Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1451)

Dz.U.17..1451
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego
(Dz.U. z dnia 28 lipca 2017 r.)

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Określa się ramowy statut:
1)
publicznej placówki kształcenia ustawicznego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
publicznej placówki kształcenia praktycznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 2.
Arkusze organizacji publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych ośrodków dokształcenia i doskonalenia zawodowego, zatwierdzone przez organ prowadzący przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, pozostają w mocy.
§ 3.
Publiczne placówki kształcenia ustawicznego, publiczne placówki kształcenia praktycznego oraz publiczne ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego dostosują swoje statuty do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Załącznik 1 Ramowy statut publicznej placówki kształcenia ustawicznego
Załącznik 2 Ramowy statut publicznej placówki kształcenia praktycznego
Załącznik 3 Ramowy statut publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego
Słowa kluczowe:
oświata

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel