Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wyjaśnienia MEN

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 4 maja 2016 r.
Poleć znajomemu
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wyjaśnienia MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało odpowiedzi na pytania związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży m.in. w okresie ferii letnich. Dotyczą one nowych przepisów, w tym m.in. terminów zgłaszania wypoczynku czy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jego uczestników.

Nowe przepisy obowiązują od 1 kwietnia br.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących organizacji wypoczynku, które obowiązują od 1 kwietnia 2016 r., MEN opracowało odpowiedzi na pytania, z którymi warto się zapoznać, gdy szkoła lub placówka organizuje różne formy wypoczynku. Jedno z pytań dotyczy terminu zgłaszania/rejestracji wypoczynku. Przepisy w tym względzie mówią, że zgłoszenie powinno zostać zarejestrowane bazie wypoczynku i przesłane kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora w terminach – najpóźniej na:

 • 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
 • 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,
 • 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale tylko w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży  w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku  ze środków publicznych na organizację wypoczynku lub dofinansowanie dla uczestników z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).
Więcej na temat organizacji wypoczynku wg nowych przepisów piszemy w artykule: Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 11 nowych wytycznych.
Przykładowe pytania dotyczące organizacji wypoczynku

Odpowiedzi na wszystkie pytania można znaleźć na stronie internetowej www.men.gov.pl, a poniżej przedstawiamy przykładowe pytania:

 • W jakim terminie należy zarejestrować wypoczynek?
 • Na czym polega zgłoszenie wypoczynku?
 • Jak można otrzymać zaświadczenie o zgłoszonym wypoczynku dzieci i młodzieży?
 • Czy zgłoszeniu, jako wypoczynek, podlega wakacyjny wyjazd trwający jeden dzień?
 • Czy zgłoszeniu podlega wypoczynek w miejscu zamieszkania, taki jak np.: lato
 • w mieście, półkolonie, zima w mieście?
 • Kto składa oświadczenie, że organizuje wypoczynek w celu niezarobkowym i nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o którym mowa w ustawie o usługach turystycznych?
 • W jaki sposób powinna być zorganizowana opieka medyczna dla uczestników wypoczynku?
 • Czy wychowawca wypoczynku może podawać leki uczestnikowi wypoczynku?
 • Czy jest obowiązek posiadania badań sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepidu)?
 • Jakie sankcje karne przewidziane są za organizację wypoczynku, pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku?
 • W jaki sposób zgłaszać informację o wycieczce zagranicznej organizowanej w ramach programu wypoczynku krajowego?
 • Jakie kwalifikacje są niezbędne do pełnienia funkcji kierownika i wychowawcy wypoczynku?
 • Jakie uprawnienia musi posiadać emerytowany dyrektor chcący zostać kierownikiem wypoczynku?
 • Jak należy rozumieć 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat?
 • Czy wypoczynek organizowany podczas ferii świątecznych też podlega zgłoszeniu?
 • Czy kierownik wypoczynku może być jednocześnie wychowawcą grupy uczestników wypoczynku?
W sprawach związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży należy się kontaktować z właściwym kuratorium oświaty.

Źródło:

Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel