Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przewiduje większe budżety dla bibliotek szkolnych

Data publikacji: 16 czerwca 2015 r.
Poleć znajomemu
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przewiduje większe budżety dla bibliotek szkolnych

Zakup nowości wydawniczych, a także modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych to główne zadania przewidziane w uchwale Rady Ministrów ustanawiającej Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Program realizować będą Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cel: zwiększenie czytelnictwa poprzez poprawę standardów bibliotek

Program Rozwoju Czytelnictwa powstał w celu upowszechniania edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrostu czytelnictwa uczniów. W efekcie działań podniesiony zostanie standard usług i jakość pracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Poprawią się także warunki lokalowe i wyposażenie bibliotek, a doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze i lektury szkolne ma ułatwić m.in. realizowanie podstawy programowej.

Więcej książek dla uczniów i modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Główne priorytety uchwały to:

  • Priorytet I „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” - jego celem jest zwiększenie oferty bibliotek publicznych w zakresie nowości wydawniczych i multimedialnych, który przekłada się na większe zainteresowanie czytelników, częstsze odwiedzanie bibliotek i wzrost czytelnictwa. Będzie on funkcjonować w latach 2016-2020, a jego koszt wyniesie 155 mln zł.
  • Priorytet II „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” - jego celem jest rozbudowa i modernizacja gminnych bibliotek, a w konsekwencji podniesienie jakości i standardów działania bibliotek, dzięki lepszym warunkom lokalowym oraz wyposażeniu. Koszt tego priorytetu wyniesie ok. 150 mln zł.
  • Priorytet III „Zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych” - jego celem jest upowszechnianie edukacji czytelniczej uczniów poprzez podniesienie standardu usług i jakości bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze ułatwi realizowanie podstawy programowej oraz rozwijanie kompetencji i zdolności uczniów. Doposażenie bibliotek pedagogicznych zwiększy natomiast ofertę tych bibliotek, stanowiącą pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań czytelniczych uczniów oraz poprawi jakość usług związanych z organizowaniem i prowadzeniem wspomagania szkół i placówek w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Koszt priorytetu to 150 mln zł.

 

Źródło:

  • projekt uchwały Rady Ministrów ustanawiającej Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

 

Słowa kluczowe:
biblioteka szkolna

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel