Matura 2015: materiały i przybory pomocnicze

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 16 marca 2015 r.
Poleć znajomemu
Matura 2015: materiały i przybory pomocnicze

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego w 2015 r. Materiały różnią się dla absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego w 2015 r. Materiały różnią się dla absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

I EGZAMIN MATURALNY W FORMULRZE OBOWIĄZUJĄCEJ OD 2015 R. W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo czy fakultatywnie

Zapewnia*

Biologia

Linijka

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

Kalkulator prosty**

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

Obowiązkowo

Szkoła

Chemia

Linijka

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

Kalkulator prosty **

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

Obowiązkowo

Szkoła

Fizyka

Linijka

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

Kalkulator prosty **

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

Obowiązkowo

Szkoła

Geografia

Linijka

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Kalkulator prosty**

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Lupa

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

Historia

Lupa

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

Historia sztuki

Lupa

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

Historia muzyki

Odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Lupa

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

Informatyka

Kalkulator prosty **

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Język polski

Słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Język białoruski

Słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Język litewski

Słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Język ukraiński

Słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Język kaszubski

Słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego  - nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Język łaciński i kultura antyczna

Słownik łacińsko - polski dla każdego zdającego; atlas historyczny - nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Matematyka

Linijka

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Cyrkiel

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Kalkulator prosty**

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Wybrane wzory matematyczne

Obowiązkowo

Szkoła

Wiedza o społeczeństwie

Kalkulator prosty**

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

 

** Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywania tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Dodatkowe materiały i przybory pomocnicze dla zdających, którym dostosowane warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego

Uprawnieni do dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo/ fakultatywnie

Zapewnia

Osoby niesłyszące

Słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych - nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Osoby słabosłyszące

Odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego  (jeśli dostosowanie takie zostało przyznane)

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Osoby niewidome i słabowidzące

Sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu)

Obowiązkowo

Szkoła

Osoby słabowidzące

Przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień

Fakultatywnie

Zdający

Wszyscy uprawnieni do dostosowania

Komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane.

Obowiązkowo

Szkoła

 

II EGZAMIN MATURALNY W FORMULRZE OBOWIĄZUJĄCEJ DO 2015 R. W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I DO 2015 R. W TECHIKUM

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo czy fakultatywnie

Zapewnia*

Biologia

Linijka

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

Chemia

Linijka

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

Kalkulator prosty **

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Karta wybranych tablic chemicznych

Obowiązkowo

Szkoła

Fizyka i astronomia

Linijka

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

Kalkulator prosty **

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

Obowiązkowo

Szkoła

Geografia

Linijka

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Kalkulator prosty**

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Lupa

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

Historia

Lupa

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

Historia sztuki

Lupa

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

Historia muzyki

Odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Lupa

Fakultatywnie

Zdający lub szkoła

Informatyka

Kalkulator prosty **

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Język polski

Słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Język białoruski

Słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Język litewski

Słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Język ukraiński

Słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Język kaszubski

Słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego  - nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Język łaciński i kultura antyczna

Słownik łacińsko - polski dla każdego zdającego; atlas historyczny - nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Matematyka

Linijka

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Cyrkiel

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Kalkulator prosty**

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Wybrane wzory matematyczne

Obowiązkowo

Szkoła

 

** Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywania tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Dodatkowe materiały i przybory pomocnicze dla zdających, którym dostosowane warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego:

Uprawnieni do dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo/ fakultatywnie

Zapewnia

Osoby niesłyszące

Słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych - nie mniej niż 1 na 25 osób

Obowiązkowo

Szkoła

Osoby słabosłyszące

Odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego  (jeśli dostosowanie takie zostało przyznane)

Obowiązkowo

Zdający lub szkoła

Osoby niewidome i słabowidzące

Sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu)

Obowiązkowo

Szkoła

Osoby słabowidzące

Przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień

Fakultatywnie

Zdający

Wszyscy uprawnieni do dostosowania

Komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane.

Obowiązkowo

Szkoła

 

Źródło:

  • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015 roku.

 

   

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel