MEN publikuje elektroniczny wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 r.

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 25 listopada 2016 r.
Poleć znajomemu
MEN publikuje elektroniczny wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r.

Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli należy przesłać w formie elektronicznej do RIO

Obowiązkiem organu prowadzącego szkołę będącego jednostką samorządu terytorialnego jest sporządzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę– w terminie do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku podlegającym analizie. Następnie, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, sprawozdanie należy przesłać organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, ale także regionalnej izbie obrachunkowej. Do tego ostatniego organu sprawozdanie należy przesłać nie tylko w formie pisemnej, ale również elektronicznej.

MEN udostępnia formularz sprawozdania elektronicznego

Elektroniczny formularz sprawozdania, które powinno być przesłane do RIO za 2016 r., został właśnie udostępniony na stronie internetowej MEN.

MEN wyjaśnia, że w formularzu należy uzupełniać tylko pola wypełnione kolorem, natomiast pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie. W formularzu zastosowano mechanizmy weryfikujące i ułatwiające wypełnianie formularza, dlatego podczas wpisywania danych będą się wyświetlać komunikaty pomocnicze oraz mogą się pojawiać komunikaty o błędach, np. w przypadku wpisania nieprawidłowego kodu TERYT lub wpisywania liczby z więcej niż dwiema cyframi po przecinku, czy też wpisywania liczby ujemnej.

Źródło:

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel