Egzamin eksternistyczny – czy nowe rozporządzenie przyniesie zmiany

Data publikacji: 19 lipca 2019 r.
Poleć znajomemu
Egzamin eksternistyczny – czy nowe rozporządzenie przyniesie zmiany

Szeroko zakrojone zmiany w prawie oświatowym obejmą również egzaminy eksternistyczne, czyli egzaminy zewnętrzne przeprowadzane w niektórych szkołach. Sprawdź, jakie nowości przygotowano w projekcie rozporządzenia opublikowanym przez resort edukacji.

Nowe rozporządzenie ma regulować:

 • warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, w tym warunki oceniania tych egzaminów, oraz zajęcia edukacyjne z których są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia;
 • warunki dopuszczania do egzaminów eksternistycznych wymienionych powyżej i do egzaminu eksternistycznego zawodowego w zakresie danej kwalifikacji;
 • warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy eksternistyczne wymienione powyżej;
 • zawody, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych zawodowych w zakresie danej kwalifikacji.

Nie obędzie się bez nowych rozwiązań prawnych w projektowanym rozporządzeniu wprowadzono zmiany wiążące się z:

 • wprowadzeniem egzaminu eksternistycznego z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych;
 • wprowadzeniem egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia oraz branżowej szkoły II stopnia;
 • usunięciem uregulowań dotyczących wnoszenia opłaty za egzamin (zostały przeniesiony do ustawy);
 • ustaleniem jednakowego czasu trwania (od 120 do 150 minut) egzaminu eksternistycznego z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia oraz branżowej szkoły II stopnia;
 • zwiększeniem liczby zadań otwartych (wymagających krótkiej odpowiedzi) oraz zadań wymagających zredagowania dłuższej pisemnej wypowiedzi na określony temat w przypadku egzaminu z zakresu ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych zawiera więcej, w porównaniu do egzaminu z zakresu sześcioletniej szkoły podstawowej, który trwał 90 minut;
 • ustalenie wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu eksternistycznego z zakresu ośmioletniej szkoły podstawowej na 0,40 % stawki ze względu na to, że egzamin z zakresu ośmioletniej szkoły podstawowej jest bardziej rozbudowany i zawiera więcej zadań otwartych oraz wymagających dłuższej pisemnej wypowiedzi, a tym samym więcej czasu potrzeba na jego sprawdzenie,
 • treścią wniosku o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych i egzaminów eksternistycznych zawodowych oraz określa dokumenty, które należy złożyć, by zostać dopuszczonym do egzaminu,
 • usunięcie z wykazu zawodów ratownika medycznego i dietetyka,

Projekt:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Projekt w sprawie egzaminów eksternistycznych (z 9 lipca 2019 r.).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel