Komunikat w sprawie zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego

Data publikacji: 24 marca 2009 r.
Poleć znajomemu

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego jest opublikowana jako załącznik nr 19 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach „rolniczych” (Dz. U. Nr 159, poz. 1540). Minister do spraw rozwoju wsi, będący ministrem właściwym dla wymienionego zawodu, zwrócił się z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej, o dokonanie zmian w wymienionej podstawie programowej, polegających na uchyleniu następujących zapisów:
1. W części A. Opis kwalifikacji absolwenta – skreślić punkt 13) sprawowanie opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi w rodzinie,
2. W części B. Specyficzne wymagania kształcenia w zawodzie, w punkcie 4 wykreślić wyrażenia „dietetyki” oraz „usług opiekuńczych”,
3. W części III. Bloki programowe:
1) w Bloku: Żywieniowym skreślić punkt 43) planować diety w zależności od rodzaju schorzeń,
2) w Bloku: Higienicznym
- w punkcie 1. Cele kształcenia, skreślić punkty od 6 do 12,
- w punkcie 2. Treści kształcenia, skreślić punkty 6,7 i 9,
3) w Bloku: Ekonomicznym, w punkcie 2. Treści kształcenia, punkt 16 otrzymuje brzmienie „Działalność usługową”.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia wynika bowiem, iż do wykonywania zawodowo czynności opiekuńczo – higienicznych uprawnione są osoby, które w toku kształcenia uzyskują kwalifikacje do wykonywania przedmiotowych czynności. Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.) wprowadzony został zawód opiekun medyczny. Osoba, która uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego będzie upoważniona do realizowania świadczeń opiekuńczo – higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi.
Realizacja zadań opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3 leży w kompetencjach osób uprawnionych do wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej.
Natomiast do układania diet w zależności od rodzaju schorzeń są uprawnieni dietetycy.
W związku z powyższym, przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 49, poz. 411, z późn. zm.), w standardzie egzaminacyjnym dla zawodu technik żywienia i gospodarstwa domowego, stanowiącym załącznik nr 141 do wymienionego rozporządzenia, w części I etapu pisemnego uchylony zostanie pkt. 1.7.określać zasady sprawowania opieki nad dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi w rodzinie.
Nowy program nauczania dla zawodu technik żywienia i gospodarstwa domowego, nr programu 321[10]/MEN/2009.02.02, który zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2009/2010, nie uwzględnia już uchylonych treści.

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel