Kalendarz dyrektora przedszkola: STYCZEŃ

Data publikacji: 2 stycznia 2020 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola: STYCZEŃ

Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola w styczniu. Poznaj również kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

Termin

Zadanie

Podstawa prawna

Uwagi

1 stycznia

Dokonać przeszeregowania płacowego nauczycieli, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego do 31 grudnia 2019 r.

art. 39 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U z 2019 r. poz. 2215), dalej: KN

Przedszkola publiczne

2 stycznia

Zapoznać nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z planem urlopów wypoczynkowych na 2020 r.

art. 163 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), dalej: kp

Przedszkola publiczne i niepubliczne

31 stycznia

Wypłata dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

art. 30a ust. 3 KN

Przedszkola publiczne

Termin ustalony przez dyrektora

Przedstawienie radzie pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola w pierwszym półroczu

art. 69 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

przedszkola publiczne oraz niepubliczne, jeżeli dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny

Termin ustalony przez dyrektora

Opracowanie harmonogramu wypłaty nagród jubileuszowych na 2020 rok

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 października 2001 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. nr 128, poz. 1418)

przedszkola publiczne

Termin ustalony przez dyrektora

Opracowanie harmonogramu oceny pracowników samorządowych na 2020 rok

art. 27 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)

przedszkola publiczne

Termin ustalony przez dyrektora

Kontrola aktualności badań lekarskich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

art. 211 pkt 5, art. 229 kp

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Termin ustalony przez dyrektora

Kontrola aktualności szkoleń bhp nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

art. 23711 § 1 kp;

rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860)

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych

DATA

WYDARZENIE

1 stycznia

Nowy Rok

6 stycznia

Trzech Króli

9 stycznia

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

18 stycznia

Dzień Kubusia Puchatka

21 stycznia

Dzień Babci

22 stycznia

Dzień Dziadka

31 stycznia

Dzień Zebry

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel