Od przyszłego roku subwencja na sześciolatka w przedszkolu

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 5 grudnia 2016 r.
Poleć znajomemu
Od przyszłego roku subwencja na sześciolatka w przedszkolu

Sześciolatki z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową już od przyszłego roku – tak zadecydował Sejm, nowelizując ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Co to oznacza dla placówek oświatowych?

Dotychczasowe i przyszłe przepisy

Przed zniesieniem obowiązku szkolnego, dzieci 6-letnie miały obowiązek rozpoczynania nauki w szkole, a w konsekwencji były wtedy uwzględniane w kwocie subwencji oświatowej oraz finansowane jak każde dziecko szkoły podstawowej. Objęcie tych dzieci subwencją oświatową skutkować będzie zmniejszeniem maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa na dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Kwota dotacji na jednego przedszkolaka w wieku do 5 lat ma wynieść w przyszłym roku 1.338 zł.

Zróżnicowana kwota na 6-latka

Nowe przepisy zniosą również możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Kwota, jaką w ramach subwencji samorząd dostanie na 6-latka, będzie zależała od tego, w jakiej placówce się on znajdzie, np. czy będzie to przedszkole, czy oddział przedszkolny w szkole.

Z myślą o dzieciach 6-letnich, zaproponowano, aby w algorytmie podziału subwencji oświatowej na rok 2017 wprowadzić nowe wagi: P-37, P-38, P-39 oraz P-52. Ich wartości dla dzieci w wieku 6 lat w wychowaniu przedszkolnym zostały oszacowane z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana.

I tak w przypadku dziecka 6-letniego w:

  • przedszkolu – szacuje się, że średnia kwota subwencji wyniesie ok. 4.135 zł,
  • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub korzystającego z innej formy wychowania przedszkolnego (np. punkty przedszkolne) – szacuje się, że średnia kwota subwencji wyniesie ok. 3.660 zł.

Z kolei w przypadku dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców zostanie, oprócz powyższych kwot, naliczona dodatkowa kwota subwencji w wysokości ok. 600 zł. W projekcie algorytmu podziału subwencji zaproponowano nową   wagę dotyczącą dzieci 6-letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w edukacji domowej – średnia kwota subwencji na dziecko w tym przypadku wyniesie ok. 1.338 zł.

Nowelizacja ustawy trafiła do dalszych prac w Senacie RP.

Źródło:

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 10580).
  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl.
Opracowanie: Monika Fidler

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel