MEN: Dotacja przedszkolna nie przysługuje za nauczanie domowe

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 30 marca 2015 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego nie może żądać dotacji na dziecko, które nie uczęszcza do placówki w związku z zezwoleniem na spełnianie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego poza placówką.

Przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego nie może żądać dotacji na dziecko, które nie uczęszcza do placówki w związku z zezwoleniem na spełnianie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego poza placówką.

Zdaniem MEN: w przypadku wydania przez dyrektora przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego decyzji w sprawie zezwolenia na spełnianie obowiązku przedszkolnego poza placówką na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, dziecko nie uczęszcza faktycznie do przedszkola, a konsekwencji nie ma podstaw prawnych do wypłacania na nie dotacji.  Wydanie przez dyrektora ww. zezwolenia nie pociąga za sobą skutków finansowych. Dziecko nie korzysta bowiem z edukacji przedszkolnej oferowanej przez placówkę (nie uczestniczy w zajęciach).

„Dziecko realizujące obowiązek przedszkolny w domu nie może być uznane za ucznia w rozumieniu art. 79a, art. 80 ust. 2, ust. 2a, ust. 2b i 2d, art. 90 ust 2b-2e ustawy o systemie oświaty, a do 31 sierpnia 2015 r. także art. 14 ust. 1 - 4 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827 ze zm.)”.

Źródło:

  • odpowiedź Joanny Berdzik, podsekretarz stanu MEN, na interpelację poselską Wiesława Suchowiejko nr 30992 z dnia 3 marca 2015 r.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel