„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przewiduje większe budżety dla bibliotek szkolnych

Data publikacji: 16 czerwca 2015 r.
Poleć znajomemu
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przewiduje większe budżety dla bibliotek szkolnych

Zakup nowości wydawniczych, a także modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych to główne zadania przewidziane w uchwale Rady Ministrów ustanawiającej Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Program realizować będą Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakup nowości wydawniczych, a także modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych to główne zadania przewidziane w uchwale Rady Ministrów ustanawiającej Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Program realizować będą Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cel: zwiększenie czytelnictwa poprzez poprawę standardów bibliotek

Program Rozwoju Czytelnictwa powstał w celu upowszechniania edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrostu czytelnictwa uczniów. W efekcie działań podniesiony zostanie standard usług i jakość pracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Poprawią się także warunki lokalowe i wyposażenie bibliotek, a doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze i lektury szkolne ma ułatwić m.in. realizowanie podstawy programowej.

Więcej książek dla uczniów i modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Główne priorytety uchwały to:

  • Priorytet I „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” - jego celem jest zwiększenie oferty bibliotek publicznych w zakresie nowości wydawniczych i multimedialnych, który przekłada się na większe zainteresowanie czytelników, częstsze odwiedzanie bibliotek i wzrost czytelnictwa. Będzie on funkcjonować w latach 2016-2020, a jego koszt wyniesie 155 mln zł.
  • Priorytet II „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” - jego celem jest rozbudowa i modernizacja gminnych bibliotek, a w konsekwencji podniesienie jakości i standardów działania bibliotek, dzięki lepszym warunkom lokalowym oraz wyposażeniu. Koszt tego priorytetu wyniesie ok. 150 mln zł.
  • Priorytet III „Zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych” - jego celem jest upowszechnianie edukacji czytelniczej uczniów poprzez podniesienie standardu usług i jakości bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze ułatwi realizowanie podstawy programowej oraz rozwijanie kompetencji i zdolności uczniów. Doposażenie bibliotek pedagogicznych zwiększy natomiast ofertę tych bibliotek, stanowiącą pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań czytelniczych uczniów oraz poprawi jakość usług związanych z organizowaniem i prowadzeniem wspomagania szkół i placówek w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Koszt priorytetu to 150 mln zł.

 

Źródło:

  • projekt uchwały Rady Ministrów ustanawiającej Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

 

Słowa kluczowe:
biblioteka szkolna

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel