyć?

Organizacja nauki dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej

Pytanie: Jak zorganizować nauczanie w klasie IV szkoły dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym? Czy uczeń musi uczęszczać na wszystkie zajęcia z klasą? Czy obowiązuje go ten sam plan nauczania? Gdzie odnotowywać obecność – w dzienniku zajęć lekcyjnych, czy dodatkowym dzienniku?

Odroczenie obowiązku szkolnego po raz trzeci – czy jest możliwe

Pytanie: Mam pytanie dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dziecko ur. w czerwcu 2009 r. ma decyzję o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego z czerwca 2015 r. wydaną przez dyrektora szkoły obwodowej. W sierpniu 2016 r. decyzją dyrektora szkoły obwodowej ponownie odroczono obowiązek szkolny do 31 sierpnia 2017 r. Dziecko mogłoby korzystać z wychowania przedszkolnego jeszcze jeden rok. Czy istnieje w tej sytuacji możliwość ubiegania się o odroczenie obowiązku trzeci raz? 

Regulamin organizacyjny w poradni psychologiczno-pedagogicznej – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy regulamin organizacyjny jest obowiązkowym dokumentem w poradni psychologiczno- pedagogicznej? Jak powinien być skonstruowany taki dokument? Jakie elementy musi zawierać?

Nauczanie indywidualne – powierzenie prowadzenia zajęć nauczycielom

Pytanie: Dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia gimnazjum w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Na jakiej podstawie może rozłożyć te godziny? Czy nauczyciel mający kwalifikacje np. do przyrody i biologii, może mieć zajęcia indywidualne z uczniem z przedmiotów: geografia i fizyka?

Zasady przedłużania okresu nauki dla ucznia gimnazjum

Pytanie: W klasie integracyjnej na poziomie III gimnazjum jest uczeń z upośledzeniem umiarkowanym, który wymaga wydłużenia etapu edukacji. Powinno się podjąć taką decyzję do końca lutego na rok przed ukończeniem edukacji na danym poziomie. Do kogo należy skierować w takiej sytuacji wniosek o pozwolenie na wydłużenie etapu edukacji, mimo niespełnienia warunku terminu opisanego w rozporządzeniu.

Czy zajęcia rewalidacyjne można zorganizować dla 2 uczniów z podobnymi zaleceniami

Pytanie: Jeżeli dwóch uczniów z tej samej klasy posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim z podobnymi zaleceniami do realizacji podczas zajęć rewalidacyjnych, to czy można im zorganizować wspólne zajęcia?

Ocena zachowania ucznia z zespołem Aspergera

Pytanie: Czy nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę naganną zachowania na podstawie systemu oceniania – punktów minusowych, opinii swojej i klasy, gdzie uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na zespół Aspergera)?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel