Dotacja przedszkolna – nie na dzieci 6-letnie

Data publikacji: 8 lutego 2017 r.
Poleć znajomemu
Dotacja przedszkolna – nie na dzieci 6-letnie

Jak przewiduje projekt nowego rozporządzenia MEN dotacja przedszkolna nie będzie już przysługiwać na dzieci 6-letnie. Związane jest to z tym, że dzieci te zostały objęte subwencją oświatową. Podpowiadamy, co jeszcze się zmieni.

Jakie zmiany wprowadza projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego określa:

  • tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5,
  • sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego,
  • sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy,
  • wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.
Wprowadzenie ograniczenia zakresu dotacji do dzieci do lat 5 oznacza, że dotacja nie dotyczy dzieci które ukończą 6 lat w roku kalendarzowym poprzedzającym rok udzielenia dotacji.

Zmiany związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych

Od 1 września 2019 r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych miały stać się przedszkolami, które miały funkcjonować w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych. Jednak ustawa Prawo oświatowe pozostawiła możliwość realizowania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w tych szkołach. Oddziały przedszkolne nadal więc będą funkcjonować w systemie oświaty.

Proponowana jest więc zmiana polegająca na ograniczeniu udzielania i rozliczania dotacji do grupy dzieci w wieku do lat 5 w tym również wzoru rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za jeden rok budżetowy.

Ograniczenie wiekowe dzieci (do lat 5) do udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego związane jest z uwzględnieniem finansowania tych dzieci w części oświatowej subwencji ogólnej.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (projekt z 2 lutego 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel