Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – projekt rozporządzenia

Data publikacji: 24 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uwzględnia zmiany ustroju szkolnego, czyli wprowadzenie 3-letniej branżowej szkoły I stopnia oraz 2-letniej branżowej szkoły II stopnia. Sprawdzamy, jakie zmiany przewiduje!

3 zmiany uregulowane w nowych przepisach

W nowych przepisach nie wprowadza się zasadniczych zmian w stosunku do przepisów rozporządzenia MEN z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zmiany polegają na:

1) dodaniu informacji, do której części egzaminu zawodowego uczeń albo absolwent technikum zamierza przystąpić,

2) uregulowaniu sposobu składania deklaracji przez absolwenta branżowej szkoły I stopnia, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

3) uzupełnieniu przepisów w zakresie informacji o wynikach egzaminu zawodowego, określonej w art. 44zzzo ust. 3a ustawy o systemie oświaty, którą (w przypadku zdającego w technikum) osoba otrzymuje po każdej części pisemnej lub po każdej części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do kiedy stosować aktualne przepisy

Obecnie obowiązujące rozporządzenie MEN z 27 kwietnia 2015 r. stosuje się do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w klasach dotychczasowej:

  • zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia,
  • szkole policealnej oraz
  • 4-letnim technikum – w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie do 1 września 2017 r.
Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (projekt z 12 kwietnia 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel