MEN: Reforma systemu oświaty od 1 września 2017 r.

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 26 sierpnia 2016 r.
Poleć znajomemu
MEN: Reforma systemu oświaty od 1 września 2017 r.

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego MEN kieruje list do dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników oświaty, w którym przedstawia najważniejsze kierunki zmian w systemie oświaty. Minister zapowiada, że w połowie września zostaną zaprezentowane projekty nowych ustaw.

Nie będzie szkół powszechnych

MEN modyfikuje swoje dotychczasowe plany i zapowiada utrzymanie szkół podstawowych w systemie oświaty. Oznacza to, że nie powstaną wcześniej zapowiadane szkoły powszechne. Szkoły podstawowe staną się 8-klasowe, natomiast gimnazja, tak jak dotychczas zapowiadano, zostaną wygaszone. Uruchomione zostaną również pierwsze szkoły branżowe I stopnia. Co istotne, reforma ta ma być wdrażana w roku szkolnym 2017/2018, nie zaś, jak wcześniej planowano, od 1 września 2016 r.

Oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych

Wprawdzie nadal nie znamy konkretów odnośnie planowanej reformy, niemniej jednak Minister w liście informuje o projektowanych rozwiązaniach przejściowych, które mają usprawnić proces przekształceń. Wśród takich rozwiązań wymienia tworzenie tymczasowych oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych, które mają powstawać poprzez przekształcenia zespołów szkół, w wyniku przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowej lub wskutek połączenia odrębnego gimnazjum ze szkołą podstawową

Propozycje rozwiązania problemów kadrowych

MEN tłumaczy, że w przypadku przekształcenia nauczyciele zatrudnieni w szkołach aktualnie funkcjonujących, od 1 września 2017 r. będą z mocy prawa kontynuować zatrudnienie w szkołach tworzonych w ramach nowego systemu. Przykładowo nauczyciele gimnazjum, które zostanie przekształcone w szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, pozostaną w zatrudnieniu w szkole podstawowej. Brak jednak zapowiedzi odnośnie dalszego losu zawodowego nauczycieli gimnazjów, które ulegną likwidacji, a nie procesom przekształceniowym.

Źródło:

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel