Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wyjaśnienia MEN

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 4 maja 2016 r.
Poleć znajomemu
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wyjaśnienia MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało odpowiedzi na pytania związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży m.in. w okresie ferii letnich. Dotyczą one nowych przepisów, w tym m.in. terminów zgłaszania wypoczynku czy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jego uczestników.

Nowe przepisy obowiązują od 1 kwietnia br.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących organizacji wypoczynku, które obowiązują od 1 kwietnia 2016 r., MEN opracowało odpowiedzi na pytania, z którymi warto się zapoznać, gdy szkoła lub placówka organizuje różne formy wypoczynku. Jedno z pytań dotyczy terminu zgłaszania/rejestracji wypoczynku. Przepisy w tym względzie mówią, że zgłoszenie powinno zostać zarejestrowane bazie wypoczynku i przesłane kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora w terminach – najpóźniej na:

 • 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
 • 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,
 • 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale tylko w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży  w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku  ze środków publicznych na organizację wypoczynku lub dofinansowanie dla uczestników z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).
Więcej na temat organizacji wypoczynku wg nowych przepisów piszemy w artykule: Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 11 nowych wytycznych.

Przykładowe pytania dotyczące organizacji wypoczynku

Odpowiedzi na wszystkie pytania można znaleźć na stronie internetowej www.men.gov.pl, a poniżej przedstawiamy przykładowe pytania:

 • W jakim terminie należy zarejestrować wypoczynek?
 • Na czym polega zgłoszenie wypoczynku?
 • Jak można otrzymać zaświadczenie o zgłoszonym wypoczynku dzieci i młodzieży?
 • Czy zgłoszeniu, jako wypoczynek, podlega wakacyjny wyjazd trwający jeden dzień?
 • Czy zgłoszeniu podlega wypoczynek w miejscu zamieszkania, taki jak np.: lato
 • w mieście, półkolonie, zima w mieście?
 • Kto składa oświadczenie, że organizuje wypoczynek w celu niezarobkowym i nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w ustawie o usługach turystycznych?
 • W jaki sposób powinna być zorganizowana opieka medyczna dla uczestników wypoczynku?
 • Czy wychowawca wypoczynku może podawać leki uczestnikowi wypoczynku?
 • Czy jest obowiązek posiadania badań sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidu)?
 • Jakie sankcje karne przewidziane są za organizację wypoczynku, pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku?
 • W jaki sposób zgłaszać informację o wycieczce zagranicznej organizowanej w ramach programu wypoczynku krajowego?
 • Jakie kwalifikacje są niezbędne do pełnienia funkcji kierownika i wychowawcy wypoczynku?
 • Jakie uprawnienia musi posiadać emerytowany dyrektor chcący zostać kierownikiem wypoczynku?
 • Jak należy rozumieć 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat?
 • Czy wypoczynek organizowany podczas ferii świątecznych też podlega zgłoszeniu?
 • Czy kierownik wypoczynku może być jednocześnie wychowawcą grupy uczestników wypoczynku?
W sprawach związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży należy się kontaktować z właściwym kuratorium oświaty.

Źródło:

Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel