MEN udostępniło formularze sprawozdań z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Data publikacji: 25 października 2016 r.
Poleć znajomemu
MEN udostępniło formularze sprawozdań z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Przyznane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wsparcie finansowe musi zostać podsumowane m.in. przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne. Resort edukacji udostępnił na swojej stronie formularze sprawozdań do pobrania. Sprawdź, do kiedy należy je złożyć.

Do kiedy organy prowadzące muszą przekazać sprawozdanie…

Program Rozwoju Czytelnictwa dotyczy wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Organy prowadzące wymienione placówki do 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, przekazują wojewodzie sprawozdanie z realizacji Programu, zawierające:

  • zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu oraz informację o zrealizowanych działaniach,
  • wnioski z realizacji Programu.

(§ 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 października 2015 r.).

… a do kiedy wojewodowie

Natomiast przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania przez wojewodów, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw ochrony środowiska, Ministra Sprawiedliwości oraz dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawozdań dotyczących realizacji Priorytetu 3 – następuje do 15 lutego roku następującego po otrzymaniu wsparcia finansowego.

Formularze sprawozdań, które można pobrać ze strony MEN, przeznaczone są dla: Ministra, Wojewody, ORPEG, organu prowadzącego szkołę i organu prowadzącego bibliotekę pedagogiczną.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 1667).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel