Nie wszystkie sześciolatki pójdą do szkoły w 2014 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 29 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

We wrześniu 2014 roku obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie urodzone w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. Pierwsze klasy nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. Już od 1 września 2013 r. - każda dodatkowa godzina w przedszkolu ma kosztować 1 zł. Poznaj nowe propozycje rządu na oświatę!

We wrześniu 2014 roku obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie urodzone w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. Pierwsze klasy nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. Już od 1 września 2013 r. - każda dodatkowa godzina w przedszkolu ma kosztować 1 zł. Poznaj nowe propozycje rządu na oświatę!

Od 2017 r. miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka

W stosunku do pierwotnej propozycji złożonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do Rady Ministrów udało się wypracować rozwiązania jeszcze korzystniejsze dla dzieci, rodziców i organów prowadzących. Dotacja z budżetu państwa, którą samorządy będą otrzymywały od września 2013 roku, pozwoli na obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 bezpłatnych godzin oraz na zwiększanie i docelowo zapewnienie w 2017 roku miejsc w przedszkolach dla wszystkich chętnych.

Nowe propozycje dotyczące przedszkoli:

 • od września 2013 roku każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy przez gminę (co najmniej 5 godzin) będzie kosztowała maksymalnie 1 złoty.
 • od września 2015 roku każde dziecko 4-letnie będzie miało prawo do edukacji przedszkolnej, a od 2017 roku - prawo to będzie przysługiwało również 3-latkowi.
 • dotacja przedszkolna, która zostanie przekazana gminom we wrześniu 2013 roku będzie w tym roku (na okres wrzesień-grudzień) wynosić 504 miliony złotych. W roku 2014 będzie wynosić już 1,6 miliarda złotych. W kolejnych latach łączna wysokość dotacji dla gmin będzie wzrastać.
 • dotacja na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, będzie wynosić na okres wrzesień-grudzień 2013 r. 414 złotych. W 2014 r. będzie wynosić 1242 złote, a w kolejnych latach będzie wzrastać o wskaźnik inflacji.
 • w ustawie pozostanie oferta dla przedszkoli niepublicznych. Od 1 września 2015 te z nich, które dobrowolnie podporządkują się zasadom odpłatności ustalonym uchwałami rad gmin dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorządy (czyli „dodatkowe" godziny za 1 zł., te same zasady rekrutacji itd.) będą otrzymywały dotację z budżetu gminy w wysokości 100% kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym.
Sześciolatek w szkole - tylko, gdy skończy 6 lat do 30 czerwca 2014 r.

1 września 2014 pozostaje datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków. Równocześnie, podzielając troskę rodziców i rozumiejąc ich obawy o najmłodsze 6-latki, rząd podjął następujące decyzje:

 • aby uniknąć tworzenia zbyt licznych oddziałów klasowych, od września 2014 roku klasy 1-wsze nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. Taki przepis będzie obowiązywał od września 2014 roku i docelowo będzie dotyczył klas 1-3 (we wrześniu 2014 klasy 1-wsze, we wrześniu 2015 r. klasy 1-wsze i 2-gie, od września 2016 r. klasy 1-3);
 • aby uniknąć, w miarę możliwości, tworzenia oddziałów klasowych z uczniów o dużej różnicy wieku w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy pierwszej, dzieci zostaną dobrane do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych. Dzięki temu w oddziałach klasowych będą skupione dzieci w zbliżonym wieku;
 • we wrześniu 2014 roku obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie urodzone w okresie styczeń-czerwiec 2008 r.;
 • we wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w okresie lipiec-grudzień 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).
ZNP uważa nowe propozycje rządu za uzasadnione

Związek Nauczycielstwa Polskiego z zadowoleniem przyjął deklarację Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie uruchomienia dofinansowania przez rząd wychowania przedszkolnego od września 2013. Każda złotówka wydana na wychowanie przedszkolne to dobra inwestycja, mamy nadzieję, że przełoży się ona na wzrost liczby dzieci w przedszkolach. Natomiast decyzja Premiera w sprawie obowiązku szkolnego sześciolatków jest, zdaniem ZNP, zaskakująca, choć racjonalna w swojej argumentacji.

„ZNP ponownie apeluje do MEN, MAiC i MPiPS o rzetelne sprawdzenie gotowości szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich, tak abyśmy mieli faktyczny obraz, a nie byli "karmieni" niesprawdzonymi i nierzetelnymi informacjami o rzekomym złym stanie przygotowania szkół do wdrożenia ustawy” (Komunikat ZNP z 26 kwietnia 2013 r.)

Źródło:

 • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl),
 • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel